Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Henning Nølke

Profile photo

Henning Nølke

  • School of Communication and Culture - French
Postal address:
Jens Chr. Skous Vej 4
8000
Aarhus C
Denmark

Email: nolke@cc.au.dk

Mobile: +4529848897

Curriculum Vitae

                   CURRICULUM VITAE
                   (Henning Nølke)

 

Studier

1968-1970:      Bifagsstudium i matematik ved Københavns Universitet (KU).

 

1974-1978:      Hovedfagsstudium i fransk ved KU. Kandidateksamen afsluttet 16. juni 1978.

 

Maj, 1978:       Modtaget Københavns Universitets guldmedalje.

 

1978-1981:      Licentiatstudium i fransk sammesteds.

                        Afsluttet med forelæsning 24. juni 1981. (Lic.phil./Ph.d.)

 

1978-1981:      Bifagsstudium i lingvistik sammesteds.

                        Cand.mag. januar 1981.

 

18.3.1994:       Forsvar af disputats ved Handelshøjskolen i Århus. (Dr.ling.merc.)

 

 

Udmærkelser

 

Maj, 1978:       Modtaget Københavns Universitets guldmedalje.

 

2005- :             Président d’honneur for Synergies. Pays Scandinaves

 

2008-2009:      Chaire d’Excellence Pierre de Fermat med tilknytning til Universitetet i Toulouse.

2010:               Ridder af Dannebrog

 

Undervisning på højere læreanstalter

1978-1981:      Ansat som kandidatstipendiat ved Romansk Institut, KU. I denne periode har jeg haft følgende undervisning:

                        - Kursus i fransk grammatik, 2. år.  (1.del)

                        - Ledet seminar om Montague-grammatik for universitetslærere.

                        - Kursus i pragmatisk lingvistik.  (2.del)

 

1981-1982:      Undervist i fransk i HF ved Metropolitanskolen som kvotaansat.

 

1981:               Undervist på Lingvistisk Institut, KU, i:

                        a. Indføring i semantik.

                        b. Formel logik for lingvister.

 

1982-1983:      Ansat som seniorstipendiat ved Romansk Institut, KU. I denne forbindelse har jeg givet følgende undervisning:

                        - Kursus i oversættelse fra fransk til dansk. (2.del)

                        - Kursus i fransk grammatik.  (2.del)

 

1983-1985:      Ansat som dansk lektor ved Universitetet i Nancy.

(Undervisning i oversættelse da-fr og fr-da, dansk grammatik, litteratur, samfunds­for­hold, mm.)

 

1985-1989:      Ansat som forskningspligtig lektor ved Handelshøjskolen i København. I denne forbindelse har jeg givet følgende undervisning:

-          Kursus i tekstlingvistik, version, mm. (forsøgshold): EK, 4 semestre (9.-12.
studiesemester).

-          Kursus i grammatik: EA/ED, 3 semestre (5.-7. studiesemester).

-          Kursus i avislæsning (tilvalg): 1.del (4. studiesemester).

-          Kursus i TSB (TværSproglig Basisgrammatik): 1.del, (1. studiesemester).

-          Kursus i grammatik og tekstlæsning: 1.del, 2 semestre (1. og 2. studiesemester).

-          Integreret kursus i tekstanalyse og version: 2.del (6. studiesemester).

-          Kursus i tekstanalyse: EK, 4 semestre (9.-12. studiesemester; påbegyndt sep. 1988).

-          Kursus for licentiatstuderende i pragmatisk lingvistik.

-          Kursus i fonetik: 2.del (6. studiesemester).

-          Kursus for sprogfolk og TAP'er i avanceret brug af tekstbehandlingssystemet Word Perfect.

 

1989-1999:      Ansat som professor ved Handelshøjskolen i Århus. I denne forbindelse har jeg givet følgende undervisning, de fleste kurser flere gange:

-          Kursus i grammatik og oversættelse til fransk (ED).

-          Kursus i fonetik (CLM).

-          Kursus i grammatik (CLM).

-          Kursus i grammatik og oversættelse til fransk (korrespondent, aften).

-          Kursus i tekstanalyse og oversættelse til dansk (CLM).

-          Kursus i grammatik, fonetik, mundtlig udtryksfærdighed, handelskorrespon­dance m.m. (korrespondentstudiet).

-          Kursus i "nødhjælpsgrammatik" (BA5 og BA6 (specialisering)).

-          Forelæsninger i grammatik (korrespondentstudiet).

-          Kursus i WordPerfect for lærere ved Erhvervspraktisk Institut.

-          Introduktionsseancer til specialeskrivning.

-          Introduktionsseancer til ph.d.-studiet.

-          Ph.d.-kurser i tekstlingvistik og pragmatik (med Finn Frandsen).

-          Ph.d.-kursus i argumentation (med Torben Vestergaard, Aalborg).

-          Ph.d.-kursus: "Om videnskabelig teori i sprogforskning: korpus, klassifika­tion, tests".

 

1999 - :            Ansat som professor ved Aarhus Universitet. I denne forbindelse har jeg givet følg­ende undervisning:

-     Grundkursus i grammatik

-     Grammatik III (BA)

-     Grammatik på overbygningen + moduler i grammatik

-     Fonetik

-     Oversættelse til fransk

-     Oversættele til dansk

-     Kursus i Sprog og Kommunikation

-     Kursus i Tekstanalyse

-     Romansk Grammatikkreds

-     Seminar om Argumentationsteori (med Anne Ellerup Nielsen, HHÅ)

-     Seminar om Polyfoni

-     Seminar om Modulær Lingvistik

-     Seminar om Konnektorer

-     Seminar om ”Analyse textuelle - surtout linguistique”

-     Seminar om ”La polyphonie linguistique”

-     Seminar om ”La grammaire temporelle des récits”

-     Seminar om « Compétence textuelle »

-     Seminar med Merete Birkelund om ”Linguistic Polyphony”

-     Workshop om hjemmesider i undervisningen

 

1985 - :            Har været/er vejleder for

-          En række specialestuderende.

-          En række BA-opgaver.

-          En række emneopgaver.

-          Bente Lihn Jensen, adjunkt, HHK (1986-1987: projekt om modus, modalverber og modalpartikler på italiensk).

-          Joan Haff Tournay, adjunkt, HHK (1986-1988: projekt om betingelseskonstruk­tioner i fransk juridisk sprog).

-          Hanne Prætorius, kandidatstipendiat, HHK (1986-1989: tekstanalytisk orienteret projekt om fransk økonomisk sprog).

-          Erling Strudsholm, kandidatstipendiat, HHK (1985-1988: kontrastivt projekt om relativsætninger på dansk og italiensk).

-          Finn Frandsen, adjunkt, HHÅ (1989-1990: tekstlingvistisk orienteret projekt om paratekster i fransk avistekster).

-          Bo Laursen, kandidatstipendiat/adjunkt, HHÅ (1989-1994: projekt om leksi­kalsk semantik, fransk).

-          Anne Ellerup Nielsen, kandidatstipendiat/adjunkt, HHÅ (1990-1996: projekt om argumentation i virksomhedsbrochurer).

-          Irène Baron, stipendiat, HHÅ (1990-1992: projekt om kontrastiv stilistik, juridisk sprog).

-          Kirsten Wølch Rasmussen, kandidatstipendiat/adjunkt, HHÅ (1990-1996: kontra­stivt projekt om brugen af passiv i kontrakter (juridisk sprog)).

-          Helle Dam, kandidatstipendiat/adjunkt, HHÅ (1991-1998: projekt om tekstkonden­sering i konsekutiv konferencetolkning, spansk intitut).

-          Maj-Britt Mosegaard Hansen, ph.d.-stipendiat, Romansk Institut, KUA (1992-1996: projekt om ikke-argumentative diskurspartikler på talt fransk).

-          Christa Thomsen, ph.d.-stipendiat, HHÅ (1994-1998: fransk og dansk forhand­lingssprog).

-          René Thomsen, ph.d.-stipendiat, HHÅ (1994-1997: kataforer på tysk).

-          Karsten Pedersen, ph.d.-stipendiat, HHK (1995: stemmer i engelsk avis­sprog).

-          Merete Birkelund, post.doc-stipendiat, Odense Universitet (2000-2004: Nægtelsen og modaliteter)

-          Adam Ægidius, ph.d.-stipendiat, AU (2003- 2006) : Moderne fransk poesi og polyfoni

-          Annemette Skot-Hansen, ph.d.-stipendiat, HHK (2003-2007) : adverbiernes valens)

-          Elmira Chengiali, doctorante, Rumænien (2003- 2006): Det politiske dementi – en polyfonisk analyse

-          Lise Hedevang, ph.d.-stipendiat, AU (2004-2007): Lytteforståelse, fremmedsprog

-          Jette Persiani Larsen, ph.d.-stipendiat, AU (2005-2006) : Valensgrammatisk analyse af oldgræsk

-          Mads Jønsson, ph.d.-stipendiat (4+4), AU (2007-2011): Substantivsyntagmets opbygning

-          Katrine Jacobsen, ph.d.-stipendiat, AU (2008-2012): Grammatiske relationer i substantivsyntagmer og sætninger på tværs af sprog og teoretiske tilgange

-          Ana Kanareva, ph.-stipendiat, AU (2012-2015): The impact of Information and Communication Technologies in the intercultural approach in French foreign language class: A Danish experience with online intercultural exchange

-          Adriana Jales, brasiliansk doktorant, cotutor (2013-2014):  Leitura e escrita: recortes inter e multidisciplinares no ensino de matemática e português

-          Diverse bivejledningsjob i ind- og udland

-          Adjunktvejleder for Alexandra Kratschmer, italiensk, AU (2004)

-          Adjunktvejleder for Susana Silvia Fernandéz, spansk, AU (2006-2007)

 

Derudover har jeg:

-          udarbejdet undervisningsmateriale, herunder specielt udvikling af EDB-pro­grammer til undervisning og udvikling af materiale til tekstlingvistik og gram­matik;

-          Fonetikkompendium 2006

-          deltaget i udarbejdelse af diverse studieordninger;

-          været fagansvarlig for forskellige discipliner, specielt specialestudiet;

-          udarbejdet database til administration af censorkorps ved HHK;

-          givet kursus for sprogfolk ved HHK i databasesystemet DataPerfect;

-          arbejdet som bidragsyder ved revisionen af DANSK-FRANSK ordbog (Blin­kenberg-Højbye Fondet, med speciale i bridge og skak);

-          arbejdet som bidragsyder til Den Store Danske Encyklopædi (Gyldendal);

-          udarbejdet generelt studieprogram for ph.d.-studiet ved Det Erhvervssprog­lige Fakultet, HHÅ;

-          afholdt kurser for gymnasielærere om grammatikundervisning;

-          udarbejdet hjemmesider til brug i undervisningen;

-          holdt diverse foredrag om perspektiver ved ændringer i love, forordninger­ m .m.

Gæsteprofessorater eksterne ph.d.kurser o.l.

Nov.-dec. 1987:       Gæsteprofessor ved Universitet in Rennes (II), hvor jeg afholdt en række semi­narer for licentiatstuderende ("troisième cycle"), specielt om tekstlingvistiske emner (bl.a. tema/rema, informationsstrukturer, "les implicites").

 

Jan. 1989:                 To seminarer for ph.d.-studerende ved Universiteterne i Nancy og Metz.

 

27.5.-6.6. 1991:        Gæsteprofessor ved Universitetet i Stuttgart. Foredrag om "Grammaire valen­tielle et lexicologie" (to gange) og "Introduction à la pragmatique".

 

1.11.1991-

29.2.1992:                Gæsteprofessor ved La Sorbonne Nouvelle, hvor jeg afholdt en seminarrække for DEA-studerende (ph.d.-niveau) om "Approches modulaires en linguisti­que". Derudover gav jeg kurser i emner som "fokalisering", "nægtelsen", "dis­kursive småord", mm.

 

10.11.1992:              Afholdt ph.d.-kursus om tekstlingvistik i Strasbourg.

 

Jan. 1993:                 Gæsteprofessor ved Universitetet i Ljubljana, Slovenien (afholdelse af postgra­du­ate kursus i argumentation).

 

Juni 1993:                 Gæsteprofessor ved Paris XIII.

 

April-maj 1995:        Gæsteprofessor i Bordeaux, hvor jeg afholdt en foredragsrække om modulær lingvistik og en seminarrække for DEA-studerende om polyfoni.

 

Maj 1995:                 Gæsteprofessor ved Universitetet i Oviedo (afholdelse af ph.d.-kursus i argu­men­ta­tion og polyfoni).

 

8.-9.10 1997:            Afholdt ph.-kursus i Tromsø: "Argumentation i sproget og sprogbrug i argu­men­ta­tio­nen".

 

15.10.1999:              Ph.d.-kursus om polyfoni på HHÅ

 

Maj 2000:                 Gæsteprofessor i Bordeaux. Foredragsrække om konnektorgrammatik og DEA-kur­ser om diverse emner.

 

Februar-juli 2002:     Gæsteprofessor i Toulouse (poste rouge, dvs. forskningsleder). Afholdt en seminarrække over min fo­ka­liseringsteori. Et par foredrag. Vejledning af unge forskere. M.m.

 

10.12. 2004:             Ph.d.-kursus i fokaliseringsteori i Vallodolid (Spanien)

 

4.-8.7. 2005:             Underviser på international sommerskole i Poitiers (Frankrig) om la production verbale écrite.

 

30.8.-8.9.2005 :        Gæsteprofessor i Constanta (Rumænien). Undervisning af forskere fra Bulgarien, Moldavien, Rumænien og Ukraine.

 

maj-juni 2006 :         Gæsteprofessor ved Universitetet i Oslo, projektet SPRIK. Ph.d.-kursus med efterfølgende eksamen. To foredrag. Daglig vejledning af ph.d.-studerende og kolleger.

 

Marts 2007:              Gæsteprofessor i Montpellier. Vejledning af forskere og forskningsstuderende..

 

3.-5.5.2007:              École doctorale i Genève. Holdt seminarer.

 

2008-2009:               Chaire d’Excellence Pierre de Fermat med tilknytning til Universitetet i Toulouse.

 

12.-19.10.2008:        École doctorale i Rom sur la ScaPoLine et la linguisique modulaire.

 

15.4.2010 :               Ph.d.-kursus ved Forskerskolen for Æstetik : ”Udsigelseslingvistik og polyfoni”

 

31.5.-1.6.2010:         Mesterklasse i Bergen: 1) Anders Didriksen: ”Une perspective polyphonique sur le subjonctif”; 2) Øyvind Gjerstad: ”Polyphonie linguistique et dialogisme pragmatique”

 

27.8.-31.8.2012 :      Sommerseminar for École Normale Supérieure i Évian-les-Bains : « La polyphonie linguistique » (fem foredrag)

 

5.10.2012 :               Comité de suivi (mesterklasse) i Clermont-Ferrand : Aline Auriel : « Étude d’indicateurs langagiers précisant les liens syntaxe-pragmatique dans la construction du sens »

 

24.1.-30.1.2013 :      MINICURSO i Natal (Brasilien) : « ScaPoLine »

 

4.11.-7.11.2013 :      École doctorale i Fribourg : Les marqueurs du discours

 

 

Ph.d.- og disputatsbedømmelser

marts 1992:   Opponent ved ph.d.-afhandling ved HHÅ: Bo Laursen: Leksikalsk semantik - fra system til tekst.

 

7.7.1992:       Deltagelse i jury (Thèse de doctorat, nouveau régime) ved Université Paris VIII: Lis Olsen : Théorie linguistique et acquisition du langage.

 

Maj 1993:      Opponent ved ph.d.-afhandling ved HHK: Jette Schramm-Nielsen: Dansk-fransk samarbejde i erhvervsvirksomheder. En komparativ analyse.

 

27.8.-28.8

1993:             Opponent ved disputats i Oslo: Hans Petter Helland : Une description sémantique et pragmatique de structures temporelles en français moderne. Application particulière au futur simple et au futur périphrastique.

 

2.12.1993:     Deltagelse i jury (Thèse de doctorat, nouveau régime) ved EHESS, Paris: Eleni Karantzola : Description sémantique de la particule as en grec moderne.

 

1.10.1994:     Opponent ved dispustats i Uppsala: Hans Kronning : Modalité, cognition et polysémie : sémantique du verbe modal devoir.

 

12.5.1995:     Deltagelse i jury (Thèse de doctorat, nouveau régime) ved EHESS, Paris: Garciá Negroni : La réinterprétation impliquée par les termes "surréalisant" ou par indujo en espagnol.

 

10.4.1996:     Opponent ved ph.d.-afhandling på HHÅ: Helle Dam: Tekstkondensering i foredrags­tolkning. Formel og sproglig analyse på grundlag af spansk-danske tolkninger.

 

17.5.1996:     Opponens på disputats ved Université libre de Bruxelles: Dan Van Raemdonck : L'adverbe français. Nature et fonctions.

 

24.6.1996:     Opponent ved ph.d.-afhandling på HHÅ: Anne Ellerup Nielsen: Argumentationsstrategier i franske præsentationsbrochurer. Fra det sproglige til det retoriske niveau.

 

26.8.1996:     Opponent ved ph.d.-afhandling på RUC: Rita Therkelsen: Det bundne og den fri kreativitet i og gennem sproget - introduktion til mediationsteorien.

 

28.8.1996:     Opponent ved ph.d.-afhandling på HHÅ: Anne Gram Scholdager: Simultanous Interpreting: Emperical Investigation into Target-text/Source-text Relations.

 

1.11.1996:     Opponent ved ph.d.-afhandling på Københavns Universitet: Maj-Britt Mosegaard Hansen: The Function of Discourse Particles. A study with special reference to spoken standard French.

 

4.11.1996:     Opponent ved ph.d.-afhandling på HHÅ: Marianne Grove Ditlevsen: Den udvidede substantivfrase i udvalgte tyske økonomiske fagtekster - en receptionsgrammatisk analyse i intra- og intersprogligt perspektiv -.

 

4.9.1998:       Opponent ved ph.d.-afhandling på HHÅ: Åse Almlund: Kasusroller og oversættelse af juridisk sprog.

 

16.10.1998:   Opponent ved disputats (Thèse de doctorat, nouveau régime) ved EHESS, Paris: KIDA: Une sémantique non-véritative des énoncés conditionnels - Essai de traitement argumentatif -.

 

5.2.1999:       Opponent ved ph.d.-afhandling på AAU: Jeanne Strunck: Kommunikationskulturen i et dansk-fransk samarbejde - den implicitte sprogbrugs indflydelse.

 

10.12.1999:   Opponent ved ph.d.-afhandling på HHÅ: Annette Hørning: Konnektionistisk lingvistik.

 

7.1.2000:       Opponent ved ph.d.-afhandling på KU: Nina Møller Andersen: _u_oe slovo - det fremmede ord. Sproglige misforståelser set i lyset af Bachtins dialogiske teorier.

 

16.12.2000:   Opponent på disputats (Thèse de doctorat, nouveau régime) ved Universitetet i Aix-en-Provence: Monique Audibert-Gibier: Examen du fonctionnement de quelques adverbes argumentatifs et aspectuels en français écrit et parlé contemporain : DÉJÀ.

 

9.3.2001:       Opponent på disputats (Thèse de doctorat, nouveau régime) ved Université Paris V (La Sorbonne): François Dausse: Ecrit et intonation. Le thème à l'écrit.

 

14.9.2001:     Opponent ved ph.d.-afhandling på HHK: Judy Skov Larsen: Un drôle de syntagme : la construction absolue en français. Etude de la construction et de sa traduction vers le danois.

3.11.2001:     Opponent ved ph.d.-afhandling på AU: Rikke Larsen: Bisætningsindledere på fransk, italiensk og spansk.

 

12.11.2001:   Opponent på disputats (Thèse de doctorat, nouveau régime) ved Université de Poitiers: Kirsti Sellevold: L'expression linguistique du doute dans les essais de Montaigne : une approche polyphonique.

 

22.2.2002:     Opponent på disputats (Président - Thèse de doctorat, nouveau régime) ved Univer­sité de Franche-Comté (Besançon): Etude grammaticale de trois marqueurs stylistiques dans les ro­mans de Louis-Ferdinand Céline.

 

26.2.2002:     Opponent ved ph.d.-afhandling på HHK: Helle Khayat: En kortlægning af konstruktionen "C'est le meilleur livre qu'il ait jamais lu" med særligt henblik på relativsætningens strukturelle og funktionelle indhold.

 

5.5.2003:       Opponent ved ph.d.-afhandling på HHK: Birgitte Hein: Oversættelse af Verbo-Nominale Prædikater i EU-tekster - med udgangspunt i støtteverbers leksikaliserings­mønstre i dansk og fransk.

 

12.11.2004:   Prérapporteur + jury ved habilitation ved Université de Lille III, Mirna Velcic : La linguistique des textes et l’idée du destinatiare.

 

17.12.2004 :  Opponent på disputats ved Université Toulouse-Le Mirail (Françoise Mignon) : La négation dans les phrases averbales.

 

17.11.2006 :  Opponent ved ph.d.-afhandling på KU: Kirsten Jeppesen Kragh: Le remplacement de l’imprafait du subjonctif par le présent du subjonctif considéré dans une perspective de grammaticalisation.

 

24.11.2006 :  Opponent på svensk disputats ved Universitetet i Växjö: Mari Mossberg: La relation de concession. Étude de quelques connecteurs concessifs français et suédois.

 

26.3. 2008:    Opponent på disputats ved Københavns Universitet: Maj-Britt Mosegaard Hansen: Particles in the Semantics/pragmatics interface: Synchronic and Diachronique issues. A study with special reference to the French phasal adverbs.

 

2.10.2009:     Opponent ved thèse d’habilitation i Nantes: Marion Carel : L’entrelacement argumentatif. Lexique, discours, et blocs sémantics.

 

2.11.2009:     Opponent ved thèse d’habilitation i Arras, Estelle Moline : Entre syntaxe et sémantique: comme, comment et autres études.

 

31.5.2010:     Leder af Mesterklasse om Sproglig Polyfoni i Bergen.

 

18.9.2010:     Opponent ved doktorafhandling i Uppsala: Maria Svensson: Marqueurs corrélatifs en français et en suédois.

 

9.12.2010:     Opponent ved thèse d’habilitation i Grenoble, Iva Novakova : Syntaxe et sémantique des prédicats (approche contrastive et fonctionnelle.

 

22.11.2012: Opponent ved thèse de doctorat i Fribourg: Ana Kallen-Tatarova: Étude macro-syntaxique des marqueurs discursifs : l’exemple de donc vs alors.

 

 

Andet bedømmelsesarbejde

-          Sagkyndig ved besættelse af lektorat ved Göteborgs Universitet (juni 1988);

-          Sagkyndig ved besættelse af lektorat ved Oslo Universitet (marts 1991);

-          Medlem af bedømmelseskommiteen ved besættelse af et professorat ved universitetet i Bergen (december 1994);

-          Medlem af bedømmelseskommiteen ved besættelse af et professorat ved Handels­højskolen i Bergen (efterår 1997);

-          Sagkyndig ved bedømmelse af svensk docentur ved Uppsala Universitet (december 1997);

-          Bedømmer (rapporteur) ved besættelse af et lektorat (maître de conférence) på EHESS, Paris (sommer 1998);

-          Sagkyndig ved besættelse af professorat ved Umeå Universitet (1998-1999);

-          Bedømmer (rapporteur) ved optagelse i l’Institut Universitaire de France (1999);

-          Bedømmer (rapporteur) ved besættelse af et lektorat (maître de conférence) på EHESS, Paris (april 1999);

-          Sagkyndig ved bedømmelse af finsk docentur ved Åbo Universitet (juni 1999);

-          Medlem af bedømmelseskommiteen ved besættelse af et professorat ved Handelshøjskolen i Bergen (efterår 1999);

-          Sagkyndig ved besættelse af professorat ved Umeå Universitet (forår 2000);

-          Sagkyndig ved besættelse af professorat ved Turku Universitet (forår 2001);

-          Bedømmer (rapporteur) ved optagelse i l’Institut Universitaire de France (2003);

-          Sagkyndig ved besættelse af professorat ved Universitetet i Tel Aviv (sommer 2003);

-          Medlem af bedømmelseskommiteen ved fastansættelse af professor ved Handelshøjskolen i Bergen (efterår 2003);

-          Bedømmer (rapporteur) ved optagelse i l’Institut Universitaire de France (forår 2004);

-          Sagkyndig ved besættelse af forskerpost ved Lund Universitet (efterår 2004);

-          Ekspert ved evalueringen af franskstudiet i Sverige – Högskolaverket (2003-2005);

-          Sagkyndig ved besættelse af profesorat ved Antwerpen Universitet (sommer 2005);

-          Sagkyndig for det franske forskningsråd ved evaluering af Forskerhold ved Nice Universitet (11.1.2006)

-          Sagkyndig ved oprykning til profesor ved Lunds Universitet (sommer 2006)

-          Medlem af panel 6 ved KoF11: evaluering af forskningen ved Uppsala Universitet, maj 2011.

-          Medlem af Besøgskomité for AERES (Det franske forskningsministeriums evalueringsorganisation): Vurdering af sprogforskning ved Université de Lorraine.

-          Deltaget i diverse bedømmelsesudvalg ved Handelshøjskolerne og universiteterne i Danmark (vedr. stipendier, adjunkturer, lektorater og professorater i fransk, engelsk, italiensk og spansk; tildeling af særligt lektortillæg (docent); besvarelsen af licentiatafhandlinger, ph.d.-afhandlinger og Tietgenprisopgaver);

-          Ansættelse af lektor i leksikografi HHÅ.

-          Ansættelse af lektor i fransk ved KU (efterår 2012)

-          Ansættelse af lektor i fransk efterår 2013

-          Deltaget i bedømmelsesudvalg vedr. ansættelse af overbibliotekar ved HHÅ;

-          Censor ved Københavns Universitet 1987-1998;

-          Censor ved Aarhus Universitet 1989-1998;

-          Censor ved Handelshøjskolen i København siden 1989;

-          Censor ved Aalborg Universitet siden 1991;

-          Censor ved Roskilde Universitet siden 1993;

-          Censor ved Handelshøjskolen i Aarhus siden 1999.

 

Foredrag, forskningsrejser, mm.

6.11. 1978:          Foredrag på KU (ved PS) : "Problemer ved opstilling af en typologi for de franske adverbialled".

 

1979-1980:          Ophold i Paris, hvor jeg holdt to forelæsninger på La Sorbonne.

 

Mar. 1980:           Deltagelse i "Third Amsterdam Colloquium : Formal Methods in the Study of Language".

 

24.6. 1981:          Licentiatforelæsning på KU.

 

16.8. 1981:          Foredrag på Societas Linguistica Europae's 14. årlige møde i København.

 

18.8. 1981:          Foredrag på den 8. Skandinaviske Romanistkongres i Odense.

 

18.8. 1981:          Tilrettelagt og ledet work-shop om semantik sammesteds.

 

18.7.-7.8 1982:    Deltagelse i European Science Foundation Summer School in Sociolinguistics. Brighton. Jeg havde tre indlæg om henholdsvis Børnesprogsindlæring (3-årsalder­en), Bogstavelig betydning i social kontekst (med Jean Widmer, Fribourg, Schweitz) og Pragmatik og formelle modeller.

 

11.4. 1984:          Deltagelse i "Third Workshop on Scandinavian Syntax and the Theory of Gram­mar", København.

 

Apr. 1984:           Medarrangør af GLOW (General Linguistics of the Old World), København.

 

Aug. 1984:          Foredrag om sprogpædagogik sammen med Marc Auchet ved det 8. Nordiske Lingvistmøde, København.

 

17.1. 1985:          Foredrag om illokutionære adverbialer ved Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS) i Paris.

 

Sep. 1985:           Deltaget (på invitation) i "Le IIIe Colloque International de Linguistique Slavo-Romane 'structure thème-rhème dans les langues romanes et slaves'" i Polen i ugen 22.-28.9.1985. Foredrag om "Les adverbes contextuels et la focalisation."

 

7.10. 1985:          Foredrag om sprogpædagogik ved Københavns Universitet.

 

22.10. 1985:        Foredrag om modaliteter i Lingvistkredsen på Københavns Universitet.

 

3.1. 1986:            Foredrag om metodologiske problemer i forbindelse med studiet af kontekstuelle adverbialer i G.R.I.L., Maison des Sciences de l'Homme i Paris.

 

6.1. 1986:            Foredrag om fokalisering på La Sorbonne.

 

Jan. 1986:            Deltagelse i konference om EDB og sprog, KU.

 

Mar. 1986:           Foredrag om polyfonisk tekstanalyse ved Nordtext-seminar, Tällberg.

 

Apr. 1986:           Foredrag om 'fremtid på fransk' i arbejdsgruppen "Kontrastiv sprogbeskrivelse med særligt henblik på grammatiske kategorier", HHK.

 

20.5.1986:           Foredrag om tekstlingvistik som forsøgsundervisning på HHK.

 

Sep. 1986:           Deltagelse i konference om EDB og sprog, KU.

 

9.1. 1987:            Foredrag i G.R.I.L. om modalitet og polyfoni, illustreret ved en analyse af adver­bialet peut-être.

 

13.1. 1987:          Foredrag ved Universitetet i Nancy om nye retninger i pragmatisk lingvistik, ek­sem­plificeret ved en analyse af adverbialet peut-être.

 

April 1987:          Arrangør af Oswald Ducrots ugelange besøg i København. Holdt introduktions­foredrag.

 

Maj 1987:            Foredragsturné til Universiteterne i Sosnowiec og Kraków i Polen (foredrag om "le subjonctif", "les adverbes français", "la structure informationnelle").

 

10.8. 1987:          Foredrag ved den 10. Nordiske Romanistkongres i Lund om "'J'ai droit à la parole, peut-être!' : Une étude de polyphonie et de double ironie".

 

27.-29.8. 1987:                   Arrangør af "Le IVe Colloque International de Linguistique Slavo-Romane 'Opérateurs syntaxiques et cohésion discursive'". Jeg holdt endvidere foredrag om "Peut-être: fonction modale et discursive.".

 

24.10. 1987:        Foredrag for lærere og licentiatstuderende ved Nancy Universitet om adverbi­alernes placering.

 

2.12. 1987:          Foredrag over samme emne ved Universitet i Rennes.

 

26.-28.4. 1988:    Tre gæsteforelæsninger i Uppsala og Stockholm over emnerne:

                            1."Les adverbes de phrase: où les placer et pourquoi?"

                            2."La théorie polyphonique."

                            3."Analyse polyphonique de quelques adverbes français."

 

17.-19.5. 1988:                   Deltaget (på invitation) i "Colloque de linguistique: De la grammaire au style : problèmes de langue français" i Rennes, hvor jeg holdt foredrag om "Les adverbes contextuels. Problèmes de classification."

 

25.-26.5. 1989:                   Medarrangør af forskerseminar på HHK ("Tekstlingvistiske perspektiver i erhvervssproglig forskning"). Jeg holdt endvidere foredrag om "Stereo i økonomiske tekster : En polyfonisk analyse.".

 

28.-30.8. 1989:                   Deltagelse i Symposium om Kontrastiv Lingvistik ved HHÅ. Foredrag om "Kontrastiv pragmatisk lingvistik.".

 

3.-10.9. 1989:      Deltagelse i XIX Congreso internacional de linguística e filoloxia romanícas, Santiago de Compostela. Foredrag om "L'ordre des mots et la structure discur­sive: le cas des adverbes de phrase."

 

12.9. 1989:          Foredrag på HHÅ om "Polyfoni: Introduktion til en pragmatisk sprogteori."

 

9.-11.10. 1989:                   Deltagelse (på invitation) i "Le Ve Colloque International de Linguistique Slavo-Romane: 'Analyse et synthèse dans les langues slaves et romanes'" i Frankfurt. Fore­drag om "Il y a connecteurs et connecteurs : la connexion analytique et syn­thé­tique en français moderne.".

 

23.-25.10.1989:   Deltagelse (på invitation) i "4e Colloque de Pragmatique de Genève: 'Marquage linguistique, inférence et interprétation dans le discours quotidien en français con­temporain'". Foredrag om "Pertinence et modalisateurs d'énonciation".

 

12.1. 1990:          Foredrag på HHÅ om "Informationsstrukturer"

 

15.1. 1990:          Foredrag ved La Sorbonne om  "Pertinence et modalisateurs d'énonciation".

 

20.3. 1990:          Foredrag på HHÅ om: "Adverbialer."

 

23.4. 1990:          Foredrag på ÅUC om: "Polyfoni: Introduktion til en pragmatisk sprogteori."

 

19.- 20.6. 1990:                  Deltagelse (på opfordring) i The Second ISSA International Conference on Argu­mentation. Amsterdam. Foredrag om: "Semantic Constraints on Argumentation : From Polyphonic Micro-Structure to Argumentative Macro-Structure."

 

21.- 22.6. 1990:                  Deltagelse (på invitation) i "Premier Colloque de Linguistique Romane", Gro­ningen. Foredrag om: "La négation ne...pas: contraintes formelles sur son emploi pragmatique."

 

4.7. 1990:            Foredrag i Stuttgart om "Focalisation et cohésion discursive."

 

13.-17.8. 1990:                   Deltagelse i "Onzième Congrès des Romanistes Scandinaves", Trondheim. Fore­drag sammen med Hanne Korzen om "Emplois temporels et modaux du futur et du conditionnel." Président d'une table ronde (sammen med Finn Frandsen) om "Di­mensions sémantiques et pragmatiques de la linguistique textuelle."

 

23.-24.8. 1990:    Deltagelse i ADLAs årsmøde om "Fagsproglig Kommunikation".

 

27.9. 1990:          Foredrag på Århus Universitet om "Videnskabelig metode i sprogforskning".

 

15.11. 1990:        Foredrag på Århus Universitet om "Brugen af operationelle tests i lingvistik".

 

11.1. 1991:          Foredrag sammen med Michael Herslund på HHK om "Projekt for en lærebog til CLM i tekstlingvistik".

 

21.1. 1991:          Foredrag på La Sorbonne om "Pour une théorie énonciative de la focalisation".

 

25.1. 1991:          Foredrag sammen med Flemming Larsen på HHÅ om "Forskningens fremtid set i lyset af planer om ny styrelseslov".

 

12.4. 1991:          Foredrag ved faglig dag på fransk institut om "Hvad giver nedskæringerne dig på fransk?".

 

23.-24.8. 1991:                   Foredrag sammen med Anne Ellerup Nielsen på HHK (Nordtext) om "Persuasion disguised as description. An example of argumentation in the Company Profile."

 

24.9.1991:           Foredrag sammen med Hanne Korzen i Lingvistisk Kollokvium om "Fransk Con­ditionnel"

 

29.9.-3.10.1991:  Deltagelse (på invitation) i "VIe Colloque de Linguistique Romane et Slave : "Com­plé­tude et incomplétude des structures syntaxiques dans les langues slaves et romanes" i Kraków, Polen. Foredrag om "Adverbes de phrase sans phrase."

 

10.12. 1991:        Foredrag i Bordeaux om "Subordination et coordination".

 

12.12. 1991:        Foredrag i Toulouse om "NE...PAS : négations descriptive ou polémique?".

 

22.1. 1992:          Foredrag ved Paris XIII om "La focalisation".

 

24.1. 1992:          Foredrag i Strasbourg om "La focalisation".

 

6.-8.11. 1992:      Deltagelse (på invitation) i Quatrièmes Rencontres linguistiques en pays rhénan. Colloque international de linguistique. Foredrag om "Sens et interprétation"

 

12.-14.11. 1992:  Deltagelse (på invitation) i Colloque international : LA NÉGATION, Paris X, Nanterre. Foredrag om "La négation métalinguistique".

 

20.11. 1992:        Foredrag ved Handelshøjskolen i København om "Informationsstrukturer"

 

30.3. 1993:          Foredrag ved Lingvistik Kollokvium, HHÅ om "Informationsstrukturer"

 

23.4. 1993:          Foredrag i Stavanger om "Structure informationnelle"

 

23.4. 1993:          Foredrag i Stavanger om "Modulær lingvistik og polyfoni"

 

11.- 15.8.1993:                   Deltagelse i "Douzième Congrès des Romanistes Scandinaves", Aalborg. Foredrag om "Tous les Français ne boivent pas du vin. Réflexions sur le rapport entre la négation et les quantificateurs". Président d'une table ronde (sammen med Finn Frandsen) om "La linguistique romane et les langues de spécialité".

 

27.8. 1993:          Foredrag i Oslo: "La structure informationnelle. Avec focalisation sur la focalisa­tion".

 

29.9. 1993:          Foredrag i Sherbrooke, Canada: "La focalisation. Pour une théorie énonciative".

 

26.9.-4.10.1993:  Forskningsrundrejse i Canada med etablering af bl.a. ph.d.-uddannelsesnetværk samt deltagelse i Troisièmes Journées scientifiques i Montréal.

 

5. - 6.5.1994:       Deltagelse (på invitation) i "Colloque international : la subordination dans les langues romanes". Københavns Universitet (président de séance).

 

10.5. 1994:          Deltager i stand-up research på HHÅ. Emne: "Næsten alt om sprog".

 

27.8. 1994:          Foredrag med Jan Engberg ved International Conference on Legal Language Aarhus August 24-27 1994. Linguists and Lawyers - Issues we confront: "The negation nicht in German judgements"

 

19. - 22.9. 1994:  Deltagelse (på invitation) i "7e Colloque de Linguistique Romano-slave : Thème : L'adjectif" i Albi, Frankrig. Foredrag om "La position de l'adjectif épithète. Effets de focalisation à l'intérieur du syntagme nominal".

 

30.9. 1994:          Foredrag i Uppsala: "La position de l'adjectif épithète et la théorie de la focalisa­tion".

 

3.10. 1994:          Foredrag på HHÅ: "La position de l'adjectif épithète. Effets de focalisation à l'in­té­rieur du syntagme nominal".

 

6. - 8.10.1994:     Deltagelse i "Colloque International "Dépendance et intégration syntaxique : subordination, coordination, connexion" i Bordeaux, Frankrig. Foredrag om "Une parenthèse sur les incises".

 

1. - 3.12.1994:     Deltagelse i kollokvium: "Relations anaphoriques et (in)cohérence" i Antwerpen, Belgien. Foredrag om "Anaphoricité et focalisation : une mésalliance".

 

14.2. 1995:          Deltager i stand-up research på HHÅ.

 

4.4. 1995:            Groningen: "La position de l'adjectif épithète : effets de focalisation".

 

5.4. 1995:            Louvain: "Etudes contrastives de connecteurs" (key node speaker).

 

7.4. 1995:            Dunquerque: "La position de l'adjectif épithète : effets de focalisation".

 

11.5. 1995:          Toulouse: "La position de l'adjectif épithète : effets de focalisation".

 

6.6. 1995:            Præsentation af projektet Lingvistik og Fremmedsprog på Handelshøjskolen i Køben­havn.

 

8. - 9.6. 1995:      Deltagelse i kollokvium om Funktionel Grammatik på Hesselet ved Nyborg.

 

13. - 14.9. 1995:  Deltagelse i Fællesmøde "Lingvistik og Fremmedsprog" i København (Kollekolle). Foredrag om "Ordstilling i NPer". Opponens mod Per Durst-Ander­sen: "Adverbialer i russisk: skopus- og domænefænomener".

 

18. - 24.9.1995:   Deltagelse i XXI Congresso internazionale di linguística e filologia Romanza, Palermo. Fordrag om: "Les adverbes paradigmatisants révisé : non sur tout mais surtout sur surtout".

 

6.10. 1995:          København (IAAS, KUA): "Fokalisering på fransk. Intonation og akcentuering".

 

17.10. 1995:        Nancy: "Connecteurs et cohérence textuelle".

 

31.10. 1995:        Deltager i stand-up research på HHÅ (holdleder).

 

2. - 5.11.1995:     Deltagelse (på invitation med "mit hold") i Septièmes Rencontres linguistiques en pays rhénan. Colloque international de linguistique. Foredrag om "Etude modu­laire des adverbes paradigmatisants (ou focalisateurs)" og med Jan Engberg om "L'emploi de la négation nicht dans les 'Landgerichtsurteilen' allemands".

 

14.11. 1995:        København (FG-kredsen, KUA): "Sætningsadverbialer og modalitet"

 

13.2. 1996:          Indlæg på HHÅ: "Lingvistikkens objekt(er)"

 

14.3. 1996:          København (Lingvistkredsen): "Focus Particles in French"

 

17.5. 1996:          Bruxelles (Université libre de): "Subjonctif et polyphonie"

 

6. - 9.6 1996:       Deltagelse (på invitation) i kollokvium: " Prédication, assertion, information : applications et synthèses ". Foredrag om " Il est beau le lavabo, il est laid le bidet. Pourquoi disloquer le sujet ? "

 

12. - 15.8. 1996:  Deltagelse i "Treizième Congrès des Romanistes Scandinaves", Jyväskyla, Finland. Foredrag om " Pronoms disjoints, focalisation, anaphores "

 

19 - 21.9.1996:    Deltagelse (på invitation) i "8e Colloque de Linguistique Romano-slave : Thème : " L'expression du temps et de l'espace dans les langues romanes et slaves " i Warschawa, Polen. Foredrag om " Les adverbes spatio-temporels dans le système adverbial "

 

23.9. 1996:          Krakow (L'université de) : " Où placer un adjectif épithète ? Et pourquoi ? ".

 

23.10. 1996:        Trondhjem (Universitetet i): " Où placer l'adjectif épithète ? Et pourquoi ? " og " Linguistique modulaire ".

 

24 - 25.10.1996:  Bergen (Universitetet i): " Marquage syntaxique et lexical de la focalisation : structure clivée et particules focalisatrice " ; " La polyphonie. Introduction à une théorie linguistique " ; "Modulær lingvistik".

 

27.11. 1996:        Lund (universitetet i): " Où placer l'adjectif épithète ? Et pourquoi ? " og "On some French Focus Particles".

 

3.12. 1996:          HHÅ (med Kjær Jensen og Ole Lauridsen): Arrangement og ledelse af kollokvi­um om tempus på (især) dansk, engelsk, fransk, tysk og spansk.

 

12.12. 1996:        Nancy: Tale i anledning af Robert Martin's 60-års fødselsdag. På vegne af alle ikke-frankofone sprogforskere i fransk.

 

13.12. 1996:        Nancy (l'Université de): " Linguistique modulaire. Le module de la focalisation ".

 

14.12. 1996:        Strasbourg (l'Université de): "La position de l'adjectif épithète en français"

 

19 - 26.1. 1997:                  Arrangør og videnskabelig ansvarlig for "The Aarhus Seminar on Interpreting Research". Diverse foredrag og indlæg.

 

3.2. 1997:                            RUC (Roskilde): "Grammatikundervisningens rolle i et højere uddannelses­forløb".

 

20.2. 1997:          HHK (København): "Polyfonibegrebet hos Ducrot og nyere polyfoniforskning".

 

13.3. 1997:          Århus Universitet: "Fokalisering og det attributive adjektivs stilling i nufransk".

 

26.5. 1997:          Genève (l'Université de): " Linguistique modulaire ".

 

27.5. 1997:          Fribourg (l'Université de): " Marquage syntaxique et lexical de la focalisation ".

 

28.5. 1997:          Neuchâtel (l'Université de): " Marquage syntaxique et lexical de la focalisation ".

 

30.5. 1997:          Lausanne (l'Université de): " Linguistique modulaire ".

 

4.9. 1997:            Kerteminde (ved Kursus i Fransklærerforeningen, gymnasielærere): "OM Fransk Grammatik og Sprogbrug" og "Lingvistikkens udvikling de seneste år med særligt henblik på fransk".

 

17 - 19.9. 1997:                  Deltagelse i Fællesmøde "Lingvistik og Fremmedsprog" i København (Sophien­berg). Foredrag om "Dislokering på moderne fransk. Hvorfor og hvordan?". Opponens mod Niels Davidsen-Nielsen: "Adjektet i engelsk".

 

20.10. 1997:                        Aarhus Universitet: "Argumentationsteori. Den franske udsigelsesteoretiske til­gang".

 

30.10. 1997:        Aarhus Universitet: " La polyphonie : théorie et applications ".

 

4.- 15.11. 1997:   RUC (Roskilde): Ordstyrer ved rundbordsdiskussion om "Narrative stemmer".

 

21.11.1997:         Amsterdam: "Some Fundamentals of a Modular Linguistic Approach to Argumentation" (key-node speaker).

 

5.2.1998:             KUA: " Utilise donc altså - Altså brug dog donc! Études comparatives de connec­teurs et le réseau contrastif français-danois ".

 

17.2. 1998:          HHÅ: "Argumentationsanalyse. Grundtræk af en modulær sprogvidenskabelig tilgang."

 

19.2. 1998:          Langkær Gymnasium: "De seneste års forskning i fransk sprog ved de danske universiteter" og "Præsentation af Fransk Grammatik og Sprogproduktion".

 

5.-7.3. 1998:        Deltagelse i " Le colloque international sur le passif ", Københavns Universitet. (Ordstyrer for en sektion)

 

25.3. 1998:          Odense Universitet: "Det attributive adjektivs stilling på fransk" og "Modalitet i fransk".

 

23.-29.7. 1998:                   Deltagelse i XXIIe Congrès international de linguistique et philologie romanes, Bruxelles. Foredrag om: " L'ordre des mots : plusieurs adjectifs épithètes antépo­sés "; RundBord om Tekstlingvistik; syntese for Section VII: "Sémantique et prag­ma­tique".

 

28.-29.8. 1998:                   Deltagelse (på invitation) i seminar i Bergen om litterær polyfoni. Foredrag om­

                             " Polyfoni. Litterær og sproglig analyse ".

 

31.8. 1998:          Trondhjem: " L'adverbe de phrase : positions et fonction " og " La théorie de l'argumentation "

 

10.-12.9. 1998:                   Deltagelse (på invitation) i Cinquième Colloque de Linguistique Romane : " La Modification Adverbiale dans les Langues Romanes ", Groningen. Foredrag om " Modification et position des adverbiaux contextuels ".

 

2.-4.11. 1998:      Deltagelse i fællesseminar i grammatikgruppen på Roligheden. Chairman.

 

27.2.1999:           Foredrag for gymnasielærere arrangeret af Gyldendal (København): "Hvordan lærer vi eleverne grammatik".

 

10.3. 1999:          Dobbeltforedrag i Aalborg (med Michel Olsen). Egne indlæg: "Polyfoni. Intro­duktion til en sprogteori" og "Mais hos Flaubert. En lingvistisk polyfonianalyse af to eksempler fra Madame Bovary".

 

18.-20.3.1999:     Medarrangør af kollokvium i Nancy: " Ordre et Distinction ".

 

7.4.1999:             Foredrag for gymnasielærere (Vejen): "Om at undervise i fransk grammatik i gymnasiet".

 

17.4. 1999:          Foredrag for gymnasielærere arrangeret af Gyldendal (København): "Hvordan lærer vi eleverne grammatik".

 

10.-15.8. 1999:    Deltagelse i "XIVe Congrès des Romanistes Scandinaves", Université de Stockholm. Foredrag med Michel Olsen om " Donc, pour conclure. Polyphonie et style indirect libre analyses linguistiques et littéraires ".

 

1. 9. 1999:           Introduktionsforedrag ved RUC om den lingvistiske polyfoniteori.

 

27.-29.10. 1999:  Deltagelse i SHF-grammatikgruppens årlige seminar

 

1.11. 1999:          Foredrag på Aarhus Universitet: "Ind i Ducrots verden. En indføring i Ducrots teorier".

 

4.11. 1999:          Tiltrædelsesforelæsning på Aarhus Universitet: "Paul et Marie, eux, ne font pas des enfants exprès. En modulær analyse af nægtelsen."

 

7 - 20.11.1999:    Arrangør af Ducrots besøg på Aarhus Universitet

 

12.11. 1999:        Foredrag med Michel Olsen: " Polyphonie linguistique et littéraire : le connecteur 'puisque' en hommage à Oswald Ducrot ".

 

24.3. 2000:          To foredrag i Metz : " L'approche modulaire en linguistique : l'exemple de la né­ga­tion (avec un regard dans les coulisses du linguiste" ; "Par contre : focalisateur de contrariété"

 

27.4. 2000:          Foredrag med Michel Olsen ved minikollokvium om Polyfoni på AU.

 

4.5. 2000:            Foredrag i Toulouse : " Éléments d'une grammaire des connecteurs "

 

13.5. 2000:          Foredrag på Sorbonne om "Linguistique modulaire : principes méthodologiques et applications". Leder af rundbordsdiskussion om mine teorier.

 

7.6. 2000:            Indlæg med Hanne Leth Andersen i Grammatikkredsen på RI, AU: "Fremtids­planer? eller Bør tempusbeskrivelsen være planløs?"

 

14-16.6. 2000:     Modérateur ved 8ème colloque de pragmatique (colloque Charles Bally) Champoussin, Schweitz.

 

21.-22.9. 2000:                   Deltagelse (på invitation) i Colloque international " Y a-t-il une syntaxe au-delà de la phrase ". Foredrag: " Pour un traitement modulaire de la syntaxe transphrastique ".

 

27.9.2000:           Arrangør af Stand Up Research på AU. Holdleder.

 

13.-15.10. 2000:  Polyfonikollokvium i Uppsala. Foredrag med Michel Olsen om " Polyphonie : théo­rie et terminologie ".

 

23.-25.10. 2000:  Deltagelse i SHF-grammatikgruppens årlige seminar. Foredrag om Konnektor­gram­matik.

 

2.-4.11.2000:       Deltagelse (på invitation) i Modalitetskollokvium i Odense : " Modalité(s) énonciative(s) adverbiale(s) "

 

8.11. 2000:          Foredrag i Växjö: "Polyfoni. En sprogteoretisk indføring"

 

28.2. 2000:          Arrangør af Stand Up Research på AU. Holdleder.

 

29.3. 2001:          Foredrag i Haderslev for seminarielærere: "Grammatik i fremmedsprogsundervis­ning­en. Hvorfor og hvordan?"

 

17.-19.5. 2001:                   Arrangør (sammen med Hanne Leth Andersen) af kollokvium om "Macro-syntaxe et macro-sémantique" på Aarhus Universitet.

 

19.9. 2001:          Arrangør af Stand Up Research på AU. Holdleder.

 

11.-13.10. 2001:  Arrangør (sammen med Hanne Leth Andersen) af Grammatikkredsens årlige se­mi­nar (på Sandbjerg)

 

26.- 28.10. 2001: Deltagelse i polyfonikollokvium i Roskilde, arrangeret af Les Polyphonistes Scan­dinaves. Président de séance for Anne Banfield.

 

Nov. 2001:          Deltagelse i Andet forskningskollokvium om sprog på Statsbiblioteket om ”Semantiske beskrivelser. Foredrag: ”Polyfoni. En sprogteori”.

 

13.11. 2001:        Foredrag i Poitiers: " La ScaPoLine. Introduction à une théorie de la polyphonie linguistique. ".

 

7.12. 2001:          Foredrag i Bachtinkredsen i København: " Sproglig polyfoni og litterær analyse ".

 

15.-16.11. 2001:  Kollokvium i Lille: La négation : incidences et domaines. Foredrag: "Paul et Marie, eux, ne font pas des enfants exprès : analyse modulaire de la négation.

 

8.3. 2002:            Foredrag i Aix-en-Provence (R. Vion): "Modalité(s) énonciative(s) adverbiale(s)"

 

15.-16.3 2002:     To foredrag i Strasbourg: " Les adverbes paradigmatisants " ; " Donc, revenons à nos moutons. Contraintes formelles sur le repérage des arguments des connec­teurs "

 

28.3. 2002:          Foredrag i Toulouse: " La ScaPoLine et les connecteurs de discours "

 

19.-21.4. 2002:                   Polyfonikollokvium i Bergen. Foredrag om " Le passé simple subjectif ". Åbningsseance samt modérateur ved afslutningsdebat.

 

30.-31.5. 2002:                   Kollokvium i Montpellier (foredrag med Michel Olsen) om "Le passé simple subjectif"

 

8.-10.7. 2002:      Inviteret til Le LIVe Congrès de L'AIEF à Paris pour parler de " La linguistique française en Scandinavie ".

 

12.-18.8. 2002:                   Romanistkongres i Oslo. Foredrag 14.8. om "La ScaPoLine. Théorie Scandinave de la Polyphonique Linguistique".

 

22.8. 2002:          Key node speaker ved Kongressen Image 2000 I Aalborg: "La ScaPoLine : introduction à la théorie SCAndinave de la POlyphonie LINguistiquE".

 

29.1. 2003:          Foredrag på invitation i Lausanne: "La ScaPoLine : la théorie SCAndinave de la POlyphonie LINguistiquE".

 

30.1. 2003:          Seminar på invitation i Lausanne: ”Éléments d’une analyse textuelle (linguistique) comparative”.

 

1.2. 2003:            Foredrag ved polyfonigruppens kollokvium i Paris (MSH): ”Polyphonie linguistique et discours rapporté”.

 

27.2.2003:           Arrangør af Stand Up Research på AU. Holdleder.

 

5.6.2003:             Foredrag på invitation i Nice om ScaPoLine.

 

7.9.2003:             Arrangør af Stand Up Research på AU ved Åbne-døre-arrangementet. Holdleder.

 

19.-20.9.2003:     Deltagelse i Sprog- og kulturnetværket i Århus. Mødeleder den 20.

 

2.10. 2003:          Key node speaker ved XXVIII. Deutscher Romanistentag, Kiel: ”Les recherches linguistiques dans les pays scandinaves”

 

23.10.2003:         Foredrag i semiotikkredsen (på invitation): “The Scandinavian Linguistic Theory of Polyphonie”.

 

14.11.2003:         Foredrag på HHK (CBS): ”Frontforskning i pædagogikkens tjeneste: Hvordan forklarer man en dansker adjektivets stilling på fransk?”

 

20.11.2003:         Foredrag på instituttets forskningsdag: ”La ScaPoLine. En sproglig polyfoni­teori”.

 

27.-29-11.2003:   Key note speaker ved Colloque ”Focalisation”, Sorbonne, Paris. Foredrag: ”La focalisation : éléments d’une théorie énonciative”.

 

11.12.2003:         Deltagelse i Det sproglige Polyfoninetværks introduktionsseminar på Roskilde Universitet. Foredrag om ”Den Skandinaviske Sproglige Polyfoniteori”.

 

25.5.2004:           Foredrag om ScaPoLine + ”skydeskive” for spørgsmål om teorien, Antwerpen, Belgien

 

18.-20.8.2004:      Deltagelse i Det sproglige Polyfoninetværks kollokvium på Hindsgavl. Foredrag med Mads Jønsson om ”Udsigelse og udsigelsesadverbialer i ScaPoLine”. 

 

2.-8.9. 2004:        Medorganisator af kollokvium i Cerisy om ”Dialogisme et polyphonie”. Foredrag om ”Les voix des connecteurs : une analyse polyphonique de quelques connecteurs de discours”.

 

9.11.2004 :          Foredrag på CBS ved Hanne Korzen-symposium: ”Ordstilling: dislokering, tematisering, fokalisering og polyfoni”.

 

9.12.2004 :          Foredrag i Salamanca (Spanien) om La ScaPoLine.

 

5.1.2005:             Foredrag ved Sorbonne (Paris IV) : « L’enseignement de la grammaire française aux apprenants danois : méthode, difficultés, exemples »

 

6.1.2005:             Foredrag ved Sorbonne (Paris IV) : « Dernière évolution de la ScaPoLine (la théorie SCAndinave de la POlyphonie LINguistiquE »

 

23.2.2005 :          Arrangør af Stand Up Research på AU. Holdleder.

 

11.-13.5.2005:     Foredrag (samme med Alexandra Kratschmer) ved Sandbjerg-polyfoninetværk-kollokvium: ”Polyfone konfigurationer i narrative tekster: historiske og tredjepersonsdiskursindivider”

 

27.-28.5.2005:      Foredrag på Københavns Universitet ved det internationale kollokvium om Explorations in the semantic-pragmatics interface: ”The semantics of polyphony (and the pragmatics of relization)

 

8.7.2005:             Plenarforedrag ved universitetet i Poitiers om  « Linguistique modulaire et la linéarité de la langue »

 

15.-16.8.2005:     Foredrag ved sidste polyfoninetværksmøde ved RUC om ”Sidste ny fra ScaPoLine”.

 

12.10.2005:         Foredrag i SLKs Grammatikkreds: ”Hvad konnekterer konnektorerne?”

 

26.-27.10.2005:                  SHF-Grammatikgruppen på Sixtus. Foredrag 27.10.: ”Hvad konnekterer konnektorerne?”

 

7.12.2005:           Frokostforedrag på SLK om min forskning.

 

1.3.2006:             Foredrag i SLKs Grammatikkreds om nægtelsen

 

8.3.2006:             Foredrag i Funktionel Grammatikkreds, KU: ”Instruktionel semantik og polyfoni”

 

5.4.2006:             Foredrag i CCC, AU: ”Modular linguistics, and pluridisciplinarity. The case of the linearity of language”

 

11.5.2006 :          Foredrag i Oslo, FFF: ”Brudstykker af en kontrastiv sproglig analyse”

 

8.6.2006 :            Foredrag ved SPRIK-konference i Oslo: « Connectors in a cross-linguistic perspective »

 

18.8.2006:           Foredrag ved “journée d’études” i Uppsalsa om « Mais tais-toi donc ! Que connectent les connecteurs ? »

 

13.10.2006:         Foredrag i FG-kredsen: ”French énonciation linguistics. A little about connectors”

 

4.11.2006:           Foredrag på ASB for censorkorpset: ”Hvad forventer eksaminator af censor og hvad forventer censor af eksaminator?”

 

14.11.2006:         Foredrag på ASB: ”Nyere udviklinger inden for polyfoniteorien. Indføring i ScaPoLine 2006”

 

16.11.2006:         Foredrag på CBS for censorkorpset: ”Hvad forventer eksaminator af censor og hvad forventer censor af eksaminator?”

 

23.11.2006:         Foredrag i Växjö: ”Brudstykker af en kontrastiv sproglig analyse”

 

14.2.2007:           Foredrag i SLK-forskergruppen Komparativ lingvistik og diskursstudier: ”Forskningsinteresser og lidt om Sproglig polyfoni”.

 

19.3.2007:           Foredrag i Montpellier: ”Bakhtine, Praxématique, ScaPoLine”

 

3.-4.5.2007:         To foredrag i Genève: ”La polyphonie linguistique. Une introduction à la ScaPoLine”, ”La ScaPoLine : enjeux et applications”

 

13.7.2007:           Panelforedrag ved den store Pragmatikkonference i Göteborg: ”La prise en charge et les liens énonciatifs de la ScaPoLine”

 

3.-5.9.2007:         Plenarforelæsning i Boulogne-sur-mer: « La théorie SCAndinave de la POlyphonie LINguistiquE. (La ScaPoLine) »

 

25.9.2007:            Foredrag ved Romanistkongres i Wien : ”Les derniers acquis de la ScaPoLine (la théorie SCAndinave de la Polyphonie LINguistiquE »

 

9.11.2007 :          Oplæg om fransk udsigelseslingvistik ved seminar om Kunstværk og udsigelse – tværmedialt seminar ved Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Universitet.

 

28.2.2008:           Foredrag om mit bidrag til projektet ”Ligheder og forskelle mellem sætninger og nominalsyntagmer”, SLK, AU.

 

6.-7.3.2008:         Plenarforelæsning ved kollokvium i Madrid: ”Polyphonie et connecteurs : une analyse linguistique”.

 

15.5.2008 :          Foredrag i Toulouse : « Polyphonie linguistique et analyse du discours »

 

19.5.2008 :          Foredrag i Bordeaux : « La ScaPoLine : introduction générale »

 

23.6.2008:           Foredrag i Bonn: ”La ScaPoLine : introduction générale »

 

9.-12.2008 :         Plenarforeslæsning ved Le Congrès Mondial de Linguistique Française, Paris : « La polyphonie linguistique avec un regard sur l’approche scandinave »

 

13.-15.8.2008 :    Plenarforelæsning ved Den skandinaviske Romanistkongres i Tammerfors: « La polyphonie linguistique dans tous ses états »

 

8.-10.9.2008 :      Foredrag ved polyfonikollokvium i Metz : « L’ancrage linguistique de la polyphonie »

 

12.9.2008 :          Arrangør af Stand Up Research ved AUs 80-års-jubilæum. Holdleder.

 

24.9.2008 :          Frokostforedrag på SLK, AU: ”ScaPoLine og sprogets polyfoni”.

 

26.-29.9.2008 :    Foredrag ved Germansk Romanistkongres i Augsburg: « Pour une grammaire des connecteurs : l’exemple de donc »

 

13.10.2008 :ølke, H. (2006a In :        Foredrag i Rom (3) : « L’ordre des mots et la focalisation »

 

16.10.2008 :        Foredrag i Rom (3) : « La ScaPoLine : une théorie de la polyphonie linguistique »

 

14.11.2008 :        Foredrag i CCC : « Et Langue Française projekt om sproglig polyfoni »

 

4.12.2008:           Foredrag ved workshop for politologer på Sørupgaard (Ringsted) : ”Linguistic Polyphony”

 

27.2.2009:           Foredrag ved Inspirationsdag for Gymnasielærere, AU om ”Moderne fransk Lingvistik”.

 

18.3.2009:           Memorial Lecture i Manchester: « Polyphonie linguistique »

 

2.4.2009 :        Arrangør af Stand Up Research ved AUs 80-års-jubilæum. Holdleder.

 

23.4.2009 :      Foredrag ved John-Lyons-symposium i Toulouse om « La logique des connecteurs »

 

4.6.2009 :        Forelæsning som Fermat-professor (Toulouse) : « La polyphonie – linguistique, littéraire et discursive »

 

8.6.2009 :        Foredrag i Grenoble « ScaPoLine : une théorie de la polyphonie linguistique »

 

10.9.2009 :      Arrangerer Journée Kleiber (med Merete Birkelund). Eget foredrag: « Georges Kleiber, lui, mérite l’honneur. Distinction par anaphore focalisateur »

 

15.10.2009 :    Offentlig forelæsning som Fermat-professor (Toulouse) : « De la forme linguistique à l’interprétation du discours. Le sens linguistique a-t-il un sens »

 

12.11.2009 :    Fransklærerforeningen: ”Moderne sprogforsknings betydning for grammatikundervisningen”

 

20.11.2009:     Foredrag ved  The Aarhus Workshop: “The Valency Structure of Clauses and Noun phrases. Similarities and Differences in French and Danish”

 

15.1.2010:       Foredrag på École Normale Supérieure: « Modalité, focalisation et polyphonie : l’exemple de peut-être. »

 

16.1.2010:       Foredrag på La Sorbonne: « Réflexions sur les adverbes »

 

22.1.2010:       Foredrag ved Gymnasielærerdag for sprogfag på Aarhus Universitet: ”Nye tilgange til litteraturlæsning”

 

4.3.2010:         Arrangør af Stand Up Research. Holdleder.

 

18.3.2010:       Foredrag i Forskergruppen ”Ligheder og forskelle mellem sætninger og nominalsyntagmer”, SLK, AU. Emne: ”Adjektivets placering på fransk”

 

15.4.2010:       Foredrag ved Æstetikseminar, AU: ”Udsigelseslingvistik og polyfoni”

 

31.5.2010:       Foredrag i Bergen: ”French énonciation linguistics with special reference to linguistic polyphony”

 

9.10.2010:       Foredrag på ASB for censorkorpset: ”Hvad forventer eksaminator af censor og hvad forventer censor af eksaminator?”

 

28.10.2010:     Foredrag i Horsens for Handelshøjskolelærere: ”Grammatik er sjovt”

 

4.-7-11.2010:  Deltagelse I Rencontre des linguistes en pays rhénan med foredrag: ”(Peut-être) sur peut-être »

 

25.11.2010:     Foredrag på Semiotik: ”French enunciation linguistics”

 

10-11.1.2011:  SLK’s lingvistgruppeseminar på Sandbjerg. Foredrag: ”Modulære og polyfoniske analyser af nægtelsen”

 

28.1.2011:       Arrangør af Torben Thranes afskedsseminar på ASB med foredrag: ”Semantics and Pragmatics of Bridge Language”

 

24-26.3.2011:  Foredrag i Metz ved Robert Martin kollokvium: ”Univers de croyance et polyphonie”

 

4.5.2011:         Frokostforedrag med Merete Birkelund (på SLK): ”Udsigelseslingvistik. Et internationalt forskningsprojekt

 

27-28.5.2011:  Arrangør (med Merte Birkelund) af Udsigelseskollokvium på AU. Foredrag: ”Conclusion, envoi, discussion”

 

10.6.2011:       Plenarforelæsning i Stockholm (Mats Forsgren): « La place de l’adjectif épithète : peut-être une solution globale est-elle possible après tout »

 

9-12.8.2011:    Deltagelse i Romanistkongres i Göteborg, foredrag: « Peut-être, détaché à droite.Essai d’explication modulaire des effets de sens »

 

9.9. 2011 :       Leder af workshop i Sarrebrücken om international terminologi vedr. lingvistisk polyfoni.

 

9.9.2011:         Foredrag i Sarrebrücken: « Introduction à la polyphonie linguistique »

 

13.9.2011 :      Foredrag i Fribourg ved Journée d’étude Modalité et prise en charge : « Note sur peut-etre détaché à droite »

 

29.10.2011:     Foredrag i Grammatikkredsen i Kerteminde: ”Peut-être smidt ud til højre”

 

10.11.2011:     Arrangør af Stand Up Research ved AU, holdleder

 

24.11.2011 :    Plenarforelæsning ved Colloque international de l’énonciation : Benveniste après un demi-siècle i Paris : « La polyphonie et la ScaPoLine : l’héritage benvenistien, nouvelles perspectives, avancées théoriques et épistémologiques »

 

27-31.8.2012:  Fem foredrag i Évian-les-Bains om ”La polyphonie”

 

4.10.2012:       Foredrag i Clermont-Ferrand: « Le potentiel explicatif de la notion de focalisation »

 

27.10.2012 :    Foredrag i Grammatikkredsen i Holbæk med Merete Birkelund : « Ironistik »

 

13.12.2012:     Foredrag ved workshoppen Similarities and Differences between Clauses and Nominals: “Verbal and nominal modifiers in French”

 

28.1-30.1.13:   MINICURSO om ScaPoLine i Natal (Brasilien): 3 x 4 timer

 

31.1.13:           Rundbordsdeltager ved Abralins Viii Kongres i Natal (Brasilien) : La prise en charge et la ScaPoLine.

 

20.2.2013:       Foredrag i Randers ved HF og VUC): ”Argumentation”

 

7.3.2013:         Arrangør af Stand Up Research ved AU, holdleder

 

15.-16.3.:

2013                Medarrangør af Ironistikseminar på AU

 

8.5. 2013:        Foredrag i Uppsala ved Journée d’études: « Ironistique »

 

28.5.2013:       Foredrag i Heidelberg vedJournée d'études Adverbiaux paradigmatisants : « Les adverbes paradigmatisants réexaminés dans la lumière des théories énonciatives de la focalisation et de la polyphonie »

 

28.5.2013:       Foredrag i Heidelberg: ”Linguistic Polyphony; with special reference to ScaPoLine”

 

31.5.-

1.6.2013:         Plenarforelæsning i Clermont-Ferrand ved Colloque Adjectif 2013: « Le menuet de l’adjectif épithète et de son nom »

 

6.-8.6.2013 :    Plenarforelæsning ved Congrès de l'Association for French Language Studies : Langue française : le marquage de la mise en relief : « Pour une approche énonciative de la focalisation »

 

8-13.9.2013 :   Foredrag ved IPrAs pragmatikkongres i New Delhi: “Interpretations of the French negation ne…pas. A polyphony based analysis”

 

20.9.2013:       Foredrag ved Adam-seminar på AU, fransk : « La focalisation : Moyens linguistiques, fonctions textuelles, traduction »

 

22.10.2013:     Foredrag ved Brazilian Week på AU: ”La négation dans un jugement français”

 

24.-26.10.

2013 :              Medarrangør af Grammatiknetværkets årlige møde. Ebeltoft.

 

4.11.-

7.11.2013 :      École doctorale i Fribourg. To foredrag : « Linguistique modulaire. La focalisation et l’ordre des mots » ; « Linguistique modulaire. La polyphonie : les modalités d’énoncé et les mots de discours »

 

3.4.2014 :        Foredrag i Oslo : « Le menuet de l’adjectif épithète et de son nom »

 

23.5.2014 :      Foredrag om undervisning i fransk grammatik i Jyväskylä: ”La grammaire, c’est drôle”

 

13.6.2014:       Foredrag ved Journée Birkelund : « Le tour linguistique de Merete n’est pas une fiction »

 

14.8.2014:       Foredrag med Merete Birkelund ved XIXième Congrès des Romanistes i Reykjavik: « Marquage linguistique de fictionnalité »

 

24.10.2014 :    Foredrag i Grammatikkredsen med Merete Birkelund : « Sproglig markering af fiktionalitet »

 

27.11.2014:     MINICURSO i Natal (Brasilien)med Merete Birkelund om ScaPoLine

 

28.11.2014:     Plenarforelæsning i Natal: « La ScaPoLine et le discours juridique »

 

1-2.12.2014:    Foredrag i Fortaleza UDDYB

 

3-6.12.2014:    Foredrag i São Paulo UDDYB

 

3.4.2015:         Foredrag i Lyon: « Les adverbes paradigmatisants et la notion de paradigme après 35 ans »

                       

Derudover har jeg arrangeret diverse gæsteforelæsninger, gæsteprofessorophold (bl.a. over kultur­aftaler) m.m., samt været ordstyrer ved diverse kollokvier, kongresser m.m.

 

Administration på højere læreanstalter

1983-1985:      Forestået den daglige ledelse af Institut for Skandinaviske Sprog ved Université de Nancy II. I denne forbindelse deltog jeg i sektionsmøder og andre forhandlinger, f.eks. vedr. indførelse af ny studieordning, ansættelser og uddeling af stipendier.

 

1985-1989:      Deltagelse i diverse udvalg på HHK, bl.a. i forbindelse med arbejdet på de nye studieordninger:

-          Det erhvervssproglige Fakultets didaktikudvalg (sep. 1985 - sep. 1986).

-          Institut for Fransks studieordningsudvalg for den nye 2.del (foråret 1986).

-          Vejleder vedr. studierejser til Frankrig (sep. 1985 - sep. 1986).

-          Det erhvervssproglige Fakultets EDB-udvalg (siden etableringen sidst i 1985).

-          Det erhvervssproglige Fakultets licentiatudvalg (marts 1986 - januar 1987, dvs. i hele den periode, hvor den nye studieordning blev udarbejdet).

-          Det erhvervssproglige Fakultets forskningsplanlægningsudvalg (som stedfor­træder for Hanne Korzen, maj 1986 - august 1986, dvs. under udarbejdelsen af "seksårsplanen").

-          EDB-ansvarlig ved Institut for Fransk (fra etableringen sidst i 1985).

-          Tværsproglig samarbejdsgruppe for undervisningen på den nye 2.del (august 1986 - februar 1987).

-          Udvalg vedr. international udveksling (forår 1987).

-          Fransk StudieNævn (som stedfortræder for Kathrine Sørensen, 1.2.1987 - 1.5.1987).

-          TSB-udvalg nedsat af Fakultetsstudienævnet.

 

1989-1999:          HHÅ:

-          Det Erhvervssproglige Fakultetsråd (dec. 1989 - marts 1993)

-          Det Erhvervssproglige Fakultets Budget og Forretningsudvalget (dec. 1989 - marts 1993).

-          Det Erhvervssproglige Fakultets Forskningsudvalg (jan. 1990 - dec. 1994 ; jan. 1996 - feb. 1998).

-          Biblioteksudvalget (dec. 1990 - feb. 1998).

-          Det Erhvervssproglige Fakultets EDB-udvalg (formand, feb. 1991 - marts 1993).

-          Observatør ved SIU og ansvarlig for forbindelser med Nancy (har i denne forbindelse foretaget nogle rejser til Nancy; 1989-1992).

-          Specialeudvalg (jan. 1993 - juni 1998).

-          Konsistorium (april 1993 - juni 1998).

-          Studieleder for ph.d.-studiet (april 1993 - dec. 1994).

-          Prodekan for forskningen (herunder formand for Forskningsudvalget; maj 1993 - dec. 1994).

-          Strukturudvalg vedr. den nye overbygningsuddannelse (maj 1994 - maj 1996).

-          Handelshøjskolens Internationale Udvalg (juli 1994 - sep. 1994)

-          Arbejdsgruppe til udarbejdelse af Mission Statement for HHÅ (sept. 1997 - juni 1998)

-          Medlem af SSU (Det Sproglige fakultets Samarbejdsudvalg, jan. 1997-feb. 1998)

-          Medlem af HSU (Hovedsamarbejdsudvalget, jan. 1997-feb. 1998)

-          Fagkoordinater på Fransk Institut for BA, grammatik, ÅU, CLM grammatik, specialeskrivning.

-          Udarbejdet og holdt diverse oplæg til debatter om forskning, undervisning og administration på HHÅ.

-          Diverse studieordningsudvalg og ad hoc udvalg.

 

1999-                  Aarhus Universitet (AU)

-      Ph.d.-koordinator (1.9.1999 – 1.2.2004)

-      Økonomibestyrer på fransk (1.9.1999 - 31.1.2001 )

-      Medlem af bogudvalget for fransk (1.8.1999 - )

-      Medlem af Institutbestyrelsen (1.9.1999 - 31.1.2004 )

-      Institutleder (1.2.2001 - 31.1.2004)

-      Medlem af bibliotekets styregruppe (1.3.2001 – 30.6.2004)

-      Medlem af husudvalget (1.3.2001 - 30.6.2003)

-      Medlem af repræsentantskabet (1.5.2001 - 30.6.2003)

-      Medlem af dekanens særlige strukturudvalg (1.5.2001 - 31.12.2001)

-      Medlem af Projektgruppen til forberedelse af institutfusionen (1.1.2003 - 31.5.2003)

-      Medlem af Fransk studienævn (1.1.2003 – 30.6.2003 ; 1.2.2004 – 31.7.2004 ; 1.1.2005 - )

-      Ansvarlig for forskningsdagene (1.2.2004 – 31.12.2004)

-      Medlem af forskningsudvalget ved SLK (1.3.2005 – 31.12.2007; 1.8.2008 – 31.7.2009)

-      Forskningsleder ved SLK, 2. viceinstitutleder (1.6.2006 – 31.12.2007)

-      Medlem af Rådgivningsgruppen vedrørende ansættelse af prorektor for det akademiske område (15.1.2007 – 28.2.2007)

-      Teamleder for SLK’s lingvistiske forskningsgruppe (1.8.2008 – 31.7.2009)

-      Medlem af Rektors Rådgivningsgruppe vedrørende ansættelse af dekaner for det nye storfakultet

-      Medlem af dekanens Rådgivningsgruppe vedrørende ansættele af prodekaner for Arts

-      Medlem af diverse ad hoc udvalg, herunder udvalg til bedømmelse af ph.d.-ansøgninger

 

Forskningsgrupper o.l.

1980-1983:      Deltagelse i forskningsgruppe med Hanne Korzen, Henrik Prebensen og Finn Sørensen.

 

1983 - :            Medlem af forskergruppen G.R.I.S. (Groupe de Recherches I. en Sémantique) i det franske forskningsråd C.N.R.S.'s regi. Denne gruppe skiftede navn i sommeren 1985 og hedder nu G.R.I.L., hvor L. står for "linguistique".

 

1.12.1989 - :    Medlem af De lærdes Selskab, Århus.

 

1.6.1990 - 1.1.2000 : Medlem af TYGRE (TYpologie GRammaticalE, forskergruppe ved Paris 3).

 

1.12.1992 - :    Medlem af ARLV (tværuniversitær forskergruppe i Paris med generativ observans).

 

1.1.1993 - 31.12.1995: Medlem af forskergruppe på HHÅ vedr. grammatikografi (støttet af grundforskningsmidlerne).

 

1.3.1993 - 31.12.1998: Deltager i projektet Lingvistik og fremmedsprog (delprojekt : Fransk grammatik) støttet af SHF. Herunder deltagelse i en række kollokvier.

 

1.6.1993 – 1.1.2001: Deltager i tværsprogligt projekt om automatisk behandling af konnektorer (med Gaston Gross og John Humbley, Paris XIII).

 

9.11.1996 – 1.1. 2004 : Deltager i tværdisciplinært projekt om litterær polyfoni (med Helge Vidar Holm (Bergen), Kathrine Ravn Jørgensen Sørensen (HHK) og Michel Olsen (RUC). Projektet er støttet af NOS-H i 2000-2002 med ca. 1,4 M DKK med mig som ansvarlig.

 

30.5.2002 – 1.1.2005 : Deltager i projekt om ”Dialogisme et polyphonie” med Jacques Bres (Montpellier), Sylvie Mellet (Nice) og Laurence Rosier (Bruxelles).

 

1.8.2003 – 31.3.2006: Medlem af styregruppen for Polyfoninetværk (med Rita Therkelsen og Nina Møller Andersen). Netværket var støttet af SHF.

 

1.8.2005 - :      Medlem af netværket ”Cognition, Communication and Culture”, Aarhus Universitet.

 

15.11.2006 – 31.1.2010 :    Medlem af forskerteam’et ”Diskursstudier og komparativ lingvistik”, SLK, Aarhus Universitet.

 

1.1.2008-31.12.2009: Leder af projektet: ”Polyphonie linguistique et analyse du discours” i forbindelse med mit Fermat-professorat.

 

1.2.2008 - :      Deltager i projektet ”Ligheder og forskelle mellem sætninger og nominalgrupper – sammenlignende syntaks på tværs af teoretiske tilgange”, SLK, Aarhus Universitet.

 

1.1.2011 – 30.6.2011: Deltager i projekt om litterær oversættelse

 

1.6.2012-:        Medlem af styrekomiteen for europæisk netværk for udsigelseslingvistik

 

Redaktionsarbejde o.l.

 

1.1.1990-1999:    Medlem af redaktionskommiteen for HERMES, HHÅ.

 

1.1.1992 - :          Medlem af redaktionskommiteen for Faits de langue (PUF, Paris).

 

1.1.1994 - :          Medlem af redaktionskommiteen for RASK, Internationalt tidsskrift for sprog og kommunikation (Odense University Press)

 

1.1.1997 - :          Medlem af Le comité de lecture for Revue de Sémantique et Pragmatique (Orléans, Frankrig).

 

1.1.2000 - :          Medlem af Le Comité de lecture for Cahiers de Grammaire (Toulouse)

 

1.5.2002 - :          Medlem af Le Comité de lecture for Ci-Dit (Bruxelles)

 

1.7.2003 - :          Medlem af le Comité de lecture for Lexique (Lille)

 

1.8.2004 - :          Medlem af redaktionskomiteen for Langue française

 

1.1.2005 - :          Medlem af Le Comité de lecture for C.R.L.

 

1.11.2005- :         Medlem af Editorial Board for Gramm-R. Studies of French Linguistics (Peter Lang)

 

1.1.2006-:            Medlem af The international Advisory Board, HERMES.

 

1.9.2006- :           Medlem af Le Comité de lecture for Les cahiers de praxématique.

 

1.10.2006- :         Medlem af Le Comité de lecture for DISCOURS

 

1.2.2007- :           Medlem af redaktionskomiteen for ARENA (Bergen)

 

1.9.2007 - :          Medlem af Advisory Editorial Board for Studies in Pragmatics, Emerald

 

1.3.2009 - :          Ekspert for Denstoredanske (fransk sprog og sprogforskerbibliografier).

 

1.8.2010- :           Medlem af Redaktionskomité for rumænsk tidsskrift (Find og udbyg)

                           

 

Andet

1985-1987:          Kontrakt med Blinkenberg og Højbye fonden.

 

1.11.1991 –

31.12.1996:         Conseiller scientifique for Institut National de la Langue Française.

 

1.1.1994 –

31.12.2000:         Kontrakt med Den store Danske Encyklopædi.

 

1.1.1997 - :          Medlem af Le comité scientifique for VERBUM (Nancy, Frankrig).

 

1.4.1999 –

2002 :                  Medlem af Le Comité de Pilotage nedsat af den franske undervisnings- og forsk­ningsminister i forbindelse med oprettelsen af et " Institut de linguistique et sé­mio­tique " (del af planen for de franske universiteter i det 3. årtusinde).

 

1.2.2001 - :          Formand for / medlem af Blinkenbergfondet.

 

Nov. 2001:          Medlem af Le Comité scientifique for kollokvium Ci-dit.

 

1.1.2002 -

30.6.2002 :          Medlem af Le Comité scientifique for kollokvium "Temps et co(n)texte" (Montpellier).

 

1.1.2002 –

31.12.2005:         Medlem af Togebyfonden.

 

1.4.2003 –

31.12.2005:         Medlem af bestyrelsen for Det Danske Hus i Paris.

 

Nov. 2003:          Medlem af Le Comité Scientifique for kollokvium ”L’expression de la partition en langue et en discours” (Strasbourg).

 

1.4.2004 - :          Medlem af Le Comité Scientifique for den belgisk forskningsgruppe GRAM-A og fra 1.12.2005 for serien GRAMM-R. études de Linguistique française, Peter Lang.

 

1.7.2004 - :          Fast ekspert for det franske forskningsministerium.

 

1.2.2005 - :          Medlem af Le Comité Scientifique for le Colloque "jeunes chercheurs" sur le thème : Recueil des données en Sciences du langage et constitution de corpus : données, méthodologie, outillage (les 16 et 17 juin 2005 à l'Université Paris X-Nanterre)

 

15.3.2005 - :        Ekspert for CUSO (Conférence Universitaire de Suisse Occidentale)

 

1.1.2006- :           Medlem af le Conseil scientifique de l’ACLIF (l’Association des Chercheurs en Linguistique Française – Rumænien)

 

1.4.2006 - :          Medlem af formandsskabet for Det erhvervssproglige Censorkorps.

 

1.8.2006 – 31.12.2007:       Medlem af le comité scientifique for kollokviet La notion de prise en charge en linguistique – The notion of commitment in linguistics (Antwerpen 11-13/1-2007)

 

1.1.2007- :           Medlem af Fis faggruppe 3 for Engelsk, Romansk, Tysk og Nederlandsk (inkl. Erhvervssprog og oversættelse)

 

1.3.2008-:            Ambassadør på Aarhus Universitet for Dronning Margrethe og prins Henriks fond (Caïx)

 

21.2.2009-:          Medlem af the Scientific Committee for the conference Linguistic and Psycholinguistic Approaches to Text Structuring, ENS, Paris.

 

5.3.2009-:            Medlem af le Comité Scientifique for Les collectiosn CELTED, Metz.

 

1.1.2010-:            Medlem af Togebyfonden.

 

1.1.2010-:            Ekspert for AERES/CNRS (Det franske forksningsråd).

 

1.2.2010-30.6.2010: Ekspert for rådgivningskomité ved Universitetet i Besançon

 

2011:                   Panelist i projektet Quality and Renewal 2011: Bedømmelse af humanioras forskningskvalitet ved Uppsala Universitet.

 

1.9. 2011-            Medlem af le Comité scientifique for Le colloque international : Concurrence en langue et en discours. Besançon, 8.-10.2.2012.

 

18.11.2011:         Medlem af le Comité scientifique for Le colloque international : ‘ Linguistic and Psycholinguistic Approaches to Text Structuring, Louvain-la-Neuve, Belgien.

 

Derudover fungerer jeg som peer-reviewer ved en række internationale tidsskrifter:

Journal of Applied Linguistics, Cahiers de Grammaire, French Linguistics, Journal of Pragmatics, Revue Canadienne de Linguistique appliquée, HERMES, Ny Forskning i grammaik, RASK, Zeitschrift für französische Sprache und Literatur, Faits de Langue, Revue de Sémantique et Pragmatique, Revue Romane, VERBUM, Langages, Journal of French Language Studies, ARENA.

 

Jeg har ydet en række ekspertudtalelser for de belgiske, israelske, franske, norske og schweiziske forskningsråd og har deltaget som ekspert i evalueringen af franskstudierne i Sverige.

 

Endelig har jeg opfundet konceptet ”Stand Up Research” og afholdt en række arrangementer som holdleder.

 

Publikationer

 

Se særlig liste, se evt. www.hum.au.dk/romansk/romhn