Kirsten Frederiksen

KOL-patienters oplevelse af dyspnø

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

  • Institute of Science in Nursing

Dyspnø er en subjektiv oplevelse, der kun vanskeligt lader sig beskrive med objektive målemetoder. Flere små adskilte kvalitative studier beskriver, hvordan patienter med kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) oplever dyspnø.

Formål: At syntetisere den eksisterende viden om KOL-patienters oplevelse af dyspnø ved at udarbejdeen kvalitativ metasyntese funderet i kvalitative studier herom.

At syntetisere den eksisterende viden om KOL-patienters oplevelse af dyspnø ved at udarbejdeen kvalitativ metasyntese funderet i kvalitative studier herom.

Metode: Metoden er den kvalitative metasyntese, som beskrevet af Sandelowski og Barroso. Udtømmende søgninger er foretaget i fire databaser. Seks artikler var relevante og blev inkluderet i undersøgelsen. Disse blev analyseret ved hjælp af taksonomisk analyse.

Metoden er den kvalitative metasyntese, som beskrevet af Sandelowski og Barroso. Udtømmende søgninger er foretaget i fire databaser. Seks artikler var relevante og blev inkluderet i undersøgelsen. Disse blev analyseret ved hjælp af taksonomisk analyse.

Resultater: Fire kategorier blev identificeret: Dødsoplevelser, tankevirksomhed, følelsesarbejde og somatisk konsekvens.

Fire kategorier blev identificeret: Dødsoplevelser, tankevirksomhed, følelsesarbejde og somatisk konsekvens.

Konklusion: Syntesen af fundene er fortolket, og essensen af fortolkningen er, at patienter med KOL og dyspnø har en oplevelse af at være i en følelsesmæssig spændetrøje på kanten af livet, hvor energien bruges på tankevirksomhed i forhold til, hvordan de skal overkomme dyspnø.

Syntesen af fundene er fortolket, og essensen af fortolkningen er, at patienter med KOL og dyspnø har en oplevelse af at være i en følelsesmæssig spændetrøje på kanten af livet, hvor energien bruges på tankevirksomhed i forhold til, hvordan de skal overkomme dyspnø.

Relevans for klinisk praksis: Artiklen bidrager med akkumuleret viden om KOL-patienters oplevelse af dyspnø. Denne viden kan videreudvikles til en model med henblik på anvendelse i klinisk praksis. Desuden bidrager artiklen med erfaringer i anvendelsen af metasyntesen som metode.

Artiklen bidrager med akkumuleret viden om KOL-patienters oplevelse af dyspnø. Denne viden kan videreudvikles til en model med henblik på anvendelse i klinisk praksis. Desuden bidrager artiklen med erfaringer i anvendelsen af metasyntesen som metode.
Original languageDanish
JournalSygeplejersken
Volume13
Pages (from-to)70-81
ISSN0106-8350
Publication statusPublished - 2010

    Research areas

  • Chronic Obstructive Pulmonary Disease, Dyspnea, Experience, Taxonomic analysis, Qualitative metasynthesis

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 20982489