Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ingrid Kaag Thomsen

 1. 2022
 2. Published
 3. Published

  Endelig rapport i pilotprojekt om biomasse. / Gislum, René; Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller et al.

  2022. 21 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 4. Published
 5. Published

  Scenario analysis using the Daisy model to assess and mitigate nitrate leaching from complex agro-environmental settings in Denmark. / Rashid, Muhammad Adil; Bruun, Sander; Styczen, Merete Elisabeth et al.

  In: Science of the Total Environment, Vol. 816, 151518, 10.04.2022.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 6. Published

  The Askov long-term field experiment (1894–2021) represents a unique research platform#. / Christensen, Bent T.; Thomsen, Ingrid K.; Eriksen, Jørgen.

  In: Journal of Plant Nutrition and Soil Science, Vol. 185, No. 2, 04.2022, p. 187-201.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperReviewResearchpeer-review

 7. Published

  Vurdering af undtagelser for jordbearbejdningsregler ifm. fastlæggelse af GLM 6. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Konnerup, Dennis et al.

  No. 2022-0355984, 2022. 10 p., Apr 22, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 8. Published

  Vurderingen af miljøeffekten ved variabel tildeling af husdyrgødning under præcisionslandbrug. / Nørremark, Michael; Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  No. 2021-0310376, 2022. 12 p., Apr 21, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 9. Published

  Periode for første slæt af græs udlagt i vinterkorn (omdrift), der høstes som grønkorn, i forhold til kulstofopbygningen på græsarealet. / Jensen, Johannes Lund; Thomsen, Ingrid Kaag; Eriksen, Jørgen.

  No. 2022-0346032, 2022. 4 p., Mar 29, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 10. Published

  Vurdering af muligt overlap mellem effekter ved ændring af efterafgrøderegel (efterafgrøde efterfulgt af slåningsbrak) og den beregnede effekt af GLM8. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller.

  No. 2022-0354732, 2022. 7 p., Mar 31, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 11. Published

  Vurderinger af effekter i forbindelse med høringssvar for udkast til plantedækkebekendtgørelsen for planperioden 2022/2023. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  No. 2022-0349977, 2022. 7 p., Mar 18, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 12. Published

  Vurdering af bemærkninger fra SEGES til leverance om effekten af tidlig såning af grønkorn. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Jensen, Johannes Lund.

  No. 2022-0339957, 2022. 7 p., Feb 23, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 13. Published

  Normer til to nye afgrødekoder for græs med kløver/lucerne udlagt i vinterkorn. / Jensen, Johannes Lund; Thomsen, Ingrid Kaag.

  No. 2022-0326733, 2022. 4 p., Jan 10, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 14. Published

  Cereal straw incorporation and ryegrass cover crops: the path to equilibrium in soil carbon storage is short. / Jensen, Johannes Lund; Eriksen, Jørgen; Thomsen, Ingrid Kaag et al.

  In: European Journal of Soil Science, Vol. 73, No. 1, e13173, 01.2022.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 15. Published

  Effect of winter cereal sowing time on yield and nitrogen leaching based on experiments and modelling. / Vogeler, Iris; Thomsen, Ingrid Kaag; Taube, Friedhelm et al.

  In: Soil Use and Management, Vol. 38, No. 1, 01.2022, p. 663-675.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 16. Published

  Marginal nitrate leaching around the recommended nitrogen fertilizer rate in winter cereals. / Vogeler, Iris; Thomsen, Ingrid Kaag; Jensen, Johannes L. et al.

  In: Soil Use and Management, Vol. 38, No. 1, 01.2022, p. 503-514.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 17. Published

  Vurdering af effekten af efterafgrøder, hvis efterafgrøder efterfølges af brak i stedet for vårsået afgrøde. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  No. 2022-0328099, 2022. 5 p., Jan 28, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 18. Published

  Vurdering af effekten af tidlig såning af vinterkorn ved høst til grønkorn. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Jensen, Johannes Lund.

  No. 2021-0324344, 2022. 6 p., Jan 24, 2022. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 19. 2021
 20. Published
 21. Published

  Udvikling i udbytter for danske landbrugsafgrøder. / Jensen, Johannes Lund; Thomsen, Ingrid Kaag.

  No. 2021-0294562, 2021. 4 p., Nov 21, 2021.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 22. Published

  Fagligt bidrag til besvarelse af MOF-spørgsmål 49 og 57 om efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Cronin, Iris Vogeler; Thomsen, Ingrid Kaag.

  No. 2021-0306896, 2021. 14 p., Nov 18, 2021.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 23. Published

  Kommentarer til oplæg til brug på workshop i pilotprojekt biomasse og efterafgrøder. / Gislum, René; Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2021. 9 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 24. Published

  Vurdering af konsekvensen ved afpudsning af MFO-græsudlæg. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  No. 2021-0298609, 2021. 4 p., Nov 01, 2021.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 25. Published

  Arealhistorikkens betydning for effekten af klima og miljø for braklagte arealer. / Hansen, Elly Møller; Pedersen, Birger Faurholt; Blicher-Mathiesen, Gitte et al.

  No. 2021-0244828, 2021. 27 p., Sep 23, 2021.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 26. Published

  Afrapportering af markforsøg med efterafgrøder samt beregning af kvotereduktion. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  No. 2021-0222220, 2021. 31 p., Aug 13, 2021.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 27. Published
 28. Published

  Spring barley grown for decades with straw incorporation and cover crops: Effects on crop yields and N uptake. / Jensen, Johannes Lund; Thomsen, Ingrid Kaag; Eriksen, Jørgen et al.

  In: Field Crops Research, Vol. 270, 108228, 01.08.2021.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 29. Published

  Næringsstofbalancer og næringsstofoverskud i landbruget 1999/00 - 2019/20. / Jensen, Johannes Lund; Thomsen, Ingrid Kaag.

  No. 2021-0220846, 2021. 20 p., Jun 28, 2021.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 30. Published

  Soil carbon sequestration potential of cereal straw incorporation and ryegrass cover crops. / Jensen, Johannes Lund; Eriksen, Jørgen; Thomsen, Ingrid Kaag et al.

  2021. Poster session presented at Seminar on Technologies for a Danish Zero Greenhouse Gas Emission Agriculture.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 31. Published

  Tillægsspørgsmål til ”Opdateret viden om bekæmpelsesmuligheder og udbredelse af aksløberens larve”. / Enkegaard, Annie; Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  No. 2021-0249385, 2021. 4 p., Jun 14, 2021.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 32. Published

  Faglig vurdering af forslag fra SEGES om at anvende standard tusind-kornsvægt (TKV) ifm dokumentation for alternativet efterafgrødeblandinger med kvælstoffikserende arter. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  No. 2021-0254357, 2021. 7 p., Jun 28, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 33. Published

  Analyser i pilotprojekt om biomasse på baggrund af data fra forsøgsår 2020. / Gislum, René; Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller et al.

  No. 2021-0206943, 2021. 18 p., May 05, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 34. Published

  Vurderinger af effekter ifm. høringssvar for plantebekendtgørelsen. / Hansen, Elly Møller; Sørensen, Peter; Thomsen, Ingrid Kaag.

  No. 2021-0229492, 2021. 5 p., Apr 12, 2021.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 35. Published

  Fordeling af målrettede efterafgrøder til beregning af kvælstofudvaskning fra økologi. / Thomsen, Ingrid Kaag; Pedersen, Birger Faurholt; Eriksen, Jørgen et al.

  No. 2021-0220851, 2021. 9 p., (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 36. Published

  Fertiliser N rates interact with sowing time and catch crops in cereals and affect yield and nitrate leaching. / Cronin, Iris Vogeler; Jensen, Johannes Lund; Thomsen, Ingrid Kaag et al.

  In: European Journal of Agronomy, Vol. 124, 126244, 03.2021.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 37. Published

  Vurdering af vandingskrav ift. forhøjet N-norm på JB1-4. / Andersen, Mathias Neumann; Jensen, Johannes Lund; Thomsen, Ingrid Kaag.

  No. 2021-0209710, 2021. 10 p., Mar 16, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 38. Published
 39. Published

  Kvantificering af effekten af brak – del 1. / Hansen, Elly Møller; Blicher-Mathiesen, Gitte; Thomsen, Ingrid Kaag et al.

  No. 2021-0196919, 2021. 8 p., Feb 26, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 40. Published

  Kvælstofnorm på JB11 (humusjorde). / Jensen, Johannes Lund; Thomsen, Ingrid Kaag.

  No. 2019-760-001045, 2021. 15 p., Feb 10, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 41. Published

  Opdateret viden om bekæmpelsesmuligheder og udbredelse af aksløberens larve. / Enkegaard, Annie; Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  No. 2021-0198332, 2021. 10 p., Feb 17, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 42. Published

  Subsoil compaction effect on spatio-temporal root growth, reuse of biopores and crop yield of spring barley. / Wahlström, Ellen M.; Kristensen, Hanne L.; Thomsen, Ingrid K. et al.

  In: European Journal of Agronomy, Vol. 123, 126225, 02.2021.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 43. Published

  Vurdering af kvælstofudvaskningsmæssige konsekvenser ved ændrede udbringningsperioder for fast husdyrgødning. / Sørensen, Peter; Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller.

  No. 2020-0192803, 2021. 15 p., Feb 15, 2021. (Rådgivningsnotat fra DCA – National Center for Fødevarer og Jordbrug).

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 44. Published

  Efterafgrøder øger kulstoflagring og giver bedre jordstruktur. / Jensen, Johannes Lund; Christensen, Bent Tolstrup; Munkholm, Lars Juhl et al.

  2021. Abstract from Planter i Fokus, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceResearch

 45. Published

  Comments on the draft SAIO Implementing Regulation on statistic on nutrients. / Blicher-Mathiesen, Gitte; Thomsen, Ingrid Kaag; Børsting, Christian Friis et al.

  No. 2021-0218751, 2021. 6 p., Nov 10, 2021.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 46. Published
 47. 2020
 48. Published

  Effekten af præcisionsjordbrug og omregning til efterafgrøder. / Nørremark, Michael; Gislum, René; Sørensen, Peter et al.

  No. 2020-0191867, 2020. 9 p., Dec 17, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 49. Published

  Supplering af normer til indstillingen af afgrødekoder for planperioden 2020/2021. / Jensen, Johannes Lund; Thomsen, Ingrid Kaag; Jensen, Martin.

  No. 2020-0165681, 2020. 18 p., Dec 01, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 50. Published

  Afledte effekter ved miljø- og klimavenlig landbrugspraksis på græsarealer. / Kristensen, Troels; Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller et al.

  No. 2020-0143581, 2020. 10 p., Oct 09, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 51. Published

  Anden runde af spørgsmål om kvælstoffikserende arter som efterafgrøder. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Sørensen, Peter.

  No. 2020-0173629, 2020. 4 p., Oct 28, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 52. Published

  Vurdering af natur-, miljø- og klimamæssige effekt af et 2-årigt jordbehandlingskrav på arealer med blomster- og bestøverbrak. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Hutchings, Nick et al.

  DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2020. 23 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 53. Published

  Revurdering af Landbrugsstyrelsens kontrolmodel 2019 (trappemodellen). / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Jensen, Johannes Lund et al.

  No. 2020-0133641, 2020. 15 p., Sep 01, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 54. Published

  Beregning af kvotereduktion for sen etablering ved brug af kvælstoffikserende arter. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller.

  No. 2020-0162916, 2020. 8 p., Sep 23, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 55. Published
 56. Published

  Supplerende spørgsmål om bonus ved etablering af efterafgrøder før 20. august. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Sørensen, Peter.

  No. 2020-0162918, 2020. 6 p., Sep 21, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 57. Published

  Supplerende spørgsmål om kvælstoffikserende arter som efterafgrøder. / Sørensen, Peter; Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller.

  No. 2020-0162917, 2020. 4 p., Sep 21, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 58. Published

  Vurdering af oliehør som ny art på listen over godkendte efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  No. 2020-0133672, 2020. 3 p., Aug 31, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 59. Published

  Bidrag til MOF spørgsmål nr. 1231. / Olesen, Jørgen E; Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller et al.

  No. 2020-0141283, 2020. 2 p., Aug 21, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 60. Published

  Flerårigt sædskifte med tætning som alternativ til pligtige efterafgrøder. / Sørensen, Peter; De Notaris, Chiara; Hansen, Elly Møller et al.

  No. 2020-0062370, 2020. 14 p., Jul 10, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 61. Published

  Virkemidler til reduktion af kvælstofbelastningen af vandmiljøet. / Eriksen, Jørgen; Thomsen, Ingrid Kaag; Hoffmann, Carl Christian et al.

  Aarhus : Aarhus Universitet - DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2020. 454 p. (DCA rapport; No. 174).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 62. Published

  Fastsættelse af kvotereduktion ved etablering af efterafgrøder senere end 20. august og omregningsfaktor ved såning tidligere end 20. august. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  No. 2019-760-001299 og 2019-760-001300, 2020. 29 p., Jul 01, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 63. Published

  Tilføjelse af nye arter på listen over godkendte efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Sørensen, Jørn Nygaard; Thomsen, Ingrid Kaag et al.

  No. 2019-0019820, 2020. 25 p., Mar 12, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 64. Published

  Opdatering af baseline 2021. / Blicher-Mathiesen, Gitte; Christensen, Jesper Heile; Børgesen, Christen Duus et al.

  Aarhus : Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, 2020. 140 p. (Teknisk rapport fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi; No. 162).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 65. Published

  Græs som virkemiddel i kvælstofreguleringen (Del 2). / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Pedersen, Birger Faurholt et al.

  No. 2019-0010977, 2020. 7 p., Jan 13, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 66. Published

  Opklarende spørgsmål til efterafgrøder bl.a. forudsætninger og dyrkningspraksis. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  No. 2020-0041975, 2020. 6 p., Jan 20, 2020.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 67. Published

  Baseline 2027 for udvalgte elementer. / Blicher-Mathiesen, Gitte; Sørensen, Peter; Kristensen, Troels et al.

  2020.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissionedpeer-review

 68. Unpublished

  EFFECT OF WINTER CEREAL SOWING TIME ON YIELD AND NITRATE LEACHING BASED ON EXPERIMENTS AND MODELLING. / Cronin, Iris Vogeler; Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller.

  2020. Abstract from 16th ESA Congress, Sevilla, Spain.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceCommunication

 69. Published

  Nitrate leaching from suction cup data : Influence of method of drainage calculation and concentration interpolation. / Vogeler, Iris; Hansen, Elly Møller; Nielsen, Svend et al.

  In: Journal of Environmental Quality, Vol. 49, No. 2, 2020, p. 440-449.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 70. 2019
 71. Published

  Estimating nitrogen release from Brassicacatch crop residues : comparison of different approaches within the APSIM model. / Vogeler, Iris; Cichota, Rogerio; Thomsen, Ingrid K. et al.

  In: Soil and Tillage Research, Vol. 195, 104358, 12.2019.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 72. Published

  Græs som virkemiddel i kvælstofreguleringen (Del 1). / Thomsen, Ingrid Kaag; Pedersen, Birger Faurholt; Kristensen, Troels et al.

  No. 2019-760-001116, 2019. 19 p., Nov 20, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 73. Published
 74. Published

  Bemærkninger til krav for indberetning af data i pilotprojekt om biomasse. / Gislum, René; Thomsen, Ingrid Kaag.

  No. 2019-760-001324, 2019. 3 p., Sep 19, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 75. Published

  Revurdering af omregningsfaktor for tidlig såning af vintersæd som alternativ til efterafgrøder. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller.

  No. 2019-760-001288, 2019. 6 p., Aug 14, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 76. Published

  Beskrivelse af setup for vidensindsamling og måling af NDVI-værdi i pilotprojekt om biomasse. / Gislum, René; Nyholm Jørgensen, Rasmus; Thomsen, Ingrid Kaag et al.

  No. 2019-760-001283, 2019. 3 p., Jul 03, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 77. Published

  Overordnet vurdering af risiko for merudvaskning i pilotprojektordning om biomasse. / Thomsen, Ingrid Kaag; Gislum, René; Hansen, Elly Møller et al.

  No. 2019-760-001282, 2019. 7 p., Jul 03, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 78. Published

  Notat om status for eksisterende viden om roedyrknings effekter for miljø, natur og klima. / Hansen, Elly Møller; Christensen, Bent Tolstrup; Jørgensen, Lise Nistrup et al.

  No. 2019-760-001256, 2019. 9 p., Jun 12, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 79. Published

  Catch crops for increasing nitrogen use efficiency in cropping systems. / Cronin, Iris Vogeler; Cichota, R; Thomsen, Ingrid Kaag et al.

  2019. Abstract from Land Use and Water Quality, Aarhus, Denmark.

  Research output: Contribution to conferenceConference abstract for conferenceCommunication

 80. Published

  Legumes in catch crop mixtures : Effects on nitrogen retention and availability, and leaching losses. / Vogeler, Iris; Hansen, Elly M.; Thomsen, Ingrid K. et al.

  In: Journal of Environmental Management, Vol. 239, 06.2019, p. 324-332.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 81. Published

  Fastsættelse af NDVI-krav i pilotprojektet om biomasse. / Gislum, René; Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller et al.

  No. 2019-760-001133, 2019. 8 p., May 22, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 82. Published

  Impacts of controlled drainage during winter on the physiology and yield of winter wheat in Denmark. / Deichmann, Majken M.; Andersen, Mathias N.; Thomsen, Ingrid K. et al.

  In: Agricultural Water Management, Vol. 216, 01.05.2019, p. 118-126.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 83. Published

  Afklaring af om der er grundlag for en ny faglig opdatering af kvælstofudvaskning fra økologiske bedrifter. / Olesen, Jørgen E; Kristensen, Troels; Kristensen, Ib Sillebak et al.

  No. 2019-760-001010, 2019. 5 p.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 84. Published

  Fastlæggelse af dyrkningsperiode for landbrugsafgrøder under danske forhold. / Thomsen, Ingrid Kaag; Boelt, Birte; Hansen, Elly Møller et al.

  No. 2019-760-001228, 2019. 12 p., Mar 28, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 85. Published
 86. Published

  Vintersæd efter efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Olesen, Jørgen Eivind et al.

  No. 2019-760-001233, 2019. 10 p., Mar 22, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 87. Published

  Gødskning gennem 125 år : de langvarige gødningsforsøg ved Askov Forsøgsstation: 1894-2019. / Christensen, Bent Tolstrup; Thomsen, Ingrid Kaag; Eriksen, Jørgen.

  Aarhus : DCA - Nationalt center for fødevarer og jordbrug, 2019. 48 p. (DCA rapport; No. 150).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 88. Published

  The Askov long-term experiments : 1894-2019 : a unique research platform turns 125 years. / Christensen, Bent Tolstrup; Thomsen, Ingrid Kaag; Eriksen, Jørgen.

  Aarhus : Aarhus Universiet, 2019. 74 p. (DCA rapport; No. 151).

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportResearch

 89. Published
 90. Published
 91. Published

  Markforsøg med efterafgrøder: Etableringstidspunktets betydning for dækningsgrad. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Larsen, Rene et al.

  No. 2019-760-001110, 2019. 10 p., Apr 30, 2019.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 92. 2018
 93. Published

  A simple model to estimate nitrogen mineralization and leaching from catch crop residues depending on their chemical composition. / Cronin, Iris Vogeler; Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller.

  2018. 81 Poster session presented at ISMC - International Soil Modeling Consortium - Conference 2018, Wageningen, Netherlands.

  Research output: Contribution to conferencePosterResearch

 94. Published

  Betragtninger vedrørende miljøeffektberegninger af pilotprojektordning om præcisionslandbrug. / Nørremark, Michael; Thomsen, Ingrid Kaag; Blicher-Mathiesen, Gitte et al.

  No. 2018-760-000878, 2018. 4 p., Sep 20, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 95. Published

  Miljø- og klimaeffekter i den fremtidige landbrugsreform. / Dalgaard, Tommy; Thomsen, Ingrid Kaag; Strandberg, Morten Tune et al.

  No. 2018-760-000867, 2018. 10 p., Sep 11, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 96. Published

  Omregningsfaktor for tidlig såning af vintersæd i planperioden 2018/2019 under de særlige vejrmæssige omstændigheder i 2018. / Thomsen, Ingrid Kaag; Vinther, Finn Pilgaard; Hansen, Elly Møller.

  No. 2018-760-000876, 2018. 5 p., Aug 15, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 97. Published

  Normer til efterafgrøder samt hovedafgrøder etableret i efterafgrøder. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag.

  No. 2018-760-000875, 2018. 4 p., Aug 14, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 98. Published

  Spørgsmål til AU ang. tørken og efterafgrøder m.m. / Thomsen, Ingrid Kaag; Andersen, Mathias Neumann; Olesen, Jørgen Eivind.

  No. 2018-760-000870, 2018. 8 p., Aug 06, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 99. Published

  Hvilken effekt har CAP13+ reformen haft på næringsstoffer, klima og biodiversitet? / Dalgaard, Tommy; Andersen, Hans Estrup; Blicher-Mathiesen, Gitte et al.

  2018. 75 p.

  Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

 100. Published

  N-effektvurderinger for intelligente bufferzoner (IBZ): omregningsfaktor til efterafgrøder. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Vinther, Finn Pilgaard.

  No. 2018-760-000840, 2018. 5 p., Jun 29, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 101. Published

  Muligheder for reduktion af næringsstoftab i græsrige sædskifter. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Petersen, Søren O. et al.

  No. 2018-760-000776, 2018. 38 p., May 15, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 102. Published

  Residual N effect of long-term applications of cattle slurry using winter wheat as test crop. / Suarez, Alfonso; Thomsen, Ingrid Kaag; Rasmussen, Jim et al.

  In: Field Crops Research, Vol. 221, 15.05.2018, p. 257-264.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 103. Published

  Betydningen af kontroltidspunktet for vurdering af dækningsgraden af græsudlæg i majs. / Hansen, Elly Møller; Thomsen, Ingrid Kaag; Andersen, Mathias Neumann et al.

  No. 2018-760-000638, 2018. 4 p., Apr 17, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 104. Published

  Kvælstoffikserende afgrøder som MFO. / Thomsen, Ingrid Kaag; Hansen, Elly Møller; Strandberg, Morten Tune et al.

  No. 2018-760-000591, 2018. 12 p., Mar 22, 2018.

  Research output: Memorandum/expositionMemorandum

 105. Published

  Early sowing increases nitrogen uptake and yields of winter wheat grown with cattle slurry or mineral fertilizers. / Suarez, Alfonso; Rasmussen, Jim; Thomsen, Ingrid Kaag et al.

  In: Journal of Agricultural Science, Vol. 156, No. 2, 16.03.2018, p. 177-187.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Previous 1 2 3 4 Next