Kalle Leppälä

 1. 2019
 2. Published

  The comparative genomics and complex population history of Papio baboons. / Baboon Genome Analysis Consortium.

  In: Science Advances, Vol. 5, No. 1, eaau6947, 30.01.2019.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 3. 2018
 4. Published

  Constructive diophantine approximation in generalized continued fraction Cantor sets. / Leppälä, Kalle; Törmä, Topi.

  In: Acta Arithmetica, Vol. 186, No. 3, 01.01.2018, p. 225-241.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 5. Published

  Whole-genome sequencing of 175 Mongolians uncovers population-specific genetic architecture and gene flow throughout North and East Asia. / Bai, Haihua; Guo, Xiaosen; Narisu, Narisu; Lan, Tianming; Wu, Qizhu; Xing, Yanping; Zhang, Yong; Bond, Stephen R.; Pei, Zhili; Zhang, Yanru; Zhang, Dandan; Jirimutu, Jirimutu; Zhang, Dong; Yang, Xukui; Morigenbatu, Morigenbatu; Zhang, Li; Ding, Bingyi; Guan, Baozhu; Cao, Junwei; Lu, Haorong; Liu, Yiyi; Li, Wangsheng; Dang, Ningxin; Jiang, Mingyang; Wang, Shenyuan; Xu, Huixin; Wang, Dingzhu; Liu, Chunxia; Luo, Xin; Gao, Ying; Li, Xueqiong; Wu, Zongze; Yang, Liqing; Meng, Fanhua; Ning, Xiaolian; Hashenqimuge, Hashenqimuge; Wu, Kaifeng; Wang, Bo; Suyalatu, Suyalatu; Liu, Yingchun; Ye, Chen; Wu, Huiguang; Leppälä, Kalle; Li, Lu; Fang, Lin; Chen, Yujie; Xu, Wenhao; Li, Tao; Liu, Xin; Xu, Xun; Gignoux, Christopher R.; Yang, Huanming; Brody, Lawrence C.; Wang, Jun; Kristiansen, Karsten; Burenbatu, Burenbatu; Zhou, Huanmin; Yin, Ye.

  In: Nature Genetics, Vol. 50, 2018, p. 1696–1704.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 6. 2017
 7. Published

  Rational approximations of the exponential function at rational points. / Leppälä, Kalle; Matala-aho, Tapani; Törmä, Topi.

  In: Journal of Number Theory, Vol. 179, 01.10.2017, p. 220-239.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 8. Published

  admixturegraph : an R package for admixture graph manipulation and fitting. / Leppälä, Kalle; Nielsen, Svend; Mailund, Thomas.

  In: Bioinformatics (Online), Vol. 33, No. 11, 01.06.2017, p. 1738-1740.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 9. 2016
 10. Published

  EXPLICIT LOWER BOUNDS FOR LINEAR FORMS. / Leppälä, Kalle.

  In: Mathematics of Computation, Vol. 85, No. 302, 11.2016, p. 2995-3008.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 11. Published

  IRRATIONALITY MEASURES FOR CONTINUED FRACTIONS WITH ASYMPTOTIC CONDITIONS. / Hancl, Jaroslav; Leppälä, Kalle.

  In: Kyushu journal of mathematics, Vol. 70, No. 2, 09.2016, p. 205-216.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review