Department of Law

Kasper Steensgaard

PhD, Professor

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2010Ph.d., Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2006Cand. jur., Juridisk Institut, Aarhus Universitet


Akademiske stillinger

2016-Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2013-2016Lektor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet (orlov 2014-2015)
2010-2013Adjunkt, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2010Videnskabelig assistent, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2009-2010Rechtswissenschaftlicher Mitarbeiter, Universität Humboldt-zu-Berlin
2007-2009Ph.d.-stipendiat, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

Erhvervserfaring

2014-2015Advokatfuldmægtig, Bruun & Hjejle, København

 

Forskningsområder

  • Formueret
  • International handelsret
  • International privat- og procesret
  • International voldgift

 

Undervisningsområder

  • Formueret
  • International handelsret
  • International voldgift

 

Publications

Guiditta Cordero-Moss: Internasjonal privatrett, 2. udg.

Steensgaard, K., 2022, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. p. 627-631

Regulation BIa: a standard for free circulation of judgments and mutual trust in the European Union (JUDGTRUST): National Report for Denmark

Steensgaard, K., 2022

Bruxelles-regimets undtagelse for «voldgift»

Steensgaard, K., 2021, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. 134, 4, p. 434-489 55 p.

Snitfladen mellem CISG del II og aftalelovens kapitel 1

Steensgaard, K. & Iversen, T., 2021, Festskrift till Jan Kleineman. Stockholm: Jure, p. 811-822

Virtuelle voldgiftsforhandlinger

Steensgaard, K., 2021, Festskrift til Palle Bo Madsen. Liin, B., Edlund, H. H., Karstoft, S. & Iversen, T. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 425-440

Anmeldelse af Kristian Graven Nielsen: Erstatningsansvar ved prisfastsættelse af andelsboliger - set fra bestyrelsens perspektiv. 1. udgave. Karnov Group, 2019.

Steensgaard, K., 2019, In: Ugeskrift for Retsvaesen. 2019, p. 237-238 2 p.

Control of Price Related Terms in Standard Form Contracts in Denmark: Pragmatism and General Clauses

Steensgaard, K., 2019, Control of Price Related Terms in Standard Form Contracts. Atamer, Y. M. & Pichonnaz, P. (eds.). Springer, p. 339-357 19 p. (Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law, Vol. 36).

Danish Refusal to Follow the Court of Justice on the Applicability of EU Law: Judgment of the Danish Supreme Court of 6 December 2016

Steensgaard, K., 2019, In: Zeitschrift für Europäisches Privatrecht. Jg 27, 2, p. 407-414 13 p.

Morarenter og gebyrer

Steensgaard, K., 2019, Formueretlige emner. Iversen, T. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 421-434

Om handelsagentdirektivets art. 17, international præceptivitet og voldgift i tredjelande

Steensgaard, K., 2019, Festskrift til Bent Iversen. Iversen, T., Karstoft, S. & Madsen, L. H. G. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 411-430

Anmeldelse af Jakob Juul og Peter Fauerholdt Thommesen: Voldgiftsret, 3. udgave, 2017

Steensgaard, K., 2018, In: Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. 2018, p. 1

CISG-sælgerens udvidede hæveadgang i tingsretlig belysning

Steensgaard, K., 2018, In: Juristen. 100, 4, p. 129-140 12 p.

IT-rettens næste generation?

Steensgaard, K. & Henschel, R. F., 2018, Festskrift til Mads Bryde Andersen. Udsen, H., Christensen, J. S., Hansen, J. L., Iversen, T. & Nielsen, L. (eds.). Djøf Forlag, p. 101-120 20 p.

(Virksomheds)panthavers tiltrædelse

Steensgaard, K., 2017, In: Erhvervsjuridisk Tidsskrift. p. 188-197 10 p., ET.2017.188.

Arveforordningen og Danmark

Steensgaard, K., 2017, Festskrift til Irene Nørgaard. Adolphsen, C., Isager, H., Jensen, E. N. & Nielsen, A-D. B. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 203-215 13 p.

Boundaries for Expansive Interpretations of the CISG

Steensgaard, K., 2017, International Conference. 35 Years of CISG - Present Experiences and Future Challenges (2015, Zagreb) . Faculty of Law, University of Zagreb & United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), Vienna, p. 37-56

En status over andelsboligforeningsopgøret

Steensgaard, K., 2016, In: Tidsskrift for Bolig- og Byggeret. p. 581-599 TBB2016.581.

Morarenter og gebyrer

Steensgaard, K., 2016, Formueretlige emner. Madsen, P. B. (ed.). 8 ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 415-428 14 p.

A Comparative View on ‘Battle of the Forms’ under the CISG and in the German and US American Experiences

Steensgaard, K., 2015, In: Nordic Journal of Commercial Law. 1, 35 p.

Battle of the forms under the CISG -- one or more solutions?

Steensgaard, K., 2015, In: Internationales Handelsrecht. 15, 3, p. 89-94 6 p.

EU-konkursboers værneting i omstødelsessager mod danske sagsøgte

Steensgaard, K., 2015, In: Ugeskrift for Retsvæsen. 2015, p. 107 U.2015B.107.

International Jurisdiction in Product Liability Suits

Steensgaard, K., 2015, A Tribute to Joseph M. Lookofsky. Andersen, M. B. & Henschel, R. F. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 363-379 17 p.

Article 19 CISG & Scandinavian Domestic Law: Conflict or Peaceful Coexistence?

Steensgaard, K., 2014, The CISG Convention and Domestic Contract Law: Harmony, Cross-Inspiration, or Discord?. Lookofsky, J. & Andersen, M. B. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 59-78 20 p.

Opfyldelsesværnetinget for aftaler om levering af tjenesteydelser i europæisk ret

Steensgaard, K., 2014, In: Ugeskrift for Retsvæsen. p. 266-273 8 p., U.2014B.266.

Pre-Contractual Duties

Steensgaard, K. & Twigg-Flesner, C., 2013, The Common European Sales Law in Context: Interactions with English and German Law. Dannemann, G. & Vogenauer, S. (eds.). Oxford: Oxford University Press, p. 216-247 32 p.

Opfyldelsesværnetinget for løsørekøb i europæisk ret

Steensgaard, K., 10 Mar 2012, In: Ugeskrift for Retsvaesen. 146:2012, 10, p. B.107-116 10 p.

Juridisk vurdering af 16-års valgret

Jensen, M. H., Steensgaard, K. & Adolphsen, C., 2011, Demokrati for fremtiden: Valgretskommissionens betænkning om unges demokratiske engagement. Simonsen, A., Hedelund, M. & Nielsen, J. N. (eds.). Kbh.: Valgretskommissionen, p. 287-301 15 p.

Standardbetingelser i internationale kontrakter: Særligt om vedtagelse under CISG og andre internationale regelsæt

Steensgaard, K., 2010, København: Thomson Reuters. 660 p.

Projects

CFR Context Project

Steensgaard, K.

01/10/200931/12/2011

European Legal Authors Network (ELAN)

Steensgaard, K.

01/01/201831/12/2018

Global Sales Law Project

Steensgaard, K.

01/01/200931/12/2012

JUDGTRUST: Regulation BIa: a standard for free circulation of judgments and mutual trust in the European Union

Steensgaard, K.

01/01/201931/12/2020

The Law of Movable and Immovable Property.

Madsen, L. H. G., Rohde, C., Millung-Christoffersen, A., Jensen, M. H., Iversen, T., Kristensen, L. H., Ørgaard, A., Munk-Hansen, C., Biendzus, H. M. & Steensgaard, K.

01/01/2014 → …

unalex

Steensgaard, K.

01/01/201731/12/2017

unalex2date

Steensgaard, K.

26/02/2019 → …

Activities

(Final) UNALEX Conference

Kristian Torp (Participant) & Kasper Steensgaard (Participant)

24 Nov 2017

35 Years of CISG

Kasper Steensgaard (Invited speaker)

1 Dec 20152 Dec 2015

41. nordiske Juristmøde

Kasper Steensgaard (Participant)

23 Aug 201725 Aug 2017

60 Years of the New York Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards: Key Issues and Future Challenges

Kasper Steensgaard (Participant)

5 Apr 20186 Apr 2018

Arbetsrättslunch om Ajos-saken

Kasper Steensgaard (Lecturer)

18 Oct 2018

Article 19 CISG & Scandinavian Domestic Law: Conflict or Peaceful Coexistence?

Kasper Steensgaard (Invited speaker)

9 May 201410 May 2014

CFR Context Project

Kasper Steensgaard (Participant)

6 Jan 20118 Jan 2011

CFR Context Project

Kasper Steensgaard (Participant)

22 Sep 201124 Sep 2011

Cambridge Compendium of International Commercial and Investment Arbitration: Selected Topics

Kasper Steensgaard (Participant)

7 Apr 2017

Conference on Comparative Law

Kasper Steensgaard (Lecturer)

20 Jun 2018

Conference on the Europeanisation of Danish Insolvency Law

Kasper Steensgaard (Participant)

24 May 2019

Conflict of Laws in Arbitration

Kasper Steensgaard (Participant)

23 Mar 2018

De trettonde Nordiska Förmögenhetsrättsdagarna

Kasper Steensgaard (Participant)

8 May 201910 Aug 2019

Due Process as a Limit to Discretion in International Commercial Arbitration

Kasper Steensgaard (Participant)

18 Jan 2021

Foreign Direct Investment International Arbitration Moot 2018

Kasper Steensgaard (Participant)

9 Nov 201811 Nov 2018

Formueret 2019 – Symposium

Kasper Steensgaard (Participant)

25 Sep 2019

Forskningsophold ved Albert-Ludwigs-Universität

Kasper Steensgaard (Participant)

4 Nov 200819 Dec 2008

Forskningsophold ved Pace Law School, Institute for International Commercial Law

Kasper Steensgaard (Participant)

4 Aug 200817 Oct 2008

Global Trends in Arbitration

Kasper Steensgaard (Participant)

24 Sep 202025 Sep 2020

Hardship in International Sales Contracts

Kasper Steensgaard (Lecturer)

5 Apr 2019

International Congress of Maritime Arbitrators XX

Kasper Steensgaard (Participant)

24 Sep 201729 Sep 2017

Navigating the muddy waters of modern arbitration

Kasper Steensgaard (Participant)

7 Nov 2018

Nordisk Juristmøde

Kasper Steensgaard (Participant)

17 Aug 201119 Aug 2011

Nordiske Formueretsdage

Kasper Steensgaard (Participant)

4 May 20116 May 2011

Nordiske Formueretsdage

Kasper Steensgaard (Participant)

17 Apr 201319 Apr 2013

Nordiske formueretsdage

Kasper Steensgaard (Participant)

26 Apr 201728 Apr 2017

Not in the Rules

Kasper Steensgaard (Participant)

8 Nov 2018

Pragmatism v. principfasthet i nordisk förmögenhetsrätt

Kasper Steensgaard (Participant)

22 Nov 201823 Nov 2018

Rechtsvergleichendes Symposium zur aktuellen Entwicklung des Internationalen Privatrechts in China und Europa

Kasper Steensgaard (Participant)

7 Jun 20138 Jun 2013

Stockholm Centre for Commercial Law

Kasper Steensgaard (Participant)

15 Aug 201830 Nov 2018

The 20th Congress of the International Academy of Comparative Law (General Congress)

Kasper Steensgaard (Participant)

22 Jul 201828 Jul 2018

The Eighteenth Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Kasper Steensgaard (Participant)

15 Apr 201121 Apr 2011

The Future of Arbitration in Europe

Kasper Steensgaard (Participant)

26 Oct 201827 Oct 2018

The Nineteenth Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Kasper Steensgaard (Participant)

30 Mar 20125 Apr 2012

The Stockholm Oxford Law Symposium

Kasper Steensgaard (Participant)

6 Sep 20187 Sep 2018

The Twentieth Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Kasper Steensgaard (Participant)

22 Mar 201328 Mar 2013

The Twenty First Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Kasper Steensgaard (Participant)

12 Apr 201417 Apr 2014

The Twenty Fourth Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Kasper Steensgaard (Participant)

7 Apr 201713 Apr 2017

The Twenty Second Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Kasper Steensgaard (Participant)

27 Mar 20152 Apr 2015

The Twenty Third Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

Kasper Steensgaard (Participant)

18 Mar 201624 Mar 2016

Twenty Fifth Willem C Vis Commercial Arbitration Moot

Kasper Steensgaard (Participant)

23 Mar 201829 Mar 2018

Twenty Sixth Willem C Vis Commercial Arbitration Moot

Kasper Steensgaard (Participant)

12 Apr 201918 Apr 2019

Twenty-Seventh Willem C Vis Commercial Arbitration Moot

Kasper Steensgaard (Participant)

3 Apr 20209 Apr 2020

Utökad tolkning av CISG — kan man ”lära en gammal hund att sitta”?

Kasper Steensgaard (Lecturer)

26 Nov 2018

Virtuell slutförhandling mot parts bestridande

Kasper Steensgaard (Participant)

22 Feb 2021