Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Karen Wistoft

Sund livsstil - hvad skaber forandring? med særligt fokus på mænd, unge og udsatte grupper

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Documents

 • Karen Wistoft
 • Torben Jørgensen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital, Denmark
 • Ulla Toft, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital, Denmark
 • Ida Husby, FDB, Denmark
 • Lucette Meillier, Center for Forebyggelse og Sundhedsfremme, Århus, Denmark
 • Mette Aadal, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital, Denmark
 • Camilla Berg Christensen, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Glostrup Hospital, Denmark
 • Miljø- og sundhedspædagogik
 • Department of Education
På finansloven er der afsat midler til at finansiere undersøgelser, udredning, monitorering mv. ved offentlige forskningsinstitutioner af betydning for Fødevareministeriets myndighedsvaretagelse af fødevareområdet. Denne rapport er udarbejdet fra ultimo juli til november 2009, som en videnssyntese, udbudt af Fødevarestyrelsen juni 2009.

Målet med videnssyntesen er at identificere, hvilke oplysningsindsatser, kampagneformer og interventioner, der motiverer til adfærdsændringer på livsstilsområderne sund mad og fysisk aktivitet. Videnssyntesen beskriver internationale og i relevant omfang nationale erfaringer med at skabe adfærdsændringer hos unge, mænd og mindre ressource stærke. Resultaterne fra projektet skal understøtte, målrette og kvalificere Fødevareministeriets indsatser om sund mad og fysisk aktivitet og derved øge danskernes motivation for at forbedre livsstilsvaner. Undersøgelsen er primært udformet som et litteraturstudie og henvender sig til politiske og strategiske beslutningstagere.

Baggrunden for undersøgelsen er en erkendelse af, at forkert kost og fysisk inaktivitet øger forekomsten af kroniske sygdomme og forringer livskvaliteten for mange mennesker og at spændet mellem befolkningens viden og adfærd er stort. Samtidig har forekomst af overvægt og livsstilssygdom en social slagside. Personer med kort uddannelse og begrænsede socioøkonomiske ressourcer lever kortere og har flere år med sygdom end personer med lang uddannelse og bedre socioøkonomisk status. Der er derfor behov for mere viden om, hvad der skaber forandring hos de grupper, der har det største behov."

Rapporten udgår fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS) under Region Hovedstaden. Camilla Berg Christensen har foretaget den systematiske litteratursøgning og Ulla Toft har fungeret som projektleder. Rapporten er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem forskere fra FCFS og forskere fra Institut for Pædagogik på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole under Århus Universitet samt Sundhedsfremme & Forebyggelse Center for Folkesundhed under Region Midtjylland og FDB.

Hovedfokus i rapporten er tiltag rettet mod kostvaner, men fysisk aktivitet indgår også som en væsentlig del. "Tiltag" er i udbuddet defineret som "oplysningsindsatser og kampagneformer samt interventioner til at skabe sunde rammer/fremme tilgængeligheden og indtagelse af sund mad". Fødevarestyrelsen har i udbudet valgt, at der skal lægges særlig vægt på forandring af livsstil i gruppen af unge, de mindre ressourcestærke samt mænd. Der er således gennemført en systematisk litteratursøgning af indsatser rettet specifikt mod unge, mænd og mindre ressourcestærke. Der udelukkende inkluderet interventioner som indeholder en form for kostintervention (med eller uden intervention overfor fysisk aktivitet).

Rapporten fokuserer på interventionsforskningen. Den videnskabelige litteratur på dette område stammer primært fra international forskning. Vi inddrager dog også evalueringer af nationale indsatser, hvis indsatsen er dokumenteret og evalueringen af rimelig kvalitet. Da interventions- og implementeringsforskning er påvirket af de lokale sociale, økonomiske og kulturelle forhold, vil det ikke altid være muligt at overføre resultater umiddelbart til en dansk kontekst. Det vil således være nødvendigt at analysere aktuelle sociale og kulturelle forhold samt politiske muligheder. Dette ligger udenfor denne rapport. I vores gennemgang af interventionsstudier har vi været særligt fokuserede på hvilke faktorer, som den enkelte intervention bygger på. Det vil sige faktorer af betydning for forandring.

Rapporten er struktureret med to overordnede kapitler, som har til formål at give læseren et generelt overblik over strategier til at fremme sundere kostvaner og øget fysisk aktivitet i befolkningen. Dernæst følger tre kapitler som indeholder en systematisk litteraturgennemgang af kost- og motionsindsatser rettet specifikt mod henholdsvis unge, mænd og mindre ressourcestærke. Rapporten afsluttes med en samlet konklusion og anbefalinger for fremtidige indsatser på kost og fysisk aktivitetsområdet.

Original languageDanish
Place of publicationKøbenhavn
PublisherFødevarestyrelsen
Number of pages76
Publication statusPublished - 2009

  Research areas

 • Lifestyle, Food, Activity, People at risk, Adolescents, Men, Health promotion, Prevention, risktaking

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 198630