Aarhus University Seal

Kristina Mariager-Anderson

Nye lærerroller på VUC: øget gennemførelse gennem social ansvarlighed

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

I mange år har frafaldet inden for ungdoms- og voksenuddannelserne, herunder VUC været forsøgt mindsket. På trods af dette er der stadig et ganske betydeligt frafald. Ikke mindst med hensyn til den nye målgruppe, ’unge voksne’, som er vanskelig at fastholde. Frafald er resultatet af en beslutningsproces, der ofte sker over et stykke tid og i almindelighed ikke som en pludselig beslutning. Der er mange årsager til frafald, eksterne såvel som interne, ofte i en kombination. Det er en grundantagelse i projektet, at de interne årsager til frafald er et samspil mellem kursisternes forudsætninger, underviserens socialpædagogiske kompetencer, undervisningen, hvor læringsmiljøet er en hovedfaktor, samt uddannelseskulturen på institutionen. Projektets umiddelbare formål er at nedbringe fravær og frafald på VUC på AVU og HF/STK, uden at det går ud over undervisningens kvalitet. Det sker gennem igangsættelse af konkrete aktiviteter, der antages at forbedre læringsmiljøet. Væsentlige forudsætninger i denne udvikling er såvel lærernes socialpædagogiske kompetence som udvikling af ledelsens kompetence. Der foreligger en ganske omfattende viden om årsager til frafald. Der findes tilsvarende en del viden om, hvad der på den enkelte uddannelsesinstitution kan gøres for at mindske frafaldet. Projektets langsigtede formål er at aktualisere og forøge denne viden. Der arbejdes ud fra begrundede antagelser om, at følgende forhold vil nedbringe fravær og frafald: • Udvikling af lærernes socialpædagogiske kompetence • Udvikling af læringsmiljø, der bygger på social ansvarlighed • Fokus på den enkelte kursists forudsætninger og studieproces • Udvikling af incitamenter på institutionen til at understøtte lærernes fokus på fastholdelse Projektet gennemføres på fem VUC’er i hovedstadsområdet: VUC Hvidovre-Amager, VUC Lyngby, HF & VUC Nordsjælland, Vestegnen HF & VUC og Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF). VUC Lyngby er den koordinerende og projektansvarlige institution. Projektet er gennemført i årene 2012 til 2014, hvor hovedvægten i aktiviteterne er lagt fra august 2012 til maj 2014. Projektet bygger videre på erfaringer fra Cooperative Learning-projektet, Det samarbejdende klasserum. Resultaterne fra dette projekt viste, at lærerne udviklede en række pædagogiske kompetencer, og at de generelt var tilfredse med denne kompetenceudvikling. Resultaterne viste også, at der kunne opnås positive effekter på kursisterne sociale og kommunikative kompetencer. Endelig viste resultaterne, at der på nogle institutioner og særligt hos nogle lærere og på nogle hold kunne konstateres højere tilstedeværelse og mindre frafald. Projektet ’Nye lærerroller på VUC’ har følgende mål: • Nedbringelse af fraværet målt i forhold til det gennemsnitlige fravær i kursusårene 09/10 til 11/12 • Reduktion af frafald målt i forhold til det gennemsnitlige frafald i kursusårene 09/10 til 11/12 • Styrkelse af læringsmiljøet i forhold til niveauet i elev- og kursistundersøgelsen 2010 • En forøget socialpædagogisk kompetence i lærergruppen udviklet gennem kompetenceudviklingsforløb.
Original languageDanish
Place of publicationKøbenhavn
PublisherNationalt Center for Kompetenceudvikling - NCK
Number of pages105
ISBN (Electronic)978-87-7684-774-6
Commissioning bodyUniversity of Copenhagen
Publication statusPublished - 15 Mar 2015

    Research areas

  • Evaluering, Lærerprofession, Læreruddannelse, Voksenlæring

See relations at Aarhus University Citationformats

Activities

Projects

Download statistics

No data available

ID: 87448632