Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jes Rasmussen

PhD

Profile photo

Jes Jessen Rasmussen

  • WATEC, Centre for Water Technology - WATEC Aarhus University Centre for Water Technology, Silkeborg
Postal address:
Vejlsøvej 25
8600
Silkeborg
Denmark

Email: jr@bios.au.dk

Mobile: +4527573177

Research outputs

Effects of low flow and co-occurring stressors in streams

Baattrup-Pedersen, A., Graeber, D., Kallestrup, H., Guo, K., Rasmussen, J. J., Larsen, S. E. & Riis, T., Sep 2020, In : Science of the Total Environment. 733, 10 p., 139331.

Vandløb 2018

Thodsen, H., Tornbjerg, H., Rasmussen, J. J., Bøgestrand, J., Larsen, S. E., Ovesen, N. B., Blicher-Mathiesen, G., Kjeldgaard, A. & Windolf, J., 26 Feb 2020, 70 p. (Scienific Report from DCE, Vol. 353).

Terrestrial adult stages of freshwater insects are sensitive to insecticides

Bruus, M., Rasmussen, J. J., Strandberg, M. T., Strandberg, B., Sørensen, P. B., Larsen, S. E., Kjær, C., Lorenz, S. & Wiberg-Larsen, P., Jan 2020, In : Chemosphere. 239, 9 p., 124799.

Fejlkildebestemmelse for eDNA hos flodperlemusling ( Margaritifera margaritifera L.)

Rasmussen, J. J., Johnsen, T. J., Andersen, L. W., Thomsen, S. N. & Hesselsøe, M., 2020, 26 p..

Forekomst af dyndsmerling undersøgt med eDNA screening

Rasmussen, J. J., Andersen, L. W., Nøhr Thomsen, S., Fejerskov, M. L., Hesselsøe, M. & Deacon, M. G., 2020, 28 p..

Linking morphology, toxicokinetic and toxicodynamic traits of aquatic invertebrates to pyrethroid sensitivity

Dalhoff, K., Hansen, A. M. B., Rasmussen, J. J., Focks, A., Strobel, B. W. & Cedergreen, N., 2020, In : Environmental Science & Technology (Washington). 54, p. 5687-5699 13 p.

Pilotprojekt: Insekticiders effekt på de terrestriske stadier af vandinsekter: en overset faktor af betydning for makroinvertebratsamfundene i danske vandløb?

Strandberg, M. T., Wiberg-Larsen, P., Bruus, M., Strandberg, B., Sørensen, P. B., Larsen, S. E. & Rasmussen, J. J., 2020, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. 70 p. (Bekæmpelsesmiddelforskning, Vol. 184).

A novel method to evaluate the hydrochemical interaction between groundwater and surface waters in Denmark

van't Veen, S. G. W., Kronvang, B., Nilsson, B., Troldborg, L., Thorling, L., Boutrup, S., Larsen, M. M., Rasmussen, J. J., Hinsby, K. & Kazmierczak, J., 6 Nov 2019.

Beskrivelse af metoder til faglig kvalitetssikring af dataemner i NOVANA vandløbsrapportering

Johnsen, T. J., Kallestrup, H. & Rasmussen, J. J., 5 Jul 2019, DCE - Nationalt Center for Milljø og Energi. 17 p. (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

Sjældne smådyr i danske vandløb

Wiberg-Larsen, P., Rasmussen, J. J., Riis, T. & Baattrup-Pedersen, A., May 2019, In : Vand & Jord. 2019, 2, p. 78-80

Testing biological pesticide indices for Danish streams

Rasmussen, J., Wiberg-Larsen, P., Friberg, N., Jacobsen, D. & Baattrup-Pedersen, A., 12 Apr 2019, København: Environmental Protection Agency. 102 p. (Pesticide Research; No. 180).

Fungicides: An Overlooked Pesticide Class?

Zubrod, J. P., Bundschuh, M., Arts, G., Brühl, C. A., Imfeld, G., Knäbel, A., Payraudeau, S., Rasmussen, J. J., Rohr, J., Scharmüller, A., Smalling, K., Stehle, S., Schulz, R. & Schäfer, R. B., Apr 2019, In : Environmental Science and Technology. 53, 7, p. 3347-3365 19 p.

The future of European water management: Demonstration of a new WFD compliant framework to support sustainable management under multiple stress

Baattrup-Pedersen, A., Larsen, S. E., Rasmussen, J. & Riis, T., Mar 2019, In : Science of the Total Environment. 654, p. 53-59 7 p.

Kvalitetssikring af NOVANA data i ODA: Makroinvertebrater, vandplanter og fisk i vandløb samt fysiske støttepa-rametre – data indsamlet i 2017

Kallestrup, H., Henriksen, L. D. & Rasmussen, J., 20 Feb 2019, 18 p..

Vandløb 2017

Thodsen, H., Tornbjerg, H., Rasmussen, J., Bøgestrand, J., Blicher-Mathiesen, G., Larsen, S. E., Ovesen, N. B., Windolf, J. & Kjeldgaard, A., 18 Feb 2019, DCE - Nationalt Center for Milljø og Energi. 78 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 306).

Sjældne invertebraters habitat præference i vandløb

Pedersen, L., Lauridsen, J., Wiberg-Larsen, P., Baattrup-Pedersen, A., Baattrup-Pedersen, A. & Rasmussen, J., 28 Jan 2019.

Udsætning og overlevelse af makroinvertebrater på restaurerede strækninger i danske vandløb

Pedersen, L., Lauridsen, J., Wiberg-Larsen, P., Riis, T., Baattrup-Pedersen, A. & Rasmussen, J., 28 Jan 2019.

Sjældne invertebraters habitat præferencer i danske vandløb

Pedersen, L., Lauridsen, J., Wiberg-Larsen, P., Riis, T., Baattrup-Pedersen, A. & Rasmussen, J., 22 Jan 2019.

Effects of different weed cutting methods on physical conditions in lowland streams

Kallestrup, H., Henriksen, L. D., Rasmussen, J., Larsen, S. E., Pedersen, M. L. & Baattrup-Pedersen, A., 15 Jan 2019, (Submitted) In : Freshwater Biology. 27 p.

Effects of different weed cutting methods on macrophyte and macroinvertebrate communities in Danish lowland streams

Henriksen, L. D., Kallestrup, H., Andersen, D. K., Rasmussen, J., Pedersen, M. L. & Baattrup-Pedersen, A., 2019, (In preparation) In : Freshwater Biology.

Grødeskæring i danske vandløb: Metoder og effekter

Kallestrup, H., Henriksen, L. D., Baattrup-Pedersen, A., Riis, T., Alnøe, A. B. & Rasmussen, J., 2019, p. 1. 1 p.

Interkalibrering af bearbejdning af DVFI prøver (basis & udvidet niveau)

Wiberg-Larsen, P. & Rasmussen, J. J., 2019, 20 p.. (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

Pesticide effects on adult freshwater insects

Strandberg, B., Bruus, M., Kjær, C., Wiberg-Larsen, P., Rasmussen, J., Sørensen, P. B., Larsen, S. E. & Strandberg, M. T., 2019, (Submitted) In : Environmental Impact Assessment Review.

Vurdering af grundvandets kemiske påvirkning af vandløb og kystvande: Volume 1(2): Hovedrapport

Nilsson, B., Kronvang, B., van't Veen, S. G. W., Troldborg, L., Thorling, L., Boutrup, S., Larsen, M. M., Rasmussen, J. J., Hinsby, K. & Kazmierczak, J., 2019, De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland – GEUS. 125 p. (GEUS Rapport; No. 2019/2).

Sjældne plantearter i danske vandløb

Kallestrup, H., Henriksen, L. D., Rasmussen, J., Wiberg-Larsen, P., Schou, J. C., Baattrup-Pedersen, A. & Riis, T., 3 Dec 2018, In : Vand & Jord. 25, 3, p. 94-96 3 p.

Vi kan ikke dokumentere at genopretninger i vandløb virker

Kallestrup, H., Henriksen, L. D., Rasmussen, J., Wiberg-Larsen, P., Riis, T. & Baattrup-Pedersen, A., 3 Dec 2018, In : Vand & Jord. 25, 3, p. 139-142 4 p.

Evaluating effects of weed cutting on water level reductions and ecological status in Danish lowland streams

Baattrup-Pedersen, A., Ovesen, N. B., Larsen, S. E., Andersen, D. K., Riis, T., Kronvang, B. & Rasmussen, J., 1 Jun 2018, In : Freshwater Biology. 63, 7, p. 652-661

Seasonal sensitivity of Gammarus pulex towards the pyrethroid cypermethrin

Dalhoff, K., Gottardi, M., Rinnan, Å., Rasmussen, J. & Cedergreen, N., 16 Mar 2018, In : Chemosphere. 200, p. 632-640

Operationelle udlederkrav for regnbetingede overløb fra fællessystemer til vandløb

Vezzaro, L., Brudler, S., McKnight, U. S., Rasmussen, J., Mikkelsen, P. S. & Arnbjerg-Nielsen, K., 9 Jan 2018

Generelle metoder i kvalitetssikring af NOVANA data for vandløb i ODA

Rasmussen, J., 2018, 19 p.. (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

Going with the flow: Planktonic processing of dissolved organic carbon in streams

Graeber, D., Poulsen, J. R., Heniz, M., Rasmussen, J., Zak, D. H., Gücker, B., Kronvang, B. & Kamjunke, N., 2018, In : Science of the Total Environment. 625, p. 519-530

Headwater streams in the EU Water Framework Directive: Evidence-based decision support to select streams for river basin management plans

Baattrup-Pedersen, A., Larsen, S. E., Andersen, D. K., Jepsen, N., Nielsen, J. & Rasmussen, J., 2018, In : Science of the Total Environment. 613-614, p. 1048-1054

Identifying potential gaps in pesticide risk assessment: Terrestrial life stages of freshwater insects

Rasmussen, J., Wiberg-Larsen, P., Baattrup-Pedersen, A., Bruus, M., Strandberg, B., Sørensen, P. B. & Strandberg, M. T., 2018, In : Journal of Applied Ecology. 55, 3, p. 1510-1515

Linking ecological health to co-occurring organic and inorganic chemical stressors in a groundwater-fed stream system

Sonne, A. T., Rasmussen, J., Höss, S., Traunspurger, W., Bjerg, P. L. & McKnight, U. S., 2018, In : Science of the Total Environment. 642, p. 1153-1162

Vandløb 2016: Økologisk tilstand, miljøfremmede stoffer og tungmetaller samt naturtyper og arter NOVANA

Rasmussen, J., Andersen, D. K. & Alnøe, A. B., 2018, Aarhus Universitet, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi ©. 64 p. (Videnskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 260).

Aalborgmetodens effekt på plante- og smådyrssamfund i vandløb

Henriksen, L., Kallestrup, H., Nielsen, A. S., Andersen, D. K., Rasmussen, J., Pedersen, M. L., Riis, T. & Baattrup-Pedersen, A., 19 Dec 2017, In : Vand & Jord. 24, 4, p. 150-154 5 p.

Betydningen af forskellige grødeskæringsmetoder, herunder Aalborgmetoden, for de fysiske forhold i vandløb

Kallestrup, H., Henriksen, L. D., Rasmussen, J., Andersen, D. K., Pedersen, M. L., Riis, T., Munk, P. & Baattrup-Pedersen, A., 19 Dec 2017, In : Vand & Jord. 24, 4, p. 145-149 5 p.

Multiple stress response of lowland stream benthic macroinvertebrates is dependent on habitat type

Graeber, D., Jensen, T. M., Rasmussen, J., Riis, T., Wiberg-Larsen, P. & Baattrup-Pedersen, A., 19 May 2017, In : Science of the Total Environment. 599-600, p. 1517-1523

Global distribution of agricultural insecticides in streams

Ippolito, A., Kattwinkel, M., Rasmussen, J., Schäfer, R., Fornaroli, R. & Liess, M., 15 Mar 2017

Realistic pesticide exposure through water and food amplifies long-term effects in a Limnephilid caddisfly

Rasmussen, J., Reiber, L., Holmstrup, M. & Liess, M., 20 Feb 2017, In : Science of the Total Environment. 580, p. 1439-1445

Habitat restoration of lowland streams does not influence ecosystem function

Alnøe, A. B., Rasmussen, J., Riis, T., Levi, P. S., Friberg, N. & Baattrup-Pedersen, A., 13 Jan 2017, (Submitted) In : Hydrobiologia.

A new Danish macroinvertebrate index for lakes: An assessment of ecological quality

Wiberg-Larsen, P. & Rasmussen, J., 2017, Aarhus University, DCE – Danish Centre for Environment and Energy. 38 p. (Scientific Report from DCE - Danish Centre for Environment and Energy; No. 223).

Beskrivelse af kemiske grænseværdier til brug i WEST-modellen for Odense og opland

Rasmussen, J., 2017, 16 p.. Dec 05, 2016. (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

Sensitivity of aquatic invertebrates towards the pyrethroid insecticide cypermethrin

Dalhoff, K., Hansen, A., Rasmussen, J. & Cedergreen, N., 2017.

Benthic primary production and nutrient retention under multiple stressors in agricultural streams

Riis, T., Graeber, D., Levi, P. S., Rasmussen, J., Mia Jensen, T., Rosenhøj-Leth, S., Machado, É. M. N. & Baattrup-Pedersen, A., 21 May 2016.

Trait characteristics determine pyrethroid sensitivity in non-standard test species of freshwater macroinvertebrates – A reality check

Wiberg-Larsen, P., Graeber, D., Baattrup-Pedersen, A., Astrup Kristensen, E., Friberg, N. & Rasmussen, J., 18 May 2016, In : Environmental Science & Technology (Washington). 50, 10, p. 4971-4978

Disentangling ecosystem stressors along a river continuum covering a pollution gradient

McKnight, U. S., Sonne, A. T., Rasmussen, J., Höss, S. & Bjerg, P. L., May 2016.

Hvad betyder reduceret vandføring for vandløbets økologiske funktioner?

Riis, T., Graeber, D., Jeppesen, K., Rosenhøj-Leth, S., Mia Jensen, T., Machado, É. M. N., Rasmussen, J. & Baattrup-Pedersen, A., 1 Mar 2016.

Invertebraters fødevalg i landbrugspåvirkede vandløb

Jensen, T. M., Rasmussen, J., Graeber, D., Riis, T. & Baattrup-Pedersen, A., 1 Feb 2016.

Vandløbsrestaureringer har ikke restaureret de økologiske processer

Alnøe, A. B., Rasmussen, J., Levi, P., Friberg, N., Riis, T. & Baattrup-Pedersen, A., 1 Feb 2016.

Networking Our Way to Better Ecosystem Service Provision

QUINTESSENCE Consortium, Feb 2016, In : Trends in Ecology & Evolution. 31, 2, p. 105-115 11 p.

Insekticid påvirkning af vandløbsinsekters voksenstadium - AQUATERRA

Strandberg, M. T., Wiberg-Larsen, P., Rasmussen, J., Strandberg, B., Larsen, S. E. & Bruus, M., 29 Jan 2016. 1 p.

Combined use of meio- and macrobenthic indices to assess complex chemical impacts on a stream ecosystem

McKnight, U. S., Sonne, A. T., Rasmussen, J., Traunspurger, W., Höss, S. & Bjerg, P. L., 12 Jan 2016, (Submitted).

Bacterial production in the water column of small streams highly dependent on terrestrial dissolved organic carbon

Graeber, D., Poulsen, J. R., Rasmussen, J., Kronvang, B., Zak, D. & Kamjunke, N., 2016.

Effekt af vandindvinding på overfladevandsområder og grundvandsafhængig natur

Jensen, P. N., Rasmussen, J. & Baattrup-Pedersen, A., 2016, Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst. Hansen, S. F., Johansen, A., Jensen, P. N. & Odgaard, M. H. (eds.). DTU, p. 64

Forudgående og efterfølgende monitering af grund- og overfladevand

Bjerg, P. L., Johnsen, A. R., Rasmussen, J. & Jensen, P. N., 2016, Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst. Hansen, S. F., Johnsen, A., Jensen, P. N. & Odgaard, M. H. (eds.). DTU, p. 99-100

Kemikalier og forurening af vandressourcer - mulige påvirkninger af overfladevand af udledning af spildevand fra frakturering

Rasmussen, J. & Gustavson, K., 2016, Videnskabelig udredning af international viden om skifergas relateret til en dansk kontekst. Hansen, S. F., Johnsen, A., Jensen, P. N. & Odgaard, M. H. (eds.). DTU, p. 95-97

Opdatering af naturfaglige kriterier for afgrænsning af vandløb

Baattrup-Pedersen, A., Kjeldgaard, A., Jepsen, N., Nielsen, J., Rasmussen, J., Andersen, H. E. & Larsen, S. E., 2016, 26 p.. Dec 05, 2016. (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

Vandløbsrestaureringer har ikke restaureret de økologiske processer

Alnøe, A. B., Rasmussen, J., Levi, P., Friberg, N., Riis, T. & Baattrup-Pedersen, A., 2016.

Influence of rice field agrochemicals on the ecological status of a tropical stream

Rasmussen, J., Reiler, E., Carazo, E., Matarrita, J., Muñoz, A. & Cedergreen, N., 28 Oct 2015, In : Science of the Total Environment. 542, A, p. 12-21 10 p.

The legacy of pesticide pollution: An overlooked factor in current risk assessments of freshwater systems

Rasmussen, J. J., Wiberg-Larsen, P., Baattrup-Pedersen, A., Cedergreen, N., McKnight, U. S., Kreuger, J., Jacobsen, D., Astrup Kristensen, E. A. & Friberg, N., 25 Jul 2015, In : Water Research. 84, p. 25-32 8 p.

Fungicider i vandløb: Behov for målinger i vandløb under NOVANA

Wiberg-Larsen, P. & Rasmussen, J. J., 15 Mar 2015, 8 p.. Mar 15, 2015. (Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi).

High contribution of legacy pesticides to predicted water and sediment toxicity in agricultural streams

Rasmussen, J. J., Baattrup-Pedersen, A., Wiberg-Larsen, P., Jacobsen, D. & Friberg, N., 2015.

Modeling global distribution of agricultural insecticides in surface waters

Ippolito, A., Kattwinkel, M., Rasmussen, J. J., Schäfer, R., Fornaroli, R. & Liess, M., 2015, In : Environmental Pollution. 198, p. 54-60 7 p.

Occurrence and aquatic impact of legacy and contemporary pesticides in streams

McKnight, U. S., Rasmussen, J. J., Kronvang, B., John Binning, P. & Bjerg, P. L., 2015, In : Environmental Pollution. 200, p. 64-76 13 p.

Risk Assessment of stream water: linking mass discharge from contaminated sites in groundwater with water health

Sonne, A. T., Rasmussen, J. J., Traunspurger, W., McKnight, U. S. & Bjerg, P. L., 2015.

Økologiske effekter af forurenet grundvand i Grindsted å

Rasmussen, J. J., Sonne, A. T., Wiberg-Larsen, P., McKnight, U. S. & Bjerg, P. L., 2015.

Virkemidler til realisering af 2. generations vandplaner og målrettet arealregulering

Eriksen, J. (ed.), Jensen, P. N. (ed.), Jacobsen, B. H. (ed.), Thomsen, I. K., Schelde, K., Blicher-Mathiesen, G., Kronvang, B., Hansen, E. M., Jørgensen, U., Andersen, H. E., Hoffmann, C. C., Børgesen, C. D., Baattrup-Pedersen, A., Rasmussen, J. J., Olesen, J. E., Kjærgaard, C., Sørensen, P., Hasler, B., Eberhardt, J. M., Rubæk, G. H., Strandberg, M. T., Kudsk, P., Jørgensen, L. N., Petersen, S. O., Munkholm, L. J., Elsgaard, L., Martinsen, L., Møller, F., Bruhn, A., Iversen, B. V., Timmermann, K., Fossing, H., Boelt, B. & Gislum, R., 22 Dec 2014, DCA - Blichers Allé 20, 8830 Tjele: DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug,. 327 p. (DCA rapport, Vol. 052).

Fra mark til vandløb - skæbne og skadevirkninger af insekticider i overfladevand

Rasmussen, J. J., Strobel, B. W., Kronvang, B., Nørum, U. & Hansen, H. C. B., 2014, Miljøstyrelsen. 124 p. (Bekæmpelsesmiddelforskning fra Miljøstyrelsen; No. 155).

Fungicides - the unusual suspects in aquatic risk assessment

Rasmussen, J. J., 2014.

Fungicides: The unusual suspects in aquatic risk assessment

Rasmussen, J. J., Cedergreen, N., Liess, M., Kronvang, B., Schäfer, R., Kefford, B., Kreuger, J., Stenrød, M., Smalling, K., Reilly, T., Battaglin, W., Fernandez, D., Bjergager, M-B., McKnight, U. S. & Carazo, E., 2014.

Fungicides: The unusual suspects in aquatic risk assessment

Rasmussen, J. J., 2014.

Global effects of fungicides on ecosystem functioning

Rasmussen, J. J., 2014.

Rangordning af vandløbssmådyrs tolerance over for miljørealistiske koncentrationer af pyrethroider

Wiberg-Larsen, P., Kristensen, E. A., Friberg, N., Rasmussen, J. J. & Bjerregaard, P., Dec 2013, København: Miljøstyrelsen. 72 p. (Bekaempelsesmiddelforskning fra Miljoestyrelsen; No. 151).

Vandløbssmådyr har meget forskellig følsomhed over for insektgifte

Wiberg-Larsen, P., Friberg, N., Kristensen, E. A., Rasmussen, J. J. & Bjerregaard, P., Dec 2013, Miljøministeriet, Miljøstyrelsen. 7 p.

A catchment scale evaluation of multiple stressor effects in headwater streams

Rasmussen, J. J., McKnight, U. S., Loinaz, M. C., Thomsen, N. I., Nilsson, M., Bjerg, P. L., John Binning, P. & Kronvang, B., 2013, In : Science of the Total Environment. 442, p. 420-431

Changing Northern catchments: Is altered hydrology, temperature or both going to shape future stream communities and ecosystem processes?

Friberg, N., Bergfur, J., Rasmussen, J. & Sandin, L. L., 2013, In : Hydrological Processes. 27, 5, p. 734-740

How to characterize chemical exposure to predict ecologic effects on aquatic communities?

Schäfer, R., Gerner, N., Kefford, B., Rasmussen, J. J., Beketov, M., de Zwart, D., Liess, M. & von der Ohe, P. C., 2013, In : Environmental Science & Technology (Washington). 47, p. 7996-8004

Pesticide impacts on predator-prey interactions

Rasmussen, J. J., 2013.

Pesticide impacts on predator-prey interactions across two levels of organisation

Rasmussen, J. J., Nørum, U., Rygaard Jerris, M., Wiberg-Larsen, P., Kristensen, E. A. & Friberg, N., 2013, In : Aquatic Toxicology. 140-141, p. 340-345

Potent pyrethroid effects on functional endpoints

Rasmussen, J. J., 2013.

Pyrethroid effects on freshwater invertebrates: A meta-analysis of pulse exposures

Rasmussen, J. J., Wiberg-Larsen, P., Kristensen, E. A., Cedergreen, N. & Friberg, N., 2013, In : Environmental Pollution. 182, p. 479-485

Økologiske effekter af punktkildeforurening i vandløb

Rasmussen, J. J., 2013.

Integrated assessment of the impact of chemical stressors on surface water ecosystems

McKnight, U. S., Rasmussen, J. J., Kronvang, B., Bjerg, P. L. & Binning, P. J., 15 Jul 2012, In : Science of the Total Environment. 427, p. 319-331 13 p.

Effects of a triazole fungicide and a pyrethroid insecticide on the decomposition of leaves in the presence or absence of macroinvertebrate shredders

Rasmussen, J., Monberg, R. J., Baattrup-Pedersen, A., Cedergreen, N., Wiberg-Larsen, P., Strobel, B. W. & Kronvang, B., 2012, In : Aquatic Toxicology. 118-119, p. 54-61

Impacts of pesticides and natural stressors on leaf litter decomposition in agricultural streams

Rasmussen, J., Wiberg-Larsen, P., Baattrup-Pedersen, A., Juul Monberg, R. & Kronvang, B., 2012, In : Science of the Total Environment. 416, p. 148-155

Pesticide effects on the structure and function of stream ecosystems

Rasmussen, J., 2012, Aarhus University. Department of Bioscience. 197 p.

Pesticides in groundwater:: Modelling and data of the past, present and future

Binning, P. J., McKnight, U. S., Malaguerra, F., Rasmussen, J. J., Tuxen, N., Thorling, L., Kronvang, B., Albrechtsen, H-J. & Bjerg, P. L., 2012. 4 p.

Stream habitat structure influences macroinvertebrate response to pesticides

Rasmussen, J., Wiberg-Larsen, P., Baattrup-Pedersen, A., Friberg, N. & Kronvang, B., 2012, In : Environmental Pollution. 164, p. 142-149

Thresholds for the effects of pesticides on invertebrate communities and leaf breakdown in freshwater ecosystems

Schäfer, R., von der Ohe, P. C., Rasmussen, J., Kefford, B., Schulz, R. & Liess, M., 2012, In : Environmental Science & Technology (Washington). 46, p. 5134-5142

Buffer strip width and agricultural pesticide contamination in Danish lowland streams: Implications for stream and riparian management

Rasmussen, J., Baattrup-Pedersen, A., Wiberg-Larsen, P. & Kronvang, B., 2011.

Buffer strip width and agricultural pesticide contamination in Danish lowland streams: Implications for stream and riparian management

Rasmussen, J., Baattrup-Pedersen, A., Wiberg-Larsen, P. & Kronvang, B., 2011.

Buffer strip width and agricultural pesticide contamination in Danish lowland streams: Implications for stream and riparian management

Rasmussen, J., Baattrup-Pedersen, A., Wiberg-Larsen, P., McKnight, U. S. & Kronvang, B., 2011, In : Ecological Engineering. 37, 12, p. 1990-1997 8 p.

Integrated assessment of the impact of TCE groundwater contamination to surface water ecosystems

McKnight, U. S., Rasmussen, J., Kronvang, B., Bjerg, P. L. & Binning, P. J., 2011.

Integrated assessment of the impact of aqueous contaminant stressors on surface water ecosystems

McKnight, U. S., Rasmussen, J., Kronvang, B., Bjerg, P. L. & Binning, P. J., 2011.

Local physical habitat quality cloud the effect of predicted pesticide runoff from agricultural land in Danish streams

Rasmussen, J., Baattrup-Pedersen, A., Larsen, S. E. & Kronvang, B., 2011, In : Journal of Environmental Monitoring. 13, p. 943-950

Microbial Litter degradation across a land-use gradient in Danish Streams

Rasmussen, J., Kronvang, B., Wiberg-Larsen, P. & Baattrup-Pedersen, A., 2011.

Microbial litter degradation across a land-use gradient of Danish streams

Rasmussen, J., Baattrup-Pedersen, A., Wiberg-Larsen, P. & Kronvang, B., 2011.

Microbial litter degradation in Danish streams is reduced with increased pesticide contamination during storm flow

Rasmussen, J., Baattrup-Pedersen, A., Wiberg-Larsen, P. & Kronvang, B., 2011.

Ny viden om effekter af pesticider i vandløb

Rasmussen, J., Wiberg-Larsen, P., Baattrup-Pedersen, A., Monberg, R. J., McKnight, U. S. & Kronvang, B., 2011, In : Vand & Jord. 28, 4, p. 143-147

Små og sårbare - fremtidens udfordringer for livet i mindre vandløb

Kristensen, E. A., Thodsen, H., Kronvang, B. & Rasmussen, J., 2011, In : Miljø- & vandpleje. 36, p. 16-21

Source identification and impact of micropollutants on surface water

McKnight, U. S., Rasmussen, J., Loinaz, M. C., Thomsen, N. I., Olsson, M. E., Kronvang, B., Bjerg, P. L. & Binning, P. J., 2011.

Source identification and impact of micropollutants on surface water

McKnight, U. S., Rasmussen, J., Bjerg, P. L., Thomsen, N. I., Loinaz, M. C., Olsson, M. E., Kronvang, B. & Binning, P. J., 2011. 5 p.

Stream ecosystem properties and processes along a temperature gradient

Rasmussen, J., Baattrup-Pedersen, A., Riis, T. & Friberg, N., 2011, In : Aquatic Ecology. 45, p. 231-245

Temperature and the metabolic balance of streams

O.L. Demars, B., J. Manson, R., S. Ólafson, J., Mar Gíslasson, G., Gudmundsdottír, R., Woodward, G., Reiss, J., E. Pichler, D., Rasmussen, J. & Friberg, N., 2011, In : Freshwater Biology. 56, 6, p. 1106-1121

Thresholds for pesticides in freshwater ecosystems

Schäfer, R., von der Ohe, P. C., Rasmussen, J., Kefford, B., Beketov, M., Schulz, R. & Liess, M., 2011.

An integrated model for assessing the risk of TCE groundwater contamination to human receptors and surface water ecosystems

McKnight, U. S., Funder, S. G., Rasmussen, J., Finkel, M., John Binning, P. & Løgstrup Bjerg, P., 2010, In : Ecological Engineering. 36, 9, p. 1126-1137

Ecological impacts of pesticides and hydrocarbons on macroinvertebrate species and communities in Danish streams: PhD progress report

Rasmussen, J., 2010, 32 p.

Impact of pesticides on hyphomycetes leaf processing and macroinvertebrate shredding activity

Juul Monberg, R., Rasmussen, J., Baatrup-Pedersen, A., Wiberg-Larsen, P. & Brodersen, K. P., 2009.

Macroinvertebrate community structure and function along gradients of physical stream quality and pesticide contamination in Danish streams: A methodological description

Rasmussen, J., 2009.

Macroinvertebrate community structure and function along gradients of physical stream quality and pesticide contamination in Danish streams: A methodological description

Rasmussen, J., 2009.

Små og sårbare - livet i mindre vandløb i fremtidigt klima

Kristensen, E. A., Kronvang, B., Thodsen, H. & Rasmussen, J., 2009, In : Vand og Jord. 16, 4, p. 153-156

Impact of lambda-cyhalothrin on a macroinvertebrate assemblage in outdoor experimental channels: implications for ecosystem functioning

Rasmussen, J., Friberg, N. & Larsen, S. E., 2008, In : Aquatic Toxicology. 90, 3, p. 228-234

Activities

Grødeskærings effekt på fysiske og biologiske forhold i vandløb

Lisbeth Henriksen (Lecturer), , Helena Kallestrup (Lecturer), , Søren Erik Larsen (Other), , Jes Rasmussen (Other), , Morten Lauge Pedersen (Other), & Annette Baattrup-Pedersen (Other)

24 Apr 2018

Water (Journal)

Annette Baattrup-Pedersen (Editor), , Jes Jessen Rasmussen (Editor), & Tenna Riis (Editor)

1 Jan 20181 Sep 2018

Stærkt påvirkede vandløb og relevante virkemidler

Jes Jessen Rasmussen (Lecturer)

20 Apr 2017

Økologisk kvalitet i vandløb

Jes Jessen Rasmussen (Lecturer), & Peter Wiberg-Larsen (Lecturer)

13 Jan 2017

Økologiske effekter af pesticider i vandløb

Jes Jessen Rasmussen (Lecturer)

26 Jan 2016

Vandløbsrestaurering: Hvordan sikrer vi både høj biodiversitet og økogisk tilstand?

Jes Jessen Rasmussen (Lecturer)

30 Sep 2015

SETAC

Jes Jessen Rasmussen (Organizer)

3 May 20157 May 2015

Økologiske effekter af forurenet grundvand i Grindsted å

Jes Jessen Rasmussen (Lecturer)

11 Mar 2015

Pesticide exposure and effects on stream invertebrate communities and ecosystem function - Danish experiences

Jes Jessen Rasmussen (Lecturer)

19 Nov 2014

SETAC

Jes Jessen Rasmussen (Participant)

11 May 201416 May 2014

Long term effects of Esfenvalerate on Caddisfly emergence and fitness

Jes Jessen Rasmussen (Lecturer)

9 Apr 2014

Fungicides: The unusual suspects in aquatic risk assessment

Jes Jessen Rasmussen (Lecturer)

5 Mar 2014

Stiftende Workshop i Netværk for Økotoksikologi

Jes Jessen Rasmussen (Organizer)

21 Nov 201322 Nov 2013

Pesticide effects on predator-prey interactions

Jes Jessen Rasmussen (Lecturer)

1 Jul 20135 Jul 2013

International workshop

Jes Jessen Rasmussen (Organizer)

27 May 2013

The Pesticide Indicator Project: Core activities and results

Jes Jessen Rasmussen (Lecturer)

27 May 2013

The influence of particles on the effects of pulse exposure of pyrethroids on aquatic biota

Jes Jessen Rasmussen (Lecturer)

12 May 201316 May 2013

Forskningsophold ved UFZ Helmholz Centre for Environemental Research

Jes Jessen Rasmussen (Participant)

1 May 201331 Dec 2013

Økologiske effekter af punktkildeforurening i vandløb

Jes Jessen Rasmussen (Lecturer)

5 Mar 20136 Mar 2013

University of Copenhagen

Jes Jessen Rasmussen (Visiting researcher)

1 Mar 201330 Apr 2013

Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology (Journal)

Jes Jessen Rasmussen (Editor)

1 Jan 201331 Dec 2014

Randzonernes beskyttende effekter overfor pesticidpåvirkninger: Sammenhængen mellem den dyrkningsfri zone langs vandløbene og koncentrationen og giftigheden af pesticider i vandløbet

Jes Jessen Rasmussen (Lecturer)

13 Dec 2012

Pesticide effects on the behaviour of Gammarus pulex : Importance of solid particles during runoff

Jes Jessen Rasmussen (Lecturer)

30 May 2012

Pesticide monitoring in Danish headwater streams – with additional focus on effects on benthic macroinvertebrates

Jes Jessen Rasmussen (Lecturer)

30 May 2012

Workshop om initiativer i en ny pesticidstrategi 2013 - 2017

Jes Jessen Rasmussen (Participant)

23 Apr 2012

Pesticide effects on the structure of ecosystems

Jes Jessen Rasmussen (Lecturer)

20 Apr 2012

Euraqua Conference 2011

Jes Jessen Rasmussen (Invited speaker)

Oct 2011

The XIV symposium in Pesticide Chemistry

Jes Jessen Rasmussen (Invited speaker)

30 Aug 2011

HydroEco´2011 3rd international Multidisciplinary conference on Hydrology and Ecology

Jes Jessen Rasmussen (Invited speaker)

May 2011

nordic benthological society meeting

Jes Jessen Rasmussen (Invited speaker)

Sep 2009

Ecotoxicology : Post doctorial course

Jes Jessen Rasmussen (Participant)

23 Aug 200928 Aug 2009

Topics on Mixture Toxicology : Post doctorial course

Jes Jessen Rasmussen (Participant)

15 Jun 200919 Jun 2009

SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry)

Jes Jessen Rasmussen (Participant)

31 May 20094 Jun 2009

Effekter af Lambda-cyhalothrin på et makroinvertebratsamfund

Jes Jessen Rasmussen (Lecturer)

2 Aug 2007

 Nordic Benthological Society Meeting June 11-13, 2007; Kalmar, Sverige

Jes Jessen Rasmussen (Invited speaker)

Aug 2007

Prizes

Bedste forskningsbidrag: Young Scientist Award

Rasmussen, Jes Jessen (Recipient), Aug 2010

Årets bedste artikel i Vand & Jord

Rasmussen, Jes Jessen (Recipient), 2009

Press/Media

For meget zink i 73 procent af prøverne fra danske vandløb

Jes Jessen Rasmussen

10/02/2017

1 item of Media coverage

Forbudt sprøjtegift fundet i vandløbene

Jes Jessen Rasmussen

16/12/2015

1 item of Media coverage

Pesticider dræber smådyr i vandløb

Jes Jessen Rasmussen & Peter Wiberg-Larsen

21/08/2015

1 item of Media coverage

Pesticider ender i vandløbene på trods af bufferzoner

Jes Jessen Rasmussen & Peter Wiberg-Larsen

21/08/2015

1 item of Media coverage

Projects

Anvendelse af Dansk Vandløbs Plante Indeks i små type 1 vandløb

Baattrup-Pedersen, A., Rasmussen, J. J., Larsen, S. E. & Andersen, D. K.

Miljøstyrelsen

01/02/201830/11/2018

Anvendelse af økologisk tilstandselementer i blødbundsvandløb

Baattrup-Pedersen, A., Thiemer, K., Larsen, S. E. & Rasmussen, J. J.

01/10/201830/04/2019

Ecological effects of groundwater contaminants in Grindsted stream

Rasmussen, J. J., Bjerg, P. L. & McKnight, U.

Ecological effects of groundwater contaminants in Grindsted stream

01/09/201231/12/2012

Evidensbaseret og omkostningseffektiv grødeskæring i små danske vandløb

Baattrup-Pedersen, A. & Rasmussen, J. J.

01/01/201931/12/2019

Fagligt Netværk for Økotoksikologi

Rasmussen, J. J., Kronvang, B., Wiberg-Larsen, P., Astrup Kristensen, E. A., Jensen, J., Strandberg, B., Slotsbo, S., Holmstrup, M., Sørensen, P. B., Bruus, M., Andersen, H. E., Larsen, M. M., Gustavson, K. & Tairova, Z.

AUFF

01/11/201331/12/2013

Fagligt netværk for Økotoksikologi

Rasmussen, J. J., Jensen, J., Gustavson, K., Slotsbo, S., Holmstrup, M., Strandberg, B., Bruus, M., Strandberg, M. T., Sørensen, P. B., Scott-Fordsmand, J. J., Topping, C. J., Sørensen, J. G., Wiberg-Larsen, P., Sonne, C., Tairova, Z., Strand, J., Andersen, H. E. & Kronvang, B.

Faglige Netværk

07/04/201431/12/2014

Finansiering af overgang fra PhD til Post Doc under AUFF

Rasmussen, J. J.

AUFF

21/05/201231/12/2013

Fra Mark til Vandløb. Skæbne og skadevirkninger af pesticider i vandløb

Rasmussen, J. J., Kronvang, B., Strobel, B. & Hansen, H. C.

01/04/201101/11/2012

From the bottom up - fundamental resources and food chain dynamics under fungicide stress

Rasmussen, J. J.

Carlsbergfondet

01/07/201431/12/2015

From the bottom up - how do fundamental resources regulate food web structure in freshwater ecosystems

Rasmussen, J. J.

Det Fri Forskningsråd (FNU)

01/10/201431/01/2017

Fysiske og kemiske kvalitetselementer og understøttelse af god økologisk til-stand i vandløb

Baattrup-Pedersen, A., Kallestrup, H., Larsen, S. E., Rasmussen, J. J. & Davidson, T. A.

01/10/201828/02/2019

Genopretning af biodiversitet i vandløb: strategi og metodevalg

Baattrup-Pedersen, A., Rasmussen, J. J. & Riis, T.

Aage V Jensen

01/05/201731/12/2020

Hydromorfologiske kvalitetselementer og understøttelse af god økologisk tilstand i vandløb

Baattrup-Pedersen, A., Henriksen, L. D., Larsen, S. E. & Rasmussen, J. J.

01/10/201828/02/2019

AQUATERRA: Insekticicders effekt på de terrestriske stadier af vandinsekter - en overset faktor af betydning for makroinvertebratsamfundene i danske vandløb?

Strandberg, M. T., Wiberg-Larsen, P., Rasmussen, J. J., Bruus, M., Larsen, S. E., Strandberg, B. & Sørensen, P. B.

Miljøstyrelsens Program for Bekæmpelsesmiddelforskning

01/04/201630/04/2017

Mapping biomarker responses for pesticide impacts on freshwater macroinvertebrates

Rasmussen, J. J. & Liess, M.

Alexander von Humboldt Foundation

01/05/201331/10/2013

Mobilitetsstipendium

Rasmussen, J. J.

Carlsberg Fondet

01/03/201328/02/2014

Opdatering af naturfaglige kriterier for afgrænsning af vandløb

Baattrup-Pedersen, A., Rasmussen, J. J. & Larsen, S. E.

01/01/201601/10/2016

Operationalisering af ny viden til administration af indvindingstilladelser - forprojekt

Baattrup-Pedersen, A. & Rasmussen, J. J.

01/10/201601/04/2017

RAINTOP

Rasmussen, J. J., Wiberg-Larsen, P. & Astrup Kristensen, E. A.

01/06/2011 → …

Udvikling af en biologisk pesticidskadesindikator til danske vandløb

Friberg, N., Rasmussen, J. J., Astrup Kristensen, E. A., Wiberg-Larsen, P. & Jacobsen, D.

01/09/201201/09/2015

Vurdering af vandindvindings effekt på økologisk tilstand i vandløb

Baattrup-Pedersen, A., Andersen, H. E., Rasmussen, J. J. & Henriksen, H. J.

Miljøstyrelsen

01/02/201801/03/2019

Vurdering af vandinvidingernes effekt på smådyr og bundlevende alger

Baattrup-Pedersen, A., Rasmussen, J. J., Andersen, H. E., Larsen, S. E. & Andersen, D. K.

Miljøstyrelsen

01/04/201831/03/2019