Department of Law

Henrik Stensgaard

Professor

Curriculum Vitae

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2004Cand.jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2017-Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2012-2017Professor MSO, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2006-2012Lektor, Handelshøjskolen i Århus (nu Aarhus Universitet)
2004-2006Adjunkt, Handelshøjskolen i Århus (nu Aarhus Universitet)
2003-2004Forskningsassistent, Handelshøjskolen i Århus (nu Aarhus Universitet)
2001-2003Kandidatstipendiat, Handelshøjskolen i Århus (nu Aarhus Universitet)

 

Forskningsområder

  • Skatteret

 

Undervisningsområder

  • Skatteret
  • Forvaltningsret

 

Research outputs

"Cost sharing" in head office/branch structures

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., Dec 2020, Vat grouping and cost-sharing: a critical and constructive perspective. Kim Egholm Elgaard, K., Ramsdahl Jensen, D., Mikelsen, A. & Papis-Almansa, M. (eds.). København: Ex Tuto Publishing, p. 214-233

Ny større revision af momsloven

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., Apr 2020, In: Revision & Regnskabsvæsen. 2020, 5, 8 p., RR.SM.2020.5.

Moms og fast ejendom

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 31 Dec 2019, Ejendomme 2: Skatter og afgifter. Edlund, H. H. & Mehl, R. (eds.). København: Karnov Group, p. 161-230 69 p.

Kommentarer til udvalgte afgørelser: "Quick fixes" vedrørende det momsmæssige leveringssted for varer

Stensgaard, H., 2018, In: Revision og Regnskabsvaesen. 2018, 5, p. 71-77 7 p.

Kommentarer til udvalgte afgørelser Det momsretlige indgribensbegreb

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2017, In: Revision & Regnskabsvæsen. 6, RR.SM.2017.6.

Retskildeovervejelser på momsrettens område - er der knas i forholdet til EU-retten?

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2017, Momsloven 50 år: Festskrift i anledning af 50 år jubilæet for Danmarks første momslov . Elgaard, K. K. E., Jensen, D. R. & Stensgaard, H. (eds.). København: Ex Tuto Publishing, p. 153-182 30 p.

Momsfradragsret i forbindelse med aktietransaktioner i et nordisk komparativt perspektiv

Stensgaard, H. & Jensen, D. R., 1 Nov 2016, Festskrift til Björn Westberg. Kristoffersson, E., Olsson, S. & Rendahl, P. (eds.). Uppsala: Iustus förlag, p. 59-96 38 p.

Lidt om blod og moms, indskrænkende fortolkning samt de retlige konsekvenser af mangelfuld implementering af EU-direktiver

Stensgaard, H., 2016, In: Momspanelet.

Momsfradragsret i forbindelse med erhvervelse, besiddelse og salg af aktier - nærmer føljetonen sig sin afslutning?

Stensgaard, H. & Jensen, D. R., 2016, In: Skat Udland. 1, p. 9-24 16 p., SU 2016, 2.

Sondringen mellem byggegrunde og bebygget fast ejendom i momsretten

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2016, In: Revision & Regnskabsvæsen. 5, p. 99-106 8 p., RR.SM.2016.99.

EU-domstolens afgørelse I Larentia og Minerva-sagen

Stensgaard, H., 2015

Er dansk lovgivning vedrørende momsfritagelse i forbindelse med EU-varesalg i strid med EU-retten?

Stensgaard, H., 2014

Sondringen mellem direkte omkostninger og generalomkostninger i momsretten

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2014, In: Revision & Regnskabsvaesen. 3, p. 81-87 7 p., RR.3.2014.79.

The direct and immediate link test regarding deduction of input VAT: a consumption-based test versus an economic-based test?

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2014, In: World Journal of V A T / G S T Law. 3, 2, p. 71-87 17 p.

Afvaskning af momspligt ved salg af fast ejendom som følge af forudgående momsfritaget udlejning: Kommentarer til udvalgte afgørelser

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2013, In: Revision & Regnskabsvaesen. SM.2013.39, p. 38-41 4 p.

Critical comment regarding the application of the stand-still clause

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2013, In: World Journal of V A T / G S T Law. 2, 1, p. 56-58 3 p.

Særdeles tvivlsom højesteretsdom om kursusvirksomheders momsfradragsret

Stensgaard, H., 2013, In: Skat Udland. 5, p. 323-326 4 p., 128.

Det momsretlige sektoropdelingsinstitut

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2012, In: Tidsskrift for Skatter og Afgifter. TfS 2012, 150, 9, p. 1026-1038 13 p.

Partial Deduction of Input VAT in the Common VAT System in Europe

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2012, The Future of Indirect Taxation: Recent Trends in VAT and GST Systems Around the World. Ecker, T., Lang, M. & Lejeune, I. (eds.). Wolters Kluwer , p. 671-683 13 p.

The Distinction between Direct and General Costs with Regard to the Deduction of Input VAT - The Case of Acquisition, Holding and Sale of Shares

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2012, In: World Tax Journal. 4, 1, p. 3-32 30 p.

Anders Strandet Jepsen: Moms og aktiviteter i forbindelse med værdipapirer

Stensgaard, H., 2011, In: Ugeskrift for Retsvaesen. U.2011B.18

Den momsmæssige behandling af uddannelses- og undervisningssektoren

Stensgaard, H., 2011, Festskrift til Jan Pedersen. Kerzel, M. (ed.). Kbh.: Djøf Forlag

Partial deduction of input VAT in the common VAT system in Europe

Jensen, D. R. & Stensgaard, H., 2010. 26 p.