Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jonas Andreasen Lysgaard

Hvordan kobler vi pædagogik og bæredygtighed? Pointer og tanker fra Højskolepædagogisk Konference III 2017

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommunication

  • Jonas Andreasen Lysgaard
  • Ida Schacht Rosenbäck , Aarhus University
  • ,
  • Rasmus Vincentz, FFD - Folkehøjskolernes Forening i Danmark, Denmark
Folkehøjskolernes Forening i Danmark (FFD) har i mange år arbejdet med at udvikle og styrke de pædagogiske perspektiver i højskolernes arbejde. De seneste par år er FFD også aktivt gået i gang med at arbejde med bæredygtighed, både i forhold til skolernes ressourceforbrug og det pædagogiske arbejde. Som led i begge indsatser afholdt FFD torsdag den 30. november 2017 sin tredje konference om højskolepædagogik - denne gang med temaet ’Væredygtighed og bæredygtighed’.

Om udgivelsen
Denne udgivelse er en opfølgning på konferencen, udarbejdet i samarbejde mellem FFD og DPU, Aarhus Universitet. Under konferencen blev der løbende taget noter under alle oplæg og workshops. Noterne er senere blevet behandlet gennem en systematisk datakodning, hvilket resulterede i en udpegning af fem overordnede temaer, der prægede dagens oplæg og diskussioner.

Temaerne er:
1. Bæredygtig strategi
2. Ansvar for bæredygtighed
3. Bæredygtige partnerskaber
4. Bæredygtig dannelse
5. Bæredygtig pædagogik

Denne udgivelse samler op på dele af konferencen. Den er delt op efter temaerne og indeholder kommentarer og tanker til hvert tema med fokus på højskoler samt forslag til videre læsning. Afslutningsvis findes der et kort oplæg til samtaler om koblingerne mellem pædagogik og bæredygtighed.
Målet med denne udgivelse er at give inspiration til videre refleksion og diskussion om koblingen mellem bæredygtighedsudfordringerne og det pædagogiske arbejde i uddannelsesinstitutioner, virksomheder og på højskoler m.m.
Original languageEnglish
Publication statusPublished - 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 124035677