Department of Law

Inge Langhave

 1. 2020
 2. Published

  Forbeholdt udbytteret ved generationsskifte - praksis for beskatning af køber. / Langhave, Inge.

  In: SR-Skat, Vol. 2020, SR.2020.129, 2020.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 3. Published

  Forskerskatteordningen - KSL §§ 48 E og 48 F. / Langhave, Inge.

  In: SR-Skat, No. 1, SR.2020.13, 2020, p. 13-17.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 4. Published

  Kommentarer til udvalgte afgørelser. / Langhave, Inge.

  In: SR-Skat, Vol. 2020, No. SR.2020.277, 10.2020.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 5. Published

  Ligningslovens § 16 E - en værnsregel med betydelige skatteretlige konsekvenser. / Langhave, Inge.

  In: SR-Skat, Vol. 2020, No. 343, SR.2020.343, 2020.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 6. Published

  Mageskifte ved delsalg og delkøb af grunde i et interessentskab. / Langhave, Inge.

  In: SR-Skat, No. 1, SR.2020.17, 2020, p. 17-20.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 7. Published

  Udenlandsk trust - fuld skattepligt til Danmark som følge af ledelsens sæde. / Langhave, Inge.

  In: SR-Skat, Vol. 2020, SR.2020.131, 2020.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 8. 2019
 9. Published

  Afskrivninger. / Langhave, Inge.

  Lærebog om indkomstskat. ed. / Aage Michelsen; Jane Bolander; Liselotte Madsen; Anders Nørgaard Laursen; Inge Langhave . 18. ed. Kbh. : Djøf Forlag, 2019. p. 329-364.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 10. Published

  Beskatning ved død. / Langhave, Inge.

  Lærebog om indkomstskat. ed. / Aage Michelsen; Jane Bolander; Liselotte Madsen; Anders Nørgaard Laursen; Inge Langhave . 18. ed. Kbh. : Djøf Forlag, 2019. p. 1215-1268.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 11. Published

  Boafgift. / Langhave, Inge.

  Lærebog om indkomstskat. ed. / Aage Michelsen; Jane Bolander; Liselotte Madsen; Anders Nørgaard Laursen; Inge Langhave . 18. ed. Kbh. : Djøf Forlag, 2019. p. 1269-1296.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 12. Published

  Bygningsafskrivninger og genvundne afskrivninger. / Langhave, Inge.

  Ejendomme 2: skatter og afgifter. København : Karnov Group, 2019. p. 49-94.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 13. Published

  Ejendomsavancebeskatning. / Langhave, Inge.

  Ejendomme 2: skatter og afgifter. ed. / Hans Henrik Edlund; Rasmus Mehl. København : Karnov Group, 2019. p. 95-140.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 14. Published

  Fast ejendom. / Langhave, Inge.

  Lærebog om indkomstskat. ed. / Aage Michelsen; Jane Bolander; Liselotte Madsen; Anders Nørgaard Laursen; Inge Langhave . 18. ed. Kbh. : Djøf Forlag, 2019. p. 499-553.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 15. Published

  Indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed. / Langhave, Inge.

  Lærebog om indkomstskat. ed. / Aage Michelsen; Jane Bolander; Liselotte Madsen; Anders Nørgaard Laursen; Inge Langhave . 18. ed. Kbh. : Djøf Forlag, 2019. p. 209-268.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 16. Published

  Omstrukturering af selskaber mv. / Langhave, Inge.

  Lærebog om indkomstskat. ed. / Aage Michelsen; Jane Bolander; Liselotte Madsen; Anders Nørgaard Laursen; Inge Langhave . 18. ed. Kbh. : Djøf Forlag, 2019. p. 1061-1108.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 17. Published

  Virksomhedsoverdragelse og generationsskifte. / Langhave, Inge.

  Lærebog om indkomstskat. 18. ed. Kbh. : Djøf Forlag, 2019. p. 663-689.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 18. Published

  Deltagelse i skattemæssigt transparent selskab - selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager? / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: SR-Skat, No. 2, 03.2019, p. 72-75.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 19. Published

  Strukturskadeerstatning - skattepligt eller skattefrihed? / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: SR-Skat, No. 2, 03.2019, p. 78-80.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 20. Published

  Virksomhedsordningen - afvikling af sikkerhedsstillelser. / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: SR-Skat, No. 2, 03.2019, p. 76-77.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 21. Published

  Forbeholdt udbytteret ved generationsskifte - konsekvens for sælger og især køber. / Langhave, Inge.

  In: SR-Skat, No. 5, 09.2019, p. 284-286.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 22. Published

  Tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri aktieombytning - et spørgsmål om de formelle og materielle rammer. / Langhave, Inge.

  In: SR-Skat, Vol. 5, 2019, p. 279-284.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 23. 2018
 24. Published

  Forudbetalinger, periodisering og retserhvervelse. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, Vol. 2018, No. 2, 2018, p. 80-84.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 25. Published

  Fraflytningsbeskatning, værdiansættelse af anparter, hjælperegler kontra skøn. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, Vol. 2018, No. 2, 2018, p. 85-93.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 26. Published

  Fri bolig til rådighed og den skematiske beregningsregel. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, Vol. 2018, No. 5, 2018, p. 281-283.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 27. Published

  Generationsskifte, interessentskab, sameje og kildeartsbegrænsning. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, Vol. 2018, No. 2, 2018, p. 76-79.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 28. Published

  Rejse- og befordringsgodtgørelse - arbejdsgivers kontrol - skattefrihed eller skattepligt. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, Vol. 2018, No. 5, 2018, p. 284-289.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 29. Published

  Straksafskrivning, accessoriske anlæg eller bygningsbestanddele. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, Vol. 2018, No. 5, 2018, p. 290-292.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 30. Published

  Så er ventetiden ovre : seneste afsnit i føljetonen om fradrag for lønudgifter. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, Vol. 2018, No. 1, 2018, p. 19-32.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 31. 2017
 32. Published

  Dødsbobeskatning : i krydsfeltet mellem skatteret og skifteret. / Langhave Jeppesen, Inge.

  Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen. ed. / Nis Jul Clausen; Annette Kronborg; Nina Dietz Legind; Bent Ole Gram Mortensen. København : Djøf Forlag, 2017. p. 241-255.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 33. Published

  Beskatning af koncerner mv. / Jeppesen, Inge Langhave.

  Lærebog om indkomstskat. 17. ed. Kbh. : Djøf Forlag, 2017. p. 883-908.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 34. Published

  Beskatning ved død. / Jeppesen, Inge Langhave.

  Lærebog om indkomstskat. 17. ed. Kbh. : Djøf Forlag, 2017. p. 1165-1216.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 35. Published

  Indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed. / Jeppesen, Inge Langhave.

  Lærebog om indkomstskat. 17. ed. Kbh. : Djøf Forlag, 2017. p. 191-248.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 36. Published

  Omstrukturering af selskaber mv. / Jeppesen, Inge Langhave.

  Lærebog om indkomstskat. 17. ed. Kbh. : Djøf Forlag, 2017. p. 989-1034.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 37. Published

  Ann Rask Vang: Tonnagebeskatning - En retsvidenskabelig analyse. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: Ugeskrift for Retsvæsen, 2017.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLiterature reviewCommunication

 38. Published

  Dødsbo og udlæg med succession - om værdiansættelsen af passivposten og om afgrænsningen af SKATs og skifterettens ansvarsområder. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, No. 2, 2017, p. 72-74.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 39. Published

  Fradrag for lønomkostninger - mens vi venter. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, No. 5, 2017, p. 226-230.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 40. Published

  Generationsskifte i levende live - værdiansættelse, prisnedslag eller passivpost. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, No. 5, 2017, p. 235-241.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 41. Published

  Kapitalforhøjelse, indfrielse af gæld og gældseftergivelse - spørgsmål om skattepligt, skattefrihed og underskudsbegrænsning. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, No. 5, 2017, p. 67-72.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 42. Published

  Kursgevinstloven, driftstab, sædvanlig, naturlig driftsrisiko og CEO Fraud. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, No. 5, 2017, p. 230-235.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 43. Published

  Selskabers ejendomsinvesteringer - manglende erhvervsmæssig interesse og skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren. / Jeppesen, Inge Langhave.

  In: SR-Skat, No. 2, 2017, p. 63-66.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearch

 44. 2016
 45. Published

  National Reports : Denmark. / Bolander, Jane; Langhave Jeppesen, Inge.

  Surcharges and Penalties in Tax Law. ed. / Roman Sheer; Anna Lena Wilms. IBFD, 2016. p. 283-302 (E A T L P International Tax Series, Vol. 14).

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingArticle in proceedingsResearchpeer-review

 46. Published

  Det forretningsmæssige : en skatteretlig norm. / Langhave Jeppesen, Inge.

  Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2015. ed. / Hans Viggo Godsk Pedersen. København : Djøf Forlag, 2016. p. 131-149.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearch

 47. Published

  Book reviews 2016 : Skatteavtal och generalklausuler Ett komparativt perspektiv. / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: Nordic Tax Journal, Vol. 2016, No. 2, 2016, p. 128-130.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperLiterature reviewCommunication

 48. Published

  Taxation of Partnership - Legal national reports for the Nordic Tax Research Council's annual meeting, 2015 in Aarhus : 1 Denmark. / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: Nordic Tax Journal, Vol. 2015, No. 2, 2016, p. 63-76.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperConference articleResearchpeer-review

 49. Published

  Beskatning af fri bolig hos hovedaktionæren. / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter, Vol. 2016, No. 40, 476, 2016, p. 3778-3789.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 50. Published

  SKM2016.173.SKAT - problematisk styresignal om fortolkning af kursgevinstloven. / Langhave Jeppesen, Inge; Bolander, Jane.

  In: SR-Skat, Vol. 2016, No. 5, SR.2016.298, 2016, p. 298-314.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 51. Published

  Udvalgte domme, kendelser og afgørelser. / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: SR-Skat, Vol. 2016, No. 2, SR.2016.62, 2016, p. 62-74.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 52. Published

  Udvalgte domme, kendelser og afgørelser. / Langhave Jeppesen, Inge.

  In: SR-Skat, Vol. 2016, No. 5, SR.2016.270, 2016, p. 270-282.

  Research output: Contribution to journal/Conference contribution in journal/Contribution to newspaperJournal articleResearchpeer-review

 53. 2015
 54. Published

  Beskatning af koncerner mv. / Langhave Jeppesen, Inge.

  Lærebog om indkomstskat. 16. ed. København : Djøf Forlag, 2015. p. 903-930.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 55. Published

  Beskatning ved død. / Langhave Jeppesen, Inge.

  Lærebog om indkomstskat. 16. ed. København : Djøf Forlag, 2015. p. 1177-1229.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

 56. Published

  Omstrukturering af selskaber mv. / Langhave Jeppesen, Inge.

  Lærebog om indkomstskat. 16. ed. København : Djøf Forlag, 2015. p. 1013-1055.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/proceedingBook chapterResearchpeer-review

Previous 1 2 3 Next