Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jes Jessen Rasmussen

Vi kan ikke dokumentere at genopretninger i vandløb virker

Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

I vandområdeplanerne gennemføres projekter i de danske vandløb med det formål at forbedre levesteder for planter og dyr, samt opnå miljømålet om god økologisk tilstand. I denne artikel ser vi nærmere på, hvilken betydning de projekter, der allerede er gennemført i vandløbene, har haft for vandløbenes plante, smådyrs- og fiskesamfund, og om der er forskel på, hvordan forskellige metoder virker.
Original languageDanish
JournalVand & Jord
Volume25
Issue3
Pages (from-to)139-142
Number of pages4
ISSN0908-7761
Publication statusPublished - 3 Dec 2018

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 137829389