Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jacob Sterup

Størrelse og udvikling af fuglebestande i Danmark - 2019: Artikel 12-rapportering til Fuglebeskyttelsesdirektivet

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReport

Links

Miljø- og fødevareministeriet fremsendte i oktober 2019 Danmarks Artikel 12-rapportering for perioden 2013-2018. Rapporteringen i 2019 er foretaget af Miljøstyrelsen som ansvarlig myndighed på grundlag af rådgivning og metodevalg fastlagt af DCE, Aarhus Universitet. Dansk Ornitologisk Forening / BirdLife Danmark (DOF) har bidraget med data og analyser for fuglearter, der ikke er omfattet af NOVANA-overvågningen. Formålet med denne rapport er derfor at skabe et overblik over resultaterne af den danske Artikel 12-rapportering. Afrapporteringen af fuglearterne er landsdækkende og omhandler i alt 226 arter. I alt er foretaget 245 artsrapporteringer for 46 overvintrende arter, 196 ynglefuglearter og yderligere tre arter, der kun forekommer i trækperioden, og dermed er alle regelmæssigt forekommende danske arter på Fuglebeskyttelsesdirektivets lister omfattet.
Original languageDanish
Place of publicationAarhus
PublisherAarhus Universitet, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi
Number of pages46
ISBN (Print)978-87-7156-464-8
Publication statusPublished - 2019
SeriesVidenskabelig rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
Volume363

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 178742753