Aarhus University Seal

Kristina Mariager-Anderson

Faglig feedback og kontinuitet i Kollektiv Akademisk Vejledning

Research output: Contribution to conferencePaperResearchpeer-review

I kvantitative og kvalitative uddannelsesevalueringer på DPU giver de studerende udtryk for, at de savner kontinuitet og faglig feedback i kollektive vejledningsformer. Med afsæt i disse data og Bakhtins dialogbegreb undersøger vi i dette paper, hvordan man didaktisk kan arbejde med at tilgodese disse behov i en kollektiv kontekst - herunder hvilke didaktiske spændinger, der opstår i vejledningsforløbet. Paperet er baseret på kvantitativ og kvalitativ empiri fra et vejledningsforløb med 60 studerende på modul 1 på kandidatuddannelsen i Generel Pædagogik, DPU, i efteråret 2017, hvor vi systematisk har arbejdet med at skabe kontinuitet og rum for faglig peer feedback i Kollektiv Akademisk Vejledning. Et flertal af disse studerende har en professionsbacheloruddannelse, og vores tidligere undersøgelser peger på, at de oplever at blive præsenteret for en ny forståelse af, hvad akademiske kompetencer er samt hvad det vil sige at arbejde akademisk, som frustrerer og demotiverer dem. Kombineret med oplevelsen af samtidigt ikke at få tilstrækkelig faglig feedback skaber disse forhold et udfordrende afsæt for læring i en akademisk kontekst. Vores analytiske fund peger på, at der er divergerende og usagte opfattelser hos både vejledere og studerende af, hvornår er der tale om faglig feedback. Endvidere indikerer vores fund, at det er frugtbart systematisk at inddrage tidligere studerendes indsigter – både hos aktuelle og tidligere studerende på modulet – i arbejdet med at skabe kontinuitet i vejledningsforløbet. Afslutningsvis diskuterer vi perspektiverne af disse fund for udviklingen af en kollektiv vejledningspraksis i en universitetspædagogisk kontekst.
Original languageDanish
Publication year17 May 2018
Publication statusPublished - 17 May 2018
EventKonference: Dansk Universitetspædagogisk netværk: Fra data til beslutninger - Vingstedcenteret, Vejle, Denmark
Duration: 17 May 201818 May 2018
http://dun-net.dk/aktiviteter/2018/dun-konferencen-2018/

Conference

ConferenceKonference: Dansk Universitetspædagogisk netværk
LocationVingstedcenteret
CountryDenmark
CityVejle
Period17/05/201818/05/2018
Internet address

See relations at Aarhus University Citationformats

Activities

  • Kollektiv Akademisk Vejledning

    Activity: Participating in or organising an event typesParticipation in or organisation of workshop, seminar or course

Projects

ID: 127677765