Kirsten Beedholm

Metodeudvikling i omsorgsforskningen med inspiration fra den franske filosof Michel Foucaults arbejde med brud

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

  • Institute of Science in Nursing

Titel:
METODEUDVIKLING I OMSORGSFORSKNINGEN MED INSPIRATION FRA DEN FRANSKE FILOSOF MICHEL FOUCAULTS ARBEJDE MED BRUD

Baggrund
Inden for omsorgsforskning har den franske filosof Michel Foucaults forfatterskab inspireret til diskursanalytiske eller magtanalytiske undersøgelser. Forfatterskabet tilbyder dog flere frugtbare begreber, som kan inspirere sygeplejeforskere.

Formål
Formålet med denne præsentation er at problematisere forestillingen om, at det er forskningsspørgsmålet, der bestemmer metoden ved at vise, hvordan der kan hentes inspiration til at formulere sine undersøgelsesspørgsmål og efterfølgende til at udvikle sin metode i Foucaults forfatterskab.

Metode
Med afsæt i den franske historiske epistomologi-tradition og med særlig vægt på Michel Foucaults forfatterskab præsenterer vi med eksempler fra egen forskning vores overvejelser over, hvordan man med brug af Foucaults begreb om 'brud' kan foretage nogle metodiske greb som kan skabe afstand til et fænomen eller et emne, som man på forhånd har stor fortrolighed med. Dermed bliver det muligt at anskue og analysere kendte fænomener eller emner med en ny optik og dermed generere ny indsigt om det, der forekommer at være fortroligt.

Resultat
Vi argumenterer for, at det forståelsesmæssige grundlag, som danner baggrund for formuleringen af et forskningsspørgsmål, er afgørende for hele forskningsdesignet. Det betyder for det første, at den videnskabelige objektiveringsproces allerede begynder med formuleringen af undersøgelsesspørgsmålet eller hypotesen, og for det andet, at det er metoden - eller blikket - der bestemmer, hvordan spørgsmålet stilles, og efterfølgende hvordan undersøgelsen gennemføres.

Konklusion
Ved at arbejde med Foucaults begreb om 'brud' kan der udvikles typer af spørgsmål og metoder, som gør det muligt for forskeren at rette det analytiske fokus mod at undersøge forbindelser mellem tilsyneladende forskellige problemstillinger, emner, temaer, ytringer og begreber for at fremanalysere sammenhænge og mønstre, som ikke fremtræder umiddelbart.

Chefkonsulent, ph.d. Kirsten Beedholm
Sundhedsfaglig Højskole, VIA University College

Lektor, ph.d. Kirsten Lomborg,
Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Lektor, ph.d. Kirsten Frederiksen (kontaktperson)
Afdeling for Sygeplejevidenskab, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet

Original languageDanish
Publication year2010
Publication statusPublished - 2010
EventThe NCCS Conference. Methodological Innovations on Caring Science Terms - Vaasa, Finland
Duration: 14 Apr 201016 Apr 2010

Conference

ConferenceThe NCCS Conference. Methodological Innovations on Caring Science Terms
CountryFinland
CityVaasa
Period14/04/201016/04/2010

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 20972574