Department of Law

Jens Vedsted-Hansen

Professor

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

1997Dr. jur., Aarhus Universitet
1980Cand. jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

1999-Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1997-1999Lektor/docent, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
1993-1997Seniorforsker, Det Danske Center for Menneskerettigheder
1983-1996Adjunkt/lektor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1980-1983Kandidatstipendiat/adjunkt, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet

 

Forskningsophold

2014Gæsteforsker, Universitetet i Bergen (september-november)
1997Gæsteforsker, European University Institute, Firenze (april-juli)

 

Ledelseserfaring

2014-2018Formand for styregruppen for forskningscentret INTRAlaw, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

Akademiske hverv

2011-Censor på samfundsvidenskabelige uddannelser på Roskilde Universitet og Aalborg Universitet
2011-2012Medlem af bestyrelsen for Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder
2010-2014Medlem af styringsgruppen for forskningsnetværksprogrammet GLOTHRO (Globalisation and Transnational Human Rights Obligations), European Science Foundation
2009-2016Medlem af bestyrelsen for Institut for Menneskerettigheder
2008Medlem af RQ 08 Panel 1, forskningsevaluering af Det Juridiske Fakultet, Lunds Universitet
2007-2008Tematisk og national koordinator inden for projekt ang. overensstemmelse mellem medlemsstaternes lovgivning og EU-direktiver om asyl og immigration, udført for EU-Kommissionen af Odysseus Academic Network for Legal Studies on Immigration and Asylum in Europe
2004-2014Medlem af ekspertnetværk med henblik på rapportering for EU-Kommissionen om gennemførelsen af EU-regler om fri bevægelighed for arbejdstagere
2003-2016Medlem af Editorial Board for The Refugee Law Reader, ledende redaktør 2013-2016
1999-Medlem af Editorial Board for European Journal of Migration and Law
1999-2009Medlem af PET-undersøgelseskomissionen
1999-2001Medlem af udvalget om inkorporering af menneskerettighedskonventioner i dansk ret
1998-Medlem af bedømmelsesudvalg vedr. ph.d.- og doktorafhandlinger samt akademiske stillinger på universiteterne i Aarhus, København, Odense, Aalborg, Bergen, Oslo, Tromsø, Umeå, Turku, Uppsala, Linköping, Leiden, Nijmegen og EUI Firenze
1996-1997Forskningskoordinator på Det Danske Center for Menneskerettigheder
1995-1998Koordinator af den juridiske del af Nordiske Komparative Studier af midlertidig beskyttelse af flygtninge, Nordisk Ministerråd

 

Forskningsområder

  • International, europæisk og dansk menneskeret
  • Dansk udlændingeret
  • Europæisk asyl- og immigrationsret

 

Undervisningsområder

  • Menneskerettigheder
  • Udlændingeret
  • EU Migration and Asylum Law

 

Diverse

 

2018-

2015-

 

Medlem af ECRI (European Commission against Racism and Intolerance)

Medlem af Ligebehandlingsnævnet

2013-2016Medlem af Flygtningenævnet
2012-2017Medlem af bestyrelsen for EU’s Agentur for Grundrettigheder
2006-2021Formand for styrelsen for Aarhus Retshjælp
1987-1994Medlem af Flygtningenævnet

 

 

Research outputs

'Nærområde' er et begreb med mildt sagt flydende indhold

Vedsted-Hansen, J., Sep 2022, In: Udenrigs. 2022, 2, p. 52-57

Preferential, differential or discriminatory? EU protection arrangements for persons displaced from Ukraine

Vedsted-Hansen, J., Kienast, J. & Feith Tan, N., 27 Apr 2022, Bruxelles : CEPS (Centre for European Policy Studies).

Collective protection as a short-term solution: European responses to the protection needs of refugees from the war in Ukraine

Jessica Schultz, Kari Anne Drangsland, Marry-Anne Karlsen, Julia Kienast, Nikolas Feith Tan, Jens Vedsted-Hansen, 8 Mar 2022, Bruxelles : Odysseus Network.

Legislative and Judicial Strategies in Danish Law: Accommodation or Evasion of International Obligations?

Vedsted-Hansen, J., Feb 2022, In: Nordic Journal of International Law. 91, 1, p. 124-147

Det er en stor misforståelse, at efterretningstjenesterne skulle være hævet over loven

Vedsted-Hansen, J. & Boye Koch, P., 22 Jan 2022, In: Dagbladet Information.

Asylum Procedures Directive 2013/32/EU

Vedsted-Hansen, J., 2022, EU Immigration and Asylum Law: Article-by-Article Commentary. Thym, D. & Hailbronner, K. (eds.). 3. ed. München: Verlag C.H. Beck, p. 1429-1539

Border Procedure on Asylum and Return: Closing the Control Gap by Restricting Access to Protection?

Vedsted-Hansen, J., 2022, Reforming the Common European Asylum System: Opportunities, Pitfalls, and Downsides of the Commission Proposals for a New Pact on Migration and Asylum. Thym, D. & O. A. N. (eds.). Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, p. 99-111 (Schriften zum Migrationsrecht, Vol. 38).

Menneskerettighedsnormer i Rigsretten: Menneske- og forvaltningsretlige aspekter af Rigsrettens dom af 13. december 2021

Vedsted-Hansen, J., 2022, In: Ugeskrift for Retsvæsen. p. 185-194 U.2022B.185.

Denmark’s Legislation on Extraterritorial Asylum in Light of International and EU Law

Feith Tan, N. & Vedsted-Hansen, J., 15 Nov 2021, Bruxelles : Odysseus Network.

How long is too long? The limits of restrictions on family reunification for temporary protection holders

Feith Tan, N. & Vedsted-Hansen, J., 27 Sep 2021, Bruxelles : Odysseus Network.

Amended Proposal for an Asylum Procedure Regulation

Vedsted-Hansen, J., Jul 2021, The European Commission's legislative proposals in the New Pact on Migration and Asylum. Carrera, S. (ed.). Bruxelles: European Parliament - Policy Department for Citizens' Rights and Constitutional Affairs, p. 65-80 16 p.

From Denmark to Damascus: Human rights and refugee law dimensions of Denmark’s cessation push

Feith Tan, N. & Vedsted-Hansen, J., 3 Jun 2021, Berlin : Verfassungsblog.

Admissibility, Border Procedures and Safe Country Notions

Vedsted-Hansen, J., 2021, The EU Pact on Migration and Asylum in light of the United Nations Global Compact on Refugees: International Experiences on Containment and Mobility and their Impacts on Trust and Rights. Carrera, S. & Geddes, A. (eds.). European University Institute, p. 170-179

Asylum Procedure

Botero, Á. & Vedsted-Hansen, J., 2021, The Oxford Handbook of International Refugee Law. Costello, C., Foster, M. & McAdam, J. (eds.). Oxford: Oxford University Press, p. 588-606

Catalogue of International and Regional Legal Standards: Refugee and Human Rights Law Standards Applicable to Asylum Governance

Vedsted-Hansen, J. & Tan, N. F., 2021, Bruxelles: CEPS (Centre for European Policy Studies).

Inventory and Typology of EU Arrangements with Third Countries. Instruments and Actors

Vedsted-Hansen, J. & Tan, N. F., 2021, Bruxelles.

Udlændingeret: studieudgave: udvalgte emner

Jacobsen, B. D., Larsen, N. H., Lassen, N., Lindholm, J. O., Spang, B. & Vedsted-Hansen, J. (ed.), 2021, København: Djøf Forlag. 663 p.

Border Procedure: Efficient Examination or Restricted Access to Protection?

Vedsted-Hansen, J., 18 Dec 2020, Bruxelles : Odysseus Network.

Understanding the crisis of refugee law: Legal scholarship and the EU asylum system

Byrne, R., Noll, G. & Vedsted-Hansen, J., Dec 2020, In: Leiden Journal of International Law. 33, 4, p. 871-892 22 p.

Admissibility, border procedures and safe country notions

Vedsted-Hansen, J., 18 Nov 2020, Bruxelles : CEPS (Centre for European Policy Studies).

Betydningen af forældres kriminalitet for vurderingen af forældreegnethed

Adolphsen, C., Holst, N. S. & Vedsted-Hansen, J., 2020, In: Ugeskrift for Retsvæsen. U.2020B.191.

Borders and migration control: FRA's research at protection black spots

Vedsted-Hansen, J., 2020, Human Rights Law and Evidence-Based Policy: The Impact of the EU Fundamental Rights Agency. Byrne, R. & Entzinger, H. (eds.). Abingdon: Routledge, p. 185-196 (Routledge Research in Human Rights Law).

Bortfald og inddragelse af opholdstilladelser

Vedsted-Hansen, J., 2020, Udlændingeret. 4. ed. København: Djøf Forlag, Vol. 2. p. 443-542

Temporary asylum and cessation of refugee status in Scandinavia: Policies, practices and dilemmas

Vedsted-Hansen, J., Brekke, J-P. & Thorburn Stern, R., 2020, Oslo: European Migration Network Norway Occasional Papers. 35 p.

Tidsbegrænsning, forlængelse og tidsubegrænset opholdstilladelse

Vedsted-Hansen, J., 2020, Udlændingeret. 4. ed. København: Djøf Forlag, Vol. 2. p. 215-273

Beskyttelse mod diskrimination

Vedsted-Hansen, J. & Storgaard, L. H., 2019, Folkeret og menneskerettigheder. Storgaard, L. H., Terkelsen, O. & Vedsted-Hansen, J. (eds.). Kbh.: Karnov Group, p. 404-438 35 p.

Det internationale menneskerettighedssystem

Vedsted-Hansen, J. & Storgaard, L. H., 2019, Folkeret og menneskerettigheder. Storgaard, L. H., Terkelsen, O. & Vedsted-Hansen, J. (eds.). Kbh.: Karnov Group, p. 189-240 52 p.

Folkeret og menneskerettigheder

Storgaard, L. H., Terkelsen, O. & Vedsted-Hansen, J., 2019, Kbh.: Karnov Group.

Organisations- og forsamlingsfrihed

Vedsted-Hansen, J., 2019, Folkeret og menneskerettigheder. Storgaard, L. H., Terkelsen, O. & Vedsted-Hansen, J. (eds.). Kbh.: Karnov Group, p. 367-403 37 p.

Pushing back international human rights law - Counter reaction to transnational law?

Vedsted-Hansen, J., 2019, Transnationalisation and Legal Actors: Legitimacy in Question. Lemann Kristiansen, B., Mitkidis, K., Munkholm, L., Neumann, L. & Pelaudeix, C. (eds.). London: Routledge, p. 127-140 14 p. (Globalisation: Law and Policy).

Retten til liv og personlig integritet

Vedsted-Hansen, J., 2019, Folkeret og menneskerettigheder. Storgaard, L. H., Terkelsen, O. & Vedsted-Hansen, J. (eds.). Kbh.: Karnov Group, p. 241-277 37 p.

The Normative Potential of the Migration Compact

Vedsted-Hansen, J., 2019, Caught In Between Borders: Citizens, Migrants and Humans: Liber Amicorum in honour of prof. dr. Elspeth Guild. Minderhoud, P., Mantu, S. & Zwaan, K. (eds.). Tilburg: Wolf Legal Publishers, p. 335-342 8 p.

Det har konsekvenser, hvis Danmark opsiger Menneskerettighedskonventionen

Vedsted-Hansen, J., 3 Dec 2018, In: Berlingske Tidende. 2. december 2018

APD (recast): Basic principles, safeguards and procedural guarantees

Vedsted-Hansen, J., 2018, Judicial analysis: Asylum procedures and the principle of non-refoulement. European Asylum Support Office, p. 80-107 28 p. (EASO Professional Development Series for members of courts and tribunals).

Det retlige forbehold og personers mobilitet

Vedsted-Hansen, J., 2018, EU-retten i Danmark. Egelund Olsen, B. & Engsig Sørensen, K. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 105-131 27 p.

Sikrer vi EU's kerneværdier ved at opgive dem?

Vedsted-Hansen, J., 14 Mar 2017, In: Politiken.

'Dynamisk fortolkning' - myte og realitet i en fordrejet debat

Vedsted-Hansen, J., 2017, In: MenneskeRET & VRANG. 17, 4, p. 1 + 4 2 p.

Current Protection Dilemmas in the European Union

Vedsted-Hansen, J., 2017, Migration on the Move: Essays on the Dynamics of Migration. Grütters, C., Mantu, S. & Minderhoud, P. (eds.). Leiden: Brill, p. 95-117 23 p. (Immigration and Asylum Law and Policy in Europe, Vol. 42).

Danske udfordringer af det europæiske menneskerettighedssystem

Vedsted-Hansen, J., 2017, In: Juristen. 2017, 6, p. 236-245 10 p.

Editorial Note: Interaction between human rights: 50 years of the Covenants

Billing, F., Neumann, L., Storgaard, L. H., Tan, N. F., Van Ho, T. & Vedsted-Hansen, J., 2017, In: Nordic Journal of Human Rights. 35, 3, p. 171-172 2 p.

Familiesammenføring

Jacobsen, B. D. & Vedsted-Hansen, J., 2017, Udlændingeret: Indrejse, Visum, Asyl, Familiesammenføring. Jacobsen, B. D., Larsen, N. H., Lassen, N. M., Lindholm, J. & Vedsted-Hansen, J. (eds.). 4 ed. København: Djøf Forlag, p. 461-571 111 p.

Human Rights and the Dark Side of Globalisation: Transnational law enforcement and migration control

Gammeltoft-Hansen, T. (ed.) & Vedsted-Hansen, J. (ed.), 2017, London: Routledge. 366 p. (Routledge Studies in Human Rights).

Interaction between human rights: 50 years of the Covenants

Neumann, L. (ed.), Billing, F. (ed.), Storgaard, L. H. (ed.), Tan, N. F. (ed.), Van Ho, T. (ed.) & Vedsted-Hansen, J. (ed.), 2017, Routledge. 136 p. (Nordic Journal of Human Rights; No. 3, special issue, Vol. 35).

Introduction: human rights in an age of international cooperation

Gammeltoft-Hansen, T. & Vedsted-Hansen, J., 2017, Human Rights and the Dark Side of Globalisation: Transnational law enforcement and migration control. Gammeltoft-hansen, T. & Vedsted-Hansen, J. (eds.). London: Routledge, p. 1-23 23 p. (Routledge Studies in Human Rights).

Proceduren i asylsager

Vedsted-Hansen, J., 2017, Udlændingeret: Indrejse, Visum, Asyl, Familiesammenføring. Jacobsen, B. D., Larsen, N. H., Lassen, N. M., Lindholm, J. & Vedsted-Hansen, J. (eds.). 4 ed. København: Djøf Forlag, p. 383-460 78 p.

Udlændingerettens grundbegreber, retskilder og myndighedsstruktur

Vedsted-Hansen, J., 2017, Udlændingeret: Indrejse, Visum, Asyl, Familiesammenføring. Jacobsen, B. D., Larsen, N. H., Lassen, N. M., Lindholm, J. & Vedsted-Hansen, J. (eds.). 4 ed. København: Djøf Forlag, p. 17-37 21 p.

The Danish ‘Jewellery Law’: When the signal hits the fan?

Jensen, U. I. & Vedsted-Hansen, J., 4 Mar 2016

Asylum Procedures Directive 2013/32/EU

Vedsted-Hansen, J., 2016, EU Immigration and Asylum Law: A Commentary. Hailbronner, K. & Thym, D. (eds.). 2 ed. München: Verlag C.H. Beck, p. 1284-1380

Forskerytringer og integritetsværn

Vedsted-Hansen, J., 2016, Ikke kun retsfilosofi: Festskrift til Sten Schaumburg-Müller. Jul Clausen, N., Dalberg-Larsen, J., Gram Mortensen, B. O. & Godsk Pedersen, H. V. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 415-433 19 p.

Individuelle klagesager for FN-komitéer

Vedsted-Hansen, J., 2016, Mod og mening: Hyldestskrift til Frederik Harhoff. Motzfeldt, H. M., Schaumburg-Müller, S., Gottrup, R. & Østergaard, K. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 507-526 20 p.

Migration and the Right to Family and Private Life

Vedsted-Hansen, J., 2016, International Law and Migration. Chetail, V. (ed.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, Vol. I. 34 p. (International Law Series, Vol. 12).

Reception Conditions as Human Rights: Pan-European Standard or Systemic Deficiencies?

Vedsted-Hansen, J., 2016, Reforming the Common European Asylum System: The New European Refugee Law. Chetail, V., De Bruycker, P. & Maiani, F. (eds.). Leiden: Brill, p. 317-352 36 p. (Immigration and Asylum Law and Policy in Europe, Vol. 39).

Asylstramninger skærper behov for uafhængigt flygtningenævn

Vedsted-Hansen, J., 12 Mar 2015, In: Altinget.dk.

Asylafgørelser kan ikke være upåklagelige

Vedsted-Hansen, J., 6 Mar 2015, In: Altinget.dk.

Prøvelse af lovgivermotiver

Vedsted-Hansen, J., 2015, Ret på flere felter. Forvaltning, Governance, Retssikkerhed: Festskrift til Carsten Henrichsen. Baumbach, T., Blume, P. & Gøtze, M. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 549-565 17 p.

Article 7 (Private Life, Home and Communications)

Vedsted-Hansen, J., 2014, The EU Charter of Fundamental Rights: A Commentary. Peers, S., Hervey, T., Kenner, J. & Ward, A. (eds.). Oxford: Hart Publishing, p. 153-182 30 p.

Mutual Trust - Common Values or Constitutional Disorder?

Vedsted-Hansen, J., 2014, Rettens Magt - Magtens Ret: Festskrift til Henning Koch. Krunke, H., Rytter, J. E., Vestergaard, J., Lauta, K. C. & Blume, P. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 425-436

The asylum procedures and the assessment of asylum requests

Vedsted-Hansen, J., 2014, Research Handbook on International Law and Migration. Chetail, V. & Bauloz, C. (eds.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, p. 439-458 20 p. (Research Handbooks in International Law).

"Med sikkerhed i strid med internationale forpligtelser" - om EU-ret og andre regler som politisk handelsobjekt

Vedsted-Hansen, J., 2013, Festskrift til Nis Jul Clausen. Dietz Legind, N., Mortensen, B. O. G., Pedersen, H. V. G. & Sørensen, K. E. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 423-438 16 p.

Menneskerettighedskonventioner som bestanddel af landets indre retsorden

Vedsted-Hansen, J., 2013, Max Sørensen 100 år. Danielsen, J. H. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 263-290 28 p.

Non-Admission Policies and the Right to Protection: Refugees’ Choice versus States’ Exclusion

Vedsted-Hansen, J., 2013, Human Rights And Refugee Law. Hathaway, J. C. (ed.). Cheltenham: Edward Elgar Publishing, Vol. II. 20 p.

Common EU Standards on Asylum - Optional Harmonisation and Exclusive Procedures?

Vedsted-Hansen, J., 2012, The First Decade of EU Migration and Asylum Law. Guild, E. & Minderhoud, P. (eds.). Leiden: Brill | Nijhoff, p. 255-271 17 p. (Immigration and Asylum Law and Policy in Europe, Vol. 24).

Opponent's statement on Eeva Nykänen's doctoral dissertation 'Fragmented State Power and Forced Migration - Study on Non-State Actors in Refugee law'

Vedsted-Hansen, J., 2012, In: Oikeus. 2012, 2, p. 283-286

Refugees, Asylum-Seekers and Migrant Workers

Vedsted-Hansen, J., 2012, International Protection of Human Rights: A Textbook. Krause, C. & Scheinin, M. (eds.). 2. rev. ed. Turku: Åbo Akademi University Institute for Human Rights, p. 331-352

Regeringserklæringen og spørgsmålet om misinformation af Folketinget

Vedsted-Hansen, J., 2012, Politik, historie og jura: Politisk overvågning i Danmark og Skandinavien under Den Kolde Krig. Mariager, R. (ed.). København: Museum Tusculanum, p. 91-106 (Danish Humanist Texts and Studies, Vol. 42).

Straf eller straffrihed for asylansøgeres anvendelse af falske rejsedokumenter

Vedsted-Hansen, J., 2012, In: Ugeskrift for Retsvaesen. U.2012B.360, p. 360-365 6 p.

Article 27: Identity Papers/Pièces d'Identité

Vedsted-Hansen, J., 2011, The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol: A Commentary. Zimmermann, A. (ed.). Oxford: Oxford University Press, p. 1165-1176 12 p. (Oxford Commentaries on International Law).

Article 28/Schedule: Travel Documents/Titres de Voyage

Vedsted-Hansen, J., 2011, The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol: A Commentary. Zimmermann, A. (ed.). Oxford: Oxford University Press, p. 1177-1213 37 p. (Oxford Commentaries on International Law).

Artikel 1 i 1. Tillægsprotokol

Vedsted-Hansen, J., 2011, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention: med kommentarer (art 10-59 samt tillægsprotokollerne). 3 ed. København: Djøf Forlag, Vol. 2. p. 1227-1281 55 p.

Artikel 1 i 7. Tillægsprotokol

Vedsted-Hansen, J., 2011, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention: med kommentarer (art 10-59 samt tillægsprotokollerne). 3 ed. København: Djøf Forlag, Vol. 2. p. 1359-1367 9 p.

Artikel 12

Vedsted-Hansen, J., 2011, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention: med kommentarer (art 10-59 samt tillægsprotokollerne). 3 ed. København: Djøf Forlag, Vol. 2. p. 925-943 19 p.

Artikel 2 i 1. Tillægsprotokol

Vedsted-Hansen, J., 2011, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention: med kommentarer (art 10-59 samt tillægsprotokollerne). 3 ed. København: Djøf Forlag, Vol. 2. p. 1282-1296 14 p.

Artikel 3: Note 3, afsnit 11 (Udlevering, udvisning og udsendelse til lande hvor der er risiko for tortur mv)

Vedsted-Hansen, J., 2011, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention: med kommentarer (art 1-9). 3 ed. København: Djøf Forlag, Vol. 1. p. 243-258 16 p.

Artikel 3 i 4. Tillægsprotokol

Vedsted-Hansen, J., 2011, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention: med kommentarer (art 10-59 samt tillægsprotokollerne). 3 ed. København: Djøf Forlag, Vol. 2. p. 1341-1345 5 p.

Artikel 4 i 4. Tillægsprotokol

Vedsted-Hansen, J., 2011, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention: med kommentarer (art 10-59 samt tillægsprotokollerne). 3 ed. København: Djøf Forlag, Vol. 2. p. 1346-1351 6 p.

Artikel 8

Vedsted-Hansen, J., 2011, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention: med kommentarer (art 1-9). 3 ed. København: Djøf Forlag, Vol. 1. p. 641-768 128 p.

Asylpolitiske tiltag i forhold til børn 1992-2010

Vedsted-Hansen, J., 2011, Asylbørn i Danmark: En barndom i undtagelsestilstand. Vitus, K. & Smith Nielsen, S. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 270-274 5 p.

Conditions and Criteria for Determining Asylum

Vedsted-Hansen, J., 2011, The future of asylum in the European Union: Problems, proposals and human rights. Goudappel, F. A. N. J. & Raulus, H. S. (eds.). The Hague: T.M.C. Asser Press, p. 139-156 18 p.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention: med kommentarer

Lorenzen, P., Christoffersen, J., Holst-Christensen, N., Kessing, P. V., Schaumburg-Müller, S. & Vedsted-Hansen, J., 2011, 3 ed. København: Djøf Forlag. 1500 p.

Ret, Individ og Kollektiv

Schaumburg-Müller, S. (ed.) & Vedsted-Hansen, J. (ed.), 2011, København: Djøf Forlag. 258 p.

The European Convention on Human Rights, Counter-Terrorism, and Refugee Protection

Vedsted-Hansen, J., 2011, In: Refugee Survey Quarterly. 29:2010, 4, p. 45-62 18 p.

European non-Refoulement Revisited

Vedsted-Hansen, J., 2010, In: Scandinavian Studies in Law. 55, p. 269-283 15 p.

Forvaltningssager, retshjælp og menneskerettigheder

Vedsted-Hansen, J., 2010, Århus Retshjælp 1935-2010. Århus: Århus Retshjælp, p. 72-91 20 p.

PET-kommissionens virksomhed: Processuelle og metodiske refleksioner over en kommissionsundersøgelse

Vedsted-Hansen, J., 2010, In: Rettid, Retsvidenskabeligt Tidsskrift. p. 1-20 20 p.

Personoplysninger i offentlige udredninger

Vedsted-Hansen, J., 2010, Ret, informatik og samfund: Festskrift til Peter Blume. Henrichsen, C., Rytter, J. E. & Rønsholdt, S. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 339-356 18 p.

The absence of foreign law in Danish asylum decisions - quasi-judicial monologue with domestic policy focus?

Vedsted-Hansen, J., 2010, The Limits of Transnational Law: Refugee Law, Policy Harmonization and Judicial Dialogue in the European Union. Goodwin-Gill, G. S. & Lambert, H. (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, p. 170-185 16 p.

The use of language analysis in the Danish asylum procedure

Vedsted-Hansen, J., 2010, Language and Origin: The Role of Language in European Asylum Procedures: Linguistic and Legal Perspectives. Zwaan, K., Verrips, M. & Muysken, P. (eds.). Nijmegen: Wolf Legal Publishers, p. 199-207 9 p.