Department of Law

Kristian Torp

PhD Student, PhD Fellow

Curriculum Vitae

 

Born

1991


Qualifications

2019LL.M., Harvard Law School
2015Master of Laws, Aarhus University

 

Academic positions

2017-PhD Fellow, Department of Law, Aarhus University


Other full-time employment

2018Advokat, Holst, Advokater
2015-2018Advokatfuldmægtig, Holst, Advokater


Teaching areas

  • Civil procedure
  • Willem C. Vis International Commercial Arbitation Moot


Research areas

  • Ordinary contract law
  • Illegality and immorality 
  • Locus standi
  • Civil procedure
  • International artbitration
  • Commercial arbitration


Miscellaneous

2017-Editor, Karnov

Research outputs

Extraterritorial Human Rights Obligations: Human Rights Due Diligence and Home States' Duty to Protect against TNCs

Amsinck Boie, H. N. & Torp, K., 2017, Cph.: Karnov Group. 220 p.

Offentligretlige forbudsregler og privatretlige aftalers ugyldighedsvirkning: Hvornår er en ulovlig aftale også en ugyldig aftale?

Torp, K., 2017, In: Ugeskrift for Retsvæsen. p. 359-366 8 p., U.2017B.359.

The Second Look in European Union Competition Law: A Scandinavian Perspective

Sørensen, J. B. & Torp, K., 2017, In: Journal of International Arbitration. 34, 1, p. 35-54 20 p.

Forældelse, forhandlinger og forelæggelse for Arbejdsskadestyrelsen - nogle bemærkninger til Højesterets dom i U 2015.2445 H.

Torp, K., 2015, In: Ugeskrift for Retsvaesen. p. 259

Kommuners ansvar for vintervedligeholdelse

Torp, K. & Andersen-Møller, J., 2015, In: Ugeskrift for Retsvaesen. p. 396

Forsendelsesrisiko for SKATs brevudsendelser - set i lyset af Højesterets dom SKM2014.150.HR

Torp, K. & Siggaard, K., 2014, In: SR-Skat. p. 156