Department of Law

Inge Langhave

 1. Published

  Accessoriske udgifter. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter, No. 29, 2007, p. 2381-2391.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 2. Published

  Afskrivninger. / Langhave, Inge.

  Lærebog om indkomstskat. ed. / Aage Michelsen; Jane Bolander; Liselotte Madsen; Anders Nørgaard Laursen; Inge Langhave . 18. ed. Kbh. : Djøf Forlag, 2019. p. 329-364.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 3. Published

  Afskrivningsloven i 10 år - en status. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, No. 3, 2008, p. 189-199.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 4. Published

  Afståelse af tegningsretter. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: Tidsskrift for Skatteret 2005.811, 2005, p. 3239-3246.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 5. Published

  Akkord. / Jeppesen, Inge Langhave.

  Skatteretten 2. Vol. 2 5. ed. København : Karnov Group, 2009. p. 239-250.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 6. Published

  Akkord m.v. / Langhave Jeppesen, Inge.

  Skatteretten 2. ed. / Jan Pedersen. Vol. 2 6. ed. København : Karnov Group, 2013. p. 274-288.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 7. Published

  Ann Rask Vang: Tonnagebeskatning - En retsvidenskabelig analyse. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: Ugeskrift for Retsvæsen, 2017.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLiterature reviewCommunication

 8. Published

  Begrebet erhvervsdrivende virksomhed i skatteretten. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: Skattepolitisk Oversigt, No. 6, 2005, p. 331-342.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 9. Published

  Beskatning af beviser i investeringsforeninger og investeringsselskaber - med særlig fokus på overgangsreglerne. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter, Vol. 18A, No. 327, 05.05.2010, p. 1490-1506.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 10. Published

  Beskatning af fri bolig hos hovedaktionæren. / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter, Vol. 2016, No. 40, 476, 2016, p. 3778-3789.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 11. Published

  Beskatning af hobbyvirksomhed - i et skattemæssigt limbo. / Langhave Jeppesen, Inge; Kjærgård Terkilsen, Lars.

  Juridiske Emner ved Syddansk Universitet 2013. ed. / Hans Viggo Godsk Pedersen. Vol. 8 1. ed. København : Djøf Forlag, 2013. p. 225-250.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 12. Published

  Beskatning af koncerner mv. / Jeppesen, Inge Langhave.

  Lærebog om indkomstskat. 17. ed. Kbh. : Djøf Forlag, 2017. p. 883-908.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 13. Published

  Beskatning af koncerner mv. / Langhave Jeppesen, Inge.

  Lærebog om indkomstskat. 16. ed. København : Djøf Forlag, 2015. p. 903-930.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 14. Published

  Beskatning ved død. / Langhave, Inge.

  Lærebog om indkomstskat. ed. / Aage Michelsen; Jane Bolander; Liselotte Madsen; Anders Nørgaard Laursen; Inge Langhave . 18. ed. Kbh. : Djøf Forlag, 2019. p. 1215-1268.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 15. Published

  Beskatning ved død. / Jeppesen, Inge Langhave.

  Lærebog om indkomstskat. 17. ed. Kbh. : Djøf Forlag, 2017. p. 1165-1216.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 16. Published

  Beskatning ved død. / Langhave Jeppesen, Inge.

  Lærebog om indkomstskat. 16. ed. København : Djøf Forlag, 2015. p. 1177-1229.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 17. Published

  Beskatningen af kursgevinster og kurstab på fordringer og gæld. / Langhave Jeppesen, Inge.

  Skatteretten 1. ed. / Jan Pedersen. Vol. 1 6. ed. København : Karnov Group, 2013. p. 602-618.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 18. Published

  Boafgift. / Langhave, Inge.

  Lærebog om indkomstskat. ed. / Aage Michelsen; Jane Bolander; Liselotte Madsen; Anders Nørgaard Laursen; Inge Langhave . 18. ed. Kbh. : Djøf Forlag, 2019. p. 1269-1296.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 19. Published

  Book reviews 2016 : Skatteavtal och generalklausuler Ett komparativt perspektiv. / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: Nordic Tax Journal, Vol. 2016, No. 2, 2016, p. 128-130.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLiterature reviewCommunication

 20. Published

  Bygningsafskrivninger og genvundne afskrivninger. / Langhave, Inge.

  Ejendomme 2: skatter og afgifter. København : Karnov Group, 2019. p. 49-94.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 21. Published

  Danish Tax News. / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: Nordic Tax Journal, Vol. 2014, No. 2, 2014, p. 243-252.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 22. Published

  Danish Tax News. / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: Nordic Tax Journal, Vol. 2013, No. 1, 2013, p. 9-16.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 23. Published

  Danish Tax News 2007. / Jeppesen, Inge Langhave.

  Yearbook for Nordic Tax Research 2008. Djøf Forlag, 2008. p. 231-240.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 24. Published

  Danish Tax News 2013. / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: Nordic Tax Journal, Vol. 2014, No. 1, 2014, p. 191-201.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleCommunication

 25. Published

  De internationale regnskabsstandarder og det skatteretlige beregningsgrundlag : et dansk perspektiv. / Jeppesen, Inge Langhave.

  Juridiske Emner ved Syddansk Universitet. ed. / Hans Viggo Godsk Pedersen. København : Djøf Forlag, 2005. p. 141-156.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 26. Published

  Deltagelse i skattemæssigt transparent selskab - selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager? / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: SR-Skat, No. 2, 03.2019, p. 72-75.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 27. Published

  Det forretningsmæssige : en skatteretlig norm. / Langhave Jeppesen, Inge.

  Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2015. ed. / Hans Viggo Godsk Pedersen. København : Djøf Forlag, 2016. p. 131-149.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 28. Published

  Dødsbo og udlæg med succession - om værdiansættelsen af passivposten og om afgrænsningen af SKATs og skifterettens ansvarsområder. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, No. 2, 2017, p. 72-74.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 29. Published

  Dødsbobeskatning : i krydsfeltet mellem skatteret og skifteret. / Langhave Jeppesen, Inge.

  Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen. ed. / Nis Jul Clausen; Annette Kronborg; Nina Dietz Legind; Bent Ole Gram Mortensen. København : Djøf Forlag, 2017. p. 241-255.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 30. Published

  Ejendomsavancebeskatning. / Langhave, Inge.

  Ejendomme 2: skatter og afgifter. ed. / Hans Henrik Edlund; Rasmus Mehl. København : Karnov Group, 2019. p. 95-140.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 31. Published

  Erhvervsindtægter. / Langhave Jeppesen, Inge.

  Skatteretten 2. ed. / Jan Pedersen. Vol. 2 6. ed. København : Karnov Group, 2013. p. 36-69.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 32. Published

  Erhvervsindtægter. / Jeppesen, Inge Langhave.

  Skatteretten 2. ed. / Jan Pedersen. Vol. 2 5. ed. København : Karnov Group, 2009. p. 34-68.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterCommunication

 33. Published

  Etablerings- og iværksætterkonti. / Langhave Jeppesen, Inge.

  Skatteretten 2. ed. / Jan Pedersen. Vol. 2 6. ed. København : Karnov Group, 2013. p. 173-196.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 34. Published

  Fast ejendom. / Langhave, Inge.

  Lærebog om indkomstskat. ed. / Aage Michelsen; Jane Bolander; Liselotte Madsen; Anders Nørgaard Laursen; Inge Langhave . 18. ed. Kbh. : Djøf Forlag, 2019. p. 499-553.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 35. Published

  Forbeholdt udbytteret ved generationsskifte - konsekvens for sælger og især køber. / Langhave, Inge.

  In: SR-Skat, No. 5, 09.2019, p. 284-286.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 36. Published

  Forbeholdt udbytteret ved generationsskifte - praksis for beskatning af køber. / Langhave, Inge.

  In: SR-Skat, Vol. 2020, SR.2020.129, 2020.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 37. Published

  Forskerskatteordningen - KSL §§ 48 E og 48 F. / Langhave, Inge.

  In: SR-Skat, No. 1, SR.2020.13, 2020, p. 13-17.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 38. Published

  Fortrydelsesparagraffer - i forhold til oplysninger i selvangivelsen. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: Nota Bene, No. 6, 2009.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperContribution to newspaper - Feature article

 39. Published

  Forudbetalinger, periodisering og retserhvervelse. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, Vol. 2018, No. 2, 2018, p. 80-84.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 40. Published

  Fradrag efter Ligningsloven. / Langhave Jeppesen, Inge.

  Skatteretten 2. Vol. 2 6. ed. København : Karnov Group, 2013. p. 70-94.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 41. Published

  Fradrag efter ligningsloven. / Jeppesen, Inge Langhave.

  Skatteretten 2. ed. / Jan Pedersen. Vol. 2 5. ed. København : Karnov Group, 2009. p. 69-88.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 42. Published

  Fradrag for lønomkostninger - mens vi venter. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, No. 5, 2017, p. 226-230.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 43. Published

  Fraflytningsbeskatning, værdiansættelse af anparter, hjælperegler kontra skøn. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, Vol. 2018, No. 2, 2018, p. 85-93.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 44. Published

  Fri bolig til rådighed og den skematiske beregningsregel. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, Vol. 2018, No. 5, 2018, p. 281-283.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 45. Published

  Generationsskifte i levende live - værdiansættelse, prisnedslag eller passivpost. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, No. 5, 2017, p. 235-241.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 46. Published

  Generationsskifte, interessentskab, sameje og kildeartsbegrænsning. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, Vol. 2018, No. 2, 2018, p. 76-79.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 47. Published

  Generelle regler for juridiske personers subjektive skattepligt. / Jeppesen, Inge Langhave.

  Skatteretten 2. ed. / Jan Pedersen. Vol. 2 5. ed. København : Karnov Group, 2009. p. 278-301.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 48. Published

  Generelle regler for juridiske personers subjektive skattepligt. / Langhave Jeppesen, Inge.

  Skatteretten 2. Vol. 2 6. ed. København : Karnov Group, 2013. p. 316-338.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 49. Published

  Harald Hauge: Realisasjonsprinsippet - skatterettslig tidfestning af kostnader Særlig om avsetninger og betingede kostnader. / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: Tidsskrift for Rettsvitenskap, Vol. 2013, No. 01-02, 2013, p. 240-246.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLiterature reviewCommunication

 50. Published

  Henstand og eftergivelse. / Jeppesen, Inge Langhave.

  Skatteretten 4. ed. / Jan Pedersen. Vol. 4 5. ed. København : Karnov Group, 2009. p. 273-277.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

Previous 1 2 3 Next