Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jakob Ladegaard

Frihedens ø, lighedens landevej og broderskabets sten: Litteraturens demokratiske former hos Friedrich Hölderlin, William Wordsworth og Victor Hugo

Research output: Book/anthology/dissertation/reportPh.D. thesis

  • The Department of Comparative Literature
Afhandlingen undersøger den romantiske litteraturs forhold til demokratisk politik i kølvandet på Den Franske Revolution, som i forlængelse af blandt andre Hannah Arendt og Claude Lefort fortolkes som en paradigmatisk demokratisk begivenhed i moderne historie. Med inspiration fra især den franske filosof Jacques Rancière udvikler afhandlingens indledning en teoretisk ramme for forståelsen af romantikkens revolutionerende litteraturopfattelse og dens mulige forbindelse til demokratisk teori og praksis. I de tre følgende hovedafsnit udmøntes det teoretiske afsæt i historisk og filosofisk kontekstualiserede nærlæsninger af tre hovedværker fra den europæiske romantik: Hölderlins brevroman Hyperion (1797/9), Wordsworths episke digt The Prelude (1805) og Hugos historiske roman Notre-Dame de Paris (1832). Analysen af Hyperion angår romanens behandling af den idé om menneskets æstetiske dannelse, som man i samtiden kender fra Friedrich Schiller, mens analysen af The Prelude særligt fokuserer på digtets fremstilling af forholdet mellem poetisk indbildningskraft og republikanske idealer. I Hugos roman er det især den litterære konstruktion af den nationale historie i en politisk optik, der påkalder sig interesse. Gennem studiet af de tre værker, der sjældent er blevet læst sammen, udpeger afhandlingen dels nye perspektiver på de indre sammenhænge i europæisk romantik, og giver dels et bidrag til de aktuelle teoretiske diskussioner om den romantiske litteraturs forhold til politik.
Original languageDanish
Place of publicationÅrhus
Number of pages301
Publication statusPublished - 2010

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 20640319