The Danish Centre for Studies in Research and Research Policy

Karen Siune

Forskningsrådenes virkemidler til fremme af karriere: Evaluering af forskningsrådenes støtte til kvindelige forskere og forskere i begyndelsen af deres karriereforløb

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

  • Danish Centre for Studies in Research and Research Policy
På Forsknings- og Innovationsstyrelsens opdrag har Dansk Center for Forskningsanalyse gennemført en evaluering af forskningsrådenes karrierefremmende virkemidler. Evalueringen omfatter blandt andet postdocstipendier, bevillinger til yngre forskningsledere og indsatser rettet mod kvindelige forskere, herunder programmet Female Researchers in Joint Action (FREJA).
Original languageDanish
Place of publicationKøbenhavn
PublisherForsknings- og Innovationsstyrelsen
Number of pages57
ISBN (Print)978-87-923-7230-7
ISBN (Electronic)978-87-923-7233-8
Publication statusPublished - 2010

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 18942537