Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Karsten Laursen

Sejlads med vandscooter, jetski og lignende fartøjer: Konsekvenser for fugle og havpattedyr ved en udvidelse af mulighederne for sejlads i Natura 2000-områder og vildtreservater

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Links

Rapporten omfatter en vurdering af konsekvenserne ved at udvide muligheden for at sejle med vandscootere, jetski og lignende fartøjer i Natura 2000-områder og vildtreservater. Det vurderes, hvilke konsekvenser en eventuel lempelse vil have på fugle og havpattedyr, med særlig fokus på Natura 2000-områdernes udpegningsarter. Rapporten gennemgår den biologiske baggrund for forstyrrelser af vandfugle og havpattedyr ved fritidssejlads samt konsekvensen heraf. Desuden gives en oversigt over de forhold, som må tages i betragtning ved en eventuel vurdering af muligheden for, at der kan drives sejlads med vandscooter og lignende fratøjer i Natura 2000-områder. Det konkluderes, at det er vanskeligt at vurdere, hvilket forstyrrelsesniveau denne form for sejlads vil afstedkomme i danske Natura 2000-områder. Det vurderes dog, at det på baggrund af specifikke undersøgelser kan være muligt at lempe reglerne for sejlads med vandscooter og lignende fartøjer i visse Natura 2000-områder uden, at det påvirker forekomster af fugle og havpattedyr negativt.
Original languageDanish
PublisherAarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Number of pages42
Publication statusPublished - Aug 2016

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 101998906