Department of Law

Inge Langhave

 1. Journal article
 2. Published

  Accessoriske udgifter. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter, No. 29, 2007, p. 2381-2391.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 3. Published

  Afskrivningsloven i 10 år - en status. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, No. 3, 2008, p. 189-199.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 4. Published

  Afståelse af tegningsretter. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: Tidsskrift for Skatteret 2005.811, 2005, p. 3239-3246.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 5. Published

  Begrebet erhvervsdrivende virksomhed i skatteretten. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: Skattepolitisk Oversigt, No. 6, 2005, p. 331-342.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 6. Published

  Beskatning af beviser i investeringsforeninger og investeringsselskaber - med særlig fokus på overgangsreglerne. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter, Vol. 18A, No. 327, 05.05.2010, p. 1490-1506.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 7. Published

  Dødsbo og udlæg med succession - om værdiansættelsen af passivposten og om afgrænsningen af SKATs og skifterettens ansvarsområder. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, No. 2, 2017, p. 72-74.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 8. Published

  Forudbetalinger, periodisering og retserhvervelse. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, Vol. 2018, No. 2, 2018, p. 80-84.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 9. Published

  Fradrag for lønomkostninger - mens vi venter. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, No. 5, 2017, p. 226-230.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 10. Published

  Fraflytningsbeskatning, værdiansættelse af anparter, hjælperegler kontra skøn. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, Vol. 2018, No. 2, 2018, p. 85-93.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 11. Published

  Fri bolig til rådighed og den skematiske beregningsregel. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, Vol. 2018, No. 5, 2018, p. 281-283.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 12. Published

  Generationsskifte i levende live - værdiansættelse, prisnedslag eller passivpost. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, No. 5, 2017, p. 235-241.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 13. Published

  Generationsskifte, interessentskab, sameje og kildeartsbegrænsning. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, Vol. 2018, No. 2, 2018, p. 76-79.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 14. Published

  Kapitalforhøjelse, indfrielse af gæld og gældseftergivelse - spørgsmål om skattepligt, skattefrihed og underskudsbegrænsning. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, No. 5, 2017, p. 67-72.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 15. Published

  Kursgevinstloven, driftstab, sædvanlig, naturlig driftsrisiko og CEO Fraud. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, No. 5, 2017, p. 230-235.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 16. Published

  Rejse- og befordringsgodtgørelse - arbejdsgivers kontrol - skattefrihed eller skattepligt. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, Vol. 2018, No. 5, 2018, p. 284-289.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 17. Published

  Renter, låneomkostninger mv. - fradrag eller? / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: Skattepolitisk Oversigt, Vol. 63, No. 6, 2007, p. 331-345.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 18. Published

  Selskabers ejendomsinvesteringer - manglende erhvervsmæssig interesse og skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, No. 2, 2017, p. 63-66.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 19. Published

  Skattefri spaltning - spaltningsdato, værdiansættelse og delårsindkomster. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter, Vol. 37, No. 643, 2010, p. 3282-3294.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 20. Published

  Skatteretlig periodisering - hvor står vi nu? / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, Vol. 5, No. 5, 01.11.2006, p. 364-373.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 21. Published

  Straksafskrivning, accessoriske anlæg eller bygningsbestanddele. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, Vol. 2018, No. 5, 2018, p. 290-292.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 22. Published

  Så er ventetiden ovre : seneste afsnit i føljetonen om fradrag for lønudgifter. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, Vol. 2018, No. 1, 2018, p. 19-32.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 23. Published

  TfS 2005.45 LSR : en ændring i praksis? / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: Tidsskrift for Skatteret 2005.554, 2005, p. 2208-2214.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 24. Published

  Udgift til ombygning, forbedring og nybygning - genanbringelse og tidsfrister. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter, Vol. 49A, 02.12.2009, p. 5159-5175.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 25. Published

  Varelager - dets materielle afgrænsning. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter, Vol. 833, No. 41, 2006, p. 3283-3295.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 26. Published

  Virksomhedsophør og afskrivningslovens § 9. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, Vol. 4, No. 4, 01.09.2006, p. 311-321.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 27. Published

  Shareholder loans in Danish tax law - (Foreign) shareholders beware! / Kjærgård Terkilsen, Lars; Langhave Jeppesen, Inge.

  In: Intertax, Vol. 42, No. 11, 2014, p. 743-751.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 28. Published

  Forbeholdt udbytteret ved generationsskifte - konsekvens for sælger og især køber. / Langhave, Inge.

  In: SR-Skat, No. 5, 09.2019, p. 284-286.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 29. Published

  Forbeholdt udbytteret ved generationsskifte - praksis for beskatning af køber. / Langhave, Inge.

  In: SR-Skat, Vol. 2020, SR.2020.129, 2020.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 30. Published

  Forskerskatteordningen - KSL §§ 48 E og 48 F. / Langhave, Inge.

  In: SR-Skat, No. 1, SR.2020.13, 2020, p. 13-17.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 31. Published

  Kommentarer til udvalgte afgørelser. / Langhave, Inge.

  In: SR-Skat, Vol. 2020, No. SR.2020.277, 10.2020.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 32. Published

  Ligningslovens § 16 E - en værnsregel med betydelige skatteretlige konsekvenser. / Langhave, Inge.

  In: SR-Skat, Vol. 2020, No. 343, SR.2020.343, 2020.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 33. Published

  Mageskifte ved delsalg og delkøb af grunde i et interessentskab. / Langhave, Inge.

  In: SR-Skat, No. 1, SR.2020.17, 2020, p. 17-20.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 34. Published

  Tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri aktieombytning - et spørgsmål om de formelle og materielle rammer. / Langhave, Inge.

  In: SR-Skat, Vol. 5, 2019, p. 279-284.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 35. Published

  Udenlandsk trust - fuld skattepligt til Danmark som følge af ledelsens sæde. / Langhave, Inge.

  In: SR-Skat, Vol. 2020, SR.2020.131, 2020.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 36. Published

  Beskatning af fri bolig hos hovedaktionæren. / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter, Vol. 2016, No. 40, 476, 2016, p. 3778-3789.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 37. Published

  Danish Tax News. / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: Nordic Tax Journal, Vol. 2013, No. 1, 2013, p. 9-16.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 38. Published

  Danish Tax News. / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: Nordic Tax Journal, Vol. 2014, No. 2, 2014, p. 243-252.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 39. Published

  Danish Tax News 2013. / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: Nordic Tax Journal, Vol. 2014, No. 1, 2014, p. 191-201.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 40. Published

  Deltagelse i skattemæssigt transparent selskab - selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager? / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: SR-Skat, No. 2, 03.2019, p. 72-75.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 41. Published

  Kursgevinstloven Samspillet mellem §§ 14 og 17 - nye muligheder. / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: SR-Skat, Vol. 2011, No. 5, 2011, p. 265-271.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 42. Published

  Nordic News : Denmark. / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: Nordic Tax Journal, Vol. 2015, No. 2, 2015, p. 151-158.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 43. Published

  SKM2016.173.SKAT - problematisk styresignal om fortolkning af kursgevinstloven. / Langhave Jeppesen, Inge; Bolander, Jane.

  In: SR-Skat, Vol. 2016, No. 5, SR.2016.298, 2016, p. 298-314.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 44. Published

  Strukturskadeerstatning - skattepligt eller skattefrihed? / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: SR-Skat, No. 2, 03.2019, p. 78-80.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 45. Published

  Udvalgte domme, kendelser og afgørelser. / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: SR-Skat, Vol. 2015, No. 3, SR.2015.85, 2015, p. 85-96.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 46. Published

  Udvalgte domme, kendelser og afgørelser. / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: SR-Skat, Vol. 2016, No. 5, SR.2016.270, 2016, p. 270-282.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 47. Published

  Udvalgte domme, kendelser og afgørelser. / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: SR-Skat, Vol. 2016, No. 2, SR.2016.62, 2016, p. 62-74.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 48. Published

  Udvalgte domme, kendelser og afgørelser : Virksomhedsordningen, sikkerhedsstillelse og beløb overført til virksomhedsejeren. / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: SR-Skat, Vol. 2015, No. 4, SR.2015.85, 2015, p. 149-154.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 49. Published

  Udvalgte domme, kendelser og afgørelser. / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: SR-Skat, Vol. 2011, No. 3, 07.2011, p. 123.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 50. Published

  Udvalgte domme, kendelser og afgørelser, Aktionærlån - om afgrænsningen af hvornår der ikke skal ske beskatning, Fradrag for tab på valutaswaps - om tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed og Gældseftergivelse - og betydningen af fordringens værdi for kreditor. / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: SR-Skat, Vol. 2014, No. 1, 2014, p. 10-17.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 51. Published

  Udvalgte domme, kendelser og afgørelser, Anskaffelsessummer, afskrivningsgrundlag og accessoriske udgifter, Fast driftssted for investorer i K/S, Fristregler og fristgennembrud. / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: SR-Skat, Vol. 2014, No. 5, 2014, p. 238-248.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

Previous 1 2 3 Next