Kristjar Skajaa

Director iPsych

Ansættelser - ledelse

2012Institutleder, Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet. Strategisk ledelse, personaleledelse og driftsledelse af stort universitetsinstitut med 1200 ansatte og et driftsbudget på cirka 600 millioner kroner
2011Lorem ipsum dolor sit amet
2009Lorem ipsum dolor sit amet
2002Lorem ipsum dolor sit amet

Ansættelser - kliniske

1983 - 1988 Klinisk grunduddannelse (turnus, introduktionsuddanelse og sideuddannese)

1988 - 1992 Klinisk asssistent og senere forskningsstipendiat, Gyn.Obst afdeling Y, Århus Kommunehospital. Gennemført Ph.D studie og afsluttet med Ph.D-afhandling.

1988 Studieophold; Ultralydsafdelingen og blodflödeslaboratorium. Kvinnokliniken, Malmö Allmänna Sjukhus, maj –juni

1992-94 Kursusstilling Gyn. Obst afdeling Y, Århus Kommunehospital, 18 måneder

1994-95 1. reservelæge, Gyn. Obst afdeling, Silkeborg Centralsygehus, 12 måneder

1995-96 1. Reservelæge, Gyn. Obst afdeling Y, Århus Kommunehospital, 6 måneder

1996-98 Afdelingslæge, Gyn. Obst afdeling Y, Skejby Sygehus 32 måneder

1998, 01.12 Overlæge, Gyn. Obst afdeling Y, Skejby Sygehus.

2002, 01.04 Konst. administrerende overlæge, Gyn. Obst afdeling Y, Skejby Sygehus.

2003, 01.06 Ledende overlæge, Gyn. Obst afdeling Y, Skejby Sygehus