The Danish Centre for Studies in Research and Research Policy

Jesper Wiborg Schneider

Evaluering af postdocfinansiering i Det Frie Forskningsråd: Hovedrapporten

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, har på opdrag af bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd (DFF) gennemført en evaluering af rådets finansiering af postdocforløb, både individuelt finansierede postdocstipendier og postdocstillinger, som er indlejret i andre typer bevillinger i perioden fra 2001 til 2009. Perioden dækker både aktiviteter for de seks statslige forskningsråd indtil 2004 og de fem faglige forskningsråd samlet under DFF fra 2005.

Evalueringen skal kortlægge og sammenligne karriereveje og forskningsaktivitet hos modtagere af individuelt finansierede postdocstipendier (individuelle postdocs) og postdocstipendier, som er finansieret indirekte gennem andre virkemidler (indlejrede postdocs). For yderligere at belyse betydningen af de to typer postdocstipendier, sammenlignes de med en kontrolgruppe bestående af forskere i begyndelse af deres forskerkarriere, som ikke har modtaget en bevilling fra DFF.
Original languageDanish
Place of publicationKøbenhavn
PublisherStyrelsen for Forskning og Innovation
Number of pages88
ISBN (Print)978-87-92776-66-2
Commissioning bodyStyrelsen for Forskning og Innovation
Publication statusPublished - 19 Dec 2012

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 51783996