Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Karsten Laursen

Udviklingen i forekomsten af vandfugle i Skjern Enge i efterårene 2002-2011

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Naturgenopretningen i Skjern Enge blev afsluttet i 2002, og denne rapport belyser udviklingen i efterårsforekomsten af trækkende vandfugle gennem de 10 efterfølgende år samt områdets betydning for denne gruppe af fugle. Med forekomster på op til 7.000-16.000 individer har svømmeænder været den fuglegruppe, der først og fremmest har draget fordel af de nye vådområder. Skjern Enge har dog også været et vigtigt raste- og/eller fødesøgningsområde for hejrer, svaner, gæs, blishøns og enkelte arter af vadefugle. Mange af arterne er fortsat med at optræde i forholdsvise høje antal gennem perioden fra 2002 til 2011. En tilbagegang blev dog registreret for lille lappedykker, gråand, spidsand, blishøne, brushane, hvorimod der blev konstateret fremgang for bl.a. grågås, krikand, knarand, troldand og vibe. Vandstanden havde indflydelse på arternes valg af opholdsområde, og for nogle arter var den samlede udnyttelse af området påvirket af om vandstanden generelt var høj eller lav i de enkelte efterår. Det konkluderes, at naturgenopretningen i væsentlig grad har bidraget til at forbedre levevilkårene for trækkende vandfugle i Ringkøbing Fjord-området, og Skjern Enge bedømmes til at være blevet landets fjerdevigtigste ’ferskvandslokalitet’ for trækkende vandfugle.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number of pages62
ISBN (Print)978-87-7156-112-8
Commissioning bodyNaturstyrelsen
Publication statusPublished - 18 Dec 2014
SeriesVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number130

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 83858434