Aarhus University Seal

Kristina Mariager-Anderson

Socialpædagogisk kompetence: relationer rykker

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

Behovet for socialpædagogisk kompetence var overskriften på en artikel i Voksenuddannelses jubilæumsnummer i april 2012. I artiklen blev der stillet spørgsmålet: Kan mere fokus på kursisternes trivsel og udbytte begrænse frafald på VUC? I artiklen blev der omtalt et udviklingsarbejde, der omfattede kompetenceudvikling af lærergrupperne på fem VUC’er i Region Hovedstaden i perioden 2012-2014. Lærernes socialpædagogiske kompetence skulle øges. Artiklen sluttede med at konstatere, at det ville blive interessant at se, om indsatsen ville få de forventede virkninger, nemlig at nedbringe fravær og frafald og forbedre undervisningens kvalitet.
Nu, tre år efter, foreligger der et kvalificeret svar baseret på erfaringerne fra et omfattende udviklingsarbejde, hvis resultater præsenteres i det følgende.
Original languageDanish
JournalVoksenuddannelse
Issue112
Pages (from-to)14-20
Number of pages7
ISSN0107-8135
Publication statusPublished - 2015

    Research areas

  • Relationskompetence, Socialpædagogik, Læreruddannelse, Lærerprofession

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 85682154