Jørgen Bjerggaard Jensen

clinical professor, Professor

Profile photoJørgen Bjerggaard Jensen
Professor
Department of Clinical Medicine - Department of Urology
Postal address:
Palle Juul-Jensens Boulevard 35
8200
Aarhus N
Denmark
Email: bjerggaard@clin.au.dk
Phone: +4530915682

Aktuelle ansættelser

2014 - Forskningsansvarlig professor på Urinvejskirurgisk afd U, Hospitalsenheden Vest 

2014 - Professor i Urologi, Institut for Klinisk Medicin, Health, Aarhus Universitet

2013 - Overlæge på Urinvejskirurgi, Aarhus Universitetshospital


Akademisk uddannelse

2012 Doktordisputats: ”Lymph node dissection in bladder cancer – impact on staging and prognosis”, Aarhus Universitet.

2010 Speciallæge i urologi

2002 Lægevidenskabelig embedseksamen, Aarhus Universitet


Studieophold på udenlandske afdelinger

2013, juni: Dept. of Urology, Memorial Sloan Kettering Cancer Centre, New York, USA

2007, oktober: Dept. Urologia, Università Vita-Salute San Raffaele, Milano, Italien

2006, oktober: Dept. of Urology, Columbia University Hospital, New York, USA


Udvalg og poster

-Formand for Dansk Blærecancergruppe (DaBlaCa), DMCG for blærecancer

-Formand for den nationale kvalitetsdatabase for invasiv blærecancer (DaBlaCa-Data)

-Formand for Samarbejdsgruppen for Urothelsygdom under Nordisk Urologisk Forening (NUF)

-Medlem af “EAU Guidelines Office Panel on Reporting Complications in Urological Surgery”

-Medlem af styregruppen for Dansk Urologisk Cancer Gruppe (DUCG)

-Medlem af repræsentantskabet for DMCG.dk

-Medlem af Forskningsudvalget på Urinvejskirurgisk afd K, Aarhus Universitetshospital

-Medlem af valgkomitéen for Nordisk Urologisk Forening (NUF)

-Observertørstatus i Nationellt Kvalitetsregister för Blåscancer i Sverige


Anerkendelser

2011: Dansk Urologisk Selskabs Jubilæumslegat. Tildelt som anerkendelse for mest forskningsaktive speciallæge under 40 år i dansk urologi.

2009: Astellas Grant, NUF Iceland. Tildelt som anerkendelse for en betydelig forskningsindsats i klinisk urologi.


Medlem af organisationskomitéer til kongresser og kurser

2019: Medlem af faculty for Nordic NBI Masterclass, Herlev

2015-2019: Initiativtager og kursusleder for 1st, 2nd, 3rd, 4th Nordic Hands-On Course in Intracorporeal Urinary Diversion’, Aarhus

2015-2019: Medlem af faculty for The Annual Practical Course in Laparoscopic & Robotic Urology, Aarhus

2015-2019: Initiativtager og medlem af faculty for årligt DaBlaCa TUR-B kursus for yngre læger, Herlev 

2014: Medlem af organisationskomiteen for 3rd Nordic Course on Radical Cystectomy and Urinary Tract Reconstruction, København.

2012: Medlem af organisationskomiteen for 2nd Nordic Interactive Bladder Cancer meeting, København.

2010: Medlem af organisationskomiteen for 2nd Skejby Urology Symposium: Dilemmas on Bladder Cancer, Ebeltoft.

2007: Medlem af organisationskomiteen for Nordisk Urologisk Forenings kongres 2007, Århus.


Hovedvejleder i PhD-projekter

2021-2024: Rikke Vilsbøl Milling, Aarhus Universitet.

2020-2024: Ninna Kjær Nielsen, Aarhus Universitet.

2020-2024: Stefanie Korsgaard Körner, Aarhus Universitet.

2020-2024: Simone Buchardt Brandt, Aarhus Universitet.

2019-2025: Erik Hansen, Aarhus Universitet.

2019-2023: Josephine Maria Hyldgaaard, Aarhus Universitet.

2019-2022: Thomas Karmark Dreyer, Aarhus Universitet.

2018-2022: Linea Blichert-Refsgaard, Aarhus Universitet.

2018-2022: Maria Ordell Sundelin, Aarhus Universitet.

2017-2021: Maria Skydt Lindgren, Aarhus Universitet.

2015-2018: Ditte Drejer, Aarhus Universitet.

2014-2016: Pernille Skjold Kingo, Aarhus Universitet.

2013-2015: Jakob Kristian Jakobsen, Aarhus Universitet.


Medvejleder i PhD-projekter

2020-2023: Sia Viborg Lindskrog, Aarhus Universitet

2020-2023: HayderJ. M. Al-Husseinawi, Aalborg Universitet

2019-2022: Naomi Nadler, Københavns Universitet

2019-2023: Frederik F. Prip, Aarhus Universitet

2018-2021: Sofie Schmøkel, Aarhus Univeristet

2014-2016: Emil Christensen, Aarhus Universitet.

2011-2014: BenteThoft Jensen, Aarhus Universitet.

2010-2014: Jens R.  Laurberg, Aarhus Universitet.


Bedømmer af PhD-projekter

2020: Malene Korsholm, Syddansk Universitet.

2019: Tomas Jerlström, Örebro, Sverige

2019: Heidi D. Pharo, Oslo, Norge

2017: Viveka Ströck, Sahlgrenska Academy, Sverige.

2014: Juan Luis Vásquez. Københavns Universitet.


Formand for bedømmelsesudvalg af PhD-projekter

2019: Louise Devantier, Aarhus Universitet. 

2018: Anders Mark Christensen, Aarhus Universitet.

2015: Martin Mortensen, Aarhus Universitet. 

2015: Anne Vestergaard, Aarhus Universitet.


Vejleder i forskningsårsforløb

2016-2017: Christine Schmidt Andersen, Aarhus Universitet. 

2016-2017: Anne Louise Moltke, Aarhus Universitet. 

2016-2017: Kit Riegels Jørgensen, Aarhus Universitet.

2014-2015: Mia Børsmose Trip, Aarhus Universitet.

2014-2015: Thormod Rasmussen, Aarhus Universitet.

2013-2014: Pia Carstensen Simonsen. Aarhus Universitet. 

2009-2010: Christoffer Mørk. Aarhus Universitet. 

2006-2007 Olav Schjørring. Aarhus Universitet. 


Forfatter af lærebogskapitler

2019: "Urinvejenes farmakologi" i "Klinisk Farmakologi", FADL's forlag, København

2016: ”Urinafledning” i “Kirurgi, 2. udgave”, FADL’s forlag, København. 

2016: ”Blæretumorer” i “Kirurgi, 2. udgave”, FADL’s forlag, København.

2016: ”Tumorer i øvre urinveje” i “Kirurgi, 2. udgave”, FADL’s forlag, København.

2015: ”Urologi” i ”Lærebog i Geriatri”, Munksgaard, København.


Publikationer

95 publikationer, h-index 23, citationer 1413 i 1165 dokumenter


Rapportering

2015- 2019: DaBlaCa-DMCG, årsrapport

2015-2019: DaBlaCa-data, årsrapport.

2009-2010: Dansk BlæreCancer Register, DBCR, rapport

2008: Dansk BlæreCancer Register, DBCR, rapport 

2006-2007: Dansk BlæreCancer Register, DBCR, rapport


Medvirkende til kliniske retningslinier og sundhedsfaglige anbefalinger

-Pakkeforløb for kræft i nyrebækken og urinleder, Sundhedsstyrelsen.

-Pakkeforløb for kræft i blære og i nyrer, Sundhedsstyrelsen

-Nationale guidelines for tumorer i øvre urinveje, Dansk BlæreCancer Gruppe.

-Nationale guidelines for blæretumores, Dansk BlæreCancer Gruppe.

-Pakkeforløb for kræft i blære og i nyrer, Sundhedsstyrelsen.


Reviewer

-Reviewer for EAU Guideline Office vedr. “EAU Guidelines on Muscle-invasive and Metastatic Bladder Cancer”

-Reviewer af fondsansøgninger til “The Experimental and Translational Medicine Research (ETMR) Committee of the Scottish Government”

-Medlem af Editorial Advisory Board og reviewer for The Open Andrology Journal

-Reviewer for European Urology og diverse andre urologiske international tidsskrifter.