Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Knud Erik Nielsen

 1. 2018
 2. Published
 3. Published

  Habitat monitoring reveals decreasing C:N ratios in Danish heathlands. / Strandberg, Morten Tune; Nielsen, Knud Erik; Damgaard, Christian Frølund.

  In: Ecological Indicators, Vol. 89, 2018, p. 538-542.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 4. 2017
 5. Published

  Er jorden i virkeligheden meget surere, end vi troede? / Nielsen, Knud Erik; Strandberg, Morten Tune.

  In: videnskab.dk, 01.12.2017.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 6. Published

  In situ measurements reveal extremely low pH in soil. / Nielsen, Knud Erik; Loibide, Amaia Irixar; Nielsen, Lars Peter; Kristiansen, Søren Munch; Damgaard, Christian Frølund; Strandberg, Morten Tune; Holmstrup, Martin; Petersen, Asger Ryge.

  In: Soil Biology and Biochemistry, Vol. 115, 03.10.2017, p. 63-65.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 7. Published

  Arternes abundans i NOVANA overvågningsprogrammet. / Damgaard, Christian Frølund; Nielsen, Knud Erik.

  2017.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 8. Published

  The effect of nitrogen deposition on the vegetation of wet heathlands. / Damgaard, Christian Frølund; Nielsen, Knud Erik; Strandberg, Morten Tune.

  In: Plant Ecology, Vol. 218, No. 4, 2017, p. 373-383.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 9. 2016
 10. Published

  Undersøgelse af vegetationsdynamikken i danske klitlandskaber fra 1995-2010 ved brug af ortofotos. / Hansen, Lærke Sofie Glerup; Bøcher, Peder Klith; Kappel Jørgensen, Signe; Nielsen, Knud Erik; Barfod, Anders.

  In: Flora og Fauna, Vol. 122, No. 1+2, 04.2016, p. 1-12.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 11. Published

  Terrestriske Naturtyper 2004 – 2015. NOVANA : Netpublikation. / Nygaard, Bettina; Damgaard, Christian Frølund; Nielsen, Knud Erik; Bladt, Jesper; Ejrnæs, Rasmus.

  Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©, 2016.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 12. 2015
 13. Published

  Når heden får fred. / Strandberg, Morten Tune; Nielsen, Knud Erik; Damgaard, Christian Frølund.

  In: Flora og Fauna, Vol. 121, No. 3+4, 11.2015, p. 161-162.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 14. Published

  Indikatorer for terrestriske naturtyper inden- og udenfor habitatområderne, 2013 : NOVANA. / Nielsen, Knud Erik; Nygaard, Bettina; Bladt, Jesper; Damgaard, Christian Frølund; Ejrnæs, Rasmus.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2015. 46 p. (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy, Vol. 157).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 15. Published

  Strukturel ligningsmodelering som beslutningsgrundlag indenfor naturforvaltningen : Et eksempel fra pleje af klokkelyng på våde heder . / Lykke, Irene Marietta Østergaard; Strandberg, Morten Tune; Nielsen, Knud Erik; Barfod, Anders S.; Damgaard, Christian.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2015. 100 p. (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy, Vol. 151).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearchpeer-review

 16. Published

  Terrestriske Naturtyper 2004-2014. / Nygaard, Bettina; Damgaard, Christian Frølund; Nielsen, Knud Erik; Bladt, Jesper; Ejrnæs, Rasmus.

  2015, .

  Research output: Other contributionNet publication - Internet publicationCommissioned

 17. 2014
 18. Published

  Relationship between atmospheric ammonia concentration and nitrogen content in terricolous lichen (Cladonia portentosa). / Nielsen, Knud Erik; Andersen, Helle Vibeke; Strandberg, Morten Tune; Løfstrøm, Per; Degn, Hans Jørgen; Damgaard, Christian.

  In: Water, Air and Soil Pollution, Vol. 225, No. 11, 2178, 10.2014.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 19. Published

  Fagligt grundlag for vurdering af bevaringsstatus for terrestriske naturtyper. / Nygaard, Bettina; Nielsen, Knud Erik; Damgaard, Christian; Bladt, Jesper; Ejrnæs, Rasmus.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2014. 142 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 118).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 20. Published

  Hvad skal der til for at sikre en gunstig bevaringsstatus i Danmarks habitatskove? / Heilmann-Clausen, Jacob; Nygaard, Bettina; Ejrnæs, Rasmus; Damgaard, Christian; Nielsen, Knud Erik; Bruun, Hans Henrik.

  In: Skoven, Vol. 2014, No. 3, 2014, p. 146-150.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 21. Published

  Is Erica tetralix abundance on wet heathlands controlled by nitrogen deposition or soil acidification? / Damgaard, Christian; Strandberg, Morten Tune; Kristiansen, Søren Munch; Nielsen, Knud Erik; Bak, Jesper Leth.

  In: Environmental Pollution, Vol. 184, 2014, p. 1-8.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 22. Published

  Selection on plant traits in hedgerow ground vegetation: the effect of time since conversion from conventional to organic farming. / Damgaard, Christian; Strandberg, Beate; Strandberg, Morten Tune; Aude, Erik; Sørensen, Peter Borgen; Nielsen, Knud Erik; Bruus, Marianne.

  In: Basic and Applied Ecology, Vol. 15, 2014, p. 250–259.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 23. 2013
 24. Published

  Naturtilstand, bevaringsstatus og naturovervågning. / Bak, Jesper Leth; Bruus, Marianne; Strandberg, Beate; Strandberg, Morten Tune; Sørensen, Peter Borgen; Nielsen, Knud Erik.

  In: Vand & Jord, Vol. 20, No. 2, 05.2013, p. 72-77.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 25. Published

  Indikatorer for biodiversitetsforbedringer i marknære småbiotoper ved etablering af sprøjtefri randzoner. / Strandberg, Beate; Sørensen, Peter Borgen; Damgaard, Christian; Bruus, Marianne; Strandberg, Morten Tune; Navntoft, Søren; Nielsen, Knud Erik.

  Miljøstyrelsen, 2013. (Bekaempelsesmiddelforskning fra Miljoestyrelsen; No. 149).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearchpeer-review

 26. Published

  The effect of grazing on biodiversity in coastal dune heathlands. / Damgaard, Christian; Thomsen, Marie Paarup; Borchsenius, Finn; Nielsen, Knud Erik; Strandberg, Morten Tune.

  In: Journal of Coastal Conservation, Vol. 17, 2013, p. 663-670.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 27. Published

  Vurdering af bevaringsstatus for skov. / Nygaard, Bettina; Ejrnæs, Rasmus; Damgaard, Christian; Nielsen, Knud Erik.

  2013. 22 p., Sep 02, 2013. (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandumCommissioned

 28. 2012
 29. Published
 30. Published

  Forsuring truer klokkelyng. / Strandberg, Morten Tune; Nielsen, Knud Erik; Bak, Jesper Leth; Damgaard, Christian.

  In: Vand & Jord, Vol. 2, No. 12, 05.2012, p. 70-74.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 31. Published

  Ammoniak og terrestrisk natur - den nyeste viden. Abstract Plantekongres 2012. / Nielsen, Knud Erik; Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian.

  2012. Abstract from Plantekongres 2012 : - produktion, plan og miljø, Herning, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 32. Published

  Evidence for acidification-driven ecosystem collapse of Danish wet heathland. / Strandberg, Morten Tune; Damgaard, Christian; Degn, Hans Jørgen; Bak, Jesper Leth; Nielsen, Knud Erik.

  In: Ambio, Vol. 41, No. 4, 2012, p. 393-401.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 33. Published
 34. Published

  Terrestriske Naturtyper 2011 - udvikling og areal. / Nielsen, Knud Erik; Damgaard, Christian; Nygaard, Bettina; Bladt, Jesper Stentoft; Ejrnæs, Rasmus; Bruus, Marianne.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2012. 118 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 35).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 35. Published

  Vandmiljø og Natur 2011 : NOVANA. Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. / Jensen, Poul Nordemann; Boutrup, Susanne; Fredshavn, Jesper Reinholt; Svendsen, Lars Moeslund; Blicher-Mathiesen, Gitte; Wiberg-Larsen, Peter; Hansen, Rikke Bjerring; Hansen, Jens Würgler; Nielsen, Knud Erik; Ellermann, Thomas; Thorling, Lærke; Holm, Anna Gade.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2012. 101 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 36).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 36. 2011
 37. Published

  A native species with invasive behaviour in coastal dunes: evidence for progressing decay and homogenization of habitat types. / Nielsen, Knud Erik; Degn, Hans Jørgen; Damgaard, Christian; Bruus, Marianne; Nygaard, Bettina.

  In: Ambio, Vol. 40, No. 7, 2011, p. 819-823.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 38. Published

  Measuring diversity in plant communities with mosaic spatial patterns: Danish coastal dunes. / Damgaard, Christian; Nygaard, Bettina; Nielsen, Knud Erik; Ejrnæs, Rasmus.

  In: The Open Ecology Journal, Vol. 4, 2011, p. 10-17.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 39. Published

  Monitoring terrestrial habitat types in Denmark. / Nielsen, Knud Erik; Damgaard, Christian; Bruus, Marianne; Ejrnæs, Rasmus; Nygaard, Bettina.

  Nitrogen Deposition and Natura 2000: Science and Practice in Determining Environmental Impacts. ed. / W. K. Hicks; C. P. Whitfield; W. J. Bealey; M. A. Sutton. COST (European Cooperation in Science and Technology), 2011. p. 103-109.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterResearchpeer-review

 40. Published

  Status og plejemuligheder for klokkelyngdomineret våd hede. / Strandberg, Morten Tune; Nielsen, Knud Erik; Damgaard, Christian; Degn, Hans Jørgen.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2011. 52 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 820).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 41. Published

  Terrestriske habitatnaturtyper 2004-2010 : NOVANA. / Fredshavn, Jesper Reinholt; Ejrnæs, Rasmus; Damgaard, Christian; Nielsen, Knud Erik; Nygaard, Bettina.

  Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2011. 168 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 7).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 42. Published

  The effect of nitrogen deposition on the species richness of acid grasslands in Denmark: A comparison with a study performed on a European scale. / Damgaard, Christian; Jensen, Lennarth Skov; Frohn, Lise; Borchsenius, Finn; Nielsen, Knud Erik; Ejrnæs, Rasmus; Stevens, Carly J.

  In: Environmental Pollution, Vol. 159, 2011, p. 1778-1782.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 43. 2010
 44. Published

  Terrestriske Naturtyper 2008 : NOVANA. / Bruus, Marianne; Nielsen, Knud Erik; Damgaard, Christian; Nygaard, Bettina; Fredshavn, Jesper Reinholt; Ejrnæs, Rasmus.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2010. 78 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 765).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 45. 2009
 46. Published

  Lokal kvælstofdeposition og kvælstofindhold i lav. / Andersen, Helle Vibeke; Nielsen, Knud Erik; Degn, Hans Jørgen; Geels, Camilla; Løfstrøm, Per; Damgaard, Christian; Christensen, Jesper Heile.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2009. 46 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 732).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 47. Published

  Metodeafprøvning af passive diffusionsopsamlere til koncentrationsbestemmelse af ammoniak. / Andersen, Helle Vibeke; Løfstrøm, Per; Moseholm, Lars; Ellermann, Thomas; Nielsen, Knud Erik.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2009. 42 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 730).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 48. Published

  Terrestriske Naturtyper 2007 : NOVANA. / Ejrnæs, Rasmus; Nygaard, Bettina; Fredshavn, Jesper Reinholt; Nielsen, Knud Erik; Damgaard, Christian.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2009. 150 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 712).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 49. 2008
 50. Published

  Danske kystklitter - vegetation og jordbundskemi : Analyse af NOVANA-data 2004-2006. / Damgaard, Christian; Nygaard, Bettina; Nielsen, Knud Erik.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2008. 66 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 658).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 51. Published

  Eksempler på opbevaring, forberedelse og analysemetoder : Appendiks 2. / Fredshavn, Jesper Reinholt; Nielsen, Knud Erik; Ejrnæs, Rasmus; Skov, Flemming; Strandberg, Beate; Nygaard, Bettina; Johannsen, Vivian Kvist.

  Overvågning af terrestriske naturtyper. 2008. p. 1-2 (Teknisk anvisning fra Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur; No. TA-N1).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 52. Published

  En status over naturens tilstand i Danmark. / Ejrnæs, Rasmus; Nygaard, Bettina; Andersen, Poul Nygaard; Damgaard, Christian; Jørgensen, Torben Bramming; Petersen, Ditte Louise Jansen; Nielsen, Knud Erik; Skriver, Jens; Søgaard, Bjarne; Teilmann, Jonas; Wind, Peter.

  In: D M U Nyt (Online), Vol. 12, No. 3, 2008.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 53. Published

  IGLOO - Indikatorer for globale klimaforandringer i overvågningen. / Hansen, Jens Würgler (Editor); Nedergaard, Mads (Editor); Skov, Flemming (Editor); Jensen, Mikael Hjort; Lassen, Johan; Lindeborgh, Nicolaj Christian; Marsbøll, Simon; Müller-Wohlfeil, Dirk-Ingmar; Hansen, Jørgen L.S.; Jeppesen, Erik; Jørgensen, Torben Bramming; Kronvang, Brian; Larsen, Søren Erik; Nielsen, Knud Erik; Andersen, Jesper H.; Andersen, Per.

  Miljøstyrelsen, 2008. 91 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 54. Published

  Overvågning af terrestriske naturtyper :  v.1.05. / Fredshavn, Jesper Reinholt; Nielsen, Knud Erik; Ejrnæs, Rasmus; Skov, Flemming; Strandberg, Beate; Nygaard, Bettina; Johannsen, Vivian Kvist.

  2008. 26 p. (Teknisk anvisning fra DMUs Fagdatacenter for Biodiversitet og terrestrisk natur; No. TA-N1).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 55. Published

  Vurdering af bevaringsstatus for arter og naturtyper omfattet af EF-Habitatdirektivet (2001-2007) : Danmarks bidrag til EU i henhold til artikel 17 i EF-habitatdirektivet. / Søgaard, Bjarne; Ejrnæs, Rasmus; Nygaard, Bettina; Andersen, Poul Nygaard; Wind, Peter; Damgaard, Christian; Nielsen, Knud Erik; Teilmann, Jonas; Skriver, Jens; Petersen, Ditte Louise Jansen; Jørgensen, Torben Bramming.

  Eionet Central Data Repository: Habitats Directive: Report on Implementation Measures. Eionet, 2008.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 56. Published
 57. 2007
 58. Published

  Criteria for favourable conservation status in Denmark. - Natural habitat types and species covered by the EEC Habitats Directive and birds covered by the EEC BirdS Directive. / Søgaard, B.; Skov, F.; Pihl, S.; Nygaard, B.; Laursen, K.; Fredshavn, J. R.; Ejrnæs, R.; Clausen, P.; Bregnballe, T.; Madsen, J.; Baattrup-Pedersen, A.; Lauridsen, T. L.; Søndergaard, M.; Aude, E.; Riis-Nielsen, T.; Buttenschøn, R. M.; Møller, P.; Nielsen, K. E.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2007. 92 p. (NERI Technical Report; No. 647).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 59. Published

  Forvaltningsmetoder i N-belastede habitatnaturtyper. / Damgaard, C.; Strandberg, B.; Nielsen, K. E.; Bak, J. L.; Skov, F.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2007. 48 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 637).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 60. Published

  Overvågning af terrestriske naturtyper. / Fredshavn, J. R.; Nielsen, K. E.; Ejrnæs, R.; Skov, F.; Strandberg, B.; Nygaard, B.; Johannsen, V. K.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2007. 14 p. (Teknisk anvisning fra DMU's Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata - N1, Vol. 1.04).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 61. Published

  Skovenes naturtilstand : Beregningsmetoder for Habitatdirektivets skovtyper. / Fredshavn, J. R.; Johannsen, V. K.; Ejrnæs, R.; Nielsen, K. E.; Rune, F.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2007. 56 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 634).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 62. Published

  Terrestriske Naturtyper 2006 : NOVANA. / Pedersen, Marianne Bruus; Damgaard, C.; Nielsen, K. E.; Nygaard, B.; Strandberg, B.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2007. 70 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 643).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 63. 2006
 64. Published

  Aquatic and Terrestrial Environment 2004 : State and trends - technical summary. / Andersen, J. M.; Boutrup, S.; Bijl, L. van der; Svendsen, L. M.; Bøgestrand, J.; Grant, R.; Lauridsen, T. L.; Ellermann, T.; Ærtebjerg, G.; Nielsen, K. E.; Søgaard, B.; Jørgensen, L. F.; Dahlgren, K.

  National Environmental Research Institute, 2006. 136 p. (NERI Technical report no., Vol. 579).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 65. Published

  Terrestriske Naturtyper 2005 : NOVANA. / Pedersen, Marianne Bruus; Damgaard, C.; Ejrnæs, R.; Fredshavn, J. R.; Nielsen, K. E.; Strandberg, B.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2006. 100 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 596).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 66. 2005
 67. Published

  Terrestriske naturtyper 2004 : NOVANA. / Strandberg, B.; Magård, Else; Bak, J. L.; Pedersen, Marianne Bruus; Damgaard, C.; Fredshavn, J. R.; Løkke, H.; Nielsen, K. E.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2005. 58 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 557).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 68. Published

  Vandmiljø og Natur 2004 : Tilstand og udvikling - faglig sammenfatning. / Andersen, J. M.; Boutrup, S.; van der Bijl, L.; Svendsen, L. M.; Bøgestrand, J.; Grant, R.; Lauridsen, T. L.; Ellermann, T.; Ærtebjerg, G.; Nielsen, K. E.; Søgaard, B.; Jørgensen, L. F.; Dahlgren, K.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2005. 132 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 558).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 69. 2003
 70. Published

  Kriterier for gunstig bevaringsstatus : Naturtyper og arter omfattet af EF-habitatdirektivet & fugle omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet. / Søgaard, B.; Skov, F.; Ejrnæs, R.; Nielsen, K. E.; Pihl, S.; Clausen, P.; Laursen, K.; Bregnballe, T.; Madsen, J.; Baattrup-Pedersen, A.; Søndergaard, M.; Lauridsen, T. L.; Møller, P. F.; Riis-Nielsen, T.; Buttenschøn, R. M.; Fredshavn, J. R.; Aude, E.; Nygaard, B.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2003. 460 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 457).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 71. Published

  Tålegrænse for kvælstof for Idom hede, Ringkøbing Amt. / Nielsen, K. E.; Bak, J. L.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2003. 48 p. (Faglig rapport fra DMU, Vol. 453).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 72. 2001
 73. Published

  Critical Loads Copenhagen 1999 : Links between Eutrophication and Acidifiation of Air, Water and Soil, Ecological Indicators of Damage. / Nielsen, K. E.; Løkke, H. (Editor).

  2001. 535 p. (Water, Air, & Soil Pollution: Focus; No. 1-2, Vol. 1).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportAnthologyResearch

 74. Published

  Effects of a Heather Beetle Attack on Soil Moisture and Water Balance at a Danish Heathland. / Ladekarl, U. L.; Nørnberg, P.; Rasmussen, K. R.; Nielsen, K. E.; Hansen, B.

  In: Plant and Soil, Vol. 229, 2001, p. 147-158.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 75. Published

  Habitats and Species Covered by the EEC Habitats Directive : A Preliminary Assessment of Distribution and Conservation Status in Denmark. / Pihl, S.; Søgaard, B.; Ejrnæs, R.; Aude, E.; Nielsen, K. E.; Dahl, K.; Laursen, J. S.

  National Environmental Research Institute, 2001. 121 p. (NERI Technical Report, Vol. 365).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 76. Published

  Preface. / Nielsen, K. E.; Løkke, H.; Nielsen, K. E. (Editor); Løkke, H. (Editor).

  In: Water, Air, and Soil Pollution: Focus, Vol. 1, No. 1-2, 2001, p. 1-4.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 77. 2000
 78. Published

  Effects of N-Deposition on Ion Trapping by B-Horizons of Danish Heathlands. / Nielsen, K. E.; Hansen, B.; Ladekarl, U. L.; Nørnberg, P.

  In: Plant and Soil, Vol. 223, 2000, p. 265-276.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 79. Published

  Naturtyper og arter omfattet af EF-Habitatdirektivet : Indledende kortlægning og foreløbig vurdering af bevaringsstatus. / Pihl, S.; Søgaard, B.; Ejrnæs, R.; Aude, E.; Nielsen, K. E.; Dahl, K.; Laursen, J. S.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 2000. 219 p. (Faglig rapport fra DMU; No. 322).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 80. Published

  Nordic Empetrum Dominated Ecosystems : Function and Susceptibility to Environmental Changes. / Tybirk, K.; Nilsson, M.-C.; Michelsen, A.; Kristensen, H. L.; Shevtsova, A.; Strandberg, M. T.; Johansson, M.; Nielsen, K. E.; Riis-Nielsen, T.; Strandberg, B.; Johnsen, I.

  In: Ambio, Vol. 29, No. 2, 2000, p. 90-97.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 81. Published

  Vejledning om etablering og vedligehold af overvågningsstationer (SC 7/WG 5) (Vurdering af jord og grunde). / Nielsen, K. E.

  Standardisering på jordområdet. Dansk Standard, 2000.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 82. 1999
 83. Published

  Dynamic Soil Processes on Heathland Due to Changes in Vegetation to Oak and Sitka Spruce. / Nielsen, K. E.; Ladekarl, U. L.; Nørnberg, P.; Hovmand, M. F. (Editor); Riis-Nielsen, T. (Editor).

  In: Forest Ecology and Management, Vol. 114, 1999, p. 107-116.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 84. 1998
 85. Published

  Comparison of Acidic Deposition to Semi-Natural Ecosystems in Denmark - Coastal Heath, Inland Heath and Oak Wood. / Hansen, B.; Nielsen, K. E.

  In: Atmospheric Environment, Vol. 32, No. 6, 1998, p. 1075-1086.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 86. Published

  Conclusions and Recommendations. / Forsius, M.; Guardans, R.; Jenkins, A.; Lundin, l.; Nielsen, K. E.; Forsius, M. (Editor); Guardans, R. (Editor); Jenkins, A. (Editor); Lundin, L. (Editor); Nielsen, K. E. (Editor).

  The Finnish Environment. Helsinki: Finnish Environment Institute, 1998. p. 158-161 (The Finnish Environment, Vol. 218).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 87. Published

  Development of Techniques for Soil Water Sampling and Mass Balance Studies. / Nielsen, K. E.; Forsius, M. (Editor); Guardans, R. (Editor); Jenkins, A. (Editor); Lundin, L. (Editor); Nielsen, K. E. (Editor).

  The Finnish Environement. Helsinki: Finnish Environment Institute, 1998. p. 36-46 (The Finnish Environement, Vol. 218).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 88. Published

  Gødningseksperimenter på hede : Effekter på jordbrugskemiske processer. / Nielsen, K. E.; Strandberg, M. (Editor).

  Hedens kultur og natur. ed. / M. Strandberg. Projekt EDB I Undervisningen, 1998. p. 40-46.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 89. Published

  Integrated Monitoring. Environmental Assessment through Model and Empirical Analysis : Final Results from the EU/Life-Project Development of Assessment and Monitoring Techniques at Integrated Monitoring Sites in Europe. Project LIFE95/FIN/A11/EPT/387. / Forsius, M.; Guardans, R.; Jenkins, A.; Lundin, L.; Nielsen, K. E. (Editor).

  Helsinki: Finnish Environment Institute, 1998. 172 p. (The Finnish Environment 218).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 90. 1995
 91. Published

  Ammoniak truer heder, moser og skove. / Sørensen, N. E.; Bak, J.; Nielsen, K. E.

  In: MiljoeDanmark, Vol. 4, 1995, p. 10-13.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 92. Published

  Fra Kredsløb til Afløb. / Nielsen, K. E.; Forfang, A.-S. (Editor); Sørensen, P. (Editor); Feilberg, P. (Red. ) (Editor).

  Skovbrugets Grønne Alternativ: En Debatbog om Naturnær Skovdyrkning. ed. / A.-S. Forfang; P. Sørensen; P. (Red. ) Feilberg. Nepenthes, 1995. p. 17-24.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 93. Published

  TOC Content as a Test of Lysimeters in Sandy Soils in Denmark. / Nielsen, K. E.; Nørnberg, P.

  Aarhus Geoscience. 1995. p. 39-43 (Aarhus Geoscience, Vol. 4).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 94. 1994
 95. Published

  Dynamiske jordbundsprocesser på næringsfattige sandjorde : Sæsonmæssige variationer i udvaskning under sitka, eg og lyng. / Nielsen, K. E.; Akademiet for de Tekniske Videnskaber (Editor).

  Skovrejsnings betydning for grundvandsdannelsen. ATV-Komiteen vedrørende grundvandsforurening: Hotel Marselis, Århus, 14. april 1994. ed. / Akademiet for de Tekniske Videnskaber. ATV, 1994. p. 53-66.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReport chapterCommissioned

 96. 1993
 97. Published

  Integreret overvågning af luftforureningseffekter : Det internationale måleprogram på Hjerl Hede. / Henriksen, L. H.; Bak, J.; Nielsen, K. E.

  Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet, 1993. 39 p. (Faglig rapport fra DMU - Danmarks Miljøundersøgelser, Vol. 96).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 98. Published

  Kæmpe udvaskning af kvælstof fra sitka-skov. / Sørensen, N. E.; Nielsen, K. E.

  In: MiljoeDanmark, Vol. 6, 1993, p. 3.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 99. Published

  Rapid Changes of Sandy Soil Caused by Vegetation Changes. / Nørnberg, P.; Sloth, L.; Nielsen, K. E.

  In: Canadian Journal of Soil Science, Vol. 73, 1993, p. 459-468.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 100. Published

  Skovrejsnings betydning for jordvand og jordbundsprocesser i sandjorde. / Nielsen, K. E.; Nørnberg, P.; Dalsgaard, K.

  In: Dansk Skovbrugs Tidskrift, Vol. 3, 1993, p. 94-106.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 101. Published

  Soil-Vegetation Interactions on Heathland Soils in Denmark. / Nørnberg, P.; Nielsen, K. E.; Sloth, L.

  In: Scripta Geobotanica, Vol. 21, 1993, p. 135-140.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 102. 1987
 103. Published

  Effects on Soils of an Oak Invasion of a CaUuna Heath, Denmark : II. Changes in Organic Matter. / Nielsen, K. E.; Dalsgaard, K.; Nørnberg, P.

  In: Geoderma, Vol. 41, 1987, p. 96-105.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 104. Published

  Effects on Soils of an Oak Invasion of a Calluna Heath, Denmark : I. Morphology and Chemistry. / Nielsen, K. E.; Dalsgaard, K.; Nørnberg, P.

  In: Geoderma, Vol. 41, 1987, p. 79-95.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review