Karen M. Lauridsen

Adjunktpædagogikum med en international dimension

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

Denne artikel diskuterer udviklingen af adjunktpædagogikum inden for rammerne af AU’s internationaliseringsstrategi 2014 hvori det forudses at uddannelsernes indhold skal have en international dimension, og at der skal tages højde for de studerendes sproglige og kulturelle forskellighed i undervisningen. Det nuværende adjunktpædagogikum i to spor – et dansk og et engelsk – beskrives og diskuteres. På baggrund heraf fremlægges og diskuteres et forslag til et alternativ der i højere grad kunne tage højde for internationaliseringsstrategiens intentioner og fremme samarbejde mellem adjunkterne på tværs af deres sproglige og kulturelle forskelligheder. På denne måde ville adjunktpædagogikum i højere grad afspejle de vilkår som gælder for universitetets uddannelser i det hele taget, og styrke inklusionen af alle adjunkter på universitetet.
Original languageDanish
JournalDansk Universitetspædagogisk Tidsskrift
Volume11
Issue21
Pages (from-to)135-146
Number of pages21
ISSN1901-5089
Publication statusPublished - 2016

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 104266753

20154 / i28