Department of Psychology and Behavioural Sciences

Klaus Nielsen

Professor

Profile photo

Klaus Nielsen

Professor

  • Department of Psychology and Behavioural Sciences
Postal address:
Bartholins Allé 11
1350, 224
8000
Aarhus C
Denmark

Email: klausn@psy.au.dk

Phone: +4587165832

Basis

Født 1962 i Roskilde, Danmark
Far til 3 børn
Studerende på Statskundskab, AU 1982-1983

Akademisk løbebaneForskningsledelse

Leder af Forskningsenheden for praksislæring (2009 -)
Leder af Center for Kvalitativ Metodeudvikling (2011 -)
Deltager i styregruppen af Back2School projektet (CEBU)

Projekter
Læring i moderne dansk vekseluddannelse, 1999 – 2003 sammen med professor Steinar Kvale. Forskningsprojektet var bevilliget af Undervisningsministeriet.
Læreprocesser i produktionsskolen, 2006-2008, Forskningsprojektet var bevilliget af Undervisningsministeriet.
Retention of Vocational Students in the Danish VET system, 2009 – 2003.

Phd.vejledning
Hovedvejleder på 12 afsluttede afhandlinger, 2001-2017
Hovedvejleder på 3 igangværende afhandlinger,
Medvejleder på 4 afsluttede, 2001-2017
Medvejleder på 2 igangværende

Udlandsophold

4 måneders ophold på University of California, Berkeley, 1995.
Research Fellow/University of California, Berkeley, 2000.

Ekstern finasiering

200.000: Uddannelsesstyrelsen, Undervisningsministeriet. Forprojekt til projektet om Læring i moderne dansk vekseluddannelse, 1998.
1.975.000: Uddannelsesstyrelsen, Undervisningsministeriet. Læring i moderne dansk vekseluddannelse, 2001-2004.
600.000: Forskningsrådet (sammen med Morten Nissen og Birgitte Elle. PIFF (Person – intervention – fællesskabsformer – i forandring). 2002-2003.
800.000: Jysk Børneforsorg. Mestringslære/samfinancieret ph.d. projekt, 2007.
200.000: Uddannelsesstyrelsen, Undervisningsministeriet. Forskningsprojekt om frafald i erhvervsuddannelserne, 2008.
15.869.086: Det stragiske forskningsråd. Programkomiteen for uddannelse og kompetenceudvikling (sammen med Lene Tanggaard/Christian Helms Jørgensen/Peter Koudahl/Martin Munk/Torben Pilegaard Jensen). Retention of Vocational Students in the Danish VET system, 2009.
1.500.000: Sosu-Syd. Finansiering af et ph.d projekt. 2014.

Undervisningsområder

Underviser inden for pædagogisk psykologi, psykologiformidling, og forskningsmetode.

Forskningsområder

Læring, mesterlære, frafald, skolefravær pædagogisk psykologi, forskningsmetoder.

Publications

Heart-Followers, Hero, Maiden: Life Story Positioning Within a Romantic Couple

Panattoni, K. W., Nielsen, K. & Thomsen, D. K., Feb 2021, In: Qualitative Psychology. 8, 1, p. 30-50

Legimazy, Education and Cultural Historical Theory

Nielsen, K. & Klitmøller, J., 2021.

Apprenticeship, Conflicts and Learning in the Bakeries

Nielsen, K., 2020.

The treatment in the Danish suicide prevention clinics: a clinician perspective

Lahoz, T., Winsløv, J-H., Christiansen, R., Krogh, S., Knudsen, P. B., Wang, A. G., Erlangsen, A. & Nielsen, K., 2020, In: Nordic Journal of Psychiatry. 74, 7, p. 533-540 8 p.

Work-life balance following bereavement: A mixed methods study of widowed parents

Holmgren, H. & Nielsen, K., 2020.

At lære gennem deltagelse

Nielsen, K., 2019, Det lærende menneske: At lære på forskellige måder. Brodersen, P. (ed.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 143-161 18 p.

Expansive and restricted learning: Pervasive binaries?

Nielsen, K. & Klitmøller, J., 2019, In: Annual Review of Critical Psychology (Online). 16, p. 453-467 15 p.

Kritikken af kvaliteten af Hatties kvantitative forskning

Klitmøller, J. & Nielsen, K., 2019, In: Paideia: tidsskrift for professionel pædagogisk praksis. 18, november, p. 65 73 p., 9.

McMindfulness in the Era of Accelatered Life

Nielsen, K., 2019.

Measured Lives in Educational Psychology

Nielsen, K. & Klitmøller, J., 2019.

Pædagogiske koncepter, undervisning og skolens legitimitet

Klitmøller, J. & Nielsen, K., 1 Oct 2018, Fremtidsparat?: Hinsides PISA - nordiske perspektiver på uddannelse. Sommer, D. & Klitmøller, J. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 135-155 21 p.

Centrale læringsteorier i det moderne samfund

Nielsen, K. & Tanggaard, L., 2018, Børns liv og læring: I skole og dagtilbud. Braad, K. B. (ed.). Frederiksberg: Samfundslitteratur, p. 45-70 26 p.

Handlebårne kompetencer i uddannelse og arbejde

Nielsen, K., 2018, Tæt på kompetenceudvikling. Wegener, C. & Lausch, B. (eds.). København: Munksgaard , p. 53-64 12 p.

Kierkegaard and the modern search for self

Nielsen, K., 2018, In: Theory & Psychology. 28, 1, p. 65-83 19 p.

Metoder og begrepsforvirring: Om John Hatties synlige læring

Klitmøller, J. & Nielsen, K., 2018, In: Bedre Skole. 30, 4, p. 16-21 6 p.

Pædagogisk psykologi: - en grundbog

Nielsen, K. & Pedersen, L. T., 2018, 2. ed. Frederiksberg: Samfundslitteratur. 314 p.

Behaviorisme

Nielsen, K. & Klitmøller, J., 2017, Klassisk og moderne pædagogisk teori. Østergaard Andersen, P. & Ellegaard, T. (eds.). 3. ed. København: Hans Reitzels Forlag, p. 818-824 7 p. (Pædagogik og Samfund; No. 2).

Blinde pletter i den synlige læring: Kritiske kommentarer til «Hattierevolutionen»

Nielsen, K. & Klitmøller, J., 2017, In: Nordic Studies in Education. 37, 1, p. 3-18 16 p.

Burrhus Frederic Skinner

Nielsen, K., 2017, Klassisk og moderne pædagogiske teori. Østergaard Andersen, P. & Ellegaard, T. (eds.). 3. ed. København: Hans Reitzels Forlag, p. 763-767 5 p. (Pædagogik og Samfund; No. 2).

John Hattie som uddannelsesteoretiker - en kritik af teorien om synlig læring

Klitmøller, J. & Nielsen, K., 2017, In: Dansk pædagogisk tidsskrift. 2, p. 3-15 13 p.

Motivation, Learning and the Educational Dialogue

Nielsen, K., 2017, Dealing with Conceptualisations of Learning: Learning between Means and Aims in Theory and Practice. Qvortrup, A. & Wiberg, M. (eds.). Rotterdam: Brill | Sense, p. 49-59 11 p.

Parents' difficulties as co-therapists in CBT among non-responding youths with anxiety disorders: Parent and therapist experiences

Lundkvist-Houndoumadi, I., Thastum, M. & Nielsen, K., Jul 2016, In: Clinical Child Psychology & Psychiatry. 21, 3, p. 477-490 14 p.

Engagement, conduct of life and dropouts in the Danish vocational education and training (VET) system

Nielsen, K., 2016, In: Journal of Vocational Education and Training. 68, 2, p. 198-213 16 p.

Erhvervsskolelæreres håndtering af sameksisterende krav om øget fastholdelse og et højt fagligt niveau i erhvervsuddannelserne

Jonasson, C. & Nielsen, K., 2016, In: Nordiske Udkast. 44, 1, p. 72-85 14 p.

McMindfulness - I am lovin it: En kritisk analyse af udbredelsen af mindfulness

Nielsen, K. & Bondo Lind, A., 2016, In: Nordiske Udkast. 44, 2, p. 19-34 16 p.

On defining learning from a social-ontological perspective

Nielsen, K., 2016, On the definition of learning. Qvortrup, A., Wiberg, M., Christensen, G. & Hansbøl, M. (eds.). Odense: Syddansk Universitetsforlag, p. 141-161 21 p.

Understøttende undervisning – anvendelse i praksis

Nielsen, K., 2016, Understøttende undervisning og læringsmiljøer: Kritiske perspektiver og reflekteret praksis. Kristensen, R. & Szulevicz, T. (eds.). Frederikshavn: Dafolo, p. 31-44 14 p. (Undervisning og læring).

PISA, tavs viden og pædagogiske standarder

Nielsen, K. & Klitmøller, J., 2015, In: Psyke & Logos. 36, 2, p. 12-27 16 p.

Det kvalitative forskningsinterview

Nielsen, K., 2015, In: Kvan - et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen. 35, 103, p. 72-84 13 p.

Dropping out and a crisis of trust

Nielsen, K. & Tanggaard, L., 2015, In: Nordic Psychology (Online). 67, 2, p. 154-167 13 p.

Fravær, engagement og socialt miljø på danske erhvervsskoler

Jonasson, C., Lauring, J., Bojesen, A. B., Kubovcikova, A., Normann, J. & Nielsen, K., 2015, Aarhus Universitet.

Learning in landscapes of practice: Boundaries, identity, and knowledgeability in practice-based learning

Nielsen, K., 2015, In: Journal of Vocational Education and Training. 67, 3, p. 415-417 3 p.

Læring: ikke daginstitutionens og skolens patent

Nielsen, K., 2015, Læring, dannelse og udvikling: Kvalificering til fremtiden i daginstitution og skole. Klitmøller, J. & Sommer, D. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 293-313 21 p.

Patologisering av uro?

Nielsen, K. & Jørgensen, C. R., 2015, Det diagnostiserte livet: Økende sykeliggjøring i samfunnet. Brinkmann, S. (ed.). Bergen: Fagbokforlaget, p. 183-211 29 p.

Students’ experiences of ability-based streaming in vocational education

Tanggaard, L., Nielsen, K. & Jørgensen, C. H., 2015, In: Education + Training. 57, 7, p. 723-737 15 p.

Teachers’ dilemmatic decision-making: Reconciling co-existing policies of increased student retention and performance

Jonasson, C., Mäkitalo, Å. & Nielsen, K., 2015, In: Teachers and Teaching: Theory and Practice. 21, 7, p. 831-842 12 p.

Struggling in an emotional avoidance culture: A qualitative study of stress as a predisposing factor for somatoform disorders

Bondo Lind, A., Delmar, C. & Nielsen, K., 1 Feb 2014, In: Journal of Psychosomatic Research. 76, p. 94-98 5 p., 76.

Longing for existential recognition: A qualitative study of everyday concerns for people with somatoform disorders

Lind, A. B., Risoer, M. B., Nielsen, K., Delmar, C., Christensen, M. B. & Lomborg, K., Feb 2014, In: Journal of Psychosomatic Research. 76, 2, p. 99-104 6 p.

Distance, ren og uren pædagogik

Nielsen, K., 2014, Uren pædagogik 2. Tanggaard, L., Aastrup Rømer, T. & Brinkmann, S. (eds.). Aarhus: Klim, p. 58-72 15 p.

Peer group participation and processes of drop out in the Danish VET system

Nielsen, K., 2014.

Preventing neglect: Meeting students with special needs mindfully

Lind, A. B. & Nielsen, K., 2014, (Accepted/In press).

Searching for existential security: A prospective qualitative study of the influence of mindfulness therapy on experienced stress and coping strategies among patients with somatoform disorders

Lind, A. B., Delmar, C. & Nielsen, K., 2014, In: Journal of Psychosomatic Research. 77, 6, p. 516-521 6 p.

Symposium: Sociocultural practices of defining students with needs for special attention

Jonasson, C., Lind, A. B., Nielsen, K., Matthiesen, N. C., Aagaard, J. & Wellnitz, K. B., 2014.

Slutrapport: Erhvervsskoleelever i det danske erhvervsuddannelsessystem

Nielsen, K., Jørgensen, C. H., Koudahl, P., Munk, M. D., Jensen, T. P., Pedersen, L. T., Grønborg, L., Hvitved, L., Ingemann, L., Jonasson, C. & Lippke, L., 6 Apr 2013, Aarhus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 28 p.

Alle Drenge Har Det: Drenge og ADHD-diagnosen

Nielsen, K., 2013, In: Kvan - et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen. 33, 97, p. 95-108 14 p.

Dropout and trajectories of participation in the Danish VET education

Nielsen, K., 2013.

Frafald på erhvervsuddannelserne - mod en mere nuanceret forståelse

Jørgensen, C. H. & Nielsen, K., 2013, In: Utbildning & Lärande. 7, 1, p. 14 32 p.

Frafald, omvalg eller fravalgt?

Nielsen, K. & Jørgensen, C. H., 2013, In: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 3, p. 86-97 12 p.

Kierkegaard and the Modern Search for Self-actualization

Nielsen, K., 2013.

Learning and Conduct of everyday life and dropout in the Danish VET system

Nielsen, K., 2013, Doing Psychology under New Conditions - ISTP 2011. Marvakis, A., Motzkau, J., Painter, D., Ruto-Korir, R., Sullivan, G., Triliva, S. & Wiester, M. (eds.). Captus Press, p. 346-355 10 p.

Læring i et situeret perspektiv

Nielsen, K., 2013, Læringsteori & didaktik. Qvortrup, A. & Wiberg, M. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 173-189 17 p.

Research in dropout and retention processes in the Danish VET education

Nielsen, K., Tanggaard, L. & Koudahl, P., 2013.

School Memories Situating School

Tanggaard, L. & Nielsen, K., 2013, In: Scandinavian Journal of Educational Research. 57, 1, p. 71-88 18 p.

Situeret kognition og læring i en fællesskabende praksis

Nielsen, K., 2013, In: Kognition & Paedagogik. 23, 88, p. 62-78 17 p.

Spil der forfører - bekendelse i en god stol eller i en elektrisk stol

Nielsen, K., Dalgaard, S. & Senger, S., 2013, In: Unge Paedagoger. 74, 1, p. 84-97 14 p.

14 forskere: Børnedebatten er kørt af sporet

Andersen, P. Ø., Ellegaard, T., Gulløv, E., Hedegaard, M., Hjort, K., Kampmann, J., Kjær, B., Nielsen, B. S., Nielsen, K., Plum, M., Palludan, C., Rasmussen, K., Schmidt, C. & Sommer, D., 11 May 2012, In: Information. p. 18

Afslutning

Pedersen, M., Klitmøller, J. & Nielsen, K., 17 Apr 2012, Deltagerobservation: En metode til at undersøge psykologiske fænomener. Pedersen, M., Klitmøller, J. & Nielsen, K. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 231-235 5 p.

En rehabilitering af deltagerobservation i psykologien

Pedersen, M., Klitmøller, J. & Nielsen, K., 17 Apr 2012, Deltagerobservation: En metode til at undersøge psykologiske fænomener. Pedersen, M., Klitmøller, J. & Nielsen, K. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 11-25 15 p.

Alle Drenge Har Det - kritiske overvejelser over ADHD-diagnosen

Nielsen, K., 2012, In: Gjallerhorn. 15, p. 30-38 9 p.

Almenpædagogik og erhvervspædagogik

Nielsen, K., 2012, I lag med erhvervspædagogikken. . Hansen, J. A. & Størner, T. (eds.). Odense: Erhvervsskolernes Forlag, p. 29-34 5 p.

Apprenticeship-Based Learning in Production Schools

Nielsen, K., 2012, Encyclopedia of the Sciences of Learning. Seel, N. M. (ed.). Boston, MA: Springer Science+Business Media, p. 284-286 3 p. (Springer Reference).

Deltagerobservation: En metode til undersøgelse af psykologiske fænomener

Pedersen, M. (ed.), Klitmøller, J. (ed.) & Nielsen, K. (ed.), 2012, København K: Hans Reitzels Forlag. 256 p.

Deltagerobservation i et historisk og videnskabsteoretisk perspektiv

Nielsen, K., 2012, Deltagerobservation: En metode til undersøgelse af psykologiske fænomener. Pedersen, M., Klitmøller, J. & Nielsen, K. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 27 12 p.

Engagement, conduct of life and dropout in the Danish VET system

Nielsen, K., 2012, (Accepted/In press).

Evidens mellem kontrol og kreativitet

Tanggaard, L. & Nielsen, K., 2012, In: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 49, 3, p. 166-175 10 p.

Frafald og engagement. Foreløbige resultater

Jørgensen, C. H., Koudahl, P., Nielsen, K. & Tanggaard, L., 2012, 67 p.

Gender, Learning, and Social Practice

Nielsen, K., 2012, Encyclopedia of the Sciences of Learning. Seel, N. M. (ed.). Boston, MA: Springer Science+Business Media, p. 1340-1342 3 p. (Springer Reference).

Learning in Conflictual Practice

Nielsen, K., 2012, Encyclopedia of the Sciences of Learning. Seel, N. M. (ed.). Boston, MA: Springer Science+Business Media, p. 1898-1901 4 p. (Springer Reference).

Learning in Practice (Heidegger and Schön)

Nielsen, K., 2012, Encyclopedia of the Sciences of Learning. Seel, N. M. (ed.). Boston, MA: Springer Science+Business Media, p. 1914-1917 4 p. (Springer Reference).

Læringsteorier i det moderne samfund

Nielsen, K. & Tanggaard, L., 2012, Psykologi for lærerstuderende og lærere. Løw, O. & Skibsted, E. (eds.). København: Akademisk Forlag, p. 169-182 14 p.

Mesterlære som læringsform

Nielsen, K. & Kvale, S., 2012, Pædagogiske teorier. Rasmussen, J. (ed.). 5. ed. Værløse: Billesøe og Baltzer, p. 164-179 16 p.

Æbler, pærer og den danske læreruddannelse

Klitmøller, J. & Nielsen, K., Dec 2011, In: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 4, p. 37-47 11 p.

Apprenticeship rehabilitated in a postmodern world?

Nielsen, K. & Pedersen, L. T., 2011, In: Journal of Vocational Education and Training. 63, 4, p. 563-573 11 p.

Behaviorisme og social-kognitiv læringsteori

Nielsen, K., 2011, Klassisk og moderne psykologisk teori. Karpatschof, B. & Katzenelson, B. (eds.). 2. ed. København: Hans Reitzels Forlag, p. 247-268 23 p.

Den psykologiserede pædagogik og specialpædagogikken

Nielsen, K., 2011, Specialpædagogik: Teori og praksis. Boelt, V., Jørgensen, M. & Nørrgaard Rasmussen, T. (eds.). Aarhus: Kvan, p. 207-223 16 p.

Et opgør med den moderne skoles historieløshed: Fællesskaber i skolen i empirisk belysning

Pedersen, L. T. & Nielsen, K., 2011, Fællesskab i skolen: Udfordringer og muligheder. Jensen, E. & Brinkmann, S. (eds.). København: Akademisk Forlag, p. 129-149 21 p.

Etnicitet mellem skole og produktion

Kirkegaard, T., Nielsen, K. & Linde, K. Ø., 2011, In: Qualitative Studies. 2, 1, p. 50-62 12 p.

Fra barndom til faktura

Jørgensen, P. S., Sommer, D., Hviid, K. P., Halse, J. A., Hansen, M. B., Sigsgaard, E., Juul, J., Nielsen, K., Ellegaard, T., Winter-Lindqvist, D. A., Hedegaard, M., Højholt, C. & Bang, J. S., 2011, In: Psykolog Nyt. 18, p. 6-10 5 p.

How do students learn psychotherapeutic skills?

Nielsen, K., Thastum, M. & Hougaard, E., 2011. 267 p.

Hvad siger international forskning om frafald?

Nielsen, K., 2011, Frafald i erhvervsuddannelserne. Helms Jørgensen, C. (ed.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, p. 245-263 19 p.

Learning in Vocational college: Economic reflections

Nielsen, K., 2011.

Pastoral techniques in the modern Danish educational system

Nielsen, K., Dalgaard, S. & Senger, S., 2011, In: International Journal of Qualitative Studies in Education. 24, 4, p. 435-450 15 p.

Pædagogisk psykologi: En grundbog

Nielsen, K. & Pedersen, L. T., 2011, Frederiksberg: Samfundslitteratur. 286 p.

Blaiming the brain: ADHD and conflicts in late modern schooling

Nielsen, K., 28 Oct 2010.

Apprenticeship approach to learning

Nielsen, K., 2010, International Encyclopedia of Education. Peterson, P., Baker, E. & McGaw, B. (eds.). 3 ed. Oxford: Elsevier, Vol. 5. p. 469-475

Den gode praktikplads: Fuldførelse, fastholdelse og frafald i erhvervsuddannelserne

Laursen, D. N., Nielsen, K. & Nygaard, S. E., 2010, København: Undervisningsministeriet. 40 p. (Undervisningsministeriets håndbogsserie; No. 2 - 2010).

Den topografiske vending og læring i praksis

Szulevicz, T. & Nielsen, K., 2010, In: Slagmark. 57, p. 123-134 12 p.

Patologisering af uro?

Nielsen, K. & Jørgensen, C. R., 2010, Det diagnosticerede liv: Sygdom uden grænser. Brinkmann, S. (ed.). Århus: Klim, p. 179-205 27 p.

Selvbekendelsesstrategier i pædagogisk praksis

Nielsen, K., Dalgaard, S. & Senger, S., 2010, In: Nordic Studies in Education. 30, 2, p. 87-101 15 p.

Større (5) og mindre (37) bidrag

Nielsen, K., 2010, Gads psykologileksikon. Bjerg, J. (ed.). 3 ed. København: Gad

A Situated Perspective on Learning Through Teaching

Nielsen, K., 2009, In: American Educational Research Association. Annual Meeting Program.

A collaborative perspective on learning transfer

Nielsen, K., 2009, In: Journal of Workplace Learning. 21, 1, p. 58-70 13 p.

Collaborative Learning and Learning Transfer

Nielsen, K., 2009, In: American Educational Research Association. Annual Meeting Program.

Heidegger and Schön on Learning in Practice

Nielsen, K., 2009, In: American Educational Research Association. Annual Meeting Program.

Kreativitet, kultur og mimesis. Kritiske overvejelser

Nielsen, K., 2009, Kreativitetsfremmende læringsmiljøer i folkeskolen. Tanggaard, L. & Brinkmann, S. (eds.). Frederikshavn: Dafolo, p. 193-216 24 p.

Læring, konflikter og arbejdsdeling - en udvidelse af den socialt situerede læringsforståelse

Pedersen, M. & Nielsen, K., 2009, In: Psyke og Logos. 30, 2, p. 652-671 20 p.

A Qualitative Stance: Essays in Honor of Steinar Kvale

Nielsen, K. (ed.), Brinkmann, S. (ed.), Elmholdt, C. (ed.), Pedersen, L. T. (ed.), Musaeus, P. (ed.) & Kraft, G. (ed.), 2008, Århus: Aarhus Universitetsforlag. 264 p.

Gender, learning and social practice: Gendered discourses in the bakery

Nielsen, K., 2008, In: Vocations and Learning. 3, 1, p. 173-190 18 p.

Kreativitet, produktion og identitet: - fra produktionsskole til erhvervsuddannelse

Kirkegaard, T. & Nielsen, K., 2008, Undervisningsministeriet. Afdelingen for erhvervsfaglige uddannelser. 135 p. (Undervisningsministeriets temahæfteserie; No. 6).

Learning in Production Schools

Nielsen, K., 2008, Annual ISCAR Congress. International Society for Cultural and Activity Research. Ecologies of diversitites:The developmental and historical interarticulation of human mediational forms. Book of abstracts. Vásquez, O. A. (ed.). ISCAR, p. 135

Learning in conflictual practice

Nielsen, K., 2008, AAA Abstracts 107th Annual Meeting (Oct 2008).

Learning trajectories and reflection-in-practice through teaching

Nielsen, K., 2008, In: Reflective Practice. 9, 4, p. 485-495 11 p.

Learning, Trajectories of Participation and Social Practice

Nielsen, K., 2008, In: Outlines. 10, 1, p. 22-36 15 p.

Læring og udvikling: situeret læring og ledelse

Nielsen, K., 2008, Ledelse og læring - i organisationer. Elgaard Sørensen, E., Hounsgaard, L., Ryberg, B. & Andersen, F. B. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 116-135 20 p.

On learning psychotherapy from clients

Nielsen, K., 2008, In: Nordic Psychology (Online). 60, 3, p. 163-182 20 p.

Pastoral Techniques in the Danish Folkeskole

Nielsen, K., 2008.

Remembering Dr. Steinar Kvale, Professor, Director of International Site IIQM, Scandinavia

Delmar, C. & Nielsen, K., 2008, In: Qualitative Health Research. 18, 10, p. 1442-1443 2 p.

Scaffold instruction at the workplace from a situated perspective

Nielsen, K., 2008, In: Studies in Continuing Education. 30, 3, p. 247-261 15 p.

Skolepsykologiske teknologier

Nielsen, K., 2008, Psykens historier i Danmark: Om forståelsen og styringen af sjælelivet. Brinkmann, S. & Triantafillou, P. (eds.). Frederiksberg: Samfundslitteratur, p. 121-141 21 p.

The Learning Landscape of Art and Craft

Nielsen, K., 2008, A Qualitative Stance: Essays in honor of Steinar Kvale. Nielsen, K., Brinkmann, S., Elmholdt, C., Tanggaard, L., Musaeus, P. & Kraft, G. (eds.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, p. 47-56 10 p.

The electronic challenge

Elsass, P. & Nielsen, K., 2008, In: Nordic Psychology (Online). 60, 1, p. 1 1 p.

Aspects of a practical understanding: Heidegger at the workplace

Nielsen, K., 2007, In: Scandinavian Journal of Educational Research. 51, 5, p. 455-470 16 p.

Behaviorisme og social-kognitiv læringsteori

Nielsen, K., 2007, Klassisk og moderne psykologisk teori. Karpatschof, B. & Katzenelson, B. (eds.). 1. ed. København: Hans Reitzels Forlag, p. 214-235 22 p.

Den vækstpsykologiske pædagogik: En skitse over baggrund og problemer

Nielsen, K., 2007, Menneskesyn i skole- og arbejdsliv: Vartov-bogen 2007/8. Tulinius, B., Morsing, O., Ørtved, A. & Nielsen, H. (eds.). København: Forlaget Vartov, p. 116-128 13 p.

Learning in a changing practice

Nielsen, K., 2007, ISTP Conference, June 18-22, 2007. Theoretical psychology beyond borders - Abstracts: Transdisciplinarity and internationalization. Teo, T. (ed.). The International Society for Theoretical Psychology/York University, p. 65-66 1 p.

Learning, social practice and gender

Nielsen, K., 2007, 2007 Annual Meeting. The World of Educational Quality. American Educational Research Association, p. 350 1 p.

Mimesis og musik

Nielsen, K., 2007, In: Psyke og Logos. 28, 1, p. 160-178 19 p.

The qualitative research interview and issues of knowledge

Nielsen, K., 2007, In: Nordic Psychology (Online). 59, 3, p. 210-222 13 p.

Apprenticeship at the Academy of Music

Nielsen, K., 2006, In: International Journal of Education and the Arts. 7, 4, p. 1-15 15 p.

Den kyniske følsomhed: Bekendelse og disciplinering i dansk pædagogik

Nielsen, K., 2006, In: Kritisk Forum for Praktisk Teologi. 106, p. 29-40 12 p.

Et skævt blik på den funktionalistiske pædagogik

Kraft, G. & Nielsen, K., 2006, Pædagogisk psykologi - positioner og perspektiver. Elle, B., Nielsen, K. & Nissen, M. (eds.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, p. 23-40 18 p.

Indledning

Elle, B., Nielsen, K. & Nissen, M., 2006, Pædagogisk psykologi - positioner og perspektiver. Elle, B., Nielsen, K. & Nissen, M. (eds.). Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag, p. 9-20 12 p.

Learning to do things with things: Apprenticeship learning in bakery as economy and social practice

Nielsen, K., 2006, Doing things with things: The design and use of everyday objects. Costall, A. & Dreier, O. (eds.). Aldershot: Ashgate Publishing, p. 209-224 16 p.

Læring, individualisering og social praksis: Svar og nye spørgsmål i diskussionen om læring

Tanggaard, L. & Nielsen, K., 2006, In: Nordisk Pedagogik. 26, 2, p. 154-165 12 p.

Med professionens øjne: To artikler om professionen psykologi

Kristensen, O. S. & Nielsen, K., 2006, Århus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 58 p. (Psykologisk Skriftserie; No. 1, Vol. 27).

Midtvejsevaluering af forsøgsprojektet "Produktionsbaseret lærlingeuddannelse"

Elmholdt, C., Ljung, V., Larsen, K. L., Madsen, S. S. & Nielsen, K., 2006, Vejle: Produktionsskoleforeningen. 65 p.

Pædagogisk psykologi - positioner og perspektiver

Elle, B. (ed.), Nielsen, K. (ed.) & Nissen, M. (ed.), 2006, Frederiksberg: Roskilde Universitetsforlag. 283 p.

The negativistic process of education: Kierkegaard and the ontology of despair

Nielsen, K., 2006, In: Nordic Psychology (Online). 58, 3, p. 183-195 13 p.

The workplace - a landscape of learning

Nielsen, K. & Kvale, S., 2006, Learning, working and living: Mapping the terrain of working life learning. Antonacopoulou, E., Jarvis, P., Andersen, V., Elkjaer, B. & Høyrup, S. (eds.). Palgrave Macmillan, p. 119-135 16 p.

Frelserpædagogik og selvrealisering - moderne bekendelsesformer i dansk pædagogik

Nielsen, K. N., 2005, Selvrealisering: Kritiske diskussioner af en grænseløs udviklingskultur. Brinkmann, S. & Eriksen, C. (eds.). Århus: Klim, p. 65-88 24 p.

Gruppearbejde som læringsstrategi på de højere uddannelser

Nielsen, K. N., 2005, In: Uniped. Tidsskrift for Universitets- og Høyskolepedagogikk. 28, 2, p. 4-15 11 p.

Håndværkslæring: Kundskab, magt og køn i bageriet

Nielsen, K. N., 2005, Århus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 154 p.

Når eleverne selv skal sige det: En undersøgelse af erhvervsskoleelevers læring i praktikken

Nielsen, K. N., 2005, Århus: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 168 p.

Bl.a. temaopslagene: behaviorisme, gestaltterapi, lokalfællesskab-psykologi, mesterlære, sportspsykologi (40 bidrag ialt)

Nielsen, K., 2004, Gads Psykologileksikon. Bjerg, J. (ed.). København: Gad

Den erhvervspædagogiske forskning i Danmark

Nielsen, K., 2004, In: Uddannelse. 37, 10, p. 3-9 7 p.

Eleverfaringer og gruppearbejdets blinde vinkler: Gruppearbejde som disciplinering til fleksibilitet?

Nielsen, K., 2004, Pædagogikken og kampen om individet: Kritisk pædagogik, ny inderlighed og selvets teknikker. Krejsler, J. (ed.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 108-134 27 p.

På vandretur i praktikkens læringslandskab

Nielsen, K., 2004, In: Kvan - et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen. 24, 70, p. 37-45 9 p.

Reform 2000 og sammenhængen mellem skole og praktik?

Nielsen, K., 2004, Samfundsborger - Medarbejder. Debat om de erhvervsrelaterede uddannelser. Warring, N., Smistrup, M. & Eriksen, U. (eds.). Odense: Erhvervsskolernes Forlag, p. 225-237 13 p.

Situeret læring

Nielsen, K., 2004, Leksikon for det 21. århundrede, 2003 udgave.

At lære et fag i vekselspillet mellem skole og virksomhed

Kvale, S. & Nielsen, K., 2003, Praktikkens læringslandskab - At lære gennem arbejde. Nielsen, K. & Kvale, S. (eds.). København: Akademisk Forlag, p. 322-334 13 p.

Læring på kryds og tværs i praktikkens læringslandskab

Kvale, S. & Nielsen, K., 2003, Praktikkens læringslandskab - At lære gennem arbejde. Nielsen, K. & Kvale, S. (eds.). København: Akademisk Forlag, p. 248-266 19 p.

Lærlingelære i bageriet

Nielsen, K., 2003, Praktikkens læringslandskab - At lære gennem arbejde. Nielsen, K. & Kvale, S. (eds.). København: Akademisk Forlag, p. 99-110 12 p.

Mästerläre som lärandeform av i dag

Nielsen, K., 2003, Vem väver kejsarens nya kläder? En antologi om det praktiska lärandets konst. Winbladh, A. & Quist, B. (eds.). Stockholm: Stockholm Hantverksförening, Handkraft, p. 100-116 17 p.

Når eleverne selv skal sige det

Nielsen, K., 2003, Praktikkens læringslandskab - At lære gennem arbejde. Nielsen, K. & Kvale, S. (eds.). København: Akademisk Forlag, p. 219-235 17 p.

Praktikkens læringslandskab - At lære gennem arbejde

Nielsen, K. (ed.) & Kvale, S. (ed.), 2003, København: Akademisk Forlag. 367 p.

The wisdom of the empty places

Nielsen, K., 2003, In: Methods: A Journal For Human Science. Annual edition 2001, p. 29-42 14 p.

Vandringer i praktikkens læringslandskab

Nielsen, K. & Kvale, S., 2003, Praktikkens læringslandskab - At lære gennem arbejde. Nielsen, K. & Kvale, S. (eds.). København: Akademisk Forlag, p. 16-38 23 p.

Idrætsuddannelse på egne ben? Om læring og uddannelse inden for musik og idræt

Nielsen, K., 2002, Krop & læring: Sport & Psyke nr. 29. Roessler, K. K. (ed.). Aarhus: Klim, p. 115-136 22 p.

The Concept of Tacit Knowledge - A Critique

Nielsen, K., 2002, In: Outlines. 5, 2, p. 3-25 23 p.

Læring, praksisfællesskaber og videnssamfund

Nielsen, K., 2001, Uddannelse, læring og demokratisering. Christensen, A. (ed.). Uddannelsesstyrelsen, Undervisningsministeriet, Vol. 16.

Krop, musik og læring

Nielsen, K., 2000, In: Arabesk. 3

Mästerlära - Lärande som social praksis

Nielsen, K. (ed.) & Kvale, S. (ed.), 2000, Lund: Studentlitteratur. 294 p.

Landskab for læring

Kvale, S. & Nielsen, K., 1999, Mesterlære: Læring som social praksis. Nielsen, K. & Kvale, S. (eds.). Hans Reitzels Forlag A/S, p. 237-261 24 p.

Landskap for læring

Kvale, S. & Nielsen, K., 1999, Mesterlære: Læring som sosial praksis. Nielsen, K. & Kvale, S. (eds.). Gyldendal Norsk Forlag A/S, p. 196-215 19 p.

Landskap för lärande

Kvale, S. & Nielsen, K., 1999, Mästerlära: Lärande som social praxis. Lund: Studentlitteratur, p. 235-257 32 p.

Mesterlære: Læring som sosial praksis

Nielsen, K. & Kvale, S., 1999, Gyldendal Norsk Forlag A/S. 248 p.

Mesterlære: Gammel vin på nye flasker?

Nielsen, K., 1999, In: Uddannelse. 7

Mesterlære: Læring som social praksis

Nielsen, K. & Kvale, S., 1999, Hans Reitzels Forlag A/S. 296 p.

Mesterlære som aktuel læringsform

Nielsen, K. & Kvale, S., 1999, Mesterlære: Læring som social praksis. Nielsen, K. & Kvale, S. (eds.). Hans Reitzels Forlag A/S, p. 11-33 22 p.

Mesterlære som aktuell læringsform

Nielsen, K. & Kvale, S., 1999, Mesterlære: Læring som sosial praksis. Nielsen, K. & Kvale, S. (eds.). Gyldendal Norsk Forlag A/S, p. 17-35 18 p.

Musical Apprenticeship: Learning at the Academy of Music as Socially Situated

Nielsen, K., 1999, Psykologisk Institut, Aarhus Univeristet.

Musikalisk mästerlära: Deltagarbanor på musikkonservatoriet

Nielsen, K., 1999, Mästerlära: Lärande som social praxis. Nielsen, K. & Kvale, S. (eds.). Lund: Studentlitteratur, p. 139-154 15 p.

Musikalsk mesterlære: Deltakerbaner på musikkonservatoriet

Nielsen, K., 1999, Mesterlære: Læring som sosial praksis. Gyldendal Norsk Forlag A/S, p. 112-125 13 p.

Musikalsk mesterlære

Nielsen, K., 1999, Mesterlære: Læring som social praksis. Nielsen, K. & Kvale, S. (eds.). Hans Reitzels Forlag A/S, p. 130-147 17 p.

Mästarlära som lärandeform av i dag

Nielsen, K. & Kvale, S., 1999, Mästerlära: Lärande som social praxis. Nielsen, K. & Kvale, S. (eds.). Lund: Studentlitteratur, p. 27-47 20 p.

Praksis, habitus og livsstil: Et essay om Bourdieu, krop og kultur

Nielsen, K., 1999, Sociologiens udfordringer til psykologien. Tønnes Hansen, J. & Hermansen, M. (eds.). Forlaget Klim

Stilladsbaseret læring i en professionsmæssig sammenhæng

Nielsen, K., 1999, Stilladsering: En pædagogisk metafor. Tønnes Hansen, J. & Nielsen, K. (eds.). Forlaget Klim, p. 149-179 30 p.

Stilladser og læring: et forsøg på afklaring

Tønnes Hansen, J. & Nielsen, K., 1999, Stilladsering: en pædagogisk metafor. Tønnes Hansen, J. & Nielsen, K. (eds.). Århus: Klim, p. 9-41 33 p.

Stilladsering - en pædagogisk metafor

Tønnes Hansen, J. (ed.) & Nielsen, K. (ed.), 1999, Århus: Klim. 214 p.

Den musikalske psykolog? Professionslæring i musik og psykologi.

Nielsen, K., 1998, In: Psyke og Logos. 19, 2

Erhvervsuddannelse: Hvordan lærer man i praktik?

Nielsen, K. & Kvale, S., 1998, Undervisningsministeriet.

Kroppen i musikken

Nielsen, K., 1998, In: Nordisk Musikkpedagogisk Forskning.

Mesterlære som læringsform

Nielsen, K., 1998, Værløse: Billesø og Baltzer.

Musical Apprenticeship. Learning at the Academy of Music as Socially Situated

Nielsen, K., 1998

Reflections on Observations as Method

Nielsen, K., 1998, In: Nyhedsbrev fra Center for Kvalitativ Metodeudvikling.

Viden og læring i et situeret perspektiv

Nielsen, K., 1998, In: Dansk pædagogisk tidsskrift. 2

Current issues of apprenticeship

Nielsen, K. & Kvale, S., 1997, In: Nordisk Pedagogik. 17, 3, p. 160-169 9 p.

Mesterlæren som fremtidig uddannelsesform?

Nielsen, K., 1997, In: Uddannelse. 1, p. 51 55 p.

Musical apprenticeship: Trajectories of participation at the Academy of Music

Nielsen, K., 1997, In: Nordisk Pedagogik. 17, 3, p. 130-140 10 p.

Activities

American Educational Research Association. Annual Meeting : The World of Educational Quality

Klaus Nielsen (Participant)

9 Apr 200713 Apr 2007

Deltagelse i følgegruppe under COWI-consults udarbejdelse af evalueringsrapport til Socialministeriet angående KABU-delprojekterne

Klaus Nielsen (Participant)

1 Feb 20051 Jun 2005

Den gode praktikplads

Klaus Nielsen (Lecturer)

27 Jan 2010

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (External organisation)

Klaus Nielsen (Member)

1 Jun 20057 Oct 2005

Erhvervsskolernes skolernes håndtering af uddannelsesmæssige dilemmaer

Klaus Nielsen (Participant)

18 Apr 2012

Fastholdelse og frafald

Klaus Nielsen (Participant)

18 Apr 2012

Fastholdelsesinitiativer og interventioner - virker de?

Klaus Nielsen (Speaker)

19 Apr 2012

Handlingsbårne kundskaber ud fra et situeret perspektiv

Klaus Nielsen (Lecturer)

19 Sep 2005

Learning as a Part of Changing Practice

Klaus Nielsen (Lecturer)

21 Jun 2007

Learning, Social Practice and Gender

Klaus Nielsen (Lecturer)

12 Apr 2007

Læring i en musikalsk praksis

Klaus Nielsen (Lecturer)

13 Oct 2010

Læring i praksis

Klaus Nielsen (Lecturer)

8 Apr 2010

Nordic Psychology (Journal)

Klaus Nielsen (Editor)

20 Dec 2006 → …

Praktikkens læringslandskab

Klaus Nielsen (Lecturer)

31 Mar 2006

Psykologien som specifik humanvidenskab

Klaus Nielsen (Lecturer)

24 Mar 2007

Recent developments in research on situated learning

Klaus Nielsen (Invited speaker)

16 May 201118 May 2011

Researching learning in work practices: theoretical and methodological challenges

Klaus Nielsen (Lecturer)

26 Oct 2010

Strategier for kommende forskningsprojekter

Klaus Nielsen (Lecturer)

19 Apr 2012

Teoretisk psykologi på tværs af grænser

Klaus Nielsen (Participant)

18 Jun 200722 Jun 2007

Universitet i Oslo, Det utdanningsvitenskapellige fakultet (External organisation)

Klaus Nielsen (Member)

26 Sep 2013

Universitetsundervisning mellem popkultur og præstationsregime

Klaus Nielsen (Lecturer)

9 May 2011

University of Copenhagen (External organisation)

Klaus Nielsen (Member)

20 Jul 200510 Nov 2005