Department of Law

Karsten Revsbech

 1. 2019
 2. Published

  Forvaltningsret - sagsbehandling. / Revsbech, Karsten; Nørgaard, Carl Aage; Garde, Jens; Mørup, Søren Højgaard.

  8. ed. Djøf Forlag, 2019. 415 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearchpeer-review

 3. 2018
 4. Published

  Forvaltningspersonalet. / Revsbech, Karsten.

  4. ed. København : Djøf Forlag, 2018. 131 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 5. 2017
 6. Published

  Kommunalret. / Revsbech, Karsten; Garde, Jens.

  Kbh. : Djøf Forlag, 2017. 166 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 7. 2016
 8. Published

  Forvaltningens virksomhed. / Revsbech, Karsten; Mørup, Søren Højgaard.

  Forvaltningsret: Almindelige emner. 6. ed. Kbh. : Djøf Forlag, 2016. p. 77-106.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 9. Published

  Forvaltningsret : Almindelige emner. / Revsbech, Karsten; Garde, Jens; Jensen, Jørgen Albæk; Jensen, Orla Bøje Friis; Madsen, Helle Bødker; Mørup, Søren Højgaard.

  6 ed. Kbh. : Djøf Forlag, 2016. 657 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 10. Published

  Retssager vedrørende afgørelser fra tvistnævn ( tvistløsningsnævn ). / Revsbech, Karsten.

  Festskrift til Jens Peter Christensen. ed. / Børge Dahl; Michael Hansen Jensen; Søren Højgaard Mørup. Kbh. : Djøf Forlag, 2016. p. 469-483.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 11. Published

  Tilbagekaldelse og ændring af forvaltningsafgørelser. / Revsbech, Karsten; Mørup, Søren Højgaard.

  Forvaltningsret: Almindelige emner. 6. ed. Kbh. : Djøf Forlag, 2016. p. 517-560.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 12. 2015
 13. Published

  Kommunernes opgaver - Kommunalfuldmagten mv. / Revsbech, Karsten.

  3. ed. Kbh. : Djøf Forlag, 2015. 430 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookEducation

 14. 2014
 15. Published

  Den nye offentlighedslov - nogle kommentarer. / Revsbech, Karsten.

  Forvaltning og retssikkerhed. Festskrift til Steen Rønsholdt. ed. / Peter Blume; Carsten Henrichsen. Kbh. : Djøf Forlag, 2014. p. 359-374.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 16. Published

  Forvaltningsret - sagsbehandling. / Revsbech, Karsten; Nørgaard, Carl Aage; Garde, Jens.

  7 ed. Kbh. : Djøf Forlag, 2014. 401 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 17. 2013
 18. Published

  Personaleområdets bidrag til udvikling af dansk forvaltningsret. / Revsbech, Karsten.

  Forsker og formidler : festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013. ed. / Hans Petter Graver; Ida Hjort Kraby; Marius Stub. Oslo : Universitetsforlaget, 2013.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 19. Published

  Sterk urimelighet/åbenbar urimelighed i som prøvelsesgrundlag i norsk og ( navnlig ) dansk forvaltningsret. / Revsbech, Karsten.

  Undring og erkjennelse: Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. ed. / Karl Harald Søvig; Sigrid Eskeland Schütz; Ørnulf Rasmussen. Bergen : Fagbokforlaget, 2013.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 20. Published

  Åbenbar urimelighed som prøvelsesgrundlag for domstolene i forvaltningsretlige sager. / Revsbech, Karsten.

  Max Sørensen 100 år. ed. / Jens Hartig Danielsen. Kbh. : Djøf Forlag, 2013.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 21. 2012
 22. Published

  Forvaltningslovens partshøringsregler i personalesager. / Revsbech, Karsten.

  Forvaltningsloven 25 år. ed. / Jens-Christian Bülow; Jens Møller; Jens Olsen; Steen Rønsholdt. København : Djøf Forlag, 2012. p. 271-282.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 23. Published

  Forvaltningspersonalet. / Revsbech, Karsten.

  3. ed. Kbh. : Djøf Forlag, 2012. 125 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearchpeer-review

 24. Published

  Kommunerne og konkurrencen. / Revsbech, Karsten.

  Festskrift til Jens Fejø. ed. / Jens Hartig Danielsen; Karsten Hagel-Sørensen; Caroline Heide-Jørgensen; Ruth Nielsen. Kbh. : Djøf Forlag, 2012. p. 397-409.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 25. 2011
 26. Published

  Aktuel dansk forvaltningsret. / Revsbech, Karsten.

  In: Ugeskrift for Retsvaesen, Vol. 145:2011, No. 12, 2011, p. B 107-109.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 27. Published

  Kommunalret. / Revsbech, Karsten.

  Kommunalret. 3. ed. København : Djøf Forlag, 2011. p. 1-70.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 28. 2010
 29. Published

  God forvaltningsskik. / Revsbech, Karsten.

  Ret,informatik og samfund: Festskrift til Peter Blume. ed. / Carsten Henrichsen; Jens Elo Rytter; Steen Rønsholdt. København : Djøf Forlag, 2010. p. 523-533.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 30. Published

  Kommunernes opgaver - Kommunalfuldmagten mv. / Revsbech, Karsten.

  2 ed. København : Djøf Forlag, 2010. 316 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 31. 2009
 32. Published

  Forvaltningspersonalet. / Revsbech, Karsten.

  2. ed. Djøf Forlag, 2009. 121 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 33. Published

  Forvaltningsret. Almindelige emner. / Garde, Jens; Jensen, Jørgen Albæk; Jensen, Orla Friis; Madsen, Helle Bødker; Revsbech, Karsten.

  5. ed. Djøf Forlag, 2009. 620 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 34. Published

  Kapitel 3. De forvaltningsretlige regler m.v. / Garde, Jens; Revsbech, Karsten.

  Forvaltningsret, almindelige emner. 5. ed. Djøf Forlag, 2009. p. 107-147.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 35. Published

  Nedlæggelse af tjenestemandsstillinger med efterfølgende forflyttelse. / Revsbech, Karsten.

  In: Juristen, No. 3, 2009, p. 81-83.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 36. 2008
 37. Published

  Aktuel dansk forvaltningsret : karakteristiske træk og udviklingstendenser. / Revsbech, Karsten.

  Djøf Forlag, 2008. 118 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 38. Published

  Anmeldelse af Steen Rønsholdt: Kommunalret i grundtræk. / Revsbech, Karsten.

  In: Ugeskrift for Retsvæsen, No. 48, 2008.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLiterature reviewResearch

 39. Published

  Lærebog i miljøret. / Revsbech, Karsten; Puggaard, Alex.

  4. ed. Kbh. : Djøf Forlag, 2008. 541 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 40. 2007
 41. Published

  Claus Haagen Jensens bidrag til udvikling af forvaltningsretten. / Revsbech, Karsten.

  Festskrift til Claus Haagen Jensen. ed. / Erik Werlauff; Sten Bønsing. 2007. p. 71-90.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 42. Published

  Forvaltningsret - sagsbehandling. / Garde, Jens; Nørgaard, Carl Aage; Revsbech, Karsten.

  6. ed. Djøf Forlag, 2007. 451 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 43. 2006
 44. Published

  Aktuelle udviklingstendenser i dansk forvaltningsret. / Revsbech, Karsten.

  Forvaltningsretlige perspektiver. ed. / Carsten Henrichsen; Steen Rønsholdt; Peter Blume. Djøf Forlag, 2006. p. 3-30.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 45. Published

  Forvaltningspersonalet. / Revsbech, Karsten.

  Djøf Forlag, 2006. 107 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 46. Published

  Grundlovens § 25-26. / Revsbech, Karsten.

  Danmarks Riges Grundlov med kommentarer. ed. / Henrik Zahle. 2. ed. Djøf Forlag, 2006. p. 237-241.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 47. Published

  Søren H. Mørup: Berettigede forventninger i forvaltningsretten. / Revsbech, Karsten.

  In: Juristen, 2006, p. 148-152.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLiterature reviewResearch

 48. Published

  Søren H. Mørup: Berettigede forventninger i forvaltningsretten. Disputats. / Revsbech, Karsten.

  In: Ugeskrift for Retsvæsen, 2006, p. 250.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLiterature reviewResearch

 49. 2005
 50. Published

  Anmeldelse af Niels Fenger: Forvaltning og fællesskaber - Om EU-rettens betydning for den almindelige forvaltningsret: Konfrontation og frugtbar sameksistens (doktordisputats). / Revsbech, Karsten.

  In: Juristen, 2005, p. 109-113.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLiterature reviewResearch

 51. Published

  Anmeldelse af Niels Fenger: Forvaltning og fællesskaber - Om EU-rettens betydning for den almindelige forvaltningsret: Konfrontation og frugtbar sameksistens (doktordisputats). / Revsbech, Karsten.

  In: EU-Ret & Menneskeret, 2005, p. 182-184.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLiterature reviewResearch

 52. Published

  Anmeldelse af Niels Fenger: Forvaltning og fællesskaber - Om EU-rettens betydning for den almindelige forvaltningsret: Konfrontation og frugtbar sameksistens (doktordisputats). / Revsbech, Karsten.

  In: Ugeskrift for Retsvæsen, Vol. afd. B:202, 2005.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLiterature reviewResearch

 53. Published

  Introduktion. Begreber. Retskilder. / Revsbech, Karsten.

  Kommunalret. Djøf Forlag, 2005. p. 1-9.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 54. Published

  Kommunalfuldmagten. / Revsbech, Karsten.

  Kommunalret. Djøf Forlag, 2005. p. 11-74.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 55. Published

  Kommunernes opgaver - Kommunalfuldmagten m.v. / Revsbech, Karsten.

  Djøf Forlag, 2005. 307 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 56. 2004
 57. Published

  Administrativ rekurs. / Revsbech, K.

  Forvaltningsret. Almindelige Emner. Djøf Forlag, 2004. p. 287-342.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 58. Published

  Forvaltningens virksomhed. / Revsbech, K.

  Forvaltningsret. Almindelige Emner. Djøf Forlag, 2004. p. 79-107.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 59. Published

  Forvaltningsrettens sagsbehandlingsregler - behov for justering? / Revsbech, K.

  Festskrift til Hans Gammeltoft-Hansen. Djøf Forlag, 2004. p. 525-533.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 60. Published

  Tilbagekaldelse og ændring af forvaltningsafgørelser. / Revsbech, K.

  Forvaltningsret. Almindelige Emner. Djøf Forlag, 2004. p. 519-558.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 61. 2003
 62. Published

  Indsigt i den kommunale administration - ny betænkning. / Revsbech, K.

  In: Administrativ Debat, No. 1, 2003, p. 11-13.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperReviewResearch

 63. 2002
 64. Published

  Anmeldelse af Steen Rønsholdt: Forvaltningsret, retssikkerhed, proces, sagsbehandling 2001. / Revsbech, K.

  In: Ugeskrift for Retsvæsen, No. afd. B, 2002, p. 22-23.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperReviewResearch

 65. Published

  Kommunalret. / Garde, J.; Revsbech, K.

  Djøf Forlag, 2002. 139 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 66. Published

  Kommunalret. / Revsbech, K.; Garde, J.

  Djøf Forlag, 2002. 139 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 67. Published

  Lærebog i miljøret. / Revsbech, K.

  3. ed. Djøf Forlag, 2002. 486 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 68. Published

  Planlægningsloven. / Revsbech, K.

  Den Store Danske Encyklopædi. 2002. p. 7023-2024.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReviewResearch

 69. Published

  Socialforvaltningens kostbare vejledning. / Revsbech, K.; Garde, P. (Editor); Koktvedgaard, M. (Editor); Engell, O. (Editor).

  Mindeværdige retssager. Karnov Group, 2002. p. 191-194.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 70. Published

  The Growth of Danish Administrative Law. / Revsbech, K.; Dahl, B. (Editor); Melchior, T. (Editor); Tamm, D. (Editor).

  Danish Law in a European Perspective: 2nd Edition. Karnov Group, 2002. p. 145-178.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 71. Published

  Ugyldighed. / Revsbech, K.

  Den Store Danske Encyklopædi. 2002. p. 7023-2024.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingReviewResearch

 72. 2001
 73. Published

  Forvaltningsret - sagsbehandling, 5. udgave. / Garde, J.; Nørgaard, C.A.; Revsbech, K.

  Djøf Forlag, 2001. 371 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 74. Published

  Forvaltningsret - sagsbehandling, 5. udgave. / Revsbech, K.; Garde, J.; Nørgaard, C.A.

  Djøf Forlag, 2001. 371 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch