Karsten Laursen

Påvirkning af ynglende vadefugles flyveadfærd, tæthed og prædation ved menneskelig færdsel på reservatet Tipperne 2004 og 2005, foreløbige resultater (Notat til Skov- og Naturstyrelsen)

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

  • Department of Wildlife Ecology and Biodiversity
Original languageDanish
Publication year2006
Number of pages27
Project No.26-9678
File no.111/301-0088
Publication statusPublished - 2006

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 16425121