Aarhus University Seal

Kirsten Bang

Senior Consultant

Profile photoKirsten Bang
Member of Administrative Staff
DCE - Danish Centre for Environment and Energy
Postal address:
Frederiksborgvej 399
4000
Roskilde
Denmark
Email: kib@dce.au.dk
Phone: +4587151303

Uddannelse

2005: Ph.d. i Biologisk bekæmpelse, molekylær mikrobiologi og mikrobiel økologi, Den Kongelige veterinær- og Landbohøjskole (nu Københavns Universitet) og Danmarks Miljøundersøgelser

1997: Cand. agro. med speciale i biologisk bekæmpelse og rodzone-mikrobiologi, Den Kongelige veterinær- og Landbohøjskole (nu Københavns Universitet)


Ansættelser

2011 - : Chefkonsulent, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, AU

2006 - 2011 : Faglig Direktionssekretær/AC-medarbejder, Danmarks Miljøundersøgelser, AU, Forsknings- overvågnings- og rådgivningssekretariatet

2000 - 2001: Forskningsassistent (projektansat) på Université de Lausanne, Laboratoire de Biologie Microbienne, Lausanne, Schweiz. (1½ år). Emne: Biologisk bekæmpelse og Molekylær mikrobiologi.

1998 - 1999: Forskningsassistent (projektansat) på Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole (nu Københavns Universitet), Institut for Økologi.