Karsten Laursen

Oplæg til foreløbigt måltal for edderfugle til vurdering af gunstig bevaringsstatus for arten i Vadehavet, EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 57 (Notat til Skov- og Naturstyrelsen)

Research output: Memorandum/expositionMemorandum

  • Department of Wildlife Ecology and Biodiversity
Original languageDanish
Publication year2008
Number of pages9
Project No.26-9701
File no.DMU-53-00015
Finished14/08/2008
Publication statusPublished - 2008

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 12174155