Department of Law

Inge Langhave

Professor

Curriculum Vitae

 

Nationality

Danish


Qualifications

2004PhD., University of Southern Denmark (SDU)
1991

Master of Science in Business Economics and Auditing, School of Business and Social Sciences, Aarhus


Academic positions

2017-Professor, Department of Law, Aarhus University
2014-2016Professor with Special Responsibilities (MSO), Department of Law, University of Southern Denmark
2007-2014Associate Professor, Department of Law, University of Southern Denmark
2004-2007Assistant Professor, Department of Law, University of Southern Denmark
2004Assistant Professor with Special Responsibilities (MSO), IRFE, University of Southern Denmark (Feb-June)
2001-2004Research Fellow, IRFE, University of Southern Denmark


Other full-time employment

1994-2001Administrative Officer, Corporate Taxation, Municipality of Haderslev 
1992-1994Accountant, Preben Larsen (firm of accountants)


Administrative experience

2011-2016Member of the Academic Study Board for Business Economics in Kolding, University of Southern Denmark
2011-2016Line Co-ordinator for the Master of Science in Business Economics and Auditing at the University of Southern Denmark
2013-2016Deputy Chair of the Department Council at the Department of Law, University of Southern Denmark

 

Research areas

 • Tax law

 

Teaching areas

 • Tax law

 

Other teaching experience

Tax law:

 • BSc in Economics and Business Administration, University of Southern Denmark
 • HDR, University of Southern Denmark
 • HDFR, University of Southern Denmark
 • Master of Science in Business Economics and Auditing, University of Southern Denmark
 • Master of Science in Business Economics and Auditing, Aarhus University
 • Executive Master in Taxation, Copenhagen Business School (CBS)
 • Executive Master in Direct and Indirect Taxes, Aarhus University


Miscellaneous

 • Member of the Danish Fiscal Association
 • Member of International Fiscal Association
 • Member of the Danish Assocation for EU tax law
 • Member of the reference group of the Corporate Taxation Committee (Dec. 2014 - April 2016)

 

Research outputs

Kommentarer til udvalgte afgørelser

Langhave, I., Oct 2020, In: SR-Skat. 2020, SR.2020.277, 6 p.

Forbeholdt udbytteret ved generationsskifte - praksis for beskatning af køber

Langhave, I., 2020, In: SR-Skat. 2020, SR.2020.129.

Forskerskatteordningen - KSL §§ 48 E og 48 F

Langhave, I., 2020, In: SR-Skat. 1, p. 13-17 5 p., SR.2020.13.

Ligningslovens § 16 E - en værnsregel med betydelige skatteretlige konsekvenser

Langhave, I., 2020, In: SR-Skat. 2020, 343, SR.2020.343.

Mageskifte ved delsalg og delkøb af grunde i et interessentskab

Langhave, I., 2020, In: SR-Skat. 1, p. 17-20 3 p., SR.2020.17.

Udenlandsk trust - fuld skattepligt til Danmark som følge af ledelsens sæde

Langhave, I., 2020, In: SR-Skat. 2020, SR.2020.131.

Forbeholdt udbytteret ved generationsskifte - konsekvens for sælger og især køber

Langhave, I., Sep 2019, In: SR-Skat. 5, p. 284-286 3 p.

Deltagelse i skattemæssigt transparent selskab - selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager?

Langhave Jeppesen, I., Mar 2019, In: SR-Skat. 2, p. 72-75 4 p.

Strukturskadeerstatning - skattepligt eller skattefrihed?

Langhave Jeppesen, I., Mar 2019, In: SR-Skat. 2, p. 78-80

Virksomhedsordningen - afvikling af sikkerhedsstillelser

Langhave Jeppesen, I., Mar 2019, In: SR-Skat. 2, p. 76-77

Afskrivninger

Langhave, I., 2019, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). 18 ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 329-364 35 p.

Beskatning ved død

Langhave, I., 2019, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). 18 ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 1215-1268 54 p.

Boafgift

Langhave, I., 2019, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). 18 ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 1269-1296 28 p.

Bygningsafskrivninger og genvundne afskrivninger

Langhave, I., 2019, Ejendomme 2: skatter og afgifter. København: Karnov Group, p. 49-94

Ejendomsavancebeskatning

Langhave, I., 2019, Ejendomme 2: skatter og afgifter. Edlund, H. H. & Mehl, R. (eds.). København: Karnov Group, p. 95-140 36 p.

Fast ejendom

Langhave, I., 2019, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). 18 ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 499-553 55 p.

Indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed

Langhave, I., 2019, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). 18 ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 209-268 60 p.

Omstrukturering af selskaber mv.

Langhave, I., 2019, Lærebog om indkomstskat. Michelsen, A., Bolander, J., Madsen, L., Laursen, A. N. & Langhave, I. (eds.). 18 ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 1061-1108 48 p.

Tilbagekaldelse af tilladelse til skattefri aktieombytning - et spørgsmål om de formelle og materielle rammer

Langhave, I., 2019, In: SR-Skat. 5, p. 279-284 5 p.

Virksomhedsoverdragelse og generationsskifte

Langhave, I., 2019, Lærebog om indkomstskat. 18 ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 663-689 27 p.

Forudbetalinger, periodisering og retserhvervelse

Jeppesen, I. L., 2018, In: SR-Skat. 2018, 2, p. 80-84 5 p.

Fraflytningsbeskatning, værdiansættelse af anparter, hjælperegler kontra skøn

Jeppesen, I. L., 2018, In: SR-Skat. 2018, 2, p. 85-93 9 p.

Fri bolig til rådighed og den skematiske beregningsregel

Jeppesen, I. L., 2018, In: SR-Skat. 2018, 5, p. 281-283 3 p.

Generationsskifte, interessentskab, sameje og kildeartsbegrænsning

Jeppesen, I. L., 2018, In: SR-Skat. 2018, 2, p. 76-79 4 p.

Rejse- og befordringsgodtgørelse - arbejdsgivers kontrol - skattefrihed eller skattepligt

Jeppesen, I. L., 2018, In: SR-Skat. 2018, 5, p. 284-289 6 p.

Straksafskrivning, accessoriske anlæg eller bygningsbestanddele

Jeppesen, I. L., 2018, In: SR-Skat. 2018, 5, p. 290-292 3 p.

Så er ventetiden ovre: seneste afsnit i føljetonen om fradrag for lønudgifter

Jeppesen, I. L., 2018, In: SR-Skat. 2018, 1, p. 19-32 14 p.

Ann Rask Vang: Tonnagebeskatning - En retsvidenskabelig analyse

Jeppesen, I. L., 2017, In: Ugeskrift for Retsvæsen. U.2017B.91.

Beskatning af koncerner mv.

Jeppesen, I. L., 2017, Lærebog om indkomstskat. 17. ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 883-908 26 p.

Beskatning ved død

Jeppesen, I. L., 2017, Lærebog om indkomstskat. 17. ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 1165-1216 52 p.

Dødsbo og udlæg med succession - om værdiansættelsen af passivposten og om afgrænsningen af SKATs og skifterettens ansvarsområder

Jeppesen, I. L., 2017, In: SR-Skat. 2, p. 72-74 3 p.

Dødsbobeskatning: i krydsfeltet mellem skatteret og skifteret

Langhave Jeppesen, I., 2017, Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen. Jul Clausen, N., Kronborg, A., Dietz Legind, N. & Gram Mortensen, B. O. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 241-255 15 p.

Fradrag for lønomkostninger - mens vi venter

Jeppesen, I. L., 2017, In: SR-Skat. 5, p. 226-230 5 p.

Generationsskifte i levende live - værdiansættelse, prisnedslag eller passivpost

Jeppesen, I. L., 2017, In: SR-Skat. 5, p. 235-241 7 p.

Indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed

Jeppesen, I. L., 2017, Lærebog om indkomstskat. 17. ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 191-248 58 p.

Kapitalforhøjelse, indfrielse af gæld og gældseftergivelse - spørgsmål om skattepligt, skattefrihed og underskudsbegrænsning

Jeppesen, I. L., 2017, In: SR-Skat. 5, p. 67-72 6 p.

Kursgevinstloven, driftstab, sædvanlig, naturlig driftsrisiko og CEO Fraud

Jeppesen, I. L., 2017, In: SR-Skat. 5, p. 230-235 6 p.

Omstrukturering af selskaber mv.

Jeppesen, I. L., 2017, Lærebog om indkomstskat. 17. ed. Kbh.: Djøf Forlag, p. 989-1034 46 p.

Selskabers ejendomsinvesteringer - manglende erhvervsmæssig interesse og skattemæssige konsekvenser for hovedaktionæren

Jeppesen, I. L., 2017, In: SR-Skat. 2, p. 63-66 4 p.

Beskatning af fri bolig hos hovedaktionæren

Langhave Jeppesen, I., 2016, In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 2016, 40, p. 3778-3789 476.

Book reviews 2016: Skatteavtal och generalklausuler Ett komparativt perspektiv

Langhave Jeppesen, I., 2016, In: Nordic Tax Journal. 2016, 2, p. 128-130 2 p.

Det forretningsmæssige: en skatteretlig norm

Langhave Jeppesen, I., 2016, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2015. Godsk Pedersen, H. V. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 131-149

National Reports: Denmark

Bolander, J. & Langhave Jeppesen, I., 2016, Surcharges and Penalties in Tax Law. Sheer, R. & Wilms, A. L. (eds.). IBFD, p. 283-302 (E A T L P International Tax Series, Vol. 14).

SKM2016.173.SKAT - problematisk styresignal om fortolkning af kursgevinstloven

Langhave Jeppesen, I. & Bolander, J., 2016, In: SR-Skat. 2016, 5, p. 298-314 SR.2016.298.

Taxation of Partnership - Legal national reports for the Nordic Tax Research Council's annual meeting, 2015 in Aarhus: 1 Denmark

Langhave Jeppesen, I., 2016, In: Nordic Tax Journal. 2015, 2, p. 63-76

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Langhave Jeppesen, I., 2016, In: SR-Skat. 2016, 2, p. 62-74 SR.2016.62.

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Langhave Jeppesen, I., 2016, In: SR-Skat. 2016, 5, p. 270-282 SR.2016.270.

Beskatning af koncerner mv.

Langhave Jeppesen, I., 2015, Lærebog om indkomstskat. 16. ed. København: Djøf Forlag, p. 903-930

Beskatning ved død

Langhave Jeppesen, I., 2015, Lærebog om indkomstskat. 16. ed. København: Djøf Forlag, p. 1177-1229

Nordic News: Denmark

Langhave Jeppesen, I., 2015, In: Nordic Tax Journal. 2015, 2, p. 151-158

Omstrukturering af selskaber mv.

Langhave Jeppesen, I., 2015, Lærebog om indkomstskat. 16. ed. København: Djøf Forlag, p. 1013-1055

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Langhave Jeppesen, I., 2015, In: SR-Skat. 2015, 3, p. 85-96 SR.2015.85.

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser: Virksomhedsordningen, sikkerhedsstillelse og beløb overført til virksomhedsejeren

Langhave Jeppesen, I., 2015, In: SR-Skat. 2015, 4, p. 149-154 SR.2015.85.

Danish Tax News

Langhave Jeppesen, I., 2014, In: Nordic Tax Journal. 2014, 2, p. 243-252

Danish Tax News 2013

Langhave Jeppesen, I., 2014, In: Nordic Tax Journal. 2014, 1, p. 191-201 11 p.

Shareholder loans in Danish tax law - (Foreign) shareholders beware!

Kjærgård Terkilsen, L. & Langhave Jeppesen, I., 2014, In: Intertax. 42, 11, p. 743-751

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser, Aktionærlån - om afgrænsningen af hvornår der ikke skal ske beskatning, Fradrag for tab på valutaswaps - om tilknytning til erhvervsmæssig virksomhed og Gældseftergivelse - og betydningen af fordringens værdi for kreditor.

Langhave Jeppesen, I., 2014, In: SR-Skat. 2014, 1, p. 10-17 8 p.

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser, Anskaffelsessummer, afskrivningsgrundlag og accessoriske udgifter, Fast driftssted for investorer i K/S, Fristregler og fristgennembrud

Langhave Jeppesen, I., 2014, In: SR-Skat. 2014, 5, p. 238-248

Akkord m.v.

Langhave Jeppesen, I., 12 Feb 2013, Skatteretten 2. Pedersen, J. (ed.). 6 ed. København: Karnov Group, Vol. 2. p. 274-288 15 p.

Erhvervsindtægter

Langhave Jeppesen, I., 12 Feb 2013, Skatteretten 2. Pedersen, J. (ed.). 6 ed. København: Karnov Group, Vol. 2. p. 36-69 34 p.

Etablerings- og iværksætterkonti

Langhave Jeppesen, I., 12 Feb 2013, Skatteretten 2. Pedersen, J. (ed.). 6 ed. København: Karnov Group, Vol. 2. p. 173-196 24 p.

Beskatningen af kursgevinster og kurstab på fordringer og gæld

Langhave Jeppesen, I., 4 Feb 2013, Skatteretten 1. Pedersen, J. (ed.). 6. ed. København: Karnov Group, Vol. 1. p. 602-618

Periodisering

Langhave Jeppesen, I., 4 Feb 2013, Skatteretten 1. Pedersen, J. (ed.). 6 ed. København: Karnov Group, Vol. 1. p. 282-311 30 p.

Beskatning af hobbyvirksomhed - i et skattemæssigt limbo

Langhave Jeppesen, I. & Kjærgård Terkilsen, L., 2013, Juridiske Emner ved Syddansk Universitet 2013. Pedersen, H. V. G. (ed.). 1 ed. København: Djøf Forlag, Vol. 8. p. 225-250 26 p.

Danish Tax News

Langhave Jeppesen, I., 2013, In: Nordic Tax Journal. 2013, 1, p. 9-16

Fradrag efter Ligningsloven

Langhave Jeppesen, I., 2013, Skatteretten 2. 6. ed. København: Karnov Group, Vol. 2. p. 70-94

Generelle regler for juridiske personers subjektive skattepligt

Langhave Jeppesen, I., 2013, Skatteretten 2. 6. ed. København: Karnov Group, Vol. 2. p. 316-338

Harald Hauge: Realisasjonsprinsippet - skatterettslig tidfestning af kostnader Særlig om avsetninger og betingede kostnader

Langhave Jeppesen, I., 2013, In: Tidsskrift for Rettsvitenskap. 2013, 01-02, p. 240-246 7 p.

Hæftelse for fysiske personers skatter

Langhave Jeppesen, I., 2013, Skatteretten 4. Pedersen, J. (ed.). 6. udgave ed. Karnov Group, p. 280-286

Inddrivelse af skatter

Langhave Jeppesen, I., 2013, Skatteretten 4. Pedersen, J. (ed.). 6. udgave ed. Karnov Group, p. 293-302

Konkurs

Langhave Jeppesen, I., 2013, Skatteretten 2. 6. ed. København: Karnov Group, Vol. 2. p. 255-273

Opgørelse af den erhvervsmæssige indkomst

Langhave Jeppesen, I., 2013, Skatteretten 2. 6. ed. København: Karnov Group, Vol. 2. p. 30-35

Opkrævning af selskabsskatter

Langhave Jeppesen, I., 2013, Skatteretten 4. Pedersen, J. (ed.). 6. udgave ed. Karnov Group, p. 287-292

Samtidighedsbeskatning - kildeskat for fysiske personer

Langhave Jeppesen, I., 2013, Skatteretten 4. Pedersen, J. (ed.). 6. udgave ed. Karnov Group, p. 258-274

Skattefri afståelse af sommerboliger - om anvendelse til privat formål og bevis

Langhave Jeppesen, I., 2013, Festskrift til Nis Jul Clausen. Dietz Legind, N. (ed.). Djøf Forlag, p. 245-260 16 p.

Skattekravets ophør

Langhave Jeppesen, I., 2013, Skatteretten 4. Pedersen, J. (ed.). 6. udgave ed. Karnov Group, p. 303-306

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser, Fast driftssted - forretningssted, hjemmekontor og arbejde af forberedende og hjælpende karakter, Fristregler og fristgennembrud og Beskatning af fri bil og hovedaktionærer

Langhave Jeppesen, I., 2013, In: SR-Skat. 2013, 3, p. 128-138

Årsopgørelsen for fysiske personer

Langhave Jeppesen, I., 2013, Skatteretten 4. Pedersen, J. (ed.). 6. udgave ed. Karnov Group, p. 275-279

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser, Skattefri virksomhedsomdannelse - nye facetter, Fradrag for lønudgifter - en driftsomkostning eller? og Hæftelse for A-skat - selvstændig erhvervsdrivende, entreprise eller arbejdsudleje

Langhave Jeppesen, I., 2012, In: SR-Skat. 2012, 5, p. 297-306 10 p.

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser, bestyrelsesmedlem - selvstændigt erhvervsdrivende eller lønmodtager?, Fradrag for låneomkostninger og Handelsværdi ved overdragelse af ejenedom mellem selskab og hovedaktionær

Langhave Jeppesen, I., 2012, In: SR-Skat. 2012, 1, p. 11-19

Udvalgte domme, kendelser og afgørelser

Langhave Jeppesen, I., Jul 2011, In: SR-Skat. 2011, 3, p. 123 132 p.

Kursgevinstloven Samspillet mellem §§ 14 og 17 - nye muligheder

Langhave Jeppesen, I., 2011, In: SR-Skat. 2011, 5, p. 265-271 7 p.

Noget om praksis og praksisændringer

Langhave, I., 2011, Festskrift til Jan Pedersen. Kerzel, M. (ed.). Djøf Forlag, p. 217-231 15 p.

Skatteretlige overraskelser - for ugifte samlevende

Langhave Jeppesen, I., 2011, Juridiske emner ved Syddansk Universitet 2011. Djøf Forlag, p. 95-108 14 p.

Beskatning af beviser i investeringsforeninger og investeringsselskaber - med særlig fokus på overgangsreglerne

Jeppesen, I. L., 5 May 2010, In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 18A, 327, p. 1490-1506 17 p.

Skattefri spaltning - spaltningsdato, værdiansættelse og delårsindkomster

Jeppesen, I. L., 2010, In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter. 37, 643, p. 3282-3294 13 p.