Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Henning Høgh Laursen

!!Emeritus

Curriculum Vitae

 

CURRICULUM VITAE

HENNING HØGH LAURSEN

 

Født: 24. august 1953.

 

Realeksamen fra Taulov Centralskole i 1990; nysproglig studentereksamen fra Fredericia Gymnasium i 1973.

 

1973 - 1983: Magisterkonferens i Filosofi ved Institut for filosofi, Århus Universitet.

1975 - 1977: Studier ved Institut for Sammenlignende Sprogvidenskab, Århus Universitet; (eksamen i sanskrit/indisk 1977).

 

15. januar - 15. august 1986: Sekretariatsleder ved Fredsuniversitetet, c/o Center for Humanø­kologi, Århus Universitet.

 

1988 - 1993: Undervisningsassistent ved Institut for filosofi, Århus universitet; (argumenta­tionsteori, filosofihistorie, overbygningsseminarer, Åbent Universitet).

Folkeuniversitetskurser i Århus, Ålborg og Herning.

Efterår 1991: Undervisningsassistent ved Institut for filosofi, Odense Universitet; (logik).

 

1992 - 1994: Undervisningsassistent ved Dansk Sygeplejerskehøjskole; (videnskabsteori, videnskabelig metode).

 

1993 - 1995: Ekstern lektor ved Institut for filosofi, Århus Universitet; (filosofihistorie, argumentationsteori, overbygningsseminarer, Åbent universitet; efter 1994: samfundsfilosofi for jurastuderende).

Folkeuniversitetskurser i Århus.

Underviser ved Sønder Felding Højskole, 29. august - 10. september, 1994. ("Introduktion til Filosofi", "Demokrati").

 

1. maj 1995 - 30. april 1997:

Amanuensis ved Institut for filosofi:

- filosofihistorie ved grunduddannelsen,

- filosofihistorie ved JÅU,

- samfundsfilosofi for jurastuderende.

 

1. maj 1997 - 31. august 1997:

Forskningsadjunkt ved Institut for filosofi.

 

1. september 1997 - 31. august 1998:

Ekstern lektor ved Institut for filosofi:

- samme områder som tidligere (filosofihistorie og samfundsfilosofi for ju­rister samt overbyg­ningsseminar).

- Videnskabsteori ved Dansk Sygeplejerskehøjskole.

- Underviser ved NORDPLUS Intensive Program, Reykjaviks Universitet, Island, 4. maj - 9. maj 1998.

 

1. september 1998 - 31. august 1999:

 

Ekstern lektor ved Institut for filosofi:

- samme områder som tidligere (filosofihistorie og samfundsfilosofi for jurister).

 

Ekstern lektor ved Institut for filosofi, Aalborg Universitetscenter.

Gæsteforelæser ved Institut for Informations- og Medievidenskab, Århus Universitet.

 

1. september 1999 - 30. juni 2000:

Ekstern lektor ved Institut for filosofi:

- filosofihistorie, samfundsfilosofi for jurister, humanistisk videnskabsteori,

- foredrag ved Filosofisk forenings Weekend-seminar "Ideen om et universitet": "Universitetet i middelalderen og renæssancen",

- Folkeuniversitetskurser og -forelæsninger (Ry, Viborg, Mors): "Middelalderens filosofi".

- Invited Speaker ved 5. International Conference on non-scholastic learning, Sostrup Slot 2. - 6. juni 2000, "Conceptions of Learning and Competence in the Medieval Period".

- Forskningsassistent ved Rammebevivillingen Ikke-skolastisk læring og voksenuddannelse ved Center for Sundhed, Menneske og Kultur: "Videns- og læringsbegreber i Middelalderen".

 

1. august 2000 - 30. december 2000:

Forskningsassistent ved Rammebevillingen Ikke-skolastisk læring og voksenuddannelse:

- "Videns- og læringsbegreber i Middelalderen".

- "Psykologi og religiøsitet i Middelalderen.

 

1. september 2000 - 30. juni 2001:

Ekstern lektor ved Institut for filosofi.

Deltagelse i konference "Voksenuddannelse, demokrati og læring", "Liselund", Slagelse, 17.-19.01.2001.

 

1. august 2001 - :

Undervisningsadjunkt ved Institut for filosofi.

Koordinator og underviser ved "Videnskabsteori for arkæologer" (Studium generale).

 

1.september 2005 -:

 Koordinator og underviser ved "Studium generale for AAL (antropologi, arkæologi og lingvistik).

 

2006:

Foredrag ved Folkeuniversitetet i Sønderborg og Århus om "Renæssancens tænkning".

Invited speaker ved RUML's Refleksionskonference 2. og 3. oktober, 2006, "At disputere eller ikke disputere - refleksionsskabeloner i Middelalderen".

Foredragsholder ved Institut for filosofi og idehistories EVU-kursus "Kulturmøde- religion og livssyn" (+ 2005).

 

 

 

 

 

APPENDIX: Liste over Overbygningsseminarer

 

E1988 "Moral og Konflikt" (St. Hampshire)

F 1989 "Relativisme og Holisme" (McIntyre, Putnam)

E 1989 "Fri Vilje og Ansvarlighed. Moralfilosofiske Øvelser" (Nagel, Strawson, Taylor)

F 1990 "Engagement: Etik og Personlighed" (Mounier, Fingarette, Rorty)

F 1991 "Introduktion til Rorty's Filosofi"

            Med Uffe Juul Jensen: "Social Retfærdighed" (bl.a. Hampshire)

F 1992 "Øvelser over Begrebet Retfærdighed" (Aristoteles, Aquinas, Hume)

F 1992 "Øvelser over Begrebet Retfærdighed" (Kant, Marx, Del Vecchio, Rawls)

F 1993 "Træk af den Moderne Realisme-diskussion"

F 1994 "Videnskabsteori efter Kuhn"

F 1997 "Modernitet: Kierkegaard, Nietzsche og Rorty"

F 1998 "Natur og Politik: Hobbes vs. Latour)

F 1999 "Antik og Klassisk Politisk Filosofi. Fra Homer til Hobbes"

F 2005 "Materiel kultur, kognition og kultur"