Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Karen Wistoft

Vendepunkt: sundhedspædagogik på Ubberup Højskole

Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

Standard

Vendepunkt : sundhedspædagogik på Ubberup Højskole. / Wistoft, Karen.

Kalundborg : Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014. 143 p.

Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

Harvard

Wistoft, K 2014, Vendepunkt: sundhedspædagogik på Ubberup Højskole. Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Kalundborg.

APA

Wistoft, K. (2014). Vendepunkt: sundhedspædagogik på Ubberup Højskole. Kalundborg: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

CBE

Wistoft K 2014. Vendepunkt: sundhedspædagogik på Ubberup Højskole. Kalundborg: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. 143 p.

MLA

Wistoft, Karen Vendepunkt: sundhedspædagogik på Ubberup Højskole Kalundborg: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. 2014.

Vancouver

Wistoft K. Vendepunkt: sundhedspædagogik på Ubberup Højskole. Kalundborg: Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014. 143 p.

Author

Wistoft, Karen. / Vendepunkt : sundhedspædagogik på Ubberup Højskole. Kalundborg : Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, 2014. 143 p.

Bibtex

@book{3cfca2e8f9d7450a98e114574dd7a668,
title = "Vendepunkt: sundhedsp{\ae}dagogik p{\aa} Ubberup H{\o}jskole",
abstract = "Bogen beskriver, hvordan m{\aa}den hvorp{\aa} man arbejder med l{\ae}ring, fysisk og mental sundhed, personlig udvikling og livskvalitet har betydning for resultatet. Ubberup H{\o}jskole har gennem {\aa}rene udviklet og afpr{\o}vet en bred vifte af sundhedsp{\ae}dagogiske metoder, aktiviteter og tilgange, der alle hviler p{\aa} nogle grundl{\ae}ggende v{\ae}rdier, der afspejler tiltro til evner, ansvarlighed, tillid og k{\ae}rlighed til andre mennesker. Bogens beskrivelser af de konkrete p{\ae}dagogiske praksisser og fagligheder giver et billede af, hvor forskelligt der rent faktisk kan arbejdes med disse v{\ae}rdier. Underviserne skaber betydning og mening gennem oplevelser og handlinger sammen med de vidt forskellige h{\o}jskolelever, der dog alle har {\'e}t til f{\ae}lles, nemlig {\o}nsket om at l{\ae}re at leve et bedre og sundere liv.Ubberup H{\o}jskoles v{\ae}rdigrundlag, afspejler ikke et sundhedsbegreb i den g{\ae}ngse og ofte sn{\ae}vre, livsstilsm{\ae}ssige betydning, men et sundhedsbegreb, der handler om frihed og motivation og om tage ansvar for det liv, man {\o}nsker at l{\ae}re at leve. Det er ingen tilf{\ae}ldighed, at der konsekvent arbejdes med l{\ae}ring i forhold til sundhed, og det er her h{\o}jskolen adskiller sig fra mange andre forebyggende og sundhedsfremmede indsatser. Det p{\ae}dagogiske fundament betyder nemlig, at det ikke giver mening at tale om eksempelvis adf{\ae}rds{\ae}ndringer og v{\ae}gttabsstrategier uden samtidig at medreflektere det enkelte menneskes muligheder for at l{\ae}re og udvikle nye kompetencer og forst{\aa}elser, der kan bane vejen for et bedre og lykkeligere liv. Derfor bliver den mentale sundhed ogs{\aa} helt central.Det handler om at forberede h{\o}jskoleeleverne p{\aa} at komme tilbage til en hverdag, hvor de typisk har v{\ae}ret udfordret af sociale og f{\o}lelsesm{\ae}ssige dilemmaer, og hvor de ofte har oplevet fiasko og derfor at mistet tiltroen til, at de rent faktisk kan s{\ae}tte og opn{\aa} m{\aa}l. Oplevelsen af at isolere sig, fordi man ikke er i stand til at h{\aa}ndtere hverdagens udfordringer lige s{\aa} godt som andre, er mentalt og kropsligt nedbrydende. H{\o}jskolen tilbyder en sundhedsp{\ae}dagogik som er afstemt med s{\aa}danne negative oplevelser, og det alt afg{\o}rende er koncentrationen omkring l{\ae}ring og personlig udvikling. Der er ingen l{\o}ftede pegefingre og ingen p{\aa} forh{\aa}nd fastsatte m{\aa}l for den enkelte. Der er derimod tilbud om viden, v{\ae}rdiafklaring og aktiviteter, der giver mening og {\aa}bner mulighed for at komme i kontakt med krop, evner og omverdenen. H{\o}jskolens sundhedsp{\ae}dagogik er funderet i en st{\ae}rk grundtvigiansk tradition med f{\ae}lleskabs-, oplysning- og medborgerskabsv{\ae}rdier, hvilket s{\ae}tter samfundets sundhedsformynderi p{\aa} ’stand by’ og l{\o}fter visioner ud gennem meningsfuldhed. Sundhedsp{\ae}dagogikken kan s{\aa}ledes ses som et radikalt brud med den individualisering og moralisering, som i dag pr{\ae}ger mange sundhedstiltag og sundhedspolitikker. De p{\ae}dagogiske v{\ae}rdier baner vejen for en sundhed, der ikke kun er bestemt eller anbefalet af andre, men ogs{\aa} af de mennesker, der har et – m{\aa}ske blot ydmygt – {\o}nske om at n{\aa} til et vendepunkt i deres liv.",
keywords = "sundhedsp{\ae}dagogik, v{\ae}rdier, overv{\ae}gt, h{\o}jskole, mental sundhed, bev{\ae}gselsesp{\ae}dagogik, motivation",
author = "Karen Wistoft",
year = "2014",
month = "6",
language = "Dansk",
isbn = "9788776848255",
publisher = "Institut for Uddannelse og P{\ae}dagogik (DPU), Aarhus Universitet",

}

RIS

TY - BOOK

T1 - Vendepunkt

T2 - sundhedspædagogik på Ubberup Højskole

AU - Wistoft, Karen

PY - 2014/6

Y1 - 2014/6

N2 - Bogen beskriver, hvordan måden hvorpå man arbejder med læring, fysisk og mental sundhed, personlig udvikling og livskvalitet har betydning for resultatet. Ubberup Højskole har gennem årene udviklet og afprøvet en bred vifte af sundhedspædagogiske metoder, aktiviteter og tilgange, der alle hviler på nogle grundlæggende værdier, der afspejler tiltro til evner, ansvarlighed, tillid og kærlighed til andre mennesker. Bogens beskrivelser af de konkrete pædagogiske praksisser og fagligheder giver et billede af, hvor forskelligt der rent faktisk kan arbejdes med disse værdier. Underviserne skaber betydning og mening gennem oplevelser og handlinger sammen med de vidt forskellige højskolelever, der dog alle har ét til fælles, nemlig ønsket om at lære at leve et bedre og sundere liv.Ubberup Højskoles værdigrundlag, afspejler ikke et sundhedsbegreb i den gængse og ofte snævre, livsstilsmæssige betydning, men et sundhedsbegreb, der handler om frihed og motivation og om tage ansvar for det liv, man ønsker at lære at leve. Det er ingen tilfældighed, at der konsekvent arbejdes med læring i forhold til sundhed, og det er her højskolen adskiller sig fra mange andre forebyggende og sundhedsfremmede indsatser. Det pædagogiske fundament betyder nemlig, at det ikke giver mening at tale om eksempelvis adfærdsændringer og vægttabsstrategier uden samtidig at medreflektere det enkelte menneskes muligheder for at lære og udvikle nye kompetencer og forståelser, der kan bane vejen for et bedre og lykkeligere liv. Derfor bliver den mentale sundhed også helt central.Det handler om at forberede højskoleeleverne på at komme tilbage til en hverdag, hvor de typisk har været udfordret af sociale og følelsesmæssige dilemmaer, og hvor de ofte har oplevet fiasko og derfor at mistet tiltroen til, at de rent faktisk kan sætte og opnå mål. Oplevelsen af at isolere sig, fordi man ikke er i stand til at håndtere hverdagens udfordringer lige så godt som andre, er mentalt og kropsligt nedbrydende. Højskolen tilbyder en sundhedspædagogik som er afstemt med sådanne negative oplevelser, og det alt afgørende er koncentrationen omkring læring og personlig udvikling. Der er ingen løftede pegefingre og ingen på forhånd fastsatte mål for den enkelte. Der er derimod tilbud om viden, værdiafklaring og aktiviteter, der giver mening og åbner mulighed for at komme i kontakt med krop, evner og omverdenen. Højskolens sundhedspædagogik er funderet i en stærk grundtvigiansk tradition med fælleskabs-, oplysning- og medborgerskabsværdier, hvilket sætter samfundets sundhedsformynderi på ’stand by’ og løfter visioner ud gennem meningsfuldhed. Sundhedspædagogikken kan således ses som et radikalt brud med den individualisering og moralisering, som i dag præger mange sundhedstiltag og sundhedspolitikker. De pædagogiske værdier baner vejen for en sundhed, der ikke kun er bestemt eller anbefalet af andre, men også af de mennesker, der har et – måske blot ydmygt – ønske om at nå til et vendepunkt i deres liv.

AB - Bogen beskriver, hvordan måden hvorpå man arbejder med læring, fysisk og mental sundhed, personlig udvikling og livskvalitet har betydning for resultatet. Ubberup Højskole har gennem årene udviklet og afprøvet en bred vifte af sundhedspædagogiske metoder, aktiviteter og tilgange, der alle hviler på nogle grundlæggende værdier, der afspejler tiltro til evner, ansvarlighed, tillid og kærlighed til andre mennesker. Bogens beskrivelser af de konkrete pædagogiske praksisser og fagligheder giver et billede af, hvor forskelligt der rent faktisk kan arbejdes med disse værdier. Underviserne skaber betydning og mening gennem oplevelser og handlinger sammen med de vidt forskellige højskolelever, der dog alle har ét til fælles, nemlig ønsket om at lære at leve et bedre og sundere liv.Ubberup Højskoles værdigrundlag, afspejler ikke et sundhedsbegreb i den gængse og ofte snævre, livsstilsmæssige betydning, men et sundhedsbegreb, der handler om frihed og motivation og om tage ansvar for det liv, man ønsker at lære at leve. Det er ingen tilfældighed, at der konsekvent arbejdes med læring i forhold til sundhed, og det er her højskolen adskiller sig fra mange andre forebyggende og sundhedsfremmede indsatser. Det pædagogiske fundament betyder nemlig, at det ikke giver mening at tale om eksempelvis adfærdsændringer og vægttabsstrategier uden samtidig at medreflektere det enkelte menneskes muligheder for at lære og udvikle nye kompetencer og forståelser, der kan bane vejen for et bedre og lykkeligere liv. Derfor bliver den mentale sundhed også helt central.Det handler om at forberede højskoleeleverne på at komme tilbage til en hverdag, hvor de typisk har været udfordret af sociale og følelsesmæssige dilemmaer, og hvor de ofte har oplevet fiasko og derfor at mistet tiltroen til, at de rent faktisk kan sætte og opnå mål. Oplevelsen af at isolere sig, fordi man ikke er i stand til at håndtere hverdagens udfordringer lige så godt som andre, er mentalt og kropsligt nedbrydende. Højskolen tilbyder en sundhedspædagogik som er afstemt med sådanne negative oplevelser, og det alt afgørende er koncentrationen omkring læring og personlig udvikling. Der er ingen løftede pegefingre og ingen på forhånd fastsatte mål for den enkelte. Der er derimod tilbud om viden, værdiafklaring og aktiviteter, der giver mening og åbner mulighed for at komme i kontakt med krop, evner og omverdenen. Højskolens sundhedspædagogik er funderet i en stærk grundtvigiansk tradition med fælleskabs-, oplysning- og medborgerskabsværdier, hvilket sætter samfundets sundhedsformynderi på ’stand by’ og løfter visioner ud gennem meningsfuldhed. Sundhedspædagogikken kan således ses som et radikalt brud med den individualisering og moralisering, som i dag præger mange sundhedstiltag og sundhedspolitikker. De pædagogiske værdier baner vejen for en sundhed, der ikke kun er bestemt eller anbefalet af andre, men også af de mennesker, der har et – måske blot ydmygt – ønske om at nå til et vendepunkt i deres liv.

KW - sundhedspædagogik

KW - værdier

KW - overvægt

KW - højskole

KW - mental sundhed

KW - bevægselsespædagogik

KW - motivation

M3 - Bog

SN - 9788776848255

BT - Vendepunkt

PB - Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

CY - Kalundborg

ER -