Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kirsten Hyldgaard

Associate professor

Curriculum vitae

Akademisk grad: Ph.d. i filosofi. Graden tildelt 30/7 1997 på grundlag af afhandling med titlen Fantasien til afmagten. 7 kapitler om Lacan og filosofien. Indleveret v. Institut f. Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet
Uddannelse: Hovedfag bestået 31/10 fra Institut for Idéhistorie, Århus Universitet. 1989
Administrativ erfaring: Studievejleder ved Institut for Idéhistorie 1/3 1986 - 31/8 1989 samt medlem af og deltagelse i studienævn, bestyrelse og insti-tutråd sammesteds.


Carlsbergfondsstipendiat fra februar 1994 - februar 1997 med tilknytning til Institut f. Filosofi, Pædagogik og Retorik, Københavns Universitet.
Lektorvikar ved Institut for Pædagogisk Filosofi, Danmarks Pædagogiske Universitet 2001. Sammesteds lektor i filosofi med særligt henblik på videnskabsfilosofi 2002.