Department of Psychology and Behavioural Sciences

Jan Tønnesvang

Head of Department, Professor

Profile photo

Jan Tønnesvang

Head of Department, Professor

  • Department of Psychology and Behavioural Sciences
Postal address:
Bartholins Allé 11
1350, 523
8000
Aarhus C
Denmark

Email: jan@psy.au.dk

Mobile: +4560202633

Phone: +4587165796

Curriculum Vitae

Background
•Born 1963 in Esbjerg, Student i 1982
•Medical Studies, AU, 1983-1984.
•Pedagogical assistant, 1984-1986
•Folk High School, 1986-1987
•Teachers Seminarium, 1987-1988
•Father to Thea, Liva and Mikkel: 1999; 2004; 2007

Academic Trajectory
•MSc in Psychology, Aarhus University, 1988-1995.
•Psykologpraktisk Videreuddannelse, 1992-1995
•PhD-project, AU, 1995-1998
•Assistant Professor, The Danish Educational University, 1998-2001.
•Associate Professor, Department of Psychology and Behavioral Sciences, AU, 2003 – 2009
•Professor MSO, Department of Psychology and Behavioral Sciences, AU, 2009 - 2013
•Professor, Department of Psychology and Behavioral Sciences, AU, December 2013 -

Confidential Posts
•Vice-chair at the Department of Psychology, AU, 2006 – 2009
•PhD. Program Committee, Department of Psychology, AU 2006-2011
•Research Validato, Department of Psychology, AU, 2006 –
•Head of the Section for Social & Personality Psychology, 2012 – 2014
•Department Forum, Department of Psychology, AU, 2012 –

Research Ledership
•Head of the Research Unit for Integrativ Psychology, (2009 –)
Projects.
•STERNA, 2007-2010 (collective research leadership); Integrative Gestalt Practice, 2009 -; Cognitive Life-Counseling, 2011 -; Vitalizing Counselling Programs for challenged youth, The Youth Center in Aarhus, 2012 -; Project `Educational Platform´ for Buskelund Public School, Silkeborg, 2012-; Project `Educational Platform´ for Risskov Public School, Aarhus, 2012 -; Vitalizing Leadership, Grenaavej Vest, Aarhus, 2013 -; Vitalizing Psychology in Restorative Justice, 2013 -;
PhD.Supervision.
Main Supervisor on two finished projects: (2008-2012), (2009-2012)
•Main Supervisor on two ongoing projects: (2008 – ), (2012 – )
•Co-supervisor on two ongoing projects: (2008 – ), (2013 – )

Research Visits
•JFK-University (San Fransisco) and Integral Institute (Denver): Maj-Juni 2012

External funding
•2.5 mio: The Research Counsil for Communication and Culture (in cooperation with Dorthe K. Thomsen), grant nr. 273-06-0395 for the STERNA-project
•9 mio: Teaching at the Master in Public Administration (with H. J. Jeppesen and T. Jønsson), 2010-2013.

Assessment Committees
PhD Assessment:
•The Danish Educational University School, 2005 (member)
•The Danish Educational University School, 2007 (member)
•Aarhus University, 2008 (chairman)
•University of Copenhagen, 2009 (member)
•Aarhus University, 2014 (chairman)
Positions
•Associate Professor, Aarhus University, 2011 (chairman)
•Associate Professor, Aalborg University, 2013 (member)
•Assistant Professor, Aarhus University, 2013 (chairman)

Networks: Leadership and participation
•Head of Network for Integrativ Vitalizing Psychology, Intervention and Educational Formation, 2004 –
•Co-founder of Center for Integrative Gestalt Practice, 2009 –
•Co-ordinator of Network for Integrative Gestalt Practice (NIGP), 2013 –
•Membership: The International Association for the Cognitive Science of Religion (IACSR), 2007 –
•Membership: Integral Life.org (2007 -)
•Membership: Research in Faith and Health, 2009 –
•Membership: Metaintegral.org (2012 –)

Journal Editor
•Editor on the Scientific Journal Psyche & Logos, 2004 –
•Co-editor on the Scientific Journal of Anthropological Psychology, 2007 –
•Co-editor on the Scientific Journal Coaching Psychology, 2011 -

Organisation of Conferences
Main Responsibilities:
•6th International Conference in Gestalt: Steps Towards a Future of Psychotherapy: Complementarity and Integration, 25 maj 2013
•4th Danish Conference: The integrative potential in gestalt theory and therapy, 21 marts 2009
•3rd Danish Conference: Gestalt inspiration in non-therapeutic settings, 17 March 2007
•2nd Danish Conference: Creativity in Gestalt, 16 April 2005
Co-Responsibilities:
•Human Mind - Human Kind : International conference on the particular human psyche in evolutionary perspectives, 15 Aug 2007 → 18 Aug 2007
•Psychology and Interdisciplinarity; Department of Psychology, AU, 12 – 14 Oct 2004

Organisation of Symposiums and Research Seminars
Main Responsibilities:
•Research Seminar on Self-Determination Theory – with participation of Edward Deci from Rochester University, USA and Joar Vittersø from Tromsö University, Norway, held at The Department of Psychology and Behavioral Sciences, 28. March 2012
•Aarhus International Research Group in Gestalt: 2010 – Annual meetings at The Department of Psychology and Behavioral Sciences, AU with participation of researchers and practitioners from Denmark, USA and Kirgistan
•Symposium on Psychological Oxygen in Transformational Work, The Department of Psychology and Behavioral Sciences, 20 March 2010
•Symposium on Psychological Oxygen in Educational Work: Theory-based Practice Development on The Basis of Integrative Self Psychology, The Department of Psychology and Behavioral Sciences, 8 marts 2008

Counselling and Ministeriel Services
•Counselling on a Project on `Status and Developmental Communication between 0-6 years, Aarhus City, 2008
•Expert Panel regarding Youth Strategies for the 95 % goalsetting, Aarhus City, 2009-2011
•Educational Group for Qualifying Mentors to work with Anti-Radicalisation. The Minestery for Social & Integrational Issues in corporaton with Aarhus City, 2011
•Counselling Symposium Regarding Educational Continuation, The Minestery for Children and Education, 2012
•Counselling Group around Criminal Preventive Work in Project Secure City, Rambøll Management for Copenhagen City, 2013

Interdisciplinary Education (of leaders) in Public Organisations and Private Companies
•Applied Psychology Course I & II for HR-Leaders in A. P. Møller-Maersk, 2005-2006
•Active Leadership in NKT-Flexibles, 2009
•Integrative Gestalt Practice, 2007, 2009, 2012, -
•F-MOL: Flexible Master in Public Adminstration. Interdisciplinary modul, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 –

Publications

Medarbejdervitaliserende samtaler: Guide til fremme af engagement og kvalificeret selvbestemmelse i arbejdslivet samt udvikling af vitaliserende arbejdsmiljøer

Tønnesvang, J., Schou, S. & Hansen, M. M., 2020, Aarhus: Klim. 136 p.

Psykologiske behov, motivation og vitaliserende miljøer

Tønnesvang, J., 2019, Motivation: i klasseledelse, relationer og didaktik. Rasmussen, T. N. & Søndberg, A. (eds.). Aarhus: Kvan, p. 127-148

Vitaliseringspsykologi og teori om motivation, identitet, læring og dannelse

Tønnesvang, J., 2018, Elevens læring og dannelse: Fem læringspsykologiske forståelser af motivation, identitet, læring og dannelse. Pjengaard, S. (ed.). Frederikshavn: Dafolo, p. 169-195 27 p.

Livsvitaliserende samtaler med unge: Guide til fremme af unges livsengagement og kvalificerede selvbestemmelse

Tønnesvang, J. & Schou, S., 2018, Aarhus: Klim. 64 p.

Læringsvitaliserende samtaler: Guide til fremme af skolelivsengagement og kvalificeret selvbestemmelse i grundskole og efterskole

Tønnesvang, J. & Schou, S., 2018, Aarhus: Klim. 54 p.

Studievitaliserende samtaler: Guide til fremme af studielivsengagement og kvalificeret selvbestemmelse på videregående uddannelser

Tønnesvang, J. & Schou, S., 2018, Aarhus: Klim. 56 p.

Uddannelsesvitaliserende samtaler: Guide til fremme af engagement og kvalificeret selvbestemmelse i uddannelseslivet på ungdoms- og erhvervsuddannelser

Tønnesvang, J. & Schou, S., 2018, Aarhus: Klim. 64 p.

Kvalificeret selvbestemmelse - tilværelseskompetence i en helhed

Tønnesvang, J., 2018, In: Kvan - et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen. 110, p. 32-50

Vad innebär det att vara en person? Ett integrativt perspektiv på personligheten

Tønnesvang, J., 2017, Modern personlighetspsykologi: - vi märkliga människor. Høgh-Olesen, H., Dalsgaard, T. & Skårderud, F. (eds.). Lund, Sverige: Studentlitteratur, p. 35-80 44 p.

Hva vil det si å være en person? Et integrativt perspektiv på personlighet

Tønnesvang, J., 2016, Moderne personlighetspsykologi. Høgh-Olesen, H., Dalsgaard, T. & Skårderud, F. (eds.). Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, p. 23-58 35 p.

Integrative Gestalt Practice: Transforming our ways of working with people, by Mikael Sonne and Jan Tønnesvang

Sonne, M. & Tønnesvang, J., 26 Aug 2015

Forord

Tønnesvang, J., 2015, Sammen om et fagsprog: Kvalificeret selvbestemmelse som pædagogisk platform. Aarhus: Klim, p. 7-8 2 p.

Dannelse og kompetence: kvalificeret selvbestemmelse som grundlag for undervisning, pædagogik og samarbejde

Tønnesvang, J., 2015, Læring, dannelse og udvikling: Kvalificering til fremtiden i daginstitution og skole. Klitmøller, J. & Sommer, D. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 151-183 33 p.

Et vitaliseringspsykologisk perspektiv på skole- og fritidspædagogik

Tønnesvang, J. & Hedegaard, N. B., 2015, Skole- og fritidspædagogik. Sørensen, M. (ed.). København: Akademisk Forlag, p. 23-54 32 p.

Grundlag for en pædagogisk dannelsestænkning: Kvadrantlogik, vitaliseringsmiljø og kvalificeret selvbestemmelse

Tønnesvang, J., 2015, Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde: Praksisudvikling på grundlag af vitlaiseringspsykologi. Tønnesvang, J. & Ovesen, M. S. (eds.). 2. ed. Aarhus: Klim, p. 27-88 62 p.

Introduktion til den danske udgave

Tønnesvang, J., 2015, Ken Wilber: Videnskab og religion - foreningen af fornuft og ånd. Aarhus: Klim, p. vii-xii 7 p.

Kognitiv Livssamtale: - eksemplificeret i forhold til unge

Tønnesvang, J. & Schøler, M., 2015, Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde: praksisudvikling på grundlag af vitaliseringspsykologi. Tønnesvang, J. & Ovesen, M. S. (eds.). 2. ed. Aarhus: Klim, p. 183-212 30 p.

Dialogmodel som grundlag for integration

Ovesen, M. S., Eriksen, H. P. & Tønnesvang, J., 2015, Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde: Praksisudvikling på grundlag af vitaliseringspsykologi. Tønnesvang, J. & Ovesen, M. S. (eds.). 2. ed. Aarhus: Klim, p. 105-127 23 p.

Indledning: Teoribaseret praksisudvikling - i respekt for både teori og praksis

Ovesen, M. S. & Tønnesvang, J., 2015, Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde: Praksisudvikling på grundlag af vitaliseringspsykologi. Tønnesvang, J. & Ovesen, M. S. (eds.). 2. ed. Aarhus: Klim, p. 9-23 15 p.

Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde: praksisudvikling på grundlag af vitaliseringspsykologi

Tønnesvang, J. (ed.) & Ovesen, M. S. (ed.), 22 Oct 2015, 2. ed. Aarhus: Klim. 333 p.

Kvadrantmodellen - en introduktion

Tønnesvang, J., Hedegaard, N. B. & Nygaard, S. E., 2015, 2. ed. Aarhus: Klim. 24 p.

Qualified self-determination - what it is and how it can be used in practice

Tønnesvang, J. & Hedegaard, N. B., 2015, Klim. 18 p.

The Quadrant Model - what it is and how it can be used in practice

Tønnesvang, J., Hedegaard, N. B. & Nygaard, S. E., 2015, Aarhus: Klim. 24 p.

The Vitalising Model - what it is and how it can be used in practice

Tønnesvang, J. & Hedegaard, N. B., 2015, Aarhus: Klim. 25 p.

Vitaliseringsmodellen - en introduktion

Tønnesvang, J. & Hedegaard, N. B., 2015, 2. ed. Aarhus: Klim.

Integrative Gestalt Practice: Transforming our ways of working with people

Sonne, M. & Tønnesvang, J., 28 Aug 2015, London: Karnac Books. 217 p.

Hurra hvor det går

Tønnesvang, J., 2015, In: Psykolog Nyt. 69, 1, p. 24 1 p.

Hvad er uddannelse til for? Kvalificeret selvbestemmelse som grundlag og retning for pædagogik og undervisning

Tønnesvang, J., 2015, In: Psyke & Logos. 36, 2, p. 28-66 39 p.

Indledning: At være menneske i en kompleks verden

Tønnesvang, J. & Bærentsen, K. B., 2015, In: Psyke & logos. 36, 2, p. 5-11 7 p.

A 3.5 year diary study: Remembering and life story importance are predicted by different event characteristics

Thomsen, D. K., Jensen, T., Holm, T., Olesen, M. H., Schnieber, A. & Tønnesvang, J., 2015, In: Consciousness and Cognition. 36, p. 180-195 16 p.

Kvalificeret selvbestemmelse i klinisk psykologisk arbejde: et `framework´ til den integrative eklektiker

OToole, M. S. & Tønnesvang, J., 2015, In: Psyke & Logos. 36, 2, p. 171-197 27 p.

Chairs as beholders of perspectives: Blurb for Scott Kellogg´s book Transformational Chairwork

Tønnesvang, J., 2014, 1 p. New York : Rowman & Littlefield Publishers.

Vore børn og unge skal både lære at være og at klare sig selv

Tønnesvang, J., 2014, Det udvidede ungdomsværelse - et indblik i 40 års klubliv i Langenæs Klubben set gennem medlemmernes øjne. Aarhus: Århus Kommune, p. 4 1 p.

Hvad vil det sige at være en person? et integrativt perspektiv på personlighed

Tønnesvang, J., 2014, Mærkelige menneske: Moderne personlighedspsykologi. Høgh-Olesen, H. & T. D. (eds.). Risskove: Plurafutura Publishing, p. 31-71 40 p.

The emotional content of life stories: Positivity bias and relation to personality

Thomsen, D. K., Olesen, M. H., Schnieber, A. & Tønnesvang, J., 2014, In: Cognition and Emotion. 28, 2, p. 260-277 18 p.

FIP. Forskningsenheden for Integrativ Psykologi. Grundlag og perspektiv

Tønnesvang, J., Nygaard, S. E., OToole, M. S., Nielsen, M. I. S. W., Ovesen, M. S., Hansen, M. M. & Voigt Juhl, H., 2013

Kvadrantmodellen - en introduktion

Tønnesvang, J., B. Hedegaard, N. & Nygaard, S. E., 2013

Integral livspraksis: når teori og praksis hænger sammen: Forord til den danske oversættelse af Integral Life Practice

Tønnesvang, J., 2013, Integral Livspraksis: en moderne vej til fysisk velvære, følelsesmæssig balance, intellektuelt klarsyn og spirituel indsigt. Aarhus: Klim, p. xiv-xx 6 p.

History of gestalt therapy in Denmark

Tønnesvang, J., Sonne, M. & Hammink, J., 2013, Gestalt Therapy around the world. O´Leary, E. (ed.). Chichester, West Sussex: Wiley, p. 127-134 8 p.

Integrativ gestalt praksis: Kompleksitet og helhed i arbejdet med mennesker

Sonne, M. & Tønnesvang, J., 29 Jan 2013, København: Hans Reitzels Forlag. 239 p.

Identity, self, and motivation: Steps towards an integrative approach

Tønnesvang, J., 12 Mar 2013, In: Nordic Psychology (Online). 64, 4, p. 228-241 14 p.

Inklusionens facetter - et integrativt perspektiv

Tønnesvang, J. & Hedegaard, N. B., 1 Oct 2013, In: Kognition & Pædagogik. 23, 89, p. 6-17 12 p.

Psykologiens diversitet: Indledning

Tønnesvang, J., Møhl, B. & Berliner, P., 2013, In: Psyke & Logos. 34, 2, p. 307-311 5 p.

Vitaliseringspsykologisk tilgang til genoprettende ret i arbejdet med unge, der begår kriminalitet

Tønnesvang, J. & Alstrup, H., 2013, In: Psyke & Logos. 34, 2, p. 480-509 30 p.

Bæredygtig trivsel - et integrativt perspektv

Nygaard, S. E. & Tønnesvang, J., Dec 2013, In: Psyke & Logos. 34, 2, p. 312-334 23 p.

Kvalificeret selvbestemmelse: en introduktion og vejledning

Tønnesvang, J. & Hedegaard, N. B., 1 Jul 2012

Vitaliseringsmodellen: en introduktion

Tønnesvang, J. & Hedegaard, N. B., 1 Nov 2012

Emotional aspects of life story chapters, memories and future scenarios: Relation with personality and age

Thomsen, D. K., Olesen, M. H., Schnieber, A. & Tønnesvang, J., 2012.

Remember/forget and life story relevance are predicted by different event characteristics: Results from a 3 year follow-up on a 5 month diary study

Thomsen, D. K., Jensen, T., Holm, T., Olesen, M. H., Schnieber, A. & Tønnesvang, J., 2012.

Grundlag for en pædagogisk dannelsestænkning: Kvadrantlogik, vitaliseringsmiljø og kvalificeret selvbestemmelse

Tønnesvang, J., 4 Jul 2012, Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde. Tønnesvang, J. & Ovesen, M. S. (eds.). Aarhus: Klim, p. 27-88 62 p.

Kognitiv Livssamtale: - eksemplificeret i forhold til unge

Tønnesvang, J. & Schøler, M., 4 Jul 2012, Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde. Tønnesvang, J. & Ovesen, M. S. (eds.). Aarhus: Klim, p. 183-212 30 p.

Dialogmodel som grundlag for integration

Ovesen, M. S., Eriksen, H. P. & Tønnesvang, J., 4 Jul 2012, Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde. Tønnesvang, J. & Ovesen, M. S. (eds.). Aarhus: Klim, p. 105-127 23 p.

Indledning: Teoribaseret praksisudvikling - i respekt for både teori og praksis

Ovesen, M. S. & Tønnesvang, J., 4 Jul 2012, Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde. Tønnesvang, J. & Ovesen, M. S. (eds.). Aarhus: Klim, p. 9-23 15 p.

Psykologisk ilt i pædagogisk og organisatorisk arbejde: praksisudvikling på grundlag af integrativ selvpsykologi

Tønnesvang, J. (ed.) & Ovesen, M. S. (ed.), 4 Jul 2012, Aarhus: Klim. 333 p.

Guide til Vitaliseringspsykologisk Samtaleforløb

Tønnesvang, J., 1 Dec 2012, Aarhus: Enheden for Integrativ Livspsykologi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. 44 p.

What characterizes life story memories? A diary study of freshmen's first term

Thomsen, D. K., Olesen, M. H., Schnieber, A., Jensen, T. & Tønnesvang, J., 2012, In: Consciousness and Cognition. 21, 1, p. 366-382 17 p.

Lærerens møde med eleven

Tønnesvang, J., 27 May 2011, Specialpædagogik - en grundbog. Christiansen, J., Mårtensson, B. D. & Pedersen, T. (eds.). København: Hans Reitzels Forlag, p. 218-236 19 p.

Vitaliserende læringsmiljøer

Tønnesvang, J., 2011, Lærerens psykologibog: Læringsledelse, didaktik og samarbejde. Hermansen, M. (ed.). København: Akademisk Forlag, p. 85-108 24 p.

Voksenudvikling

Mehlsen, M. Y. & Tønnesvang, J., 2011, Klassisk og moderne psykologisk teori. Karpatschof, B. & Katzenelson, B. (eds.). 2. udgave ed. København: Hans Reitzels Forlag, p. 589-613 25 p.

Attraktive læringsmiljøer for unge: Månedens mening

Tønnesvang, J., 23 Feb 2011, In: Ungdomsskolens nyhedsbrev. p. 1 1 p.

Do people ruminate because they haven't digested their goals? The relations of rumination and reflection to goal internalization and ambivalence

Thomsen, D. K., Tønnesvang, J., Schnieber, A. & Olesen, M. H., 2011, In: Motivation and Emotion. 35, 2, p. 105-117 13 p.

Kognitiv livsvejledning - én metode i vejlederens møde med frafaldstruede unge

Schøler Lind, M. & Tønnesvang, J., 2011, In: VejlederForum. 4 p.

Kvalificeret selvbestemmelse som didaktisk grundlag for ungearbejde og kompetenceudvikling hos FU-medarbejdere

Tønnesvang, J. & Sand, A-L., 2010, 11 p..

Vitaliseringsmiljø og vitaliseringskompetence

Tønnesvang, J., 2010, 8 p..

What characterizes life story memories? A five month diary study of first term students

Thomsen, D. K., Olesen, M. H., Schnieber, A., Jensen, T. & Tønnesvang, J., 2010.

Gestalt Therapy and Cognitive Therapy - Contrasts or Complementarities?

Tønnesvang, J., Sommer, U., Hammink, J. & Sonne, M., 2010, In: Psychotherapy. 47, 4, p. 586-602 17 p.

Distinguishing general causality orientations from personality traits

Olesen, M. H., Thomsen, D. K., Schnieber, A. & Tønnesvang, J., 2010, In: Personality and Individual Differences. 48, 5, p. 538-543 20 p.

Erratum to "Distinguishing general causality orientations from personality traits": [Personality and Individual Differences 48 (2010) 538-543]

Olesen, M. H., Thomsen, D. K., Schnieber, A. & Tønnesvang, J., Jul 2010, In: Personality and Individual Differences. 49, 1, p. 72-73 2 p.

The Five-Factor Model and Self-Determination Theory: General Causality Orentations Are Conceptually Distinct from Personality Traits

Olesen, M. H., Thomsen, D. K., Schnieber, A. & Tønnesvang, J., 2009.

Et selvpsykologisk blik for motivation, identitet og læring

Tønnesvang, J., 2009, Pædagogisk psykologi: Motivation, identitet og læring. Pjengaard, S. (ed.). Frederikshavn: Dafolo, p. 111-138 28 p.

Hvem er det lige, der er optaget af, hvad Jens har for? - selvpsykologisk perspektiv på intervention

Tønnesvang, J. & Skaarup Jensen, P., 2009, Psykologiske perspektiver på intervention - i pædagogiske kontekster. Bro, K., Løw, O. & Svanholt, J. (eds.). København: Dansk Psykologisk Forlag, p. 141-175 35 p.

Dialogbaseret integration: projekt i teoribaseret praksisudvikling med sigte på at fremme integrationsprocesser i skole og dagtilbud

Tønnesvang, J. & Ovesen, M. S., 2009, Psykologisk Institut. 29 p.

Human Characteristics: Evolutionary perspectives on human mind and kind

Høgh-Olesen, H. (ed.), Tønnesvang, J. (ed.) & Bertelsen, P. (ed.), 2009, UK: Cambridge Scholars Press. 435 p.

Skolen som vitaliseringsmiljø - for dannelse, identitet og fællesskab

Tønnesvang, J., 2009, 1 ed. Århus: Klim. 198 p.

Arbejde under forandring: organisering, relationer og arbejdsliv : temanummer

Tønnesvang, J. (ed.), Nickelsen, N. C. M. (ed.) & Jønsson, T. (ed.), 2009, In: Psyke og Logos. 30, 2, p. 385-390 6 p.

Arbejde under forandring - organisering, relationer og arbejdsliv

Tønnesvang, J., Nickelsen, N. C. & Jønsson, T., 2009, In: Psyke og Logos. 30, 2, p. 385-390 6 p.

Increased rumination is associated with poor internalisation of personal strivings

Thomsen, D. K., Tønnesvang, J., Schnieber, A. & Olesen, M. H., 2008, In: International Journal of Psychology. 3/4

General Causality Orientation is Associated with Positive and Negative Domain-specific Expectations about the Future

Schnieber, A., Thomsen, D. K., Tønnesvang, J. & Olesen, M. H., 2008, In: International Journal of Psychology. 43, 3/4

 Self-determination theory fails to explain additional variance in well-being

Olesen, M. H., Schnieber, A., Tønnesvang, J. & Thomsen, D. K., 2008, In: International Journal of Psychology. 43, 3/4

Integrativ tænkning og sammenhæng i psykologien samt mellem forskning, praksis og uddannelse? Stafetten

Tønnesvang, J., 2008, In: Psyklen. p. 6-10 5 p.

Skolen som et vitaliseringsmiljø: - hvordan kan skolen give næring til måden, vi er sammen på?

Tønnesvang, J., 2008, In: Liv i skolen : tidsskriftet om lærernes hverdag og det gode arbejde i skolen. 10, 2, p. 28-35 8 p.

Gestaltterapi og kognitiv terapi - en mulighed for gensidig befrugtning?

Sommer, U. & Tønnesvang, J., 2008, In: Psyke og Logos. 29, 1, p. 284-309 26 p.

Modelling the domains of human personality - Towards a theoretical integration

Tønnesvang, J., Schnieber, A., Thomsen, D. K. & Olesen, M. H., 2007. 1 p.

Self-focused thinking and internalized self-regulation: Do people ruminate because they haven't digested their goal hierarchies?

Thomsen, D. K., Tønnesvang, J., Olesen, M. H. & Schnieber, A., 2007, Human Mind - Human Kind: Programme and book of abstracts. The Department of Psychology, University of Aarhus, p. 72-73 1 p.

Religionspsykologi: Psyke & Logos, 28 (2)

Tønnesvang, J. (ed.), 1 Aug 2007, Mangler titel. København

Religionspsykologi som tema

la Cour, P. & Tønnesvang, J., 2007, In: Psyke og Logos. 28, 2, p. 645-648 4 p.

Integrativ religionspsykologi

Tønnesvang, J. & Skipper, K. B., 2007, In: Psyke og Logos. 28, 2, p. 706-741 36 p.

Den nødvendige dannelse

Tønnesvang, J., 2006, Terrængående visioner for folkeskolen. Kjeldsen, P. & Schmidt, E. (eds.). 1. ed. Forlaget LM - Adapta Forlag, p. 153-163 11 p.

Individets tilstedeværelse i relationer - i et selvpædagogisk perspektiv

Tønnesvang, J., 2006, Fantastiske forbindelser: - relationer i undervisning og læringssamvær. Kristensen, R. (ed.). 1. ed. Frederikshavn: Dafolo, p. 25-34 10 p.

Indledning til religiøitet og selvpsykologi

Tønnesvang, J. & Bertelsen, P., 2006, Religiøsitet og selvpsykologi: et bud på og diskussion af en teori om religiøsitetens personlige former. Tønnesvang, J. & Bertelsen, P. (eds.). Klim, p. 7-14 8 p.

Motivation, talent og stil: "Hvorfor", "med hvad" og "hvordan" man kan!

Tønnesvang, J., 2006, Læringens og tænkningens stil: En antologi om stilteorier. Andersen, P. (ed.). 1. ed. Værløse: Billesø, p. 200-217 18 p.

Selvet og den psykologiske ilt i undervisningens relationer

Tønnesvang, J., 2006, Relationer i skolen: Perspektiver på liv og læring. Ritchie, T. (ed.). 1 ed. Værløse: Billesø, p. 179-197 19 p.

Religiøsitet og selvpsykologi: Et bud på og diskussion af en teori om religiøsitetens personlige former

Tønnesvang, J. (ed.) & Bertelsen, P. (ed.), 2006, 1. ed. Århus: Klim. 255 p.

Psykologisk ilt i lederskabsrelationer

Tønnesvang, J. & Nielsen, T. B., 2006, In: Psyke og Logos. 27, 2, p. 767-805 39 p.

Relationer der duer - Praktisk pædagogik på selvpsykologisk grund

Tønnesvang, J. & Jensen, P. S., 2006, In: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 43, 2, p. 193-210 17 p.

The structure of self-realisation

Tønnesvang, J., 2006, In: Journal of Theoretical and Philosophical Psychology. 26, 1-2, p. 51-77 27 p.

Levels of personality - an outline of theoretical connections: Manuscript for Applied Psychology Course for HR-managers in A.P. Moeller Maersk

Tønnesvang, J., 2005, Fås ved henvendelse til jan@psy.au.dk: Psykologisk Institut, p. 1-15, 15 p.

Selvrealisering som bipolart fænomen

Tønnesvang, J., 2005, Selvrealisering: kritiske diskussioner af en grænseløs udviklingskultur. Brinkmann, S. & Eriksen, C. (eds.). Århus: Klim, p. 251-279 29 p.

Udviklinger i voksenlivet

Tønnesvang, J. (ed.), 15 Jun 2005, Psyke & Logos, årg. 26 nr. 2, 2005. København: Dansk Psykologisk Forlag

Elementer i religiøsitetens psykologik: Sentimenter, selvobjektfunktionalitet, tilknytningsdimensioner

Tønnesvang, J., 2005, In: Bulletin fra Antropologisk Psykologi. 16, p. 6-57 51 p.

Personlighedens niveauer: En forskningsstrategisk grundmodel for studier af voksenudvikling i et personlighedspsykologisk perspektiv

Tønnesvang, J., 2005, In: Psyke og Logos. p. 347-376 29 p.

Psykologisk teori anvendt på religiøsitet - ikke omvendt: replik til kommentarerne

Tønnesvang, J., 2005, In: Bulletin fra Antropologisk Psykologi. 16, p. 159-197 38 p.

Udviklinger i voksenlivet

Tønnesvang, J., 2005, In: Psyke og Logos. p. 305-313 9 p.

A self-psychological view on philosophical counselling in relation to levels of "Bildung" and self-organisation

Tønnesvang, J., 2004, Philosophical practice - a question of bildung? Compendium for paper presentations. The 7th International Conference on Philosophical Practice. Hansen, F. T. (ed.). The Danish University of Education, p. 265

Der er intet så praktisk som en god teori

Tønnesvang, J., 2004, In: Kvan - et tidsskrift for læreruddannelsen og folkeskolen. 24, 70, p. 46-60 15 p.

Et selvpsykologisk grundlag for skole-hjem kommunikation

Tønnesvang, J., 2004, In: Pædagogisk Orientering. 3, p. 61-71 11 p.

Et subjekt-relationelt grundlag for supervision

Tønnesvang, J. & Kristensen, R., 2004, In: Nordic Psychology (Online). 56, 2, p. 128-154 27 p.

Integrativ tænkning og psykologisk forskningsmetodik

Tønnesvang, J., 2004, In: Psyke og Logos. 25, 2, p. 839-847 9 p.

Personbårne betydningsdimensioner

Tønnesvang, J., 2003, Virksomhed, betydning og mening. Aboulafia, A., Hybschmann, H. H., Hansen, T. & Bang, J. (eds.). Roskilde Universitetsforlag, p. 211-226 16 p.

Skal fanatiske forbindelser forbydes ved lov?

Tønnesvang, J., 2003, In: Bulletin fra Forum For Antropologisk Psykologi. 12, p. 123-125 3 p.

Religiøsitetens selvobjektfunktionalitet & tilknytningsdimensioner

Tønnesvang, J., 2003, In: Psyke og Logos. 24, 2, p. 778-805 28 p.

Skitse til et subjekt-relationelt grundlag for pædagogisk tænkning

Tønnesvang, J., 2003, In: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 40, 3, p. 285-298 14 p.

Dannelse og tilværelseskompetence

Tønnesvang, J., 2002, Dannelse. Johansen, M. B. (ed.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, p. 63-86 24 p.

Introduktion til Heinz Kohuts kulturel-historiske univers

Tønnesvang, J., 2002, Selvpsykologiske perspektiver - historiske og kulturelle artikler og interview med Heinz Kohut. Tønnesvang, J. (ed.). Århus: Klim, p. 7-29 23 p.

Selfobject and selfsubject relationships

Tønnesvang, J., 2002, Postmodern self psychology. Goldberg, A. (ed.). Hillsdale, NJ: Analytic Press, p. 149-166 18 p. (Progress in self psychology, Vol. 18).

Selvet og de almenpædagogiske professionskompetencer

Tønnesvang, J., 2002, Vinkler på selvet: En antologi om selvbegrebets anvendelse i psykologien. Bertelsen, P., Hermansen, M. & Tønnesvang, J. (eds.). Århus: Klim, p. 213-244 32 p.

Selvpsykologiske perspektiver - historiske og kulturelle artikler og interview med Heniz Kohut

Tønnesvang, J. (ed.), 2002, Århus: Klim. 227 p.

Vinkler på selvet: En antologi om selvbegrebets anvendelse i psykologien

Bertelsen, P. (ed.), Hermansen, M. (ed.) & Tønnesvang, J. (ed.), 2002, Århus: Klim. 366 p.

Selvet i pædagogikken: Selvpsykologiens bidrag til en moderne dannelsespædagogik

Tønnesvang, J., 2002, Århus: Klim. 198 p.

Selvdannelse og "psykologisk ilt" i undervisningen

Tønnesvang, J., 2002, In: Skolen i Morgen - Tidsskrift for skoleledere. 5, 4, p. 9-16 8 p.

Identitet, selvdannelse og "psykologisk ilt"

Tønnes Hansen, J., 2002, In: Ungdomsforskning. 1, p. 25-29 5 p.

Selvet som rettethed: en teori om noget af dét, der driver og former menneskeliv

Tønnes Hansen, J., 2001, Århus: Klim. 331 p.

Gestaltterapi som relationel, psykodynamisk og strukturel teori & terapiform - i selektiv dialog med selvpsykologien

Tønnes Hansen, J., 2001, In: Matrix. 18, 3, p. 161-191 30 p.

Fordord til den danske udgave

Tønnes Hansen, J., 2000, Fra narcissisme til selvpsykologi: - en indføring i Heinz Kohuts forfatterskab. Karterud, F. S. (ed.). Århus: Klim, p. 7-8 2 p.

Man løser vel ikke problemer ved at eliminere dem, II? Pædagogisk-psykologiske konsekvenser af Luhmanns konstruktivisme belyst ved et selvpsykologisk alternativ

Tønnesvang, J., 2000, In: http://person.au.dk/da/jan@psy.au.dk/sup. p. 1-12 12 p.

Man løser vel ikke problemer ved at eliminiere dem, I? Svar på Kruse og Rasmussens "korrektioner" til min iagttagelse af Luhman

Tønnesvang, J., 2000, In: http://person.au.dk/da/jan@psy.au.dk/sup. p. 1-18 18 p.

Fragmenter af et liv: psykologisk profil af Heinz Kohut (1913-1981)

Tønnes Hansen, J., 2000, In: Psykologisk Set. 16, 36, p. 34-39 6 p.

Konstruktion og realitet, tankevirksomhed og selvdannelse?

Tønnes Hansen, J., 2000, In: Bulletin fra Forum For Antropologisk Psykologi. 8, p. 51-56 6 p.

Identitet & integritet: aspekter ved unges identitetsdannelse i en kulturelt frisat samfundsepoke

Tønnes Hansen, J., 1999, Ungdomsliv og læreprocesser i det moderne samfund. Knudsen, A. & Jensen, C. N. (eds.). Værløse: Billesøe og Baltzer, p. 91-110 20 p.

Selvpsykologi som grundlag for forståelsen af pædagogiske samspilsrelationers psykodynamiske dimensioner

Tønnes Hansen, J., 1999, Virksomhed, viden, læring. Axel, E., Baltzer, K., Hansen, C. R. & Mammen, J. (eds.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, p. 87-127 41 p.

Sociologisk udfordring til psykologien

Tønnes Hansen, J. & Hermansen, M., 1999, Sociologisk udfordring til psykologien. Tønnes Hansen, J. & Hermansen, M. (eds.). Århus: Klim, p. 9-23 15 p.

Stilladser og læring: et forsøg på afklaring

Tønnes Hansen, J. & Nielsen, K., 1999, Stilladsering: en pædagogisk metafor. Tønnes Hansen, J. & Nielsen, K. (eds.). Århus: Klim, p. 9-41 33 p.

Stilladseringers selvobjektdimension: med blik for udvikling af fænomenologisk tilværelseskompetence

Tønnes Hansen, J., 1999, Stilladsering - en pædagogisk metafor. Tønnes Hansen, J. & Nielsen, K. (eds.). 1. ed. Klim, p. 97-126 30 p.

Sociologisk udfordring til psykologien

Tønnes Hansen, J. (ed.) & Hermansen, M. (ed.), 1999, Århus: Klim. 143 p.

Stilladsering - en pædagogisk metafor

Tønnes Hansen, J. (ed.) & Nielsen, K. (ed.), 1999, Århus: Klim. 214 p.

Mentale tilstande og mentale kræfter

Tønnes Hansen, J., 1999, In: Bulletin fra Forum For Antropologisk Psykologi. 5, p. 60-67 8 p.

Personlighedstræk og personlighedsorganisering: om forholdet mellem "the Big Five" og selvets rettetheder

Tønnes Hansen, J., 1999, In: Bulletin fra Forum For Antropologisk Psykologi. 6, p. 83-111 29 p.

Psykologisk "iagttagelse" af Luhmann

Tønnes Hansen, J., 1999, In: Nordic Psychology (Online). 51, 2, p. 98-127 30 p.

Udviklingspsykologi og udviklingspsykologer: en replik om forsvar, angreb og bestræbelser på at blive klogere: Kommentar

Tønnes Hansen, J., 1999, In: Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift. 36, 1, p. 3-9 7 p.

Dannelse, uddannelse, person og faglighed: om kvalificeret selvbestemmelse som dannelsesidé

Tønnes Hansen, J., 1998, In: Psyke og Logos. 19, 2, p. 387-415

Erkendelsesprocessers tilknytningsforhold og tidsforankring

Tønnes Hansen, J., 1998, In: Bulletin fra Forum For Antropologisk Psykologi. 4, p. 1-7 7 p.

Værens-møde og vitalitetsfølelse: om den æstetiske erfarings psykologiske særkende

Tønnes Hansen, J., 1998, In: Bulletin fra Forum For Antropologisk Psykologi. 3, p. 77-84 8 p.

Lærerens møde med eleven

Tønnes Hansen, J., 1997, Lærer i tiden: en antologi. Krogh-Jespersen, K., Kuhlmann, J. & Striib, A. (eds.). Århus: Klim, p. 47-65 19 p.

Egenvilje er ikke fri vilje

Tønnes Hansen, J., 1997, In: Bulletin fra Forum For Antropologisk Psykologi. 2, p. 56-62 7 p.

Intentionalitetsformer, handling og meningsoplevelser

Tønnes Hansen, J., 1996, In: Bulletin fra Forum For Antropologisk Psykologi. 1, p. 34-39 6 p.

Selvobjekt- og selvsubjektforhold

Tønnes Hansen, J., 1996, In: Nordic Psychology (Online). 48, 3, p. 175-199 25 p.

Selvpsykologiens terapitilgang: ét trin under overfladen

Tønnes Hansen, J., 1994, In: Nordic Psychology (Online). 46, 1, p. 26-46 21 p.

Aktiviteter

Den første Vitaliserende FGU-Konference

Jan Tønnesvang (Speaker)

26 Aug 2021

Corona og eksistens - Netværk for Integrativ Gestaltpraksis

Jan Tønnesvang (Lecturer)

3 Jun 2021

Den medarbejdervitaliserende samtale og det tilhørende vitaliseringskompas

Jan Tønnesvang (Lecturer)

3 Jun 2021

Vitaliserende miljøer og samtale i Rotary

Jan Tønnesvang (Lecturer)

8 Mar 2021

Helhed, systematik og vitalisering i organisationsomstilling og ledelse

Jan Tønnesvang (Lecturer)

4 Mar 2021

Kvadrantlogik og håndtering af visioner

Jan Tønnesvang (Lecturer)

11 Dec 2019

Vitaliserende ledelse - fra et psykologisk perspektiv

Jan Tønnesvang (Lecturer)

21 Nov 2019

Lets stop study Freud, and start study Man

Jan Tønnesvang (Lecturer)

9 Dec 2016

Vitaliseringspsykologi som grundlag for pædagogik, undervisning og samarbejde: Oplæg for bestyrelser i skoler, dagtilbud og FU i Område Nord, Aarhus Kommune

Jan Tønnesvang (Lecturer)

8 Oct 2015

Kvas-Vital som fælles fagligt grundlag for Skole, Dagtilbud og Fritids- Ungedomspædagogik: Oplæg for ledere i Distrikt Mårslet, Aarhus Kommune

Jan Tønnesvang (Lecturer)

7 Oct 2015

Kvalificeret selvbestemmelse og vitaliseringspsykologi i Dagtilbud - fælles fagligt grunlag og samarbejdsværktøj: Distrikt Risskov Dagtilbud

Jan Tønnesvang (Lecturer)

1 Oct 2015

KvaS-Vital i pædagogik og undervisning - at have noget for og at mestre sine ting: Oplæg i distrikt Skæring Skole, Dagtilbud og FU

Jan Tønnesvang (Lecturer)

29 Sep 2015

Efterskolernes integrererede vejledning

Jan Tønnesvang (Participant)

14 Sep 2015

KvaS-Vital i Pædagogisk arbejde - hvad handler det om og hvordan kan det bruges?: Klik for at se foredraget

Jan Tønnesvang (Lecturer)

11 Sep 2015

Vitaliseringspsykologi som grundlag for ledelse under forandring: Temadag for Børne- og Ungeforvaltningens ledere i område Valby, Vesterbro og Kongens Enghave

Jan Tønnesvang (Lecturer)

9 Sep 2015

Kvadrantlogik og Vitaliseringsdynamik i Sociallægeinstitutionen

Jan Tønnesvang (Speaker)

28 May 201529 May 2015

Kvalificeret selvbestemmelse og vitaliseringspsykologi - fundament for en fælles faglighed: Temdag for Horstuphøj Behandlingshjem

Jan Tønnesvang (Lecturer)

21 May 2015

KvaS-Vital - et fælles fagligt fundament for pædagogik, undervisning og samarbejde: Områdemøde for ledere i Aarhus Nord

Jan Tønnesvang (Lecturer)

15 Apr 2015

Folkeuniversitetet Århus

Jan Tønnesvang (Visiting lecturer)

14 Apr 2015

KvaS-Vital som pædagogisk platform og praktisk metodik: In vivo rådgivning på Buskelundskolen

Jan Tønnesvang (Advisor)

24 Mar 2015

Vitaliseringspsykologi, Social Kapital & Signs of Safety - Hvordan hænger det sammen?: Oplæg på Børnecentret, Aarhus Kommne

Jan Tønnesvang (Lecturer)

24 Mar 2015

Ken Wilbers Integrale Perspektivisme: - Klik for at se foredraget

Jan Tønnesvang (Lecturer)

12 Mar 2015

Vitaliseringsmodellen - Grundlag og praksis i arbejdet med kriminalitets-orienterede unge: Det Kræminalpræventive råd (Temadag)

Jan Tønnesvang (Lecturer)

12 Mar 2015

Advidsoryboard vedrørende fremtidig Fritids- og Ungdomspædagogik

Jan Tønnesvang (Advisor)

1 Mar 20151 Jul 2015

Kvalificeret selvbestemmelse og vitaliseringspsykologi - Genbrugsguld i lærerens grundfaglighed: Læreruddannelsens interne efteruddannelse

Jan Tønnesvang (Lecturer)

27 Feb 2015

KvaS-Vital og Social Kapital - På forkant med udviklingen i Børnecentret: Temadag omkring fælles fagligt grundlag i Børnecentret, Aarhus Kommune

Jan Tønnesvang (Lecturer)

24 Feb 2015

Vitaliserende tilgang til ledelse under forandring: Foredragsturné for ledere i de fem områder for Fritids- og Ungdomspædagogik i Københavns Kommune

Jan Tønnesvang (Lecturer)

4 Feb 20156 Feb 2015

Intern Uddannelse i UU Lillebælt

Jan Tønnesvang (Speaker)

21 Jan 201513 Aug 2015

Integrativ Gestalt Praksis: 2014-2015

Jan Tønnesvang (Organizer)

10 Sep 201420 Jun 2015

IntegralDenmark.org (External organisation)

Jan Tønnesvang (Member)

1 Jun 2014 → …

Book review for Wiley Publisher (Journal)

Jan Tønnesvang (Reviewer)

15 Mar 2013 → …

Kvalificeret selvbestemmelse og kognitiv livssamtale med unge

Jan Tønnesvang (Participant)

21 Mar 2012 → …

Rekylgruppen til implementering af Kvalificeret Selvbestemmelse

Jan Tønnesvang (Advisor)

15 Mar 2012 → …

Coaching Psykologi (Journal)

Jan Tønnesvang (Editor)

1 Jan 2012 → …

Coaching Psychology (Journal)

Jan Tønnesvang (Editor)

1 Aug 2011 → …

Aarhus Research Group in Gestalt (External organisation)

Jan Tønnesvang (Member)

1 Nov 2010 → …

Research in Faith and Health (External organisation)

Jan Tønnesvang (Member)

1 Jan 2008 → …

Journal of Anthropological Psychology (Journal)

Jan Tønnesvang (Editor)

1 Jun 2007 → …

International Association for the Cognitive Science of Religion - IACSR (External organisation)

Jan Tønnesvang (Member)

5 Jan 2006 → …

Netværk for Integrativ Vitaliseringspædagogik, Intervention og Dannelse (NIVID) (External organisation)

Jan Tønnesvang (Member)

1 Jun 2004 → …

Psyke & Logos (Journal)

Jan Tønnesvang (Editor)

1 Jun 2004 → …

Gestalt Terapeutisk Forum, DK (External organisation)

Jan Tønnesvang (Member)

27 Feb 2004 → …