Centre for Alcohol and Drug Research

Jeppe Oute

Associate professor

Profile photoJeppe Oute
Assistant Professor, PhD
YDUN project
Department of Psychology and Behavioural Sciences - Centre for Alcohol and Drug Research
Department of Psychology and Behavioural Sciences
Postal address:
Bartholins Allé 10
1322, 324
8000
Aarhus C
Denmark
Postal address:
Denmark
Email: jo.crf@psy.au.dk
Phone: +4587165765

Research fields: Mental Health; Dual diagnosis; Recovery, involvement and empowerment; Gender & Caregiving; User Perspectives; Psychiatric Anthropology; Health care organization

Employment

Associate professor

Department of Psychology and Behavioural Sciences - Centre for Alcohol and Drug Research

Aarhus University

Aarhus C, Denmark

27 Mar 2019 → present

Associate professor

Department of Psychology and Behavioural Sciences

Aarhus University

Aarhus C, Denmark

20 Mar 2019 → present

Assistant Professor

Department of Psychology and Behavioural Sciences - Centre for Alcohol and Drug Research

Aarhus University

Aarhus C, Denmark

3 Jun 201523 Feb 2019

Department of Psychology and Behavioural Sciences

Aarhus University

Aarhus C, Denmark

12 Feb 201923 Feb 2019

Department of Psychology and Behavioural Sciences

Aarhus University

Aarhus C, Denmark

2 Jun 20171 Feb 2019

Publications

Complex cases - complex representations of problems

Bjerge, B., Christensen, L. & Oute, J., 2020, In: International Journal of Drug Policy. 80, 102563.

Opgaveglidning og ansvarsforskydning i konkurrencestaten: – et etnografisk studie af inddragelse og ansvarliggørelse af pårørende i psykiatrisk praksis

Oute, J. & Glasdam, S., 10 Jun 2019, (Accepted/In press) Velfærdsstatens transformationer . Vike, H. & Sundet, R. (eds.). Gyldendal Akademisk, 25 p.

Søvnforklaringers betydning i arbejdet med borgere med komplekse problemstillinger

Oute, J. & Bjerge, B., Jun 2019, Rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder. Bjerge, B. & Houborg, E. (eds.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, p. 65-88 (Samfund og Rusmidler).

Litteraturgennemgang om stoftest i nattelivet: metoder, services og effekter

Oute, J., Lindholst, C. & Nygaard-Christensen, M., 10 May 2019, Aarhus: Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet. 60 p.

Ethnographic reflections on access to care services

Oute, J. & Bjerge, B., 2019, In: Journal of Organizational Ethnography. 8, 3, p. 279-297 19 p.

How Social Relationships Influence Substance Use Disorder Recovery: A Collaborative Narrative Study

Pettersen, H., Landheim, A., Skeie, I., Biong, S., Brodahl, M., Oute, J. & Davidson, L., 2019, In: Substance Abuse: Research and Treatment. 13, 8 p., 1178221819833379.

Om at ”strikke” sociale tilbud sammen til borgere med komplekse problemstillinger

Bjerge, B., Oute, J., Christensen, L. & Nygaard-Christensen, M., 2019, Rusmiddelbrugere i krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder. Bjerge, B. & Houborg, E. (eds.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, p. 19-44 (Samfund og Rusmidler).

Professionals' involvement of relatives - only good intentions?

Glasdam, S. & Oute, J., 2019, In: Journal of Organizational Ethnography. 8, 2, p. 211-231 21 p.

Tinkering with care values in public and private organizations

Oute, J. & Rudge, T., 2019, In: Journal of Organizational Ethnography. 8, 3, p. 245-252 8 p.

A Case Study of Casework Tinkering

Nygaard-Christensen, M., Bjerge, B. & Oute, J., 2018, In: Qualitative Studies. 5, 2, p. 57-71 15 p.

Introduktion: Stoffer

Bjerge, B. & Oute, J., 2018, In: Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund. 15, 28, p. 5-13

Ny norsk forskning i stofbrugeres erfaringskompetencer: Introduktion

Oute, J., 2018, In: STOF. Tidsskrift for stofmisbrugsområdet. 31, p. 24 1 p.

Patient- og pårørendeinddragelse i et politisk- og recoveryorienteret perspektiv

Oute, J. & Ness, O., 2018, (Accepted/In press) Psykiatrisk Sygepleje – En Grundbog (Arbejdstitel). FADL's Forlag

‘It is a bit like being a parent’: A discourse analysis of how nursing identity can contextualize patient involvement in Danish psychiatry

Oute, J., 2018, In: Nordic Journal of Nursing Research. 38, 1, p. 1-10 10 p.

‘Men just drink more than women. Women have friends to talk to’– Gendered understandings of depression among healthcare professionals and their implications

Oute, J., Tondora, J. & Glasdam, S., 2018, In: Nursing Inquiry. 25, 3, e12241.

Kønnede rationaler om depression og rusmidler i behandlingspsykiatrien

Oute, J. & Bjerge, B., 14 Jun 2017, Køn og rusmidler: Brug, behandling og kontrol. Frank, V. A., Søgaard, T. F. & Bjønness, J. (eds.). Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, p. 131-148 18 p. (Samfund og Rusmidler; No. 5).

Recovery - et flydende begreb? Hvordan man forstår recovery afhænger af synet på hvem der kan være i recovery, hvordan der kan arbejdes med recovery, og hvad målet med recovery bør være 

Oute, J., 2017, In: STOF. Tidsskrift for stofmisbrugsområdet. 28, p. 73-79 7 p.

What role does employment play in dual recovery? A qualitative meta-synthesis of cross-cutting studies treating substance use treatment, psychiatry and unemployment services

Oute, J. & Bjerge, B., 2017, In: Advances in Dual Diagnosis. 10, 3, p. 105-119 15 p.

Who gets involved with what? A discourse analysis of gender and caregiving in everyday family life with depression

Oute, J. & Huniche, L., 2017, In: Outlines. 18, 1, p. 5-27 23 p.

Den sociale konstruktion af pårørendeinddragelse i behandlingspsykiatrien - et ph.d. forsvar

Oute, J., 2016, In: Nordiske Udkast. 44, 2, p. 5-18

Den sociale konstruktion af pårørendeinddragelse i behandlingspsykiatrien: et flerstedsetnografisk feltstudie af politiske, kliniske og depressionsramte familiers diskurser om inddragelse og deres effekter

Hansen, J. O., 2016, Odense: Research Unit of User Perspectives, University of Southern Denmark. 220 p. (PhD-series / Research Unit of User Perspectives, University of Southern Denmark; No. 1, Vol. 2016).

Forskningsprojekt om komplekse borgersager

Bjerge, B., Oute, J. & Christensen, L., 2016, In: STOF. Tidsskrift for stofmisbrugsområdet. 26, p. 86 1 p.

Inddragelse belaster familien: Inddragelse af pårørende til patienter med psykiske problemer er aktuelt en del af behandlingen af patienten. Men reelt er der tale om opgaveglidning

Oute, J., 2016, In: Fag og Forskning. 4, p. 75 1 p.

Lovprisning af pårørende - inddragelse og ansvarsforskydning i psykiatrisk behandling

Oute, J., 2016, In: Social Kritik:Tidsskrift for social analyse & debat. 148, p. 61-67 7 p.

Patient- og pårørendeinddragelse i psykiatrisk behandling

Oute, J., 2016, Det nære sundhedsvæsen: Perspektiver på samfundsudvikling og møder mellem mennesker. Glasdam, S. & Jørgensen, J. W. (eds.). København: Munksgaard , p. 138-151 14 p.

The Politics of mental illness and involvement: A discourse analysis of Danish anti-stigma and social inclusion campaigns

Oute, J., Huniche, L., Nielsen, C. T. & Petersen, A., 9 Nov 2015, In: Advances in Applied Sociology. 5, p. 273-285 13 p.

Who and what does involvement involve: A multisited field study involvement of relatives in Danish psychiatry

Oute, J., Petersen, A. & Huniche, L., 2015, In: Issues in Mental Health Nursing. 36, 12, p. 953-962

Pårørendeinddragelse

Hansen, J. O., 19 Aug 2014, Patient: Grundbog i Sygepleje. Danbjørg, D. B. & Tvistholm, N. (eds.). 1 ed. København: Munksgaard, p. 355-372 17 p.

Frigør man kvinden ved at nedgøre manden?

Hansen, J. O. & Randwijk, C. B. V., 12 Aug 2014, In: Dagbladet Information. p. 18

Pårørendeinddragelse - et demokratisk problem

Hansen, J. O., 23 Jul 2014, In: PS Psykiatrien i Region Syddanmark. p. 10 10 p.

Psykiatrien i krise - en kamp om definitioner

Hansen, J. O. & Ringer, A., 6 Jun 2014, In: Sygeplejersken. 114, 7, p. 76-82 7 p.

Nu tager vi over - en diskursanalyse af subjektpositioner i psykiatrisk sygepleje

Hansen, J. O. & Randwijk, C. B. V., 2014, In: Nordiske Udkast. 41, 1, p. 22-37 16 p., 4.

Involvement of relatives as a managerial technology in the treatment of depression? On the social negotiation of involvement in everyday life with depression

Hansen, J. O., 26 Jun 2013. 1 p.

Når pårørende bliver en del af behandlingen

Hansen, J. O., Jun 2013, In: Sund i syd. p. 32-33 2 p., -.

Living with a depressed person in Denmark: A qualitative study

Hansen, J. O. & Buus, N., 2013, In: International Journal of Social Psychiatry. 59, 4, p. 401-6

PH.D.-PROJEKT GIVER PÅRØRENDE EN STEMME

Hansen, J. O., 2013, Fra sandkasse til eliteforskning - strategi for psykiatrisk forskning 2013-2016. Psykiatrien i Region Syddanmark, p. 20-24 5 p.

Forskelsbehandling: om psykiatriens stigmatisering af mennesker diagnosticeret med 'Borderline'

Kynde, A., Lund Jakobsen, T. & Oute Hansen, J., 2012, In: Social Kritik:Tidsskrift for social analyse & debat. 24, 129, p. 81-87 6 p.

Negotiating professional and moral boundaries: work in progress reflections on fieldwork amongst adult relatives of persons with depression

Hansen, J. O., 2012, (Accepted/In press). 1 p.

Anmeldelse: Psykiatrisk Sygepleje

Hansen, J. O. & Paaske, K. J., Mar 2011, In: Ny Viden. 18, p. 24-5

Pårørende kan forlænge depression

Hansen, J. O. & Buus, N., 8 Feb 2011, In: Politiken. p. 10 1 p.

Pårørende og Identitet

Hansen, J. O., 2011, In: Depressions Tidende. Marts, p. 14-5 2 p.

Pårørendes oplevelser af samlivet med deprimerede mennesker: en kvalitativ metasyntese

Hansen, J. O., Jakobsen, T. L., Rossen, C. B. & Buus, N., 2011, In: Vaard i Norden. 31, 102, p. 32-37

Activities

Om misbrug, afhængighed og håndtering af personer med dobbeltdiagnose

Jeppe Oute (Lecturer)

28 Nov 2019

Ambivalente syn på stoffer og stofbrug –eksempler på flertydigheden i håndteringen af stofbrugeres problemer

Jeppe Oute (Lecturer)

11 Nov 2019

Hvorfor peerfagligt arbejde i psykiatriske velfærdssystemer?

Jeppe Oute (Lecturer)

24 Apr 2019

Hvorfor modtager de mest udsatte ikke meget hjælp? - Barrierer i håndteringen af udsatte borgere

Jeppe Oute (Lecturer)

9 Oct 2018

Potentials for a paradigm shift - in evidence based mental health (EBMH)

Jeppe Oute (Lecturer)

14 Aug 2018

Recovery og mennesker med komplekse problemer

Jeppe Oute (Lecturer)

7 Jun 2018

Internatseminar CSP

Jeppe Oute (Participant)

16 May 201817 May 2018

”Forskningsprojekt om håndtering af komplekse borgersager”

Jeppe Oute (Lecturer)

23 Mar 2018

Ekspertgruppemøde

Jeppe Oute (Participant), Bagga Bjerge (Participant), Maj Nygaard-Christensen (Participant) & Louise Christensen (Participant)

15 Mar 2018

”Han bruger stofferne for at få noget søvn” - Et kvalitativt studie af søvnforklaringer blandt behandlere og stofbrugere

Jeppe Oute (Lecturer)

12 Mar 2018

Diagnoser - hvad er og hvad gør de?

Jeppe Oute (Lecturer)

27 Feb 2018

Behandlingslogikker og menneskesyn i psykiatrien: Diskurser i den psykiatriske sygepleje

Jeppe Oute (Lecturer)

Feb 2018

Patient- og Pårørendeinddragelse i psykiatrien

Jeppe Oute (Lecturer)

25 Jan 2018

* Center for Sociologisk Psykiatriforskning – baggrund, ideer og kommentarer

Jeppe Oute (Lecturer)

12 Jan 2018

Center for Sociologisk Psykiatriforskning (CSP)

Jeppe Oute (Participant)

12 Jan 2018

Health (Journal)

Jeppe Oute (Reviewer)

Jan 2018

Program for Recovery and Community Health, Yale

Jeppe Oute (Participant)

30 Aug 201719 Dec 2017

The 12th Annual International Ethnography Symposium

Jeppe Oute (Lecturer) & Bagga Bjerge (Other)

30 Aug 2017

Journal of Organizational Ethnography (Journal)

Jeppe Oute (Editor)

Aug 2017

Journal of Organizational Ethnography (Journal)

Jeppe Oute (Reviewer)

Jun 2017

Street-level Research in the Employment and Social Policy Area

Jeppe Oute (Lecturer)

Jun 2017

Køn, Identiteter & Praksis

Jeppe Oute (Lecturer) & Maria Herold (Lecturer)

Feb 2017Jul 2017

Universitetspædagogikum for adjunkter og post docs

Jeppe Oute (Participant)

Jan 2017May 2017

Dansk Pædagogisk Tidsskrift (Journal)

Jeppe Oute (Reviewer)

2017

Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund (Journal)

Bagga Bjerge (Editor) & Jeppe Oute (Editor)

20172018

Det omstridte psykosebegreb

Jeppe Oute Hansen (Participant)

15 Dec 2016

Diagnosekultur

Jeppe Oute Hansen (Participant)

5 Dec 2016

Samarbejde med pårørende - m. eksempler fra et studie af inddragelse i psykiatrie

Jeppe Oute Hansen (Lecturer)

14 Oct 2016

Pårørendeinddragelse i psykiatrisk kontekst - perspektiver, begreber og eksempler

Jeppe Oute Hansen (Lecturer)

12 Oct 2016

Recovery og inddragelse i psykiatrisk kontekst - perspektiver, begreber og eksempler

Jeppe Oute Hansen (Lecturer)

26 Sep 2016

Køn, depression og brug af rusmidler: – en analyse af kønsrationaler i behandlingspsykiatrien

Jeppe Oute Hansen (Lecturer)

7 Sep 2016

The 11th Annual Ethnography Symposium

Jeppe Oute Hansen (Participant)

24 Aug 201626 Aug 2016

Projekt om borgere med komplekse problemstillinger

Jeppe Oute Hansen (Lecturer)

24 Jun 2016

Contemporary psychiatry and youth

Jeppe Oute Hansen (Lecturer)

5 Jun 2016

Pårørendeinddragelse i behandlingspsykiatrien- forståelser og effekter

Jeppe Oute Hansen (Lecturer)

3 Mar 2016

Street-Level Research in the Employment and Social Policy Area

Jeppe Oute Hansen (Speaker)

18 Nov 2015

Degree

2017Visiting researcher, Program for Recovery and Community Health (PRCH), Yale School of Medicine, Dept. Psychiatry, contact: Professor Larry Davidson
2017Universitetspædagogikum for adjunkter & Post docs, Aarhus Universitet
2016PhD in Social studies in Medicine, User Perspectives, Dept. Public Health, University of Southern Denmark
2014MA in Educational Anthropolgy, Aarhus University
2008BA/Kandidatsupplering i pædagogisk antropologi, Aarhus Universitet
2007BA Nurs.
2006Lorem ipsum dolor sit amet
2004Registered Nurse (RN), Viborg Sygeplejeskole
2004Undergraduate training Mental Health Nursing, Deakin University, Melbourne, Australia