Aarhus University Seal

Janne Nielsen

Køn og voksenpædagogik

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

Denne rapport sammenfatter resultaterne af det didaktiske udrednings- og udviklingsprojekt ”Køn og voksenpædagogik”. Projektet er initieret af og politisk forankret i Udviklingsenheden for Fagbevægelsens Interne Uddannelser (FIU) . Projektet erudarbejdet af studentermedhjælp Morten Have Kronborg, videnskabelig assistent Janne Nielsen og lektor Tina Bering Keiding, alle Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) & Center for Undervisningsudvikling og Digitale medier, Aarhus Universitet.

Sigtet med projektet er at kvalificere, hvad kursusdeltagerne ønsker og forventer af FIU’s tværfaglige kurser, og hvad de tillægger særlig værdi i kurserne, og på baggrund heraf formulere mulige pædagogiske og didaktiske tiltag, som kan bidrage til at tilgodese forskellige typer af kursister, herunder eventuelle forskelle mellem mandlige og kvindelige kursusdeltagere.

Målgruppen for projektet er undervisere tilknyttet såvel LO’s forbundskurser som FIU’stværfaglige kurser.

Rapporten falder i 3 dele. Første del præsenterer resultaterne af det litteraturstudie, som udgør en af projektets centrale dele. Litteraturstudiet har i tråd med projektets overordnede mål et klart fokus på voksne som deltagere i efter- og videreuddannelse, med særligt fokus på eventuelle kønsforskelle. Litteraturstudiet danner grundlag for formulering af centrale temaer i de interviews, der udgør kernen i projektets empiriske del. Rapportens anden del beskriver grundlaget for det empiriske studie. Tredje del præsenterer og diskuterer resultaterne af de gennemførte interviews. Parallelt hermed formuleres en række didaktiske udfordringer og anbefalinger, som FIU’s kursusudbydere kan benytte til refleksion over tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af kurser.
Original languageDanish
PublisherInstitut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet
Number of pages65
ISBN (Electronic)978-87-7430-252-0
Commissioning bodyFIU: Udviklingsenheden i Fagbevægelsens Interne Uddannelser, LO.
Publication statusPublished - 2011

See relations at Aarhus University Citationformats

Projects

ID: 42058566