Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Karen Wistoft

Fremme af mental sundhed blandt skolebørn

Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

  • Miljø- og sundhedspædagogik
  • Department of Education
  • Enheden for politisk, etisk og religiøs dannelse
  • Pædagogisk samtidsdiagnostik
Skolebørns sundhed har i høj grad noget med deres positive selvopfattelse, kammerater, skolen og familien at gøre. Det viser en lang række nyere undersøgelser, der alle peger på, at det er nødvendigt at skærpe opmærksomheden på børn og unges mentale sundhed. Internationalt er der udviklet og afprøvet en mængde tilgange og modeller, der kan bruges dels til at igangsætte aktiviteter, der fremmer børn og unges mentale sundhed, dels som hjælp til at fremstille et evidensbaseret grundlag for dette arbejde. Især i USA, Australien og Storbritannien har der været fokus på evidensbaseret praksis og praksisbaseret evidens i relation til fremme af børn og unges mentale sundhed. I Danmark har man endnu ikke på samme måde en tilgængelig systematiseret viden herom, men der er - ikke mindst blandt de danske sundhedsplejersker - opmærksomhed på evidensgrundlaget for at arbejde med børn og unges trivsel og personlige udvikling. Sundhedsstyrelsen har ligeledes gennem de sidste år prioriteret indsatser og evidensgrundlag til fremme af mental sundhed. Oplægget relaterer sig til en ny rapport: Mental sundhed i skolen. Evidensbaseret grundlag for fremme af børns mentale sundhed. Rapporten bygger på internationale litteraturstudier af mental sundhedsfremme blandt skolebørn og på ny dansk sundhedspædagogisk forskning.
Original languageDanish
Publication year2010
Number of pages2
Publication statusPublished - 2010
EventFolkesundhedsdagene 2010 - Nyborg, Denmark
Duration: 29 Sep 201030 Sep 2010

Conference

ConferenceFolkesundhedsdagene 2010
CountryDenmark
CityNyborg
Period29/09/201030/09/2010

See relations at Aarhus University Citationformats

Activities

Projects

ID: 32172187