Inger Schoonderbeek Hansen

Associate professor

Profile photo

Inger Schoonderbeek Hansen

Associate professor

  • School of Communication and Culture - Peter Skautrup Centre for Jutlandic Dialect Research
  • School of Communication and Culture - Scandinavian Studies
  • School of Communication and Culture - Scandinavian Studies
Postal address:
Jens Chr. Skous Vej 4
1910, 015A
8000
Aarhus C
Denmark
Postal address:
Jens Chr. Skous Vej 2
1485, 338
8000
Aarhus C
Denmark

Email: jysis@cc.au.dk

Mobile: +4593521699

Phone: +4592521699

Curriculum Vitae

Personlige oplysninger

1970: Født i Bergen op Zoom, Nederland.

1995: Bosat i Danmark siden 1995; gift, mor til 2 børn (2004 & 2006).

 

Ansættelser

01.09.2018-: (forsat) Ansat som lektor v/Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi, Institut for Kommunikation og Kultur med hovedopgaver i redaktion af Jysk Ordbog (www.jyskordbog.dk), forskning inden for såvel sproglig variation (geografisk, aldersmæssigt, historisk etc.) og ordbogsrelaterede emner (leksikografi, grammatik, semantik m.m.) og undervisning på alle sproglige moduler af både BA- og KA-uddannelserne i Nordisk sprog, litteratur og medier; desuden formidling og samarbejder med eksterne partnere. 

01.02.2015-31.08.2018: Afdelingsleder på Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

2012-2014: Uddannelsesfagudvalgsleder (UL) for Nordisk Sprog og Litteratur, Viking studies, Begivenhedskultur og Oplevelsesøkonomi.

2010- : Ansat som lektor v/Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi, Institut for Kommunikation og Kultur med hovedopgaver i redaktion af Jysk Ordbog (www.jyskordbog.dk) og undervisning på alle sproglige moduler Nordisk; desuden forskning og formidling.

2005-2009: Ansat som adjunkt v/Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Nordisk Institut (01.04.2005-30.06.2007 på deltid (22/37); fra 01.07.2007-31.12.2009 på fuldtid) med hovedopgaver i redaktion af Jysk Ordbog og undervisning på Nordisk Institut; desuden forskning og formidling.

2000-2005: Ansat som forskningsassistent henholdsvis forskningsadjunkt v/Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning/Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, Aarhus Universitet.

1997-2000: Ansat som ph.d.-stipendiat v/Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning, Aarhus Universitet.

1995-1997: Projektansat v/Institut for Jysk Sprog- og Kulturforskning, Aarhus Universitet.

1995-2006: Ansat som freelance oversætter v/ABC-Sprog, Århus.

 

Deltagelse i udvalg, bestyrelser mv.

Eksterne organisationer

Fra 01.03.2019: Medlem af Teoretisk Pædagogikums almene gruppe for humanstiske fag

01.01.2013-31.12.2019: Medlem af Dansk Sprognævns Repræsentantskab (repræsentant for Danske Universiteter).

01.01.2017-31.12.2019: Medlem af Dansk Sprognævns Bestyrelse.

19.06.2018: Ekstern ekspert i selvakkrediteringspanel på Danskuddannelsen, Aalborg Universitet.

01.01.2013-31.12.2016: Medlem af Dansk Sprognævns Fagråd for retskrivning.

2004-2012: Bestyrelsesmedlem i Foreningen af Leksikografer i Danmark (LEDA, jf. http://www.leksikografer.dk).

 

AU-organisationer

01.02.2015-31.01.2019: Studienævnsrepræsentant, Institut for Kommunikation og Kultur.

01.09.2018-31.01.2019: Formand for Studienævnet, Institut for Kommunikation og Kultur.

01.02.2015-31.08-2019: Formand for Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomis Uddannelsesnævn (UN)

01.02.2015-28.02.2018: Ledelsesrepræsentant i Arbejdsmiljøudvalg Nobel og Trøjborg

01.09.2012-31.01.2018: Ledelsesrepræsentant i Husudvalget i Nobelparken

01.02.2013-31.07.2013 + 01.02.2018-31.01.2019: Medlem som uddannelsesfagudvalgsleder (UL) for Forretningsudvalg Institut for Kommunikation og Kultur.

2012-2014: UL-medlem for UFU'et for Nordisk, Viking studies, Begivenhedskultur og Oplevelsesøkonomi.

2012-2014: UL-medlem for Studienævnet på Institut for Æstetik og Kommunikation (IÆK).

2012-2014: UL-medlem for Arbejdsmiljøudvalget Nobel og Trøjborg.

2012-2014: UL-medlem for Husudvalget Nobelparken.

2010-2012: VIP-medlem Nordisk Instituts Studienævn/UFU'et for Nordisk, Viking studies, Begivenhedskultur & Oplevelsesøkonomi.

2005-2012: Mødeindkalder, ordstyrer for sproglærersektionen på Nordisk Institut.

 

Ph.d.-vejledning

01.09.2018-31.08.2022: Yonatan Ungermann Goldshtein (4 + 4): The melody of Jutland. A digital study of intonational variation in the traditional dialects of Jutland.

Ph.d.-bedømmelser

forår 2019: Formand for bedømmelsesudvalg af Heidi Agerbo Pedersens ph.d.-afhandling A Theoretical Description of the Operative Function and its implementation in the Conceptualisation of Danish Lexicographical Tools in Psysical Training.

forår 2015: Formand for bedømmelsesudvalg af Katrine Thisted Petersens ph.d.-afhandling Udviklingen af inkorporation fra gammel-dansk til moderne dansk - fra umarkerede kasusformer til markeret artikelløshed og enhedstryk.

Stillingsbedømmelser

efterår 2018: Eksternt medlem bedømmelsesudvalg til sproglige lektorater ved Københavns Universitet

2012-2018: Som afdelingsleder involveret som medlem i ansættelsesudvalg til adskillige stillinger på både Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi og Afdeling for Lingvistik, Semiotik og Kognitiv Science.

2012-2018: Som afdelingsleder stærkt involveret i stillingsbesættelser (udarbejdelse af opslag, nedsættelse af bedømmelsesudvalg mv.)

Undervisning, kurser, vejledning, supervision mv.

1999- : Kurser på bachelor-, tilvalgs- og kandidatuddannelsen i Nordisk sprog og litteratur (inkl. EVU), bl.a. i alle discipliner på sprogmodulet (Morfologi & syntaks, Sproglig tekstanalyse, Sprogvidenskabelige emneområder og Sprogbrugsanalyse), emner inden for sproglig variation (dialektologi, sociolingvistik, dansk som andetsprog mv.), sproghistorie (1600-tallet, Holberg, H.C. Andersen, leksikografi mv.), sprogpædagogik (bl.a. danskfaget), sprognormering (sprogsociologi, sprogrigtighed mv.).

2005- : Vejledning af studerende på bachelor-, tilvalgs- og kandidatuddannelsen i Nordisk sprog og litteratur (inkl. EVU), bl.a. mindre skriftlige opgaver, bachelorprojekter og specialer.

2006: Kursus i nederlandsk for Sprogbroen, København.

2012-2019: Underviser på Danskfagets didaktik, det sproglige perspektiv (AU-Arts' Underviserprofil, tværgående kandidatfag, 3. semester), sammen med kolleger fra de ‘litterære’ og ‘mediemæssige’ perpektiver, og inkl. kontakt med gymnasielærere og gymnasieforskere.

 

Uddannelse

2018: Ph.d.-vejlederkursus, Aarhus Universitet

2015: Lederkursus, Arts, Aarhus Universitet.

2014: Arbejdsmiljø, basiskursus.

2012-2013: Lederkursus, Arts, Aarhus Universitet.

2005-6: Kursus i Universitetspædagogik for adjunkter, Aarhus Universitet.

2002: Ph.d. i dansk med afhandlingen Rigssprogstendenser kontra dialektalt præg i udvalgte retstekster fra 1600-tallet (jf. publikationslisten).

1996: Sommerschool i Linköping, Sverige.

1996: Cand.phil. i dansk (meritoverført) og cand.mag i humaniora (ækvivalensbedømt) fra Aarhus Universitet.

1995: Kandidat i “Skandinavistik”, skandinaviske sprog og kultur med dansk som hovedfag, fra Universiteit van Amsterdam, Nederland (Doctoranda (Drs.)) (inkl. 1 års ophold som udvekslingsstuderende (Erasmus stipendiat) ved Aarhus Universitet, Nordisk Institut).

Publications

Jysk Ordbog: – af hvem, til hvem og hvorfor?

Schoonderbeek Hansen, I., 30 Jun 2020, (In preparation) In : Nordiske studier i lexikografi. 15

17. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog

Schoonderbeek Hansen, I., Hougaard, T. T. (ed.) & Goldshtein, Y. (ed.), Aug 2019, Aarhus. 590 p.

Fraseologi: – genveje og omveje. Festskrift til Torben Arboe i anledning af hans 70-årsdag den 8. september 2018

Schoonderbeek Hansen, I. & Sørensen, V. (ed.), 8 Sep 2018, 218 p.

16. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog

Hansen, I. S. (ed.), Hougaard, T. T. (ed.) & Petersen, K. T. (ed.), Sep 2017, Nordisk, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet. (MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog, Vol. 16).

Goderåd

Hansen, I. S., 2 May 2016, EDO: Ebbas Danske Ordbog. Fahl, L. K., Jacobsen, B., Jacobsen, H. G., Jørgensen, B. & Jørgensen, M. K. (eds.). København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, p. 73-75 3 p.

Fællesdanske og dialektale ord i Jysk Ordbog

Hansen, I. S., 1 Dec 2015, In : LexicoNordica. 2015, 22, p. 77-97 21 p.

jord (7 spalter, 1 helsideskort)

Schoonderbeek Hansen, I., 15 Mar 2015, Jysk Ordbog. Århus, 7 p.

Henning Bergenholtz: – Fratrædelse

Schoonderbeek Hansen, I., Mar 2013, In : LEDA-Nyt. 55, p. 31 31 p.

Ordforbindelsers semantik. Forbindelser med ligge, lægge i Den Danske Ordbog og Jysk Ordbog: paper fremlagt ved NFL-konferencen "Ordforbindelser i monolingvale nordiske ordbøger", København, 16.1.2009-18.1.2009.

Schoonderbeek Hansen, I., 11 Feb 2013, 16 p.

14. møde om udforskningen af dansk sprog

Schoonderbeek Hansen, I. (ed.), Hougaard, T. T. (ed.) & Widell, P. (ed.), 2013, Aarhus: Nordisk / Institut for Æstetik og Kommunikation, Aarhus Universitet. 522 p. (MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog; No. 14).

Gode ord er bedre end guld: Festskrift til Henrik Jørgensen

Hougaard, T. T. (ed.), Widell, P. (ed.), Borchmann, S. (ed.), Togeby, O. (ed.) & Schoonderbeek Hansen, I. (ed.), 2013, Aarhus: Aarhus Universitet. 540 p.

Jysk Ordbog

Schoonderbeek Hansen, I., 2012, (Submitted) Opslagsværker - en håndbog. Pálfi (ASB), L-L. & Leroyer (ASB), P. (eds.). 15 p.

Leksikon over ordbøger og leksika. (Anmeldelse af) Loránd-Levente Pálfi, under medvirken af Johnny Finnssøn Lindholm, 2. udgave, København: Frydenlund 2010.

Schoonderbeek Hansen, I., Nov 2011, In : LEDA-Nyt. Nr. 52, p. 25-31 7 p.

Jysk, ømål, rigsdansk mv. Studier i dansk sprog med sideblik til nordisk og tysk - Festskrift til Viggo Sørensen og Ove Rasmussen

Arboe, T. (ed.) & Schoonderbeek Hansen, I. (ed.), 25 Feb 2011, Århus: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning. 402 p.

Livslange indsatser: – om arbejdet hen imod Jysk Ordbog

Schoonderbeek Hansen, I., 25 Feb 2011, Jysk, ømål, rigsdansk mv.: Studier i dansk sprog med sideblik til nordisk og tysk: Festskrift til Viggo Sørensen og Ove Rasmussen. Arboe, T. & Schoonderbeek Hansen, I. (eds.). Århus: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, p. 299-316 18 p.

Småt er godt! - om diminutiver her og der

Schoonderbeek Hansen, I. & Farø, K., Dec 2010, In : Maal og Maele. 33. årgang, 3, p. 7-11 5 p.

Så skal alle folk ha' risengrød: - lidt mere om jul: julemad

Schoonderbeek Hansen, I., Dec 2010, In : Ord og Sag. 30, p. 39-47 9 p.

Rapport fra EURALEX 2010 i Leeuwarden, Nederland

Schoonderbeek Hansen, I., Nov 2010, In : LEDA-Nyt. 50, p. 11-14 4 p.

Den lille forskel? Diminutiven i tre  germanske systemer - set fra dansk

Schoonderbeek Hansen, I. & Farø, K., 2009, In : MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog. p. 137-147 11 p.

Ib-igen (10 spalter, 1 helsideskort, 4 spaltekort)

Schoonderbeek Hansen, I., 2009, Jysk Ordbog (www.jyskordbog.dk). Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 10 p.

Jubilæumsanmeldelse: Niels Åge Nielsen (1913-1986): De jyske Dialekter. Gyldendal, København 1959. 163 sider.

Schoonderbeek Hansen, I., Sørensen, V. & Arboe, T., 2009, In : Danske Studier. 2009, p. 181-184 4 p.

Jysk mellem øst og vest: - dialekten i Them sogn

Schoonderbeek Hansen, I., 2009, I Mund og Bog: 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen d. 5. juni 2009. Hovmark, H., Sletten, I. S. & Gudiksen, A. (eds.). København: Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet, p. 289-302 14 p.

Multi-Word Units in Monolingual Scandinavian Dictionaries: Report from a Symposium  in Copenhagen 16th-18th January 2009

Schoonderbeek Hansen, I., 2009, Tübingen: Max Niemeyer Verlag. 7 p. (Lexicographica - International Annual for Lexicography, Vol. 25/2009).

NFL Symposium om Ordforbindelser i monolingvale nordiske ordbøger

Schoonderbeek Hansen, I., 2009, In : LEDA-Nyt. 47, 2 p.

Verbumparret ligge og lægge

Schoonderbeek Hansen, I., 2009, In : MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog. p. 173-184 12 p.

Århusiansk – byens sprog før og nu

Arboe, T. & Schoonderbeek Hansen, I., 2009, Århushistorier: Fra bjerget til byen · 4. Borchmann, S., Iversen, S., Kunøe, M. & Stounbjerg, P. (eds.). Århus: Aarhus Universitetsforlag, Vol. 4. p. 71-85 15 p.

Jysk Ordbog: Rapport fra en digital ordbog

Schoonderbeek Hansen, I., 2008. 10 p.

Danske tingbøger ud fra en dialektologisk synsvinkel

Schoonderbeek Hansen, I., 2007, In : Nordiska texter och undersökningar 30: Domboken som filologiskt och historiskt forskningsobjekt.. 30, p. 73-87 15 p.

Rigsmål i en dialektordbog: om redaktionen af ordet hvad

Schoonderbeek Hansen, I., 2007, Rapport fra 8. Nordiske Dialektologkonference. Arboe, T. (ed.). Århus: Peter Skautup Centret for Jyk Dialektforskning, p. 173-180 8 p.

hvad, hvadfor, hvadsen, hvadtid

Schoonderbeek Hansen, I., 2007, Jysk Ordbog (www.jyskordbog.dk). Århus: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, p. 7 spalter, 3 spaltekort, 1 helsideskort 7 p.

høkkeri - hølmandsflaske: (9 spalter, 1 helsideskort, 3 spaltekort)

Schoonderbeek Hansen, I., 2007, Jysk Ordbog (www.jyskordbog.dk). Århus: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning, 9 p.

Åbydialekt i 1890'erne: om Danmarks første sociolingvist, Anker Jensen

Schoonderbeek Hansen, I., 2007, In : Ord og Sag. 27, p. 19-27 9 p.

8. Konference om Leksikografi i Norden - Sønderborg 2005

Hansen, I. S., 18 Oct 2005, In : LEDA-Nyt 39. p. 26-29 3 p.

Jysk Ordbog - Fortid, nutid og fremtid

Hansen, I. S., 18 Oct 2005, In : LEDA-Nyt 39. p. 17-19 2 p.

1.humle-humstre (23 spalter, 9 spaltekort)

Inger, 2005, Jysk Ordbog (www.jyskordbog.dk).

Dansk-Hollandsk Ordbog og Hollandsk-Dansk Ordbog: Gyldendals Røde Ordbøger, 1. udgave, 1. oplag, København 2004.

Hansen, I. S., 2005, In : LEDA-Nyt 39. p. 23-30 8 p.

O sallingmo'l. Anmeldelse af Jens Ejsing: Sallingmålet. Lydlære, grammatik, faste udtryk.

Hansen, I. S., 2005, In : Ord og Sag. p. 41-48 8 p.

Collaboration

N'CLAV: Nordic Colloboration on Language Variation Studies

Schoonderbeek Hansen, I.

01/01/201031/12/2012

Performance in media

Salling community

Inger Schoonderbeek Hansen

06/02/2006

1 Media contribution

IQ: kom tæt på de kloge hoveder

Inger Schoonderbeek Hansen

13/03/2012

1 Media contribution

IQ - kom tæt på de kloge hoveder

Inger Schoonderbeek Hansen

13/03/2012

1 item of Media coverage

For en 10'er blandet: Magasin, primært magasin lavet af frivillinge ved Mediehuset Aarhus

Inger Schoonderbeek Hansen

15/08/2012

1 Media contribution

Activities

Århusiansk før og nu: Foredrag på baggrund af Århushistorier

Inger Schoonderbeek Hansen (Lecturer)
4 Nov 2010

Århusiansk før og nu

Inger Schoonderbeek Hansen (Lecturer)
28 Oct 2010

ph.d.-bedømmelsesudvalg (External organisation)

Inger Schoonderbeek Hansen (Chairman)
6 Dec 201420 Mar 2015

iLEX-workshop

Inger Schoonderbeek Hansen (Participant)
27 Jan 201128 Jan 2011

Uddannelsesfagudvalg for Nordisk sprog og litteratur, Vikingstudies, Begivenhedskultur og Oplevesesøkonomi (External organisation)

Inger Schoonderbeek Hansen (Chairman)
15 Aug 201231 Jan 2015

The vernacular of Aarhus: Speech at N’CLAV GRAND MEETING 2011 Gothenburg, August 22nd-25th

Inger Schoonderbeek Hansen (Lecturer)
25 Aug 2011

TV2 Østjyllands program om Aarhus Universitet: Peter Skautrup Centret for Jysk Dialektforskning

Inger Schoonderbeek Hansen (Advisor)
15 Aug 2011

Standard vocabulary in a dictionary on dialects: On editing the word "hvad" (what)

Inger Schoonderbeek Hansen (Lecturer)
16 Aug 2006

Sproglig variation i Danmark

Inger Schoonderbeek Hansen (Lecturer)
4 Feb 2011

Sproglig variation i Danmark

Inger Schoonderbeek Hansen (Lecturer)
2 Dec 2010

Seminar om undervisning i sprog på Nordisk Institut (AU)

Inger Schoonderbeek Hansen (Participant)
28 Oct 2010

Rundvisning: Studerende dansk fra Estland, Tartu

Inger Schoonderbeek Hansen (Advisor)
10 May 2012

Rapport af Møde om Udforskningen af Dansk Sprog 15 (Journal)

Inger Schoonderbeek Hansen (Editor)
1 Jan 201530 Jun 2015

Question to Jysk Ordbog: Some semantic squinting of the verbs ligge-lægge (to lay)

Inger Schoonderbeek Hansen (Participant)
29 Jan 2008 → …

Ph.d.-bedømmelsesudvalg (Event)

Inger Schoonderbeek Hansen (Chairman), Rufus H. Gouws (Member), Pedro A. Fuertes-Olivera (Member)
1 Feb 20193 May 2019

Paneldebat om interskandinavisk sprogforståelse

Inger Schoonderbeek Hansen (Participant)
18 Sep 2017

Nye ord i dansk

Inger Schoonderbeek Hansen (Participant)
12 Apr 2011

Nordisk Institut, Aarhus Universitet (Publisher)

Inger Schoonderbeek Hansen (Editor)
1 Feb 2010 → …

Nordisk Institut, Aarhus Universitet (External organisation)

Inger Schoonderbeek Hansen (Member)
1 Feb 2010 → …

Nordisk Institut, AU (Publisher)

Inger Schoonderbeek Hansen (Editor)
15 Jun 2013

Nordisk Institut (Publisher)

Inger Schoonderbeek Hansen (Editor)
5 Jan 201115 Aug 2011

Nordisk Institut (Publisher)

Inger Schoonderbeek Hansen (Editor)
Aug 2011

Møderne om udforskningen af dansk sprog

Inger Schoonderbeek Hansen (Organizer)
13 Oct 201614 Oct 2016

MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog (Journal)

Inger Schoonderbeek Hansen (Editor)
26 Mar 2019

MUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog (Journal)

Inger Schoonderbeek Hansen (Editor), Tina Thode Hougaard (Editor), Yonatan Goldshtein (Editor)
31 Jul 2019

MUDS (Møde om Udforskningen af Dansk Sprog)

Inger Schoonderbeek Hansen (Organizer)
9 Oct 200810 Oct 2008

Language sociology

Inger Schoonderbeek Hansen (Invited speaker)
26 Oct 2005

LEDA-Nyt (Journal)

Inger Schoonderbeek Hansen (Editor)
15 Nov 20045 Nov 2010

LEDA-Nyt (Journal)

Inger Schoonderbeek Hansen (Editor)
31 Oct 200815 Nov 2009

LEDA-Nyt (Journal)

Inger Schoonderbeek Hansen (Editor)
15 Apr 2012

Jysk Ordbog: kritisk gennemlæsning af afsnittene hænge, høloft-høns

Inger Schoonderbeek Hansen (Participant)
17 Aug 200714 Sep 2007

Jysk Ordbog: Status on a digital dictionary

Inger Schoonderbeek Hansen (Lecturer)
23 May 2007

Jysk Ordbog (Journal)

Inger Schoonderbeek Hansen (Reviewer)
1 Dec 201518 Dec 2015

Jysk Ordbog (Journal)

Inger Schoonderbeek Hansen (Reviewer)
22 Apr 2014

Institut for nordiske studier, Københavns universitet. (External organisation)

Inger Schoonderbeek Hansen (Member)
15 Oct 201815 Feb 2019

Institut for Kommunikation og Kultur, Afdeling for Nordiske Studier og Oplevelsesøkonomi. (Publisher)

Inger Schoonderbeek Hansen (Editor)
10 Oct 201431 Aug 2015

Idioms and semantics.: Word combinations which include the verbs ligge (to lie (down)) and lægge (to lay, to put) as found in Den Danske Ordbog and Jysk Ordbog

Inger Schoonderbeek Hansen (Lecturer)
18 Jan 2009

Hyr en sproghaj: Glæden ved sproget; om sproglig variation i Danmark

Inger Schoonderbeek Hansen (Lecturer)
12 Oct 2011

Göteborg Universitet (External organisation)

Inger Schoonderbeek Hansen (Member)
1 Jan 201031 Dec 2012

Guiding tour at The Peter Skautrup Center for Jutlandic Dialect Studies: Introduction of danish/jutlandic dialectology and dialect lexikography

Inger Schoonderbeek Hansen (Participant)
29 Mar 2007

Færøernes Forskningsråd (External organisation)

Inger Schoonderbeek Hansen (Member)
16 Mar 201530 Apr 2015

Fraseologi - genveje og omveje. Festskrift til Torben Arboe i anledning af hans 70-årsdag den 8. september 2018 (Event)

Inger Schoonderbeek Hansen (Editor)
1 Mar 201831 Mar 2018

Fraseologi - genveje og omveje. Festskrift til Torben Arboe i anledning af hans 70-årsdag den 8. september 2018 (Event)

Inger Schoonderbeek Hansen (Editor)
8 Sep 2018

Forskningens Døgn, Bestil en Forsker: "Danmark er et særdeles intolerant sprogsamfund"

Inger Schoonderbeek Hansen (Lecturer)
22 Apr 2010

Forskningens Døgn, Bestil en Forsker: "Danmark er et særdeles intolerant sprogsamfund"

Inger Schoonderbeek Hansen (Lecturer)
23 Apr 2010

Forskningens Døgn - Bestil en Forsker: "Danmark er et særdeles intolerant sprogsamfund"

Inger Schoonderbeek Hansen (Lecturer)
22 Apr 2010

EURALEX 2010

Inger Schoonderbeek Hansen (Participant)
Jul 2010

Dictionary of Jutlandic Dialects: The past, to day and the future

Inger Schoonderbeek Hansen (Lecturer)
18 Apr 2005

Dialects in Aaby / Aabyhøj around 1900 undtil to day: Description of the first sociolinguist in Denmark, Anker Jensen, and of the regional dialect of Århus

Inger Schoonderbeek Hansen (Participant)
24 Feb 2009

Den lille forskel. Diminutiven i forskellige germanske sprog set fra dansk

Inger Schoonderbeek Hansen (Lecturer)
10 Oct 2008

Deltagelse i temaaften hos Aaby - Aabyhøj Lokalhistoriske Forening

Inger Schoonderbeek Hansen (Participant)
2 Oct 2017

De danske dialekter

Inger Schoonderbeek Hansen (Lecturer)
1 Dec 2011

Danskfagets Didaktik: Udtænkning & planlægning af profilfag

Inger Schoonderbeek Hansen (Participant)
May 2011Nov 2011

Danske talesprog (Journal)

Inger Schoonderbeek Hansen (Reviewer)
14 Sep 2016

Danske dialekter

Inger Schoonderbeek Hansen (Lecturer)
3 Sep 2008

Dansk Sprognævn (External organisation)

Inger Schoonderbeek Hansen (Member)
1 Feb 201731 Dec 2019

Dansk Sprognævn (External organisation)

Inger Schoonderbeek Hansen (Member)
1 Feb 201331 Jan 2016

Dansk Sprognævn (External organisation)

Inger Schoonderbeek Hansen (Member)
1 Feb 201331 Jan 2016

Danmark (External organisation)

Inger Schoonderbeek Hansen (Member)
24 Apr 200425 Apr 2012

DK-CLARIN (External organisation)

Inger Schoonderbeek Hansen (Member)
20092011

Consultancy on questions about, mainly, jytlandic dialect

Inger Schoonderbeek Hansen (Advisor)
15 Feb 200528 Jun 2005

Consultancy on 6 questions about jutlandic dialects

Inger Schoonderbeek Hansen (Advisor)
2 Jan 20066 Feb 2006

Causative and non-causative verbs: to put, to lay (down)

Inger Schoonderbeek Hansen (Lecturer)
9 Oct 2008

Besvarelse af forespørgsler om (jysk) dialekt

Inger Schoonderbeek Hansen (Advisor)
20092010

Besvarelse af 6 forespørgsler om hovedsageligt jyske dialekter

Inger Schoonderbeek Hansen (Advisor)
1 Jan 200931 Dec 2009

Besvarelse af 4 forespørgsler om hovedsageligt jyske dialekter

Inger Schoonderbeek Hansen (Advisor)
1 Jan 200831 Dec 2008

Afdeling for Nordisk Sprog og Litteratur, Oplevelsesøkonomi, Viking Studies og Begivenhedskultur (External organisation)

Inger Schoonderbeek Hansen (Chairman)
1 Feb 201531 Jan 2016

8th Conference on Nordic Dialectology

Inger Schoonderbeek Hansen (Organizer)
15 Aug 200619 Aug 2006

17. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog (Journal)

Tina Thode Hougaard (Editor), Inger Schoonderbeek Hansen (Editor), Yonatan Ungermann Goldshtein (Editor)
2019

17. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog

Tina Thode Hougaard (Organizer), Inger Schoonderbeek Hansen (Organizer)
11 Oct 201812 Oct 2018

16. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog (Event)

Inger Schoonderbeek Hansen (Editor)
1 Jan 201715 Aug 2017

16. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog

Kathrine Thisted Petersen (Organizer), Inger Schoonderbeek Hansen (Organizer), Tina Thode Hougaard (Organizer)
13 Oct 201614 Oct 2016

15. konference i leksikografi i Norden

Inger Schoonderbeek Hansen (Participant)
4 Jun 20197 Jun 2019

15. Møde om udforskning af dansk sprog

Inger Schoonderbeek Hansen (Organizer)
9 Oct 2014

14. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog (MUDS)

Inger Schoonderbeek Hansen (Organizer)
11 Oct 201212 Oct 2012