Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ib Ravn

Mødeforbedringer i VTU – og forventninger derom: Rapport fra en efterundersøgelse af møder i Videnskabsministeriet i forbindelse med projekt ”Bedre møder”

Research output: Book/anthology/dissertation/reportReportCommissioned

Documents

Hovedpointer
1. I et udviklingsprojekt om Bedre møder deltog 25 af VTUs ledere, der blev tilbudt træning i workshops og coaching, samt 32 projektledere, der deltog i en workshop. Projektet omfattede også en større informationskampagne.
2. De deltagende ledere er blevet klart mere bevidste og reflekterede om deres møder. ”Det er skræmmende let at gøre noget ved kedelige møder”, udtaler en.
3. Deres kontormøder er blevet mere afvekslende. Dobbelt så mange medarbejdere angiver, at der nu benyttes involverende processer på møderne.
4. I en spørgeskemaundersøgelse vurderer medarbejderne i VTU samlet set, at deres møder er blevet en lille smule dårligere. Målt på en skala fra 1 til 5 var det en (statistisk signifikant) nedgang fra 3,4 til 3,3.
5. Dog forholder det sig sådan, at de medarbejdere, hvis ledere ikke deltog i udviklingsprojektet (”kontrolgruppen”), vurderer deres lederes mødeledelse lavere end de medarbejdere, hvis ledere deltog (”interventionsgruppen”).
6. Kan ledere, der ikke har deltaget i udviklingsprojektet, være blevet påvirket til at blive dårligere mødeledere? Det synes ikke muligt. Vi må derfor konkludere, at medarbejdernes baseline er faldet, formentlig på grund af informationskampagnen. De forventer mere af deres mødeledere nu, og de reagerer med at give lavere ratings i spørgeskemaundersøgelsen, når de ikke får det. Fx vurderer medarbejderne i kontrolgruppen nu, at de spilder 25% af den tid, de går til møder – mod 19% før. Der stilles altså skrappere krav til møder.
7. De deltagende mødeledere er blevet knap 0,2 skalatrin bedre på kernevariablene Mødeledelse og Facilitering. En lille, men ikke uvæsentlig forbedring.
8. Medarbejderne angiver i snit, at de går til 5 møder ugentligt i stedet for 4 et år tidligere. Mødelederne i interventionsgruppen kan klare de flere møder på samme totale tid som tidligere, mens de ledere, der ikke deltog i udviklingsforløbet, bruger halvanden time mere. Altså bedre tidsstyring i interventionsgruppen.
9. Et redesignet ledergruppemøde blev bedre, vurderer deltagerne.
10. Den slaviske bordrunde på kontormødet er døende i VTU. Den erstattes af mere effektive og givende former for medarbejderinddragelse.
11. På den teoretisk interessante kernevariabel Meningsskabelse (Giver møderne personlig mening for deltagerne?) har vi ikke konstateret nogen forbedring.
Original languageDanish
Number of pages14
Commissioning bodyvestjyskBANK (Partner)
Publication statusPublished - 22 Aug 2009

See relations at Aarhus University Citationformats

Download statistics

No data available

ID: 79184304