Aarhus University Seal

Kristina Mariager-Anderson

Helhedsorienteret undervisning: evaluering af helhedsorienteret undervisning som pædagogisk værktøj på spor 2

Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearchpeer-review

SAMMENFATNING
I denne evalueringsrapport præsenterer Nationalt Center for Kompetenceudvikling ved Aarhus Universitet (herefter NCK) og Rambøll Management Consulting (herefter Rambøll) den værktøjsspecifikke evaluering af Helhedsorienteret Undervisning som pædagogisk værktøj på de otte implementeringsskoler i spor 2.

Rapporten er udarbejdet i februar-marts 2017 og indgår som et element i den samlede evaluering af FastholdelsesTaskforcen, som Rambøll og NCK gennemfører efter opdrag af Undervis¬ningsministeriet.

Evalueringen er en kombineret effekt- og virkningsevaluering. Formålet med den kvantitative effektanalyse er at undersøge, om Helhedsorienteret Undervisning har en signifikant positiv effekt på fastholdelsen af elever på implementeringsskolerne. I den kvalitative virkningsevaluering er formålet at afdække, hvilke faktorer i forbindelse med implementeringen af værktøjet der kan bidrage til at forklare mulige fastholdelseseffekter.

Konklusioner
FastholdelsesTaskforcen påbegyndte i 2014 samarbejdet med otte implementeringsskoler om forberedelse og gennemførelse af kompetenceudviklingsforløbet Helhedsorienteret Undervisning rettet mod lærere på grundforløbene. Ca. 77 lærere, tovholdere og ledere har været tilmeldt kompetenceudviklingen, der har haft en varighed på ca. 12 måneder.

Effektanalysen viser, at FastholdelsesTaskforcens indsats med Helhedsorienteret Undervisning har en signifikant positiv effekt på fastholdelsen af elever inden for de første 90 dage af grundforløbet. Analysen viser også, at fastholdelseseffekten er den samme for elever i taskforcens målgruppe som for elever på erhvervsuddannelsernes grundforløb generelt.

Virkningsevalueringen viser, at det pædagogiske værktøj Helhedsorienteret Undervisning er implementeret på skolerne. Opfattelsen af, hvad der er indholdet i værktøjet, varierer skolerne imellem. Graden af implementering er forskellig på de fire skoler, hvor der er afholdt casebesøg.

Virkningsevalueringen viser, at Helhedsorienteret Undervisning i lidt forskellige udformninger indgår som et væsentligt element i lærernes undervisning. Den viser også, at andre pædagogiske tiltag, fx lærernes relationskompetence, anvendes sideløbende. Den dokumenterede effekt på fastholdelsen er derfor en konsekvens af den samlede indsats.

Sammenfattende vurderes det, at følgende faktorer har betydning for implementeringen af Helhedsorienteret Undervisning :

•Ledelsens opbakning. Det er vigtigt, at ledernes opbakning til indførelsen af Helhedsorienteret Undervisning udmøntes i handlinger og ikke kun har symbolsk karakter. Jo mere aktivt lederne indgår i arbejdet med implementeringen, jo større ændring i undervisningspraksis.
•Ledernes deltagelse. Det vurderes som positivt, at lederne deltager i lærernes kompetenceudviklingsproces.
•Tilstrækkelig tid til forandring. Det vurderes som positivt, at der afsættes tid til imple-menteringen, og at dette synliggøres.
•Organisering. Det vurderes som positivt, at ledelsen etablerer teams, der sammen im-plementerer Helhedsorienteret Undervisning.
•Formen for lærernes kompetenceudvikling. Den del af kompetenceudviklingen, der er forankret på skolen, har væsentlig større betydning end kursusaktiviteterne.
•Kompetencer. Lærernes kompetencer inden kompetenceudviklingen og lærernes motivation bør være afstemt i forhold til indførelsen af Helhedsorienteret Undervisning. Ændringerne er størst i de sammenhænge, hvor lærerne efterspørger nye pædagogiske værktøjer og oplever nytten heraf.
•Modstand mod forandring. Erfarne lærergrupper kan være en barriere for ændring og fornyelse, hvis ikke lærernes erfaringer anvendes konstruktivt i forbindelse med implementeringen.
•Lærernes undervisning. Det er vigtigt, at lærerne støttes og trænes i at overføre nye kompetencer til konkrete elementer i deres undervisning, så de realiserer principper fra Helhedsorienteret Undervisning i dagligdagen.
•Opfattelsen af frafaldsårsager. Lærerne og eleverne er positive over for Helhedsorienteret Undervisning, men tillægger ikke Helhedsorienteret Undervisning afgørende betydning for fastholdelsen. Begge grupper mener, at andre faktorer spiller en større rolle. Det er derfor vigtigt at se fastholdelsesprocessen som et samspil af flere faktorer.
Original languageDanish
Title of host publicationHelhedsorienteret undervisning
Place of publicationKøbenhavn
PublisherRambøll Management
Publication year2017
Pages29-44
Commissioning bodyUndervisningsministeriet
Publication statusPublished - 2017

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 113976189