Jens Otto Lunde Jørgensen

Clinical Professor and Chair

Profile photo

Jens Otto Lunde Jørgensen

Clinical Professor and Chair

  • Department of Clinical Medicine - The Department of Endocrinology and Diabetes
Postal address:
Palle Juul-Jensens Boulevard 165
8200
Aarhus N
Denmark

Email: joj@clin.au.dk

Mobile: +4520727383

Phone: +4578462025

1957 Født i Århus1976 Studentereksamen, Risskov Amtsgymnasium. 1984 Medicinsk Embedseksamen, Aarhus Universitet1984 Militærtjeneste ved Forsvarets Lægekorps 1995 Speciallæge i intern medicin og endokrinologi1996 Overlæge, Medicinsk Afdeling M, Århus Kommunehospital 2005 Gæsteforsker, Steno Diabetes Center (1 måned)2007 Klinisk professor ved Klinisk Institut, Aarhus Universitet (Eksternt finansieret 5- årigt)2011 Klinisk professor ved Klinisk Institut og Medicinsk Afdeling MEA, Aarhus Universitet og AUH.2011Koordinerende lærestolsprofessor for akutcenteret ved AUH

Forskningsområder: Neuroendokrinologi, vækstforstyrrelser, ghrelin, væksthormon (GH), cytokin receptor signalering, substrat metabolisme, insulinresistens-tilstande

Vejlederfunktioner: Vejleder for 23 ph.d.-studerende, heraf 16 som hovedvejleder og 8 igangværende.

Akademiske oppositioner: Opponent ved 11 danske Ph. D afhandlinger og 5 udenlandske disputatser/Ph. D dissertations

Bibliometri:•408 publikationer, heraf 261 originale arbejder i peer-review tidsskrifter. Total antal citationer > 10.000. H-index: 54

Editor virksomhed: Associate Editor for GH & IGF Research; Medlem af Editorial Board for European Journal of Endocrinology

Medlemskab af videnskabelige komiteer: Bestyrelsesmedlem i Dansk Endokrinologisk Selskab 1994-1998; Program Organising Committee of the 9th European Congress of Endocrinology, Budapest 2007; Annual Meeting Steering Committee of the Endocrine Society 2006-2008; Programme Organising Committee (POC) of the International Endocrine Meeting, Rio de Janeiro 2008; Programme Organising Committee of the European Neuroendocrine Association Meeting (ENEA), Turkey 2008; Executive Committee for ENEA, 2008; Program Organising Committee of The Fifth International Congress of the GRS and IGF Society; President of the POC for ENEA 2012

Medlemskab af videnskabelige foreninger: Dansk Endokrinologisk Selskab; The Endocrine Society; Pituitary Society; Growth Hormone Research Society (founding member); European Neuroendocrine Association (Executive Committee)

Medlemskab af forskningsråd: Medlem af Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom (FSS) siden 2009, AU Forum for Forskning siden 2012, Lægeforeningens Forskningsfonds Videnskabelige Bedømmelses Udvalg siden 2012. Medlem af bestyrelsen for Aarhus Universitets Forskningsfond siden 2012.