Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jeppe Bundsgaard

Professor

Profile photo

Jeppe Bundsgaard

Professor

  • Danish School of Education - Educational Theory and Curriculum Studies, Emdrup
Postal address:
Tuborgvej 164
B, 310
2400
København NV
Denmark

Email: jebu@edu.au.dk

Mobile: +4531192607

Phone: +4531192607

2020
Professor in Danish as a school subject related to the Danish Folkeskole

2016-2017
Visiting Scholar at UC Berkeley, Californien

2014-2020
Professor with special responsibilities

2012
CBS-SIMI Research Management Course

2008-
Associate Professor in communicative competences at DPU

2008
Visiting Scholar at Stanford University, Californien

2005-2008
Assisstant Professor DPU.

2005
PhD with the thesis Contribution to the theory and practice of teaching and learning of Danish with ICT

2001-2005
PhD student at DPU

2001
Teaching assistant in Danish Language at AU

2001
Assistant professor at Skaarup Teachers College

2000-2001
Assistant professor at Odense Teachers College

1999-2000
Teaching assistant in Language and Communication at Syddansk Universitet

1999
Master in Danish Language and Litterature, Philosophi and Computer Science from Odense University

Projektledelse og -deltagelse

International Computer and Information Literacy Study - Teacher panel 2020 (ICILS TP)

Christensen, J., Bundsgaard, J., Kjeldsen, C. C., Pettersson, M., Bindslev, S. G. & de la Villa Gonzalez, C.

01/09/202001/12/2021

Responses to Educational Disruption Survey (REDS)

Christensen, J., Bundsgaard, J., Kjeldsen, C. C., Pettersson, M., Bindslev, S. G. & de la Villa Gonzalez, C.

01/09/202031/12/2021

ATEL: ATEL: Teaching platform for developing and Automatically Tracking Early stage Literacy skills

Bundsgaard, J., Kabel, K., Berthelsen, U. D. & Bremholm, J.

01/09/201831/03/2022

GBL21: Game Based Learning in the 21st Century

Bundsgaard, J., Kjeldsen, C. C., Berthelsen, U. D., Andersen, I. G. & Bremholm, J.

01/12/201730/06/2022

PISA 2018: Programme for International Student Assessment 2018, Læsning

Bremholm, J. & Bundsgaard, J.

01/01/201731/12/2019

ICILS 2018: International Computer and Information Literacy Study 2018

Bundsgaard, J.

01/08/201531/12/2019

Hitte På

Bundsgaard, J.

02/04/201517/12/2016

Collaborative Research on Game-Based Learning - Across the Atlantic

Bundsgaard, J.

01/09/201431/12/2015

Demonstrationsskoleforsøgsprojektet Digitale Læringsmål

Bundsgaard, J., Højgaard, T., Pettersson, M., Brahe, T. & Puck, M. R.

01/08/201431/12/2015

Udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg

Bundsgaard, J., Lindenskov, L., Holst, F., Fougt, S. S., Lund, K., Jensen, H. S., Hasse, C., Allerup, P. N., Bremholm, J., Iversen, O. S., Dohn, N. B., Grønbæk, K., Jankvist, U. T., Jessen, C., Lorentzen, R. F., Hanghøj, T., Misfelt, M., Sølberg, J., Hansen, T. I., Graf, S. T., Skott, C. K., Georgsen, M., Brahe, T., Pettersson, M. & Puck, M. R.

01/06/201331/12/2015

Counseling
2018-2021Member of Undervisningsministeriet’s Ekspertfølgegruppe for forsøgsprogram for teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning2018-2019Member of Undervisningsministeriet’s rådgivningsgruppe for evaluering af de nationale test2018-2021Member of Undervisningsministeriet’s Faggrupper for folkeskolens obligatoriske fag: faggruppen for dansk 2018Member of PISA 2021 ICT expert group2017-2020Chair of the Danish PhD council for Educational Research2017-2019Expert in the OECD Education 2030-project2013-2014Member of Undervisningsministeriet’s working group on Curriculum Standards (Forenklede Fælles Mål, dansk)
Academic awards and honours
2016 Aarhus University Anniversary Endowment Pedagogical Honorary Award

Publications

Caeli, E. N., & Bundsgaard, J. (2021). Professor og ph.d-studerende vil have teknologiforståelse på skemaet: Forhåbentlig tager politikerne opråb alvorligt denne gang. Altinget.dk. https://www.altinget.dk/uddannelse/artikel/professor-og-phd-studerende-vil-have-teknologiforstaaelse-paa-skemaet-forhaabentlig-tager-politikerne-opraab-alvorligt-denne-gang
Rohatgi, A., Bundsgaard, J., & Hatlevik, O. E. (2021). Digital Inclusion in Norwegian and Danish Schools: Analysing Variation in Teachers’ Collaboration, Attitudes, ICT Use and Students’ ICT Literacy. In T. S. Frønes, A. Pettersen, J. Radišić, & N. Buchholtz (Eds.), Equity, Equality and Diversity in the Nordic Model of Education (pp. 139-172). Springer. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-61648-9_6
Bundsgaard, J. (2021). Tag kontrollen tilbage. It, medier og læring, 45(1), 30-32.
Kabel, K., Bremholm, J., Bundsgaard, J., & Berthelsen, U. D. (2021). Elevers tidlige skriveudvikling: Identificerede trin. (pp. 1-28). https://projekter.au.dk/fileadmin/projekter/ATEL/Ebog_-_Elevers_tidlige_skriveudvikling_-_identificerede_trin.pdf
Bremholm, J., Kabel, K., Bundsgaard, J., & Berthelsen, U. D. (2021). Manual for analytisk kodning af elevtekster. (pp. 1-48). https://projekter.au.dk/fileadmin/projekter/ATEL/Ebog_-_Manual_for_analytisk_kodning_af_elevtekster.pdf
Kabel, K., Berthelsen, U. D., Bremholm, J., & Bundsgaard, J. (2021). Teoretisk arbejdspapir. Analysemodel til scoring af elevtekster: Udarbejdet marts 2019. (pp. 1-30). https://projekter.au.dk/fileadmin/projekter/ATEL/Ebog_-_Analysemodel_til_scoring_af_elevtekster.pdf
Bundsgaard, J. (Producer), & Rusmann, A. (Producer). (2021). Design Thinking Assessment Modules: Four performance assessment modules. Interactive production https://github.com/openPCI/DesignThinkingAssessment
Bundsgaard, J. (Producer). (2021). Observe.education: Observe teaching and learning practices. Computer programme https://github.com/jeppebundsgaard/observe
Bundsgaard, J. (Producer). (2021). OpenCoding: Human Coding of test responses. Computer programme https://github.com/openPCI/OpenCoding
Bundsgaard, J. (Producer). (2021). OpenPCIAnalysis: R scripts to analyze data from PCI's. Computer programme https://github.com/openPCI/OpenPCIAnalysis
Bundsgaard, J. (Producer). (2021). OpenPCIs: A collection of PCI (Portable Custom Interaction) modules for TAO. Computer programme https://github.com/openPCI/openPCIs
Bundsgaard, J. (Producer), & Kreiner, S. (Producer). (2021). RDigram: R functions for item analysis. Computer programme https://github.com/jeppebundsgaard/RDigram
Bundsgaard, J., Buch, B., & Fougt, S. S. (2020). Danish L1 according to the learning materials used—a quantitative study. L1-Educational Studies in Language and Literature, (Special Issue), 1-31. [2]. https://doi.org/10.17239/L1ESLL-2020.20.02.05
Bundsgaard, J., & Kreiner, S. (2020). De fire byggesten i test og evaluering. Kvan - et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen, 40(116), 61-82. https://kvan.dk/product_info.php?cPath=3&products_id=131
Bundsgaard, J. (2020, Feb 24). Multimodal produktion – hvordan står det til? Nationalt Videncenter for Læsning. https://www.videnomlaesning.dk/viden-og-vaerktoejer/forskerklummen/2020/multimodal-produktion-hvordan-staar-det-til/
Caeli, E. N., & Bundsgaard, J. (2020). Computational thinking in compulsory education: a survey study on initiatives and conceptions. Educational Technology Research and Development, 68(1), 551-573. https://doi.org/10.1007/s11423-019-09694-z
Caeli, E. N., & Bundsgaard, J. (2020). Teknologikritik i skolen: et demokratisk perspektiv på teknologiforståelse. In C. Haas, & C. Matthiesen (Eds.), Fagdidaktik og demokrati (pp. 307-330). Samfundslitteratur.
Bundsgaard, J. (2019). Den gode undervisningspraksis skal understøttes. In P. B. Christensen (Ed.), Lærerkommissionens forskerpublikation (pp. 29-37). Danmarks lærerforening.
Bremholm, J., & Bundsgaard, J. (2019). Danske elevers brug af it i skolen. In V. T. Christensen (Ed.), PISA 2018: danske unge i en international sammenligning (pp. 114-128). VIVE - Viden til velfærd.
Bremholm, J., & Bundsgaard, J. (2019). Danske elevers læsning i danskfaget, i skolen og i fritiden. In V. T. Christensen (Ed.), PISA 2018: danske unge i en international sammenligning (pp. 72-113). VIVE - Viden til velfærd.
Bremholm, J., & Bundsgaard, J. (2019). Læsning i PISA 2018. In V. T. Christensen (Ed.), PISA 2018: danske unge i en international sammenligning (pp. 18-71). VIVE - Viden til velfærd.
Bundsgaard, J., Bindslev, S. G., Caeli, E. N., Pettersson, M., & Rusmann, A. (2019). Danske elevers teknologiforståelse: resultater fra ICILS-undersøgelsen 2018. (1 ed.) Aarhus Universitetsforlag. https://unipress.dk/udgivelser/d/danske-elevers-teknologiforst%C3%A5else/
Kabel, K., Bundsgaard, J., Bremholm, J., & Berthelsen, U. D. (2019). Børns skriveudvikling i skolens første år: En analysemodel til automatiseret scoring af elevtekster. Abstract from NNMF 7: Morsmålsfaget som fag og forskningsfelt, Trondheim, Norway.
Caeli, E. N., & Bundsgaard, J. (2019). Datalogisk tænkning og teknologiforståelse i folkeskolen tur-retur. Læring og Medier, 11(19). https://doi.org/10.7146/lom.v11i19.110919
Bundsgaard, J., & Kreiner, S. (2019). Drop de nationale tests - de virker ikke. Politiken, 5-6. https://politiken.dk/debat/kroniken/art7107931/De-nationale-tests-i-folkeskolen-virker-overhovedet-ikke
Caeli, E. N., & Bundsgaard, J. (2019, Feb 12). Does your ‘private’ data picture meet the beauty standards of society? Sciencenordic.com. https://sciencenordic.com/denmark-digital-education-forskerzonen/does-your-private-data-picture-meet-the-beauty-standards-of-society/1461580
Bundsgaard, J. (2019). DIF as a pedagogical tool: analysis of item characteristics in ICILS to understand what students are struggling with. Large-Scale Assessments in Education, 7(9), 1-14. https://doi.org/10.1186/s40536-019-0077-2
Bundsgaard, J. (2019). Dannelsens fire aspekter. In J. Hansen (Ed.), Dannelse i alle fag (pp. 25-34). Dafolo.
Rusmann, A., & Bundsgaard, J. (2019). Developing a test to measure design thinking. In L. Elbaek, G. Majgaard, A. Valente, & S. Khalid (Eds.), Proceedings of the European Conference on Games-based Learning (pp. 587-595). Dechema e.V.. https://doi.org/10.34190/GBL.19.071
Bundsgaard, J., & Kreiner, S. (2019). Undersøgelse af De Nationale Tests måleegenskaber. (Rev. 2 ed.) Aarhus Universitet, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse.
Caeli, E. N., & Bundsgaard, J. (2018, Nov 29). Lever dit databillede op til samfundets skønhedsidealer? https://videnskab.dk/kultur-samfund/lever-dit-databillede-op-til-samfundets-skoenhedsidealer
Hanghøj, T., Misfeldt, M., Bundsgaard, J., & Fougt, S. S. (2018). Unpacking the domains and practices of game-oriented learning. In H. C. Arnseth, T. Hanghøj, T. Duus Henriksen, M. Misfeldt, R. Ramberg, & S. Selander (Eds.), Games and education: designs in and for learning (pp. 29-46). Brill | Sense. Gaming Ecologies and Pedagogies Series No. 2 https://doi.org/10.1163/9789004388826_003
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2018). Blik på undervisning. In J. Bundsgaard, M. Georgsen, S. Graf, T. I. Hansen, & C. K. Skott (Eds.), Skoleudvikling med IT: forskning i tre demonstrationsskoleforsøg I (pp. 106-142). Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske studier Vol. 3
Bundsgaard, J. (2018). Det 21. århundredes kompetencer. In J. Bundsgaard, M. Georgsen, S. Graf, T. I. Hansen, & C. K. Skott (Eds.), Skoleudvikling med IT: forskning i tre demonstrationsskoleforsøg I (pp. 143-165). Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske studier Vol. 3
Bundsgaard, J., Georgsen, M., Graf, S. T., Hansen, T. I., & Skott, C. K. (2018). Forskning i tre demonstrationsskoleforsøg. In J. Bundsgaard, M. Georgsen, S. T. Graf, T. I. Hansen, & C. K. Skott (Eds.), Skoleudvikling med IT: forskning i tre demonstrationsskoleforsøg I (pp. 7-16). Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske studier Vol. 3
Hansen, T. I., Bundsgaard, J., & Kølsen Petersen, C. (2018). Holistisk forskningsdesign for demonstrationsskoleforsøg. In J. Bundsgaard, M. Georgsen, T. I. Hansen, C. K. Skott, & S. Ting Graf (Eds.), Skoleudvikling med IT: forskning i tre demonstrationsskoleforsøg I (pp. 50-74). Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske studier Vol. 3
Hansen, T. I., Bundsgaard, J., Georgsen, M., Graf, S. T., & Skott, C. K. (2018). Holistisk interventionsdesign for demonstrationsskoleforsøg. In J. Bundsgaard, M. Georgsen, S. T. Graf, T. I. Hansen, & C. K. Skott (Eds.), Skoleudvikling med IT: forskning i tre demonstrationsskoleforsøg I (pp. 17-49). Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske studier Vol. 3
Bundsgaard, J., Georgsen, M., Graf, S. T., Hansen, T. I., & Skott, C. K. (Eds.) (2018). Innovativ undervisning med it: forskning i tre demonstrationsskoleforsøg II. Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske studier Vol. 4
Bundsgaard, J. (2018). Pædagogisk brug af test. Sakprosa , 10(2), 1-40. https://doi.org/10.5617/sakprosa.6007
Bundsgaard, J., Georgsen, M., Graf, S. T., Hansen, T. I., & Skott, C. K. (Eds.) (2018). Skoleudvikling med IT: forskning i tre demonstrationsskoleforsøg I. Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske studier Vol. 3
Bundsgaard, J. (2018). Test og måling i fagene. In T. Spanget Christensen, N. Elf, P. Hobel, A. Qvortrup, & S. Troelsen (Eds.), Didaktik i udvikling (pp. 312-329). Klim.
Bundsgaard, J. (2018). Using technology to scaffold progressive teaching. In Z. Babaci-Wilhite (Ed.), Promoting language and STEAM as human rights in education: science, technology, engineering, arts and mathematics (pp. 109-124). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-2880-0_7
Bremholm, J., Bundsgaard, J., Fougt, S. S., & Skyggebjerg, A. K. (2017). Danskfaget set gennem dets læremidler. In J. Bremholm, J. Bundsgaard, S. Skov Fougt, & A. Karlskov Skyggebjerg (Eds.), Læremidlernes danskfag (pp. 7-27). Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske Studier
Bremholm, J., Bundsgaard, J., Fougt, S. S., & Skyggebjerg, A. K. (2017). Hvordan ser danskfaget så ud? In J. Bremholm, J. Bundsgaard, S. Skov Fougt, & A. Karlskov Skyggebjerg (Eds.), Læremidlernes danskfag (pp. 273-282). Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske Studier
Bremholm, J. (Ed.), Bundsgaard, J. (Ed.), Fougt, S. S. (Ed.), Skyggebjerg, A. K. (Ed.), Matthiesen, C., Kristjansdottir, B., Carlsen, D., Berthelsen, U. D., Rørbech, H., Buch, B., Kabel, K., Bremholm, J., Bundsgaard, J., Skyggebjerg, A. K., & Fougt, S. S. (2017). Læremidlernes danskfag. Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske studier
Bindslev, S. G., Rusmann, A., & Bundsgaard, J. (2017). Kronik: Lad os sætte mål for måling. Folkeskolen, 2017(16), 32-33.
Ratner, H. G., & Bundsgaard, J. (2017). Big data i folkeskolerne er både nyttige og farlige. Dagbladet Information, Debat, 17 .
Skyggebjerg, A. K., Bundsgaard, J., & Lindenskov, L. (2017). Mindeord. Politiken.
Bundsgaard, J., Buch, B., & Fougt, S. S. (2017). De anvendte læremidlers danskfag belyst kvantitativt. In J. Bremholm, J. Bundsgaard, S. Skov Fougt, & A. Karlskov Skyggebjerg (Eds.), Læremidlernes danskfag (pp. 28-54). Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske studier Vol. 1
Bundsgaard, J. (2017). Digital dannelse. Aarhus Universitetsforlag. Pædagogisk Rækkevidde
Bundsgaard, J. (2017). Fagdidaktik og it: hvor kommer vi fra og hvor skal vi hen? En personlig beretning – som derfor handler mest om danskfaget. Learning Tech – Tidsskrift for læremidler, didaktik og teknologi, (2), 6-31. http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2012/07/01_Fagdidaktik-og-it_web.pdf
Bundsgaard, J., & Fougt, S. S. (2017). Faglighed og scenariedidaktik. In T. Hanghøj, M. Misfeldt, J. Bundsgaard, V. Hetmar, & S. Skov Fougt (Eds.), Hvad er scenariedidaktik ? (pp. 97-117). Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske Studier No. 2
Hanghøj, T., Misfeldt, M., Bundsgaard, J., & Fougt, S. (2017). Hvad er scenariedidaktik? Aarhus Universitets Forlag. Didaktiske studier
Bundsgaard, J., Buch, B., & Fougt, S. S. (2017). Metoden bag den kvantitative undersøgelse af danskfagets læremidler. In J. Bremholm, J. Bundsgaard, S. Skov Fougt, & A. Karlskov Skyggebjerg (Eds.), Læremidlernes danskfag (pp. 55-76). Aarhus Universitetsforlag. Didaktiske Studier Vol. 1
Bundsgaard, J., & Gerick, J. (2017). Patterns of students' computer use and relations to their computer and information literacy: results of a latent class analysis and implications for teaching and learning. Large-Scale Assessments in Education, 5(16), 1-15. [16]. https://doi.org/10.1186/s40536-017-0052-8
Bundsgaard, J. (2016). Er dansk (stadig) et dannelsesfag? om baggrunde og fremtider med Forenklede Fælles Mål. In E. Krogh, & S-E. Holgersen (Eds.), Sammenlignende fagdidaktik IV (pp. 89-112). Aarhus Universitet, DPU. Cursiv No. 19 http://edu.au.dk/fileadmin/edu/Cursiv/CURSIV_19_www.pdf
Bundsgaard, J. (2016, Oct 14). Uddannelsespolitik i USA. http://www.folkeskolen.dk/594952/uddannelsespolitik-i-usa
Bundsgaard, J. (2016). ICILS 2018 and the future of e-assessment: should we individualize learning? IEA Newsletter, 2016(44), 2-3. [2].
Bundsgaard, J., & Puck, M. R. (2016). Nationale test: danske lærere og skolelederes brug, holdninger og viden. DPU, Aarhus Universitet.
Bundsgaard, J. (2016). Verbalsubstantiver. Plenum, 2016(4), 58. http://www.skolelederforeningen.org/media/41639/plenum_4_16_web.pdf
Bundsgaard, J. (2016, Mar 7). Så upræcise er nationale test. http://www.folkeskolen.dk/583103/saa-upraecise-er-nationale-test
Bundsgaard, J. (2016). Nationale tests i skolen er ubrugelige. Politiken. http://politiken.dk/debat/kroniken/ECE3022757/nationale-tests-i-skolen-er-ubrugelige/
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2016). Blik på undervisning: rapport om observationsstudier af undervisning gennemført i demonstrationsskoleforsøgene. Læremiddel.dk.
Hansen, T. I., & Bundsgaard, J. (2016). Effektmåling af demonstrationsskoleforsøg: afrapportering af kvantitative undersøgelser på tværs af de tre demonstrationsskoleprojekter i AUUC-konsortiet. Læremiddel.dk.
Pettersson, M., Hansen, T. I., & Bundsgaard, J. (2016). Elevpraksis: Data fra elevsurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter. Teknisk rapport. Læremiddel.dk. http://docplayer.dk/8721082-Elevpraksis-teknisk-rapport-data-fra-laerersurvey-i-auuc-konsortiets-demonstrationsskoleprojekter-elevpraksis-l-1.html
Bundsgaard, J. (Ed.), Hansen, T. I. (Ed.), Brahe-Orlandi, R., Bundsgaard, R., Cuban, L., Fougt, S. S., Hansen, H. F., & Lorentzen, R. F. (2016). It-didaktik i teori og praksis: elevpositioner og digitale kompetencer i et dannelsesperspektiv. Dafolo. Undervisning og læring
Lorenz, R., Endberg, M., & Bundsgaard, J. (2016). Länderportrait Dänemark: Medienbildung im Schulsystem und in der Lehrerausbildung sowie die Darstellung schulischer Good-Practice-Beispiele. In W. Bos, R. Lorenz, M. Endberg, B. Eickelmann, R. Kammerl, & S. Welling (Eds.), Schule digital – der Länderindikator 2016: Kompetenzen von Lehrpersonen der Sekundarstufe I im Umgang mit digitalen Medien im Bundesländervergleich (pp. 264–289). Waxmann Verlag.
Bundsgaard, J. (2016). Rapport om kompetencetest i Hitte På-projektet. Nationalt Videncenter for Læsning.
Fougt, S. S., & Bundsgaard, J. (2015). Interaktive assistenter i praksis. Læremiddeldidaktik, 2015(7), 61-85. http://laeremiddel.dk/wp-content/uploads/2015/03/Tidsskrift_071.pdf
Sølberg, J., Bundsgaard, J., & Højgaard, T. (2015). Kompetencemål i praksis: hvad har vi lært af KOMPIS? MONA - Matematik- og Naturfagsdidaktik, 2015(2), 46-59. https://tidsskrift.dk/index.php/mona/issue/view/3180
Pettersson, M., Hansen, T. I., Kølsen, C., & Bundsgaard, J. (2015). Læreres praksis: data fra lærersurvey i AUUC-konsortiets demonstrationsskoleprojekter. Teknisk rapport. (1. ed.) Læremiddel.dk.
Bundsgaard, J., Pettersson, M., & Puck, M. R. (2014). Digitale kompetencer: it i danske skoler i et internationalt perspektiv. Aarhus Universitetsforlag.
Bundsgaard, J. (2014). Hvad er sprog og kommunikation? In N. Mølgaard, & B. B. Carlsen (Eds.), Lærerprofiler i dansk: nye mål og kompetencer (Vol. 3, pp. 19-68). Samfundslitteratur. http://samfundslitteratur.dk/bog/l%C3%A6rerprofiler-i-dansk-nye-m%C3%A5l-og-kompetencer-3
Bundsgaard, J. (2014). Introducing the Collaborative Learning Modeling Language (ColeML). In Proceedings of the 13th Conference on E-learning, ECEL 2014: Aalborg University, Copenhagen, Denmark, 30-31 October 2014 (pp. 81-88). Academic Conferences and Publishing International Limited. Proceedings of the European conference on e-learning Vol. 13 http://academic-conferences.org/ecel/ecel2014/ecel14-home.htm
Kølsen, C., Hansen, T. I., & Bundsgaard, J. (2014). Metoderapport i relation til baseline for demonstrationsskoleforsøg. Læremiddel.dk.
Fougt, S. S., Novovic, T., & Bundsgaard, J. (2014). Subvision: kompetenceudvikling i praksisfællesskaber. In B. Bro, V. Boelt, & M. Jørgensen (Eds.), Vejledning: teori og praksis (Vol. Aarhus, pp. 211-229). Kvan. Teori og praksis (Århus) Vol. 5 http://www.kvan.dk/index.php?id=106&categories_id%5B0%5D=2&products_id=87&tx_multishop_pi1%5Bpage_section%5D=products_detail
Puck, M. R., & Bundsgaard, J. (2014). Undersøgelse af repræsentativiteten af ICILS 2013. Aarhus Universitet, Institut for Uddannelse og Pædagogik.
Hansen, T. I., & Bundsgaard, J. (2013). Design for baseline & evalueringer samt teoretisk framework & forandringsteori for demonstrationsskoleforsøg. http://auuc.demonstrationsskoler.dk/
Bundsgaard, J. (2013). Er mere it målet? Skolebiblioteksaarbog, 2012, 42-44.
Slot, M. F., Bundsgaard, J., Gissel, S. T., Illum Hansen, T., & Lorentzen, R. F. (2013). Fra app'ernes planet til klasserummet: apps i fagundervisningen. http://laeremiddel.dk/fra-app%C2%B4ernes-planet-til-klasserummet/
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2013). It i didaktikken. In T. Winther-Jensen, & S. Holm-Larsen (Eds.), Didaktik: lærerfaglighed, skole og læring (pp. 161-170). U Press.
Bundsgaard, J. (2013). Kommunikationskritik i skolen: et historisk perspektiv med fremtidsperspektiver. In H. Rørbech (Ed.), Didaktiske destinationer: 12 bidrag til danskfagets didaktik (pp. 45-60). Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. Cursiv No. 12 http://edu.au.dk/forskning/publikationer/cursivskriftserie/
Bundsgaard, J., Frahm, H., Christiansen, E. T., Molbæk, M-L., Damkjer, H. F., Brahe-Orlandi, R., Vittrup, B., Billesbølle, S. P., Oksbjerg, M., & Noer, J. (2013). Kommunikationskritisk kompetence. Gyldendal. http://www.gyldendal-uddannelse.dk/grundskolen/fagboeger-til-laereren/isbn13-9788702155266/kommunikationskritisk-kompetence_
Hansen, T. I., & Bundsgaard, J. (2013). Kvaliteter ved digitale læremidler og ved pædagogiske praksisser med digitale læremidler: forskningsbaseret bidrag til anbefalinger, pejlermærker og kriterier i forbindelse med udmøntning af midler til indkøb af digitale læremidler . Ministeriet for Børn og Undervisning. http://uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Folkeskolen/I-fokus/Oeget-anvendelse-af-it-i-folkeskolen/Evaluering-af-effekten-af-digitale-laeremidler
Bundsgaard, J. (2013). Redaktionen: it-støttet undervisningsdifferentiering. In T. Binderup, M. Jørgensen, & T. N. Rasmussen (Eds.), Undervisningsdifferentiering og teknologi (pp. 22-38). Kvan. http://www.kvan.dk/index.php?id=106&categories_id[0]=2&products_id=80&tx_multishop_pi1[page_section]=products_detail
Bundsgaard, J. (2012). Mål. Hold fokus på lærernes it-kompetencer: analyse. Politiken, debatsektionen, 8.
Bundsgaard, J., Misfeldt, M., & Hetmar, V. (2012). Udvikling af literacy i scenariebaserede undervisningsforløb. Viden om Laesning, 2012(12), 29-36. http://www.videnomlaesning.dk/tidsskrifter/nr-12-literacy/
Bundsgaard, J. (2012). Hvis iPad’er i folkeskolen er svaret, hvad var spørgsmålet så? Stafetten, (36). http://www.uvm.dk/Uddannelser-og-dagtilbud/Paa-tvaers-af-uddannelserne/Stafetten/Stafetten-36-Jeppe-Bundsgaard
Labuz, N., Bundsgaard, J., Kjertmann, K., & Jensen, A. S. (2012). Rapport fra projektet ”At skrive sig til læsning”. Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.
Bundsgaard, J., & Kjertmann, K. (2012). Fra lydparadigme til indkultureringsparadigme. Læsepædagogen : tidsskrift for blandt andre dansklærere, klasselærere og specialpædagoger, 60(2), 23-29. http://www.laesepaed.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=445&Itemid=41
Bundsgaard, J., Lindø, A. V., & Bang, J. C. (2012). Communicative competences and language learning in an ecological perspective: The triple contexts of participation and language learning from childhood to adulthood. Critical Literacy, 6(1), 46-57. http://criticalliteracy.freehostia.com/index.php?journal=criticalliteracy&page=issue&op=current
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2012). Danish educational vocabularies. http://www.eduvoc.dk
Bundsgaard, J. (2012). Digital dannelse. Dansk, 2012(4), 17.
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2012). Evaluering af digitale læremidler. Århus Universitet og Læremiddel.dk. http://www.eduvoc.dk/main/rating/Digitalelaeremidler_enkeltsider_26.08.2012.pdf
Bundsgaard, J. (2012). Facing faceless faces: exploring the necessity of new competencies for e-mail and web communication. In S. Østerud, B. Gentikow, & E. G. Skogseth (Eds.), Literacy practices in late modernity: mastering technological and cultural convergences (1. ed., pp. 55-73). Hampton Press.
Bundsgaard, J. (2012). Fremtidens læremidler: plads til alle. Messeavisen - Århus 2012, 2012, 3. http://issuu.com/webarting/docs/messeavis_2012__aarhus
Bundsgaard, J., & Oksbjerg, M. (2012). Hvad skal vi med skønlitteraturen? In D. Østergren-Olsen, & L. Herholdt (Eds.), Litteraturlyst og læring (1. ed., pp. 23-32). Dansk Psykologisk Forlag. http://www.dpf.dk/produkt/b%C3%B8ger/7976/litteraturlyst-og-l%C3%A6ring
Bundsgaard, J. (2012). It er godt - basta! Reflex. Magasin og kursusplan for undervisere i grundskolen, 2012(2), 8-9. http://www.viauc.dk/cfu/reflex/Documents/Reflex%20m%20kurser%202-2012.pdf
Bundsgaard, J. (2012). It erstatter ikke faglige kompetencer. Skolebørn, 79(5), 20. http://www.skole-foraeldre.dk/Videnbank/Skoleborn.aspx
Bundsgaard, J. (2011). The missing link - prototypiske situationer som didaktisk kategori: en homage til Svein Østerud. Nordic Journal of Digital Literacy, 6(Special_issue), 295-308. http://www.idunn.no/ts/dk/2011/special_issue
Bundsgaard, J. (2011). Brug it til kommunikation - ikke krydsord. P.S. Praktisk sprog, 24(5), 4-6. http://www.pspraktisksprog.dk/
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2011). Evaluation of learning materials: a holistic framework. Journal of Learning Design, 4(4), 31-44. http://www.jld.edu.au
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2011). Holistic evaluations of learning materials. In J. R. Rodríguez, M. Horsley, & S. V. Knudsen (Eds.), Local, national and transnational identities in textbooks and educational media: 10th International Conference on Research on Textbooks and Educational Media September 2009 Santiago de Compostela - Spain (pp. 502-520). IARTEM. http://www.iartem.no/documents/X_Conference_Textbooks_IARTEM_155x235_HD.pdf
Bundsgaard, J., Misfeldt, M., & Hetmar, V. (2011). Hvad skal der ske i skolen? et bud på en prototypisk situationsorienteret curriculum-logik. Cursiv, (8), 123-142. http://edu.au.dk/forskning/publikationer/cursivskriftserie/2011-8/
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2011). Innovationscirklen: en model for brugerdreven innovation. Cursiv, (8), 35-58. http://edu.au.dk/forskning/publikationer/cursivskriftserie/2011-8/
Bundsgaard, J., & Madsen, J. (2011). KOMPIS: faglighed der virker i virkeligheden. Liv i skolen : tidsskriftet om lærernes hverdag og det gode arbejde i skolen, 2011(2), 34-38. http://www2.viauc.dk/videreuddannelse/skoler/Sider/ArkivforLiviskolen2011.aspx
Bundsgaard, J. (2011). Skrivelyst i autentiske situationer. In S. Madsbjerg, & K. Friis (Eds.), Skrivelyst og læring (1 ed., pp. 65-78). Dansk Psykologisk Forlag.
Bundsgaard, J. (2011). Udfordringer for forskning i it i undervisningen: kommentar til artiklen “Udfordringer og muligheder i netbaseret undervisning” i MONA 2011‑1. MONA: Matematik og Naturfagsdidaktik, 2011(2), 75-78.
Bundsgaard, J. (2010). Fremtidens Skole. Fyens Stiftstidende. http://www.jeppe.bundsgaard.net/artikler/didaktikogfagdidaktik/FremtidensSkoleiOdense.php
Bundsgaard, J. (2010). Danskfagets it-didaktik. In Mosaikker til danskstudiet: En grundbog (2 ed., pp. 271-288). Systime Academic.
Bundsgaard, J. (2010). En ny læseformel. Læsepædagogen: medlemsblad for Landsforeningen af Læsepædagoger, 58(5), 4-9.
Bundsgaard, J. (2010). Fagdidaktik med interaktive whiteboards. Designværkstedet. http://design.emu.dk/artikler/1041-whiteboards.html
Bundsgaard, J. (2010). Faglighed og digitale læremidler i undervisningen. Dansk pædagogisk tidsskrift, 4(10), 15-23. http://www.dpt.dk/tidligere-udgivelser/arkiv2010/nr-4-2010
Bundsgaard, J., & Kühn, L. (2010). Hvad litteraturen kan, er ofte det rigtige ... In S. Madsbjerg, & H. R. Lund (Eds.), Læselyst og læring (pp. 141-154). Dansk Psykologisk Forlag.
Højgaard, T., Bundsgaard, J., Sølberg, J., & Elmose, S. (2010). Kompetencemål i praksis: foranalysen bag projektet KOMPIS. MONA: Matematik og Naturfagsdidaktik, (3), 7-29.
Bundsgaard, J. (2010). Linjeskolen skal skrottes: Ideen forekommer god, men der er en række problemer ved linjedelte skoler. Fyens Stiftstidende, 17-17. http://www.jeppe.bundsgaard.net/artikler/didaktikogfagdidaktik/Denlinjedelteskole.php
Bundsgaard, J. (2010). Mediedidaktik. KVAN, 30(86), 7-20.
Bundsgaard, J., & Hansen, T. I. (2010). Processer i undervisningen: om brugerdreven innovation af digitale procesværktøjer. Læremiddeldidaktik, (4), 18-27.
Bundsgaard, J. (2010). Processer i undervisningen: Rapport fra delprojekt i projektet Brugerdreven Innovation af Digitale Læremidler. Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet. http://www.digitalelaeremidler.dk/media(9829,1030)/Rapport%3A_Processer_i_undervisningen._Bundsgaard.pdf
Bundsgaard, J. (2010). Supporting the processes of teaching and learning: how digital learning platforms support progressive teaching. European Conference on e-Learning, (9), 81-89.
Bundsgaard, J. (2009). Krydsmodel for undervisningstilrettelæggelse. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift, 4(7), 10-17. http://www.dun-net.dk/tidsskrifter/dut7.aspx
Bundsgaard, J. (2009). A practice scaffolding interactive platform. In C. O'Malley, D. Suthers, P. Reimann, & A. Dimitracopoulou (Eds.), Computer supported collaborative learning practices: CSCL2009 Conference Proceedings (pp. 522-526). International Society of the Learning Sciences (ISLS).
Bundsgaard, J. (2009). Dannelse for fremtiden. In Fællesskrift 2009: dannelse og dansk i en brydningstid (Vol. 2009, pp. 24-29). Dansklærerforeningen. http://issuu.com/dansklf/docs/faellesskrift2009/8
Bundsgaard, J. (2009). En forandret skole i en forandret verden. In C. P. Larsen (Ed.), Medier og medieundervisning (2 ed., pp. 200-223). Gyldendal. Seminarieserien
Bundsgaard, J. (2009). Interaktive assistenter: hvorfor og hvordan? Designværkstedet. http://design.emu.dk/artikler/0906-interaktiveass.html
Bundsgaard, J., Christiansen, E. T., Flamant, S. H., Hanghøj, T., Lorentzen, R. F., Monrad, K., Rørbech, H., & Poulsen, B. (2009). Kompetencer i dansk. Gyldendal. Seminarieserien
Bundsgaard, J. (2009). Skærmlæsning. In A. Mangen (Ed.), Lesing på skjerm (pp. 35-41). Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.
Bundsgaard, J., & Kühn, L. (2008). Hjemmesider er dynamit for skrivelysten. It og læring, 7(1), 14-15.
Bundsgaard, J. (2008). Kommunikationskritisk kompetence: den sproglige side af dansk er (kunne være) meget mere end grammatik! In P. Nielsen, A. Pors, H. Stouby, & B. F. Studstrup (Eds.), Kampen om de offentlige sandheder (pp. 38-45). Dansklærerforeningen. Fællesskrift No. 2008
Bundsgaard, J. (Ed.) (2008). Positioner i danskfagets didaktik. Cursiv, 2, 1-125. http://www.dpu.dk/cursiv
Bundsgaard, J. (2008). PracSIP: at bygge praksisfællesskaber i skolen. Designværkstedet. http://design.emu.dk/artikler/0825-pracsip.html
Bundsgaard, J. (2008). Søgning er læsning. Viden om Laesning, (3), 5-10.
Bundsgaard, J., & Kühn, L. (2007). At læse og skrive med it. It og læring, (4), 14-15. http://www.mikrov.dk/sw12153.asp
Bundsgaard, J., & Kühn, L. (2007). Danskfagets it-didaktik. Gyldendal. Seminarieserien
Bundsgaard, J. (2007). Learning by collaborating on the Internet. In N. Kryger, & B. Ravn (Eds.), Learning beyond cognition (1 ed., pp. 167-185). Danmarks Pædagogiske Universitets Forlag.
Bundsgaard, J. (2006). Danskfagets it-didaktik. In Mosaikker til danskstudiet: en grundbog (1. ed.). Systime Academic. http://www.jeppe.bundsgaard.net/artikler/artikler/Danskfagetsit_didaktikiMosaikkeridansksidsteudgave.php
Bundsgaard, J. (2006). Searching the Internet is reading: Investigation of an Unnoticed Aspect of Information Literacy. http://www.jeppe.bundsgaard.net/artikler/artikler/ECER2006.Searchingisreading.php
Bundsgaard, J. (2005). Bidrag til danskfagets it-didaktik: Med særlig henblik på kommunikative kompetencer og på metodiske forandringer af undervisningen. (1. udgave ed.) Forlaget Ark. http://www.did2.bundsgaard.net
Bundsgaard, J., Maj Asplund, C. (Ed.), Anne, L. (Ed.), & Malmgren, G. (Ed.) (2005). Imagined communication situations. In Multimodality: Text, Culture and Use: Proceedings from the 2nd International Conference on Multimodality May 14-16, 2004, Kristiansand, Norway (1. udgave ed., pp. 199-211). Høyskoleforlaget. http://www.jeppe.bundsgaard.net/phd/artikler/Multimodality.Imaginedcommunicationsituation.pdf
Bundsgaard, J. (2004). Aspekter af danskfagets it-didaktik. In Perspektiver på dansk (1. ed.). Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag. http://www.jeppe.bundsgaard.net/phd/artikler/DanskfagetsIT_didaktik.php
Bundsgaard, J., & Kjertmann, K. (2004). Den dynamiske lærebog: Forskningsrapport ifbm. ITMF-projekt 474. Jeppe Bundsgaard. http://www.jeppe.bundsgaard.net/phd/artikler/RapportITMF474.php
Bundsgaard, J. (2003). 6. klassernes parlament: Aspekter af danskfagets it-didaktik. Gymnasiepædagogik, (45).
Bundsgaard, J., & Kühn, L. (2003). 6. klassernes parlament. In Skårup Seminarium 1803-2003 Skårum Seminarium.
Bundsgaard, J. (2003). Forestillinger om kommunikationssituationer. 9. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. http://www.jeppe.bundsgaard.net/phd/artikler/Real_og_forestillet_kom-model_-_til_MUDS-rapport1.php
Bundsgaard, J. (2003). TV-nyheder og danskfaget i skolen.
Bundsgaard, J. (2002). Internettet og de danskfaglige udfordringer. http://www.jeppe.bundsgaard.net/phd/artikler/internetdidaktik1.php
Bundsgaard, J. (2002). Slørede subjekter: En dialektisk metode til afklaring af tekstuelle & kontekstuelle subjekt-objekt-forhold. Synsvinkler, 11. årgang(27), 60-82. http://www.jeppe.bundsgaard.net/artikler/sprog/deixissloering.php4
Bundsgaard, J., Steffensen, S., Fill, A. (Ed.), Penz, H. (Ed.), & Trampe, W. (Ed.) (2002). The Dialectics of Ecological Morphology. In Colourful Green Ideas: Papers from the Conference 30 Years of Language and Ecology (Graz, 2000) and the Symposium Sprache und Okologie (Passau, 2001) (1. ed., pp. 435-448). Peter Lang. http://www.jeppe.bundsgaard.net/artikler/sprog/dialecticalecomorph.php
Bundsgaard, J. (2000). Myten om Internettet. Folkeskolen, 117(7), 26-27.
Wrang, J., Hertz Jensen, T., & Bundsgaard, J. (1998). Dage med Gemzøe eller livet om Madsen: Svend Åge Madsen set gennem Anker Gemzøes disputats Metamorfoser i mellemtiden. Synsvinkler, 7(19), 79-93.

Rådgivning

Lærerkommissionens forskerseminar om den danske folkeskole

Jeppe Bundsgaard (Consultant)

18 Dec 201813 Mar 2019

OECD Education 2030: Member of Working Groups for Curriculum Construct Mapping & Construct Analysis

Jeppe Bundsgaard (Consultant)

1 Jan 201730 Jun 2018

Høring om nationale test i folkeskolen

Jeppe Bundsgaard (Advisor)

14 Sep 2016

Præsentation af Demonstrationsskoleforsøgene for Styregruppen for It i Folkeskolen

Jeppe Bundsgaard (Advisor)

26 Feb 2016

Hearing i riksdagen: "Dansk digital skolutveckling - i ett svenskt perspektiv"

Jeppe Bundsgaard (Advisor)

20 May 2015

Flipped Classrooms: Køgelærere udvikler digitale didaktiske designs

Jeppe Bundsgaard (Consultant)

1 Jan 201330 Jun 2014

It-læsning i fagene

Jeppe Bundsgaard (Consultant)

5 Aug 201230 Jan 2014

KMD Education

Jeppe Bundsgaard (Consultant)

15 Aug 201130 Jun 2012

Netværksgruppe for netbaseret undervisning i dansk og matematik: Læreruddannere fra VIA Nørre Nissum og Århus

Jeppe Bundsgaard (Advisor)

15 Aug 201130 Dec 2011

En kompetencebaseret læreruddannelse

Jeppe Bundsgaard (Consultant)

4 Mar 201130 Jun 2012

Activities

Keynote: Communicative competences and language learning in an ecological perspective: The triple contexts of participation and language learning from childhood to adulthood

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

11 Jun 2021

Hvad er teknologiforståelse? Hvilken rolle har CFU heri?

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

27 Aug 2019

Digital learning materials – advantage or nuisance?

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

22 Aug 2019

”I don’t want you to be hopeful. I want you to panic”

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

12 Aug 201915 Aug 2019

Differential item functioning as a pedagogical tool

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

24 Jun 201928 Jun 2019

ICILS 2018 5th NRC Meeting

Jeppe Bundsgaard (Participant)

17 Jun 201921 Jun 2019

European Rasch Research and Teaching Group Meeting

Jeppe Bundsgaard (Participant)

20 May 201924 May 2019

Symposium 13. Designing content analysis of learning materials and classroom communication

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

13 May 201915 May 2019

Præsentation af rapport om De Nationale Tests Måleegenskaber

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

2 Apr 2019

Hvorfor bliver snakken om basale kompetencer banal

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

26 Mar 2019

Nasjonale adaptive prøver i Danmark

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

27 Feb 2019

Undervisningsministeriets Faggrupper for folkeskolens obligatoriske fag: faggruppen for dansk (External organisation)

Jeppe Bundsgaard (Member)

22 Feb 201922 Feb 2021

Lærerkommissionens forskerseminar om den danske folkeskole

Jeppe Bundsgaard (Consultant)

18 Dec 201813 Mar 2019

Bedømmelsesudvalg (Event)

Jeppe Bundsgaard (Member)

1 Dec 201810 May 2019

Undervisningsministeriets Ekspertfølgegruppe for forsøgsprogram for teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning (External organisation)

Jeppe Bundsgaard (Member)

1 Oct 201831 Dec 2021

Computational Thinking in Primary and Secondary Education: A Quantitative Survey Study on Initiatives and Conceptions

Elisa Nadire Caeli (Invited speaker) & Jeppe Bundsgaard (Invited speaker)

5 Sep 2018

Undervisningsministeriets rådgivningsgruppe for evaluering af de nationale test (External organisation)

Jeppe Bundsgaard (Member)

4 Jun 201831 Dec 2019

Lempelse af fælles mål i grundskolen

Anna Karlskov Skyggebjerg (Participant), Uffe Thomas Jankvist (Participant) & Jeppe Bundsgaard (Participant)

9 Apr 201810 Apr 2018

OECD PISA: ICT expert group (External organisation)

Jeppe Bundsgaard (Member)

1 Jan 201830 Nov 2018

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning (External organisation)

Jeppe Bundsgaard (Chairman)

1 Nov 20171 Nov 2021

Keynote: Europe. Which Competences do Teacher Educators Need?

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

9 Sep 2017

Digitale fodspor

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

8 Sep 2017

Undervisningsministeriets faglige følgegruppe til dansk- og matematik program: Kvalitet i dansk- og matematikundervisning - KiDM (External organisation)

Jeppe Bundsgaard (Member)

4 Jun 201730 Jun 2019

Innovative teaching and learning in a Danish perspective

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

3 Apr 2017

Overview of the international research on Innovative Education with Practices and Lessons Learned In Denmark

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

30 Mar 2017

Computers and Learning in Danish Schools

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

14 Mar 2017

Dafolo (Publisher)

Jeppe Bundsgaard (Reviewer)

10 Mar 2017 → …

OECD Education 2030: Member of Working Groups for Curriculum Construct Mapping & Construct Analysis

Jeppe Bundsgaard (Consultant)

1 Jan 201730 Jun 2018

Universitetet i Agder (External organisation)

Jeppe Bundsgaard (Member)

5 Dec 201630 Apr 2017

Language learning - what should we teach?

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

31 Oct 2016

7th IEA International Research Conference (Event)

Jeppe Bundsgaard (Reviewer)

1 Oct 201631 Dec 2016

University College Sjælland, UCSJ (External organisation)

Jeppe Bundsgaard (Member)

1 Oct 201631 Oct 2016

Høring om nationale test i folkeskolen

Jeppe Bundsgaard (Advisor)

14 Sep 2016

UC Berkeley

Jeppe Bundsgaard (Visiting researcher)

15 Jul 201630 Jun 2017

EdTechXEurope 2016

Jeppe Bundsgaard (Speaker)

16 Jun 2016

Nationale test og målorienteret undervisning: Oplæg holdt for Halsnæs Lærerkreds

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

21 May 2016

Aarhus Universitetsforlag (Publisher)

Jeppe Bundsgaard (Editor)

1 May 2016 → …

Literacy med digitale medier: Oplæg holdt ved Norskkonferansen 2016

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

21 Apr 2016

Conference: 2016 LEGO Idea Conference

Jeppe Bundsgaard (Participant)

11 Apr 201613 Apr 2016

Demonstrationsskoleforsøgene: Oplæg ved Danmarks læringsfestiva

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

16 Mar 2016

Dannelse og målstyring: Oplæg på Rebildkonferencen for østjyske skoleledere

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

10 Mar 2016

Gå-hjemmøde for Ministeriet for Børn og Undervisnings Læringskonsulenter: Præsentation af Demonstrationsskoleprojekterne

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

3 Mar 2016

Centrale teorier og begreber omkring evidens og dannelse: Aabenraa Kommunes masterclass for skoleledere

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

2 Mar 2016

Læringsløft 2020 (External organisation)

Jeppe Bundsgaard (Member)

1 Mar 201630 Jun 2016

Præsentation af Demonstrationsskoleforsøgene for Styregruppen for It i Folkeskolen

Jeppe Bundsgaard (Advisor)

26 Feb 2016

ICILS NRC Meeting

Jeppe Bundsgaard (Participant)

15 Feb 201619 Feb 2016

De nye læringsplatforme. Hvad kan de komme til at betyde?: Oplæg for DLFs tillidsmænd

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

11 Feb 2016

It og medier: De fire elevpositioner i Fælles Mål

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

4 Feb 2016

Temadag i Tønder om Forenklede Fælles Måls tværgående område It og medier

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

4 Feb 2016

Skoleelevers digitale kompetencer: Bibliotekskonference i Brande

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

28 Jan 2016

Hvilke digitale og didaktiske tilgange virker?: Oplæg for lærerne på ErhvervsAkademi Sjælland

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

27 Jan 2016

Rundbordsmøde med Akademiet for de Tekniske Videnskabers digitale vismænd om digitale læremidler

Jeppe Bundsgaard (Panel member)

26 Jan 2016

Forskernetværk for pædagogisk it (External organisation)

Jeppe Bundsgaard (Member)

1 Jan 201631 Dec 2016

Læreuddannelsens Litteraturlister: Læreruddannelsens videngrundlag. Læreruddannelsens Ledernetværk (LLN)

Jeppe Bundsgaard (Participant)

1 Jan 20161 Apr 2016

Paneldebatleder: Afslutningskonference for Demonstrationsskoleprojektet Digital understøttede læringsmål 2015

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

9 Dec 2015

Symposium for sammenlignende fagdidaktik

Jeppe Bundsgaard (Speaker)

12 Nov 201513 Nov 2015

Bedømmelsesudvalg for Ann-Thérèse Arstorps ph.d.-afhandling (External organisation)

Jeppe Bundsgaard (Member)

8 Jun 2015

10th IAIMTE conference

Jeppe Bundsgaard (Participant)

3 Jun 20155 Jun 2015

Future Learning 2020 Summit

Jeppe Bundsgaard (Participant)

29 May 201530 May 2015

Hearing i riksdagen: "Dansk digital skolutveckling - i ett svenskt perspektiv"

Jeppe Bundsgaard (Advisor)

20 May 2015

Informationskompetence i undervisningen - sådan!

Jeppe Bundsgaard (Organizer)

11 May 201512 May 2015

NOKUT, Norge (External organisation)

Jeppe Bundsgaard (Member)

1 May 201531 Oct 2015

Status for it i skolen: Konference om afsluttende prøver afholdt af Matematiklærerforeningen

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

20 Apr 2015

Oplæg på 'Dansklærerens dag' 2015: CFU UCC

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

14 Apr 2015

ICILS NRC Meeting

Jeppe Bundsgaard (Participant)

16 Mar 201520 Mar 2015

NERA 2015

Jeppe Bundsgaard (Participant)

4 Mar 20156 Mar 2015

Kursus i faglig læsning af digitale tekster og på nettet

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

28 Jan 201529 Jan 2015

Fagdidaktik og it: Hvor skal vi hen?

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

23 Jan 2015

International Computer and Information Literacy Study (ICILS) - Hvor står vi? Hvordan kommer vi videre?

Jeppe Bundsgaard (Organizer)

20 Nov 2014

Danskfaget og de Forenklede Fælles Mål: Keynote ved Københavns Sommeruniversitet

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

4 Aug 2014

Skolereformen og undervisningen i udskolingen: Keynote ved Københavns Sommeruniversitet

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

4 Aug 2014

ICILS National Research Coordinators Meeting

Jeppe Bundsgaard (Organizer)

23 Jun 201429 Jun 2014

Oplæg om PISA Problemløsning: For Uddannelseskontoret i Finansministeriet

Jeppe Bundsgaard (Invited speaker)

21 May 2014

Didaktik og digitale læremidler i undervisningen: Udfordringsdifferentiering med it-understøttelse

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

8 Apr 2014

Bedømmelsesudvalg for Jesper Bremholms ph.d.-afhandling (External organisation)

Jeppe Bundsgaard (Member)

20 Jan 2014

Rådgivningsgruppen for it i uddannelse (External organisation)

Jeppe Bundsgaard (Member)

20142015

Undervisningsministeriet (External organisation)

Jeppe Bundsgaard (Member)

1 Sep 201330 Dec 2017

Undervisningsministeriet (External organisation)

Jeppe Bundsgaard (Member)

1 Sep 201330 Jun 2014

Kompetenceorienteret undervisning i den ny læreruddannelse: Kompetenceudviklingsforløb for undervisere ved læreruddannelsen i UCL

Jeppe Bundsgaard (Participant)

1 Aug 201330 Jan 2014

5th IEA International Research Conference

Jeppe Bundsgaard (Participant)

24 Jun 201328 Jun 2013

Nye bud på danskfagenes didaktik

Jeppe Bundsgaard (Speaker)

17 Jun 2013

9th IAIMTE International Conference

Jeppe Bundsgaard (Speaker)

11 Jun 201313 Jun 2013

It i daginstitution skole og gymnasium

Jeppe Bundsgaard (Organizer)

14 May 2013

Inno+

Jeppe Bundsgaard (Participant)

22 Mar 2013

Formidlingsdag om udviklingspuljen

Jeppe Bundsgaard (Speaker)

14 Mar 2013

forskerforum (External organisation)

Jeppe Bundsgaard (Member)

14 Mar 2013 → …

Skal vi skærme børnene?

Jeppe Bundsgaard (Speaker)

4 Feb 2013

KOMPIS-konference

Jeppe Bundsgaard (Speaker)

29 Jan 2013

Flipped Classrooms: Køgelærere udvikler digitale didaktiske designs

Jeppe Bundsgaard (Consultant)

1 Jan 201330 Jun 2014

It i dansk

Jeppe Bundsgaard (Speaker)

7 Dec 2012

ICILS NRC Meeting

Jeppe Bundsgaard (Participant)

26 Nov 201230 Nov 2012

Muligheder og begrænsninger i digitalisering i folkeskolen

Jeppe Bundsgaard (Speaker)

1 Nov 2012

European Workshop for Educators of Teachers on Entrepreneurship Education (CPD)

Jeppe Bundsgaard (Participant)

27 Sep 201228 Sep 2012

ICILS NRC Meeting

Jeppe Bundsgaard (Participant)

10 Sep 201213 Sep 2012

It-læsning i fagene

Jeppe Bundsgaard (Consultant)

5 Aug 201230 Jan 2014

Følgegruppe til "Skrivedidaktik på mellemtrinnet i alle fag" (External organisation)

Jeppe Bundsgaard (Member)

1 Aug 201230 Dec 2014

Den digitale folkeskole

Jeppe Bundsgaard (Speaker)

21 Jun 2012

Læreruddannelsen og forskningen: Hvilken viden og hvilken forskning anvendes i danskundervisningen på læreruddannelserne – hvordan og hvorfor?

Jeppe Bundsgaard (Participant)

14 Jun 2012

Research Management Course

Jeppe Bundsgaard (Participant)

23 May 20129 Nov 2012

Masaryk University

Jeppe Bundsgaard (Visiting researcher)

8 May 201213 May 2012

Didansk

Jeppe Bundsgaard (Speaker)

30 Mar 2012

Seminar om iPrøve

Jeppe Bundsgaard (Speaker)

27 Mar 2012

Studiemiljøkonference på Arts

Jeppe Bundsgaard (Speaker)

13 Dec 2011

Udvalgsarbejde om IUPs eksterne kommunikation og videnudveksling

Jeppe Bundsgaard (Participant)

24 Nov 201130 Dec 2011

It i prøver: Medarbejdere fra Evaluerings- og prøvekontoret og fra Eksamenskontoret

Jeppe Bundsgaard (Participant)

4 Oct 2011

Ind og ud af danskfaget

Jeppe Bundsgaard (Organizer)

30 Sep 2011

KMD Education

Jeppe Bundsgaard (Consultant)

15 Aug 201130 Jun 2012

Netværksgruppe for netbaseret undervisning i dansk og matematik: Læreruddannere fra VIA Nørre Nissum og Århus

Jeppe Bundsgaard (Advisor)

15 Aug 201130 Dec 2011

ICILS NRC Meeting

Jeppe Bundsgaard (Participant)

27 Jun 201130 Jun 2011

Nye perspektiver på det mundtlige i danskfagene

Jeppe Bundsgaard (Participant)

20 Jun 2011

Sikker Trafik

Jeppe Bundsgaard (Participant)

10 Jun 2011

KOMPIS-fællesmøde

Jeppe Bundsgaard (Speaker)

25 May 2011

Seminar om erfaringer med e-learning.

Jeppe Bundsgaard (Organizer)

9 May 2011

Udspil om danskfaget

Jeppe Bundsgaard (Speaker)

2 May 2011

Brugerdreven innovation af digitale læremidler

Jeppe Bundsgaard (Speaker)

17 Mar 2011

En kompetencebaseret læreruddannelse

Jeppe Bundsgaard (Consultant)

4 Mar 201130 Jun 2012

Opponent ved licentiatforsvar: Anna-Lena Godhe

Jeppe Bundsgaard (Examiner)

18 Feb 2011

Ekspertworkshop

Jeppe Bundsgaard (Participant)

18 Jan 2011

Fyraftensmøde: Hvorfor nu tale om curriculum?

Jeppe Bundsgaard (Invited speaker)

10 Jan 2011

It 2.0 - didaktiske og pædagogiske udfordringer

Jeppe Bundsgaard (Speaker)

5 Jan 2011

Sammenlignende fagdidaktik - symposium

Jeppe Bundsgaard (Invited speaker)

25 Nov 2010

ECEL 2010. 9th European Conference on e-Learning

Jeppe Bundsgaard (Invited speaker)

5 Nov 2010

ICILS National Research Coordinators Meeting

Jeppe Bundsgaard (Participant)

21 Jun 201024 Jun 2010

Udviklingsseminar i projektet Brugerdreven Innovation af Digitale Læremidler

Jeppe Bundsgaard (Invited speaker)

18 May 2010

Future City: Nye medier i undervisningen – hvordan virker det?

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

3 May 2010

Konference om faglighed. Center for Grundskoleforskning. DPU

Jeppe Bundsgaard (Invited speaker)

13 Apr 2010

Læring og it i fagene

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

8 Apr 2010

Symposium on Dialectical Linguistics and Communication. Institute of Language and Communication. University of Southern Denmark

Jeppe Bundsgaard (Invited speaker)

26 Mar 2010

Dansk løfter

Jeppe Bundsgaard (Invited speaker)

22 Mar 2010

Dansk løfter

Jeppe Bundsgaard (Organizer)

22 Mar 2010

Nordisk Netværk for modersmålsdidaktisk forskning : Tekst og kontekst. En fagdidaktisk udfordring

Jeppe Bundsgaard (Invited speaker)

17 Mar 2010

Dansk på tværs. Dansklærerforeningens jubilæumskonference

Jeppe Bundsgaard (Invited speaker)

25 Feb 2010

A competence oriented curriculum logic

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

15 May 2009

Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (External organisation)

Jeppe Bundsgaard (Member)

24 Mar 200927 May 2009

Mediawatch (External organisation)

Jeppe Bundsgaard (Member)

24 Mar 200910 Oct 2010

Evaluating designs for learning

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

7 Mar 2009

Literacy education in an ecological perspective

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

6 Mar 2009

Competencies in the Danish Subject

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

25 Feb 2009

It-frontrunner arbejdsgruppe (External organisation)

Jeppe Bundsgaard (Member)

1 Jan 2006 → …

17. Nordiske Medieforskerkonference

Jeppe Bundsgaard (Participant)

11 Aug 200514 Aug 2005

Learning Byond Cognition

Jeppe Bundsgaard (Participant)

30 Jun 20052 Jul 2005

Literacy.net (External organisation)

Jeppe Bundsgaard (Member)

1 Jan 200531 Dec 2005

Universitetspædagogisk udvalg (External organisation)

Jeppe Bundsgaard (Member)

1 Jan 200531 Dec 2006

Dansk Nu

Jeppe Bundsgaard (Participant)

9 Dec 200410 Dec 2004

ITMF-forskerkonference

Jeppe Bundsgaard (Participant)

16 Nov 200417 Nov 2004

Seminar om Fagdidaktik

Jeppe Bundsgaard (Participant)

8 Jun 2004

The 2nd International Conference on Multimodality; Text, Culture and Use

Jeppe Bundsgaard (Participant)

14 May 200416 May 2004

Internettet i børnehøjde - nye læringsveje og/eller den tabte barndom?

Jeppe Bundsgaard (Participant)

16 Mar 2004

Dansk i fremtidens læreruddannelse på universiteter og seminaerier

Jeppe Bundsgaard (Participant)

23 Oct 2003

Seminar om definitioner af begreberne medier og informationsteknologi

Jeppe Bundsgaard (Participant)

22 Oct 2003

Computer Support for Collaborative Learning 2003. Designing for Change in Networked Learning Environments

Jeppe Bundsgaard (Participant)

14 Jun 200318 Jun 2003

Danskfagets IT-didaktik

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

22 May 2003

Danskfagets IT-didaktik

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

7 Apr 2003

Danskfagets IT-didaktik

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

15 Jan 2003

Internet Research 3.0: Net / Work / Theory

Jeppe Bundsgaard (Participant)

13 Oct 200216 Oct 2002

9. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog

Jeppe Bundsgaard (Participant)

10 Oct 200211 Oct 2002

Sammenslutningen af Medieforskere i Danmarks Årsmøde 2002

Jeppe Bundsgaard (Participant)

1 Oct 20022 Oct 2002

Kommunikationsredskaber: Pind, maskine og computer. Om redskabers forandrende kraft

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

22 Apr 2002

Dansk i Midten

Jeppe Bundsgaard (Lecturer)

9 Jan 2002

Københavns Universitet, Roskilde Universitetscenter, Århus Universitet, Syddansk Universitet, IT-Højskolen, Handelshøjskolen i København, Ålborg Universitet (External organisation)

Jeppe Bundsgaard (Member)

1 Jan 20021 Jan 2005