Department of Law

Jan Pedersen

 1. 2020
 2. Published

  Kommentarer til udvalgte domme om skattestrafferet skattesag og straffesag- Selvinkriminering - Retssikkerhedsloven § 10, SR-Skat 2020.79 BR. / Pedersen, Jan.

  In: SR-Skat, 2020, p. 178-184.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 3. Published

  Skatteforvaltning-Skatteproces-Skattekontrol. / Pedersen, Jan.

  Kbh. : Djøf Forlag, 2020. 438 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearchpeer-review

 4. 2019
 5. Published

  Kursgevinstlovens anvendelsesområde. / Pedersen, Jan.

  Skat med omtanke - festskrift til Tommy V. Christiansen. ed. / Torben Bagge; Leo Jantzen. Kbh. : Ex Tuto Publishing, 2019. p. 387-402.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 6. Published

  Skatte- og afgiftsstrafferet. / Pedersen, Jan.

  4. ed. Djøf Forlag, 2019. 499 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearch

 7. 2018
 8. Published

  Beskatning af kursgevinster og kurstab. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 693-746.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 9. Published

  Beskatning ved afståelse af fast ejendom. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 590-638.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 10. Published

  Beskatningen af børn. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 885-891.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 11. Published

  Beskatningen af ugifte samlevende. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 879-884.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 12. Published

  Beskatningen ved registreret partnerskab. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 877-878.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 13. Published

  Beskatningens formål og begrundelse. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 40-46.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 14. Published

  Den skattepligtige indkomst - SL §§ 4-6. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 192-199.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 15. Published

  Familiebeskatningen. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 847-892.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 16. Published

  Gaver. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 480-518.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 17. Published

  Nogle principielle hovedregler for beskatning af kapitalgevinster. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 542-589.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 18. Published

  SL § 4 - De skattepligtige indtægter. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 200-240.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 19. Published

  SL § 5 - De ikke-skattepligtige indtægter - Spekulation og næring. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 241-271.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 20. Published

  SL § 6 - De fradragsberettigede udgifter. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 272-341.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 21. Published

  Skattehistorie. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 47-56.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 22. Published

  Skatter og afgifter. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 32-39.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 23. Published

  Skatterettens placering og systematik. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 57-63.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 24. Published

  Skatterettens retsanvendelse. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 117-142.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 25. Published

  Skatterettens retskilder. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 83-116.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 26. Published

  Kommentarer til udvalgte skattestraffedomme. / Pedersen, Jan.

  In: SR-Skat, Vol. 2018, No. 03, 26.04.2018, p. 185-195.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 27. Published

  Ny skattekontrollov. / Pedersen, Jan.

  In: SR-Skat, Vol. 2018, No. 1, 2018.33, 06.02.2018, p. 33-47.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 28. Published

  Beskatning af kapitalafkast hidrørende fra deltagelse i skattepligtige juridiske personer. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 498-508.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 29. Published

  Det skatteretlige koncernbegreb. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 406-410.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 30. Published

  Driftstab. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 187-209.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 31. Published

  Indtræden af skattepligt. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 296-300.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 32. Published

  Kapitalændringer. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 592-595.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 33. Published

  Koncernlempelser. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 411-427.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 34. Published

  Koncernskærpelser. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 428-495.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 35. Published

  Kravet om national tilknytning – Fuld og begrænset skattepligt. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 269-295.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 36. Published

  Nogle skattepolitiske hovedprincipper for beskatning af juridiske personer – »Neutralitetsprincippet«. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 253-256.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 37. Published

  Objektiv skattepligt. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 319-400.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 38. Published

  Opgørelse og beregning af selskabsskatten. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 401-403.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 39. Published

  Ophør af skattepligt. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 301-308.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 40. Published

  Skatteretlig retsevne for juridiske personer. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 257-268.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 41. Published

  Skatteretsevne for juridiske personer. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 248-252.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 42. Published

  Subjektiv skattepligt. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 310-318.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 43. Published

  Tegning af aktiekapital – Skatteretlige hovedprincipper. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 556-560.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 44. Published

  Udbyttebeskatning. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 509-553.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 45. Published

  Virksomhedsomdannelse – Indskud til handelspriser – Afståelsesprincippet. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 571-580.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 46. Published

  Virksomhedsomdannelsesloven. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. 8. ed. Karnov Group, 2018. p. 581-591.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 47. 2017
 48. Published

  Kommentarer til udvalgte skattestrafferetlige domme : Forsinket afgivelse af transfer pricing dokumentation- manglende oplysning om indkomst i udenlandsk "transparent" selskab - ukorrekte afskrivninger, periodeforskydninger. / Pedersen, Jan.

  In: SR-Skat, No. 7, 2017.368, 06.11.2017, p. 368-377.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 49. Published

  International Skatteflugt (Del II) : Imødegåelse af skatteflugt. / Pedersen, Jan.

  In: Revision & Regnskabsvaesen, Vol. 2017, No. 7, RR.7.2017.46, 2017, p. 46-64.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 50. Published

  International skatteflugt (Del I) : Skatteflugtsproblemet - Juridisk, Økonomisk og Politisk. / Pedersen, Jan.

  In: Revision & Regnskabsvaesen, Vol. 2017, No. 6, RR.6.2017.22, 2017, p. 22-37.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 51. Published

  International skattekontrol - nogle afledede problemstillinger. / Pedersen, Jan.

  In: SR-Skat, No. 3, SR.2017.153, 2017, p. 153-169.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 52. 2016
 53. Published

  Gregar Berg-Rolness: Skatteparadisene og den internasjonale selskapsskatteretten. / Pedersen, Jan.

  In: Ugeskrift for Retsvæsen, 2016.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLiterature reviewResearchpeer-review

 54. Published

  Hævninger på senere afdødt familiemedlems konto- gavebeskatning og skattesvig, SKM 2016.414 BR og SKM 2016.430 Ø. / Pedersen, Jan.

  In: SR-Skat, No. 6, 2016, p. 398 -404.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 55. Published

  Skærpelse af praksis for personers fradrag for kurstab : SKM 2016.173 SKAT,(TfS 2016.246) Styresignal. / Pedersen, Jan.

  In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter, No. 398, TfS 2016, 398, 2016, p. 3174 -3184.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 56. 2015
 57. Published

  Kommentarer til aktuelle strafferetlige domme. / Pedersen, Jan.

  In: SR-Skat, Vol. 2015, No. 5/6, SR.2015.259, 15.11.2015, p. 259-266.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 58. Published

  Beskatning af kapitalafkast hidrørende fra deltagelse i skattepligtige juridiske personer. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 59. Published

  Beskatning af kursgevinster og kurstab. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 60. Published

  Beskatning ved afståelse af fast ejendom. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 61. Published

  Beskatningen af børn. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 62. Published

  Beskatningen af ugifte samlevende. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 63. Published

  Beskatningen af ægtefæller. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 64. Published

  Beskatningen ved registreret partnerskab. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 65. Published

  Beskatningens formål og begrundelse. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 66. Published

  Den skattepligtige indkomst, SL §§ 4-6. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 67. Published

  Den skatteretlige retsevne. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 68. Published

  Det skatteretlige koncernbegreb. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 69. Published

  Driftstab. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 70. Published

  Gaver. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 71. Published

  Indtræden af skattepligt. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 72. Published

  Kapitalændringer. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 73. Published

  Koncernlempelser. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 74. Published

  Koncernskærpelser. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 75. Published

  Konfiskation og beslaglæggelse i skattestrafferetten - TfK 2013.509 Ø og UfR 2014.707 Ø. / Pedersen, Jan.

  In: SR-Skat, No. 3, SR.2015.129, 2015, p. 129-136.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 76. Published

  Kravet om national tilknytning – Fuld og begrænset skattepligt. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 77. Published

  Nogle principielle hovedregler for beskatning af kapitalgevinster. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 78. Published

  Nogle skattepolitiske hovedprincipper for beskatning af juridiske personer – »Neutralitetsprincippet«. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 79. Published

  Objektiv skattepligt. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 80. Published

  Omgåelse og misbrug i skatteretten : før, nu og i fremtiden. / Pedersen, Jan.

  Den evige udfordring: omgåelse og misbrug i skatteretten. ed. / Jakob Bundgaard; Dennis Ramsdahl Jensen; Niels Winther-Sørensen. Kbh. : Ex Tuto Publishing, 2015. p. 107-133.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 81. Published

  Opgørelse og beregning af selskabsskatten. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 82. Published

  Ophør af skattepligt. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 83. Published

  SL § 4 – De skattepligtige indtægter. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 84. Published

  SL § 5 – De ikke-skattepligtige indtægter – Spekulation og næring. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 85. Published

  SL § 6 – De fradragsberettigede udgifter. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 86. Published

  Simpel og grov uagtsomhed i skattestrafferetten og i skatteforvaltnningsretten. / Pedersen, Jan.

  In: SR-Skat, Vol. 2015, No. 4 , SR.2015.160, 2015, p. 160-169.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 87. Published

  Skattehistorie. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 88. Published

  Skatter og afgifter. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 89. Published

  Skatteretlig retsevne for juridiske personer. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 90. Published

  Skatteretsevne for juridiske personer. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 91. Published

  Skatteretten 1. / Pedersen, Jan (Editor); Eriksen, Claus Hedegaard (Editor); Kerzel, Malene (Editor); Ferniss, Jane (Editor).

  7 ed. Kbh. : Karnov Group, 2015. 885 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearchpeer-review

 92. Published

  Skatteretten 2. / Pedersen, Jan (Editor); Eriksen, Claus Hedegaard (Editor); Kerzel, Malene (Editor); Ferniss, Jane (Editor).

  7 ed. Kbh. : Karnov Group, 2015. 781 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportBookResearchpeer-review

 93. Published

  Skatterettens placering og systematik. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 94. Published

  Skatterettens retsanvendelse. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 95. Published

  Skatterettens retskilder. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 1. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 96. Published

  Subjektiv skattepligt. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 97. Published

  Tegning af aktiekapital – Skatteretlige hovedprincipper. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 98. Published

  Udbyttebeskatning. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 99. Published

  Virksomhedsomdannelse – Indskud til handelspriser – Afståelsesprincippet. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 100. Published

  Virksomhedsomdannelsesloven. / Pedersen, Jan.

  Skatteretten 2. ed. / Jan Pedersen; Claus Hedegaard Eriksen; Malene Kerzel; Jane Ferniss. 7. ed. Kbh. : Karnov Group, 2015.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 101. 2014
 102. Published

  Anmeldelse: K. Bastian, 2014. Omgørelse - Skatteforvaltningsloven § 29. / Pedersen, Jan.

  In: Nordic Tax Journal, No. 1, 2014, p. 129-140.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLiterature reviewResearchpeer-review

 103. Published

  Ansættelsesfrister- Hovedaktionær- Værdi af fri bil - Betalingsomgørelse : SKM 2013.888 V, SKM 2013.889 H og SKM 2013.577 BR. / Pedersen, Jan.

  In: Revision & Regnskabsvaesen, No. 2, RR.2.2014.54, 2014, p. 54-64.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 104. Published

  Domstolsprøvelse af skattesager : Retssikkerhed, statistik og retsanvendelse. / Pedersen, Jan.

  In: Ugeskrift for Retsvæsen, No. 27, 28, 29, U.2014B.251, 2014, p. 251- 257.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 105. Published

  Kommentarer til aktuelle skattestrafferetlige domme : Revisoransvar, urigtige fradrag ved "tastselv" og undladt selvangivelse af aktieavance, selvom oplyst ved forskudsansættelse. / Pedersen, Jan.

  In: SR-Skat, Vol. 2014, No. 6, SR.2014.292, 2014, p. 292-299.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 106. Published

  Kommentarer til udvalgte skattestraffedomme, SKM 2013.631 Ø, Bonusudbetalinger - SKM 2013.661 BR, Aktieavancer - SKM 2013.725 V, Omfakturering. / Pedersen, Jan.

  In: SR-Skat, No. 1, SR.2014.57, 2014, p. 57 - 64.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 107. Published

  Skatteflugt og skattely - et essay. / Pedersen, Jan.

  In: Juristen, Vol. 2014, No. 5, 2014, p. 141-148.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Previous 1 2 3 Next