Department of Law

Helle Bødker Madsen

Professor

Curriculum Vitae

 

 

Nationalitet

Dansk

 

Uddannelse

2010Dr. jur., Aarhus Universitet
1981Møderet for Landsret
1979-1982Advokatfuldmægtig- og advokatkurser, Advokatsamfundet
1979Cand. jur., Aarhus Universitet

 

Akademiske stillinger

2015-Professor, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2010-2015Professor MSO, Juridisk Institut, Aarhus Universitet 
1998-2010Lektor, Institut for Offentlig ret, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1984-1988Adjunkt, Institut for offentlig ret, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
1982-1984Adjunktvikar, Institut for Privatret, Juridisk Institut, Aarhus Universitet

 

Erhvervserfaring

2013-Juridisk konsulent på forlaget Cappelen Damm, Oslo
2000-Redaktør på Sundheds-Karnov

2000-

1982-1984

Specialist Karnov Group

Rådgiver, Århus Retshjælp

1979-1982Advokatfuldmægtig og advokat, Advokatfirmaet E. Munch Andersen, Århus

 

Administrativ erfaring

2017-2021Medlem af Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
2015-2021Formand for Dispensationsudvalget (jura), Aarhus BSS, Aarhus Universitet
2015-2021Medlem af Det Juridiske Studienævn, Aarhus Universitet
2006-2012Medlem af Det Juridiske Studienævn, Aarhus Universitet
2006-2012Formand for Dispensationsudvalget, Det Juridiske Studienævn, Aarhus Universitet
2006Godkendelse af praktikophold, Juridisk Institut, Aarhus Universitet
2005Medlem af Publiceringskomiteen, Aarhus Universitet
2004Formand for bedømmelsesudvalg vedrørende ph.d.afhandling, Aarhus Universitet
2004Medlem af bedømmelsesudvalg vedr. lektorbedømmelse, Aalborg Universitet
2002Medlem af tværfagligt udvalg, Det Sanfundsvidenskabelige Fakultet (senere School of Business and Social Sciences), Aarhus Universitet
1983-1992Medlem af institutbestyrelsen, Institut for Offentlig ret, Aarhus Universitet
1983Medlem af ankekommissioner vedrørende eksamenslager

 

Forskningsområder

  • Sundhedsret
  • Psykiatri- og tvangsbehandlingsret
  • Forvaltningsret
  • Statsret


Undervisningsområder

  • Sundhedsret
  • Psykiatri- og tvangsbehandlingsret
  • Forvaltningsret

 

Diverse

2008-2010Deltager i tværinstitutionelt juridisk forskningsprojekt, Den globaliserede Fødevareproduktion
2008Deltager i tværfagligt netværk vedrørende Sundhedstjenesteforskning, Aarhus Universitet
2008Leder af projekt for Socialministeriet, "Afgrænsning af myndighedsopgaver"
2006Medlem af nordisk forskningsnetværk, Midicinrätt
2005Medlem af nordisk netværk om samspillet mellem privatret og offentlig ret, PROF
2004Referee, Tidsskriftet Politik
2002-2005Medlem af tværfaglig sundhedsgruppe omfattende statskundskab, økonomi, psykologi og jura

 

Kompetenceudvikling

2015Kursus i Blended Learning, Aarhus Universitet
2010Kursus i fagengelsk, Aarhus Universitet
2009Vejledningskursus, Aarhus Universitet
2005Kursus om forskningsformidling gennem massemedier, Aarhus Universitet
1993Pædagogikkursus, Aarhus Universitet

Publications

Udlevering af data-det forvaltningsretlige perspektiv

Madsen, H. B., 1 Feb 2022, Persondata og forskning. Kristensen, K. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 505-527 22 p.

Gult Hæfte og noteopdatering af sundhedsloven

Madsen, H. B., 6 Jan 2022, Sundhedsloven. Karnov Group

L 2021 2617 - Gult Hæfte

Madsen, H. B., 6 Jan 2022, Kommentar til ændring af psykiatriloven. Karnov Group

L 2021 2618 Gult Hæfte

Madsen, H. B., 6 Jan 2022, Kommentar til ændring af psykiatriloven. Karnov Group

Noteopdatering af psykiatriloven

Madsen, H. B., 6 Jan 2022, Psykiatriloven. Karnov Group

Tvang som led i undersøgelse og behandling efter epidemiloven

Madsen, H. B., Sep 2021, In: Ugeskrift for Retsvæsen. p. 205-212 7 p., U.2021B.205.

Sundhedsret

Madsen, H. B., Aug 2021, 5. ed. København: Djøf Forlag. 597 p.

Kommentar til journalføringsbekendtgørelsen

Madsen, H. B., Jul 2021, Karnov. Karnov Group

Epidemiloven

Madsen, H. B., May 2021, Karnovs lovsamling. Karnovs Forlag

Kommentar til bkg 359/2021 om informeret samtykke i forbindelse med behandling og til videregivelse af helbredsoplysninger m.v.

Madsen, H. B., May 2021, Karnovs lovsamling. Karnov Group

Procedure- og Videnstekster

Madsen, H. B., Apr 2021, VAR Healthcare: Opdateret procedure- og vidensbase for sundhedsprofessionelle. Cappelen Damm AS

Sundhedsloven

Madsen, H. B., Mar 2021, Karnovs lovsamling. Karnovs Forlag

Håndteringen af covid-19 i foråret 2020: Rapport afgivet af den af Folketingets Udvalg for Forretningsordenen nedsatte udredningsgruppe vedr. håndteringen af covid-19

Christensen, J. G., Askim, J., Gyrd-Hansen, D., Madsen, H. B., Østergaard, L. J. & Mortensen, P. B., Jan 2021, Folketinget. 598 p.

Kommentar til sundhedsloven

Madsen, H. B., Jan 2021, Karnovs lovsamling. Karnov Group

Ombudsmanden og patientbehandling

Madsen, H. B., 1 Sep 2020, Festskrift til Karsten Revsbech. Hansen Jensen, M., Madsen, H. B. & Mørup, S. H. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 435-456 20 p.

Kommentar til epidemiloven

Madsen, H. B., Mar 2020, Karnovs lovsamling. København: Karnov Group

Kommentar til Sundhedsloven

Madsen, H. B., 1 Jan 2020, Karnovs lovsamling. København: Karnov Group

Kommentar til klage- og erstatningsloven

Madsen, H. B., Jan 2020, Karnov Lovsamling. 35 ed. København

Festskrift til Karsten Revsbech

Jensen, M. H. (ed.), Madsen, H. B. (ed.) & Mørup, S. H. (ed.), 2020, København: Djøf Forlag. 654 p.

Responsum om § 71-tilsynets kompetence m.v.

Madsen, H. B., 7 Feb 2019, 48 p..

Tvang i somatikken: Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Madsen, H. B., 2019, Djøf Forlag. 130 p.

Sundhedsret

Madsen, H. B., 6 Aug 2018, 4. ed. København: Djøf Forlag. 672 p.

Kommentar til Klage- og erstatningsloven

Madsen, H. B., 1 Aug 2018, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Kommentar til Sundhedsloven

Madsen, H. B., 1 Aug 2018, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Kommentar til Tvangsbehandlingsloven: Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Madsen, H. B., 1 Aug 2018, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Kommentar til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile

Madsen, H. B., 1 Aug 2017, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Kommentar til psykiatriloven

Madsen, H. B., 1 Aug 2017, Karnovs lovsamling. Karnov Group

Kommentar til sundhedsloven

Madsen, H. B., 1 Aug 2017, Karnovs Lovsamling. Karnov Group

Bemærkninger til udkast til tvangsbehandlingsloven

Madsen, H. B., 2017, 5 p.. Feb 14, 2017.

Erstatningsansvar vedrørende det offentliges serviceniveau

Madsen, H. B. & Mørup, S. H., 2017, Offentlige myndigheders erstatningsansvar. Pagh, P., Mørup, S. H. & Fenger, N. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 179-198 20 p.

Psykiatriret

Madsen, H. B. & Garde, J., 2017, 2. ed. København: Djøf Forlag. 271 p.

Denmark: National monographs

Adolphsen, C., Madsen, H. B., Kristensen, K., Birkeland, S. & Herrmann, J. R., 2016, Wolters Kluwer . 142 p. (International Encyclopedia for Medical Law).

Folketingets Ombudsmand

Madsen, H. B., 2016, Forvaltningsret: Almindelige emner. 6 ed. København: Djøf Forlag, p. 459-517 59 p.

Forvaltningsret: Almindelige emner

Revsbech, K., Garde, J., Jensen, J. A., Jensen, O. B. F., Madsen, H. B. & Mørup, S. H., 2016, 6 ed. Kbh.: Djøf Forlag. 657 p.

Juridiske tekster og standardtekster til PPS

Madsen, H. B., 2016, Praktiske procedurer i sygepleje. Cappelen Damm

Kommentar til klage- og erstatningsloven

Madsen, H. B., 2016, Karnov. Karnov Group

Kommentar til lov om e-cgaretter

Madsen, H. B., 2016, Karnov. Karnov Group

Kommentar til lov om kliniske forsøg med lægemidler

Madsen, H. B., 2016, Karnov. Karnov Group

Kommentar til sundhedsloven

Madsen, H. B., 2016, Karnov. Karnov Group

Retlige krav til det offentliges serviceniveau

Madsen, H. B. & Mørup, S. H., 2016, Festskrift til Jens Peter Christensen. Dahl, B., Hansen Jensen, M. & S. H. M. (eds.). Kbh.: Djøf Forlag, p. 433-455 20 p.

kommentar til lov om assisteret reproduktion

Madsen, H. B., 2016, Karnov. Karnov Group

Mindreåriges retsstilling efter psykiatriloven

Madsen, H. B., 1 Sep 2015, In: Ugeskrift for Retsvæsen. 36, p. 283-289 6 p., U.2015B.283.

Den Danske Kvalitetsmodel: Kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet

Madsen, H. B., 2015, In: Juristen. 1, p. 19-28 9 p.

Kommentar til psykiatriloven

Madsen, H. B., 2015, Karnov. Karnov Group

Kommentar til retsplejeloven

Madsen, H. B., 2015, Karnov. Karnov Group

Kommentar til sundhedsloven

Madsen, H. B., 2015, Karnov. Karnov Group

Kommentar til lov om assisteret reproduktion

Madsen, H. B., 2014, Karnov. Karnov Group

Kommentar til sundhedsloven

Madsen, H. B., 2014, Karnov. Karnov Group

Kommentar til vævsloven

Madsen, H. B., 2014, Karnov. Karnov Group

Sundhedsret

Madsen, H. B., 2014, 3 ed. København: Djøf Forlag. 561 p.

Hjemmelskravet-magtanvendelse over for patienter uden samtykkekompetence

Madsen, H. B., 2013, Max Sørensen 100 år. Danielsen, J. H. (ed.). København: Djøf Forlag, p. 559-580 21 p.

Juridiske tekster og kundskabsstof

Madsen, H. B., 2013, PPS- procedurer i sygepleje. København: Cappelen Damm AS

Kommentarer til klage- og erstatningsloven

Madsen, H. B., 2013, Klage- og erstatningsloven. Karnov Group

Kommentarer til lov om virksomhedsansvarlige læger

Madsen, H. B., 2013, Lov om virksomhedsansvarlige læger. Karnov Group

Kommentarer til sundhedsloven

Madsen, H. B., 2013, Sundhedsloven. 2013 ed. Karnov Group

Kommentarer til vævsloven

Madsen, H. B., 2013, Vævsloven. København: Karnov Group

Psykiatriret

Madsen, H. B. & Garde, J., 2013, Kbh.: Djøf Forlag. 240 p.

Tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse

Garde, J. & Madsen, H. B., 2013, Psykiatriret. Madsen, H. B. & Garde, J. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 73-100 27 p.

Forvaltningsloven og sundhedsvæsenet

Madsen, H. B., 2012, Forvaltningsloven 25 år. Bülow, J-C., Møller, J., Olsen, J. & S. R. (eds.). København: Djøf Forlag, p. 191-203 13 p.

Sundhedsloven, lov om kunstig befrugtning, psykiatriloven, klage- og erstatningsloven, lov om virksomhedsansvarlige læger, lov om retslægerådet, vævsloven

Madsen, H. B., 2012, SundhedsKarnov. Madsen, H. B. & Hersby, E. (eds.). Danmark: Karnov Group, p. 24-73, 174-75, 492-95, 768-771, 806-21,1118-22,1153-55,

Health Law as a Legal Discipline

Madsen, H. B., 25 Nov 2011, Nordic Health Law in a Europaen Context: - Welfare State Perspectives on Patients' Rights and Biomedicine. Rynning, E. & Hartlev, M. (eds.). 1. ed. Malmö: Brill | Nijhoff, Vol. 1. p. 77-92 14 p.

Sundheds-Karnov

Madsen, H. B., 23 Nov 2011, Sundheds-Karnov. Madsen, H. B. & Hersby, E. (eds.). København: Karnovs Forlag, Vol. 1. p. 170, 736-739, 774-789, 975-979, 1010-1012

Private specialtilbud bør sikres

Madsen, H. B., 2 May 2011

Forvaltningslovens afgørelsesbegreb: - beslutninger i tilslutning til patientbehandling

Madsen, H. B., 9 Apr 2011, In: Ugeskrift for Retsvæsen. 145, 14, p. B 125-128 4 p.

Privatisering og patientrettigheder

Madsen, H. B., Apr 2011, Den nordiska välfärden och marknaden: Nordiska erfarenheter av tjänster av allmänt intresse i en EU-rättslig kontext. Madell, T., Bekkedal, T. & Neergaard, U. (eds.). Uppsala: Iustus förlag, p. 369-390 22 p. (Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet, Vol. 23).

Hvem prioiterer sundhedsvæsenets ressourcer

Madsen, H. B., 15 Mar 2011

Privatisering koster patientrettigheder

Madsen, H. B., 1 Feb 2011

Aktindsigt i mindreåriges patientjournaler

Adolphsen, C. & Madsen, H. B., 25 Jun 2010, In: Juristen. 92, 5, p. 129-135 7 p.

Privatisering og patientrettigheder

Madsen, H. B., 2010, 1 ed. København: Djøf Forlag. 497 p.

Sundhedsret

Madsen, H. B., 2010, 2 ed. København: Djøf Forlag. 467 p.

Activities

2017 EACME

Eva Naur Jensen (Participant) & Helle Bødker Madsen (Participant)

7 Sep 20179 Sep 2017

2017 EACME

Helle Bødker Madsen (Participant)

7 Sep 20179 Sep 2017

Aarhus University (External organisation)

Helle Bødker Madsen (Member)

1 Jun 2006 → …

Aarhus University (External organisation)

Helle Bødker Madsen (Member)

1 Jun 2006 → …

Afgørelser og myndighedsopgaver efter den sociale lovgivning

Helle Bødker Madsen (Advisor)

27 Nov 2007

Afgørelser og myndighedsopgaver efter den sociale lovgivning: Redegørelse til Socialministeriet, november 2007

Helle Bødker Madsen (Advisor)

2 Jul 200722 Nov 2007

Afgørelsesbegrebet og forvaltningsrettens anvendelse

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

25 Mar 2011

Anmeldelsespligt efter komitéloven

Helle Bødker Madsen (Advisor)

23 Nov 2011

Behandling af demente: Hvad siger loven?

Helle Bødker Madsen (Invited speaker)

7 May 2012

Censor ved Den Sociale Kandidatuddannelse, Aalborg Universitet

Helle Bødker Madsen (Examiner)

1 Apr 2004 → …

Dataforordningen

Helle Bødker Madsen (Participant)

7 Nov 2017

De retlige rammer for organdonation

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

9 Nov 2010

Den kritisk syge neurologiske patient- svære beslutninger mellem lægefaglighed, jura og etik

Helle Bødker Madsen (Panel member)

14 Mar 2015

Det nye uredelighedssystem

Helle Bødker Madsen (Participant)

4 Oct 2017

Det retlige grundlag for Epilepsihospitalet Filadelfias driftsoverenskomst med Region Sjælland

Helle Bødker Madsen (Advisor)

26 Apr 2010

Dokumentationsrådet, DASYS

Helle Bødker Madsen (Visiting lecturer)

15 Sep 2015

EU-rettens betydning for sundhedslovgivningen

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

26 Mar 2008

End of Life Decisions

Helle Bødker Madsen (Participant)

15 Sep 2017

Facing Death: End of Life Decisions

Eva Naur Jensen (Participant), Caroline Adolphsen (Participant), Helle Bødker Madsen (Participant) & Nicolaj Sivan Holst (Participant)

15 Sep 2017

For tidligt fødte

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

28 Oct 2006

Forlaget Thomson (Publisher)

Helle Bødker Madsen (Editor)

1 Nov 20051 Nov 2006

Formand for bedømmelsesudvalg, professorat MSO -socialret

Helle Bødker Madsen (Participant)

1 Mar 20181 May 2018

Forskningsnetværk (External organisation)

Helle Bødker Madsen (Member)

28 Jan 2008 → …

Fortolkning af § 1 i bekendtgørelse om fødevarer til særlige medicinske formål

Helle Bødker Madsen (Advisor)

28 Apr 2015

Forvaltningsjura, Master of Public Health

Helle Bødker Madsen (Participant)

26 Oct 2007 → …

Fysioterapeuters adgang til selvstændigt at udføre manipulationsbehandling

Helle Bødker Madsen (Advisor)

12 May 2015

Gentofte Kommune

Helle Bødker Madsen (Visiting lecturer)

4 Mar 2016

Health Law and Criss Border Health Care in Europe

Helle Bødker Madsen (Participant)

30 Sep 20152 Oct 2015

Health Law as a Legal Discipline

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

18 May 2011

Hvilke muligheder giver lovgivningen for at fravælge og vælge behandling af hjernen, og på hvilke punkter kunne der være brug for revurdering?

Helle Bødker Madsen (Participant)

4 Nov 20057 Nov 2005

Høring

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

29 Jan 2021

Informeret samtykke til behandling og forsøg

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

22 Apr 2013

Institut for Bioetik

Helle Bødker Madsen (Visiting lecturer)

18 Feb 2016

Introduktion til patientklage- og forsikringssystemet

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

2 Apr 2008

JUC

Helle Bødker Madsen (Visiting lecturer)

26 Apr 2016

Journalføring, aktindsigt og fortrolighed

Helle Bødker Madsen (Participant)

15 Nov 2013

Karnov Group (Publisher)

Helle Bødker Madsen (Editor)

3 Apr 2020

Karnovs Forlag (Publisher)

Helle Bødker Madsen (Editor)

21 Apr 2020

Kommentarer til Institut for Menneskerettigheders rapport om lige adgang til sundhed

Helle Bødker Madsen (Advisor)

30 Apr 2014

Krisehåndteringen under covid-19 retrospekt

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

17 Jun 2021

Lige adgang til sundhed: - en analyse af praktiserende lægers møde med patienter med etnisk minoritetsbaggrund

Helle Bødker Madsen (Advisor)

Apr 2014Jun 2014

Magtanvendelse over for mindreårige

Helle Bødker Madsen (Invited speaker)

23 Aug 2012

Maksimale ventetider m.v.

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

7 Sep 2018

Master i Offentlig Ledelse

Helle Bødker Madsen (Participant)

23 Jun 2009 → …

Master i sundhedsinformatik

Helle Bødker Madsen (Participant)

18 Nov 2012

Mindreåriges patientrettigheder

Helle Bødker Madsen (Organizer)

23 Aug 201224 Aug 2012

Mindreåriges patientrettigheder

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

8 Mar 2014

Netværk for Sundhedstjenesteforskning, Aarhus Universitet (External organisation)

Helle Bødker Madsen (Member)

11 Jan 2008 → …

Nordic Biomedical Conference, Lund

Helle Bødker Madsen (Speaker)

13 Oct 2016

Nordic Network for Research in Biomedical Law (External organisation)

Helle Bødker Madsen (Member)

14 Jul 2009 → …

Nordisk konferens i konstitutionel rätt

Helle Bødker Madsen (Speaker)

12 May 2016

Når det fælles ansvar udfordres: Tvang som led i behandling af demente

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

6 May 2013

Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (External organisation)

Helle Bødker Madsen (Member)

1 Jul 201730 Jun 2021

Oplæg

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

17 May 2017

Oplæg om Den danske sundhedssektors organisation og retsgrundlag på seminar om De grundläggande fri-og rättighetarne i privaträtten och den offentliga rätten

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

27 May 2005

Oplæg på konference

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

25 Oct 2007

PROF- nordisk samarbejde om samspillet mellem privatret og offentlig ret (External organisation)

Helle Bødker Madsen (Member)

1 May 2005 → …

PUK Healthcare

Helle Bødker Madsen (Visiting lecturer)

17 Sep 2015

PUK Healthcare

Helle Bødker Madsen (Visiting lecturer)

10 May 2016

Patientens retsstilling

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

10 Mar 2020

Patientsikkerhed

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

1 Apr 2006

Praksisudvalgets konference om Det nye uredelighedssystem

Helle Bødker Madsen (Participant)

4 Oct 2017

Publiceringskomité (External organisation)

Helle Bødker Madsen (Member)

1 Mar 2006 → …

Quality Development in Health Care Service: The Danish Healthcare Quality Programme

Helle Bødker Madsen (Invited speaker)

20 Oct 201421 Oct 2014

Quality Development in the Danish Healthcare system: The Danish Healthcare Quality Programme

Helle Bødker Madsen (Invited speaker)

26 Sep 2014

Redegørelse om retlige konsekvenser af at undskylde skadevoldende hændelser i sundhedsvæsenet

Helle Bødker Madsen (Advisor)

2 Nov 2007 → …

Referee ved Tidsskriftet Politik

Helle Bødker Madsen (Participant)

1 Mar 2004 → …

Responsum om SSI's beføjelser og habilitetsspørgsmål

Helle Bødker Madsen (Participant)

6 Jan 2014

Responsum om apotekerlovens § 3, stk. 2

Helle Bødker Madsen (Advisor)

26 Nov 2010

Responsum om forskellige spørgsmål vedr. bortfald af lægeordination i forbindelse med fysioterapi

Helle Bødker Madsen (Advisor)

11 Feb 2010

Ret til information og behandling: Patient og pårørende

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

1 Oct 2007

Retlige reguleringer af persontilpasset medicin

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

17 Nov 201919 Nov 2019

Retten til at fravælge behandling

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

3 Mar 2016

Samspillet mellem sundhedsret og forvaltningsret

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

30 Nov 2011

Sundhed 2030

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

9 May 2017

Sundheds-karnov (Journal)

Helle Bødker Madsen (Editor)

1 Jan 2000 → …

Sundhedsinformatik: Retlige rammer

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

5 Nov 2011

Sundhedsjura: Etik og Rettigheder

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

21 Jan 2015

Sundhedsret-udvalgte emner

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

27 Sep 2019

Sundhedsret-udvalgte emner

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

28 Sep 2017

Sundhedsret-udvalgte emner

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

17 May 2017

Sundhedsret-udvalgte emner

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

1 Nov 2018

Sundhedsret-udvalgte emner

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

28 Sep 2018

Sundhedsretlige emner

Helle Bødker Madsen (Invited speaker)

Nov 2010Dec 2010

Supplerende redegørelse om ydelser omfattet af fritvalgsrammen

Helle Bødker Madsen (Advisor)

29 Mar 2011

Sårbare patienter-retlige rammer

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

10 Apr 2014

Sårbare patienter-retlige rammer: Medicinsk bioetik

Helle Bødker Madsen (Participant)

6 Dec 2013

Tandplejeres selvstændige virksomhedsområde

Helle Bødker Madsen (Consultant)

24 Aug 2017

Telemedicin-retlige rammer

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

23 May 2014

Tidsskriftet Politik (Journal)

Helle Bødker Madsen (Editor)

1 Jan 2006

Tvang i psykiatrien

Helle Bødker Madsen (Invited speaker)

2 Nov 2013

Tvang og medicinering i psykiatrien

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

26 Sep 2017

Tvangsbehandlingsloven

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

4 Oct 2018

Tværfagligt udvalg vedrørende den danske sundhedssektors økonomi, organisering og retsgrundlag (External organisation)

Helle Bødker Madsen (Member)

1 Aug 2002 → …

Udeblivelsesgebyr i almen praksis

Helle Bødker Madsen (Advisor)

2100

bedømmelsesudvalg (External organisation)

Helle Bødker Madsen (Member)

1 Mar 20041 May 2004

bedømmelsesudvalg (External organisation)

Helle Bødker Madsen (Member)

11 Aug 200411 Nov 2004

fagansvarlig for Judialisering af velfærdsservice og offentlig ret på Fleksibel Master i Offentlig Ledelse ((MOL)

Helle Bødker Madsen (Participant)

1 Mar 2009 → …

Ændringer i psykiatriloven

Helle Bødker Madsen (Invited speaker)

30 Nov 2015

Ændringerne i lov om kunstig befrugtning

Helle Bødker Madsen (Lecturer)

10 Mar 2007

Press clippings

Behandlingsgarantien er misvisende

Helle Bødker Madsen

22/11/2006

1 Media contribution

Bekymring for retssikkerhed i ny lov om tvangsbehandling

Helle Bødker Madsen

07/05/2017

1 Media contribution

Covid-19 ikke længere en samfundskritisk sygdom

Helle Bødker Madsen

10/09/2021

1 Media contribution

Demente bør tilbydes test for Covid-19

Helle Bødker Madsen

02/04/2020

1 Media contribution

Den gravides rettigheder

Helle Bødker Madsen

08/09/2009

1 Media contribution

Dyb undren over særstatus til privat rygcenter

Helle Bødker Madsen

15/12/2011

1 item of Media coverage

Eksperter sår tvivl om sundhedsministers svar om nedlagte hospitalssenge

Helle Bødker Madsen

19/02/2020

1 Media contribution

Epidemiloven giver køb på borgerens retssikkerhed

Helle Bødker Madsen

16/11/2021

1 Media contribution

Erstatning til fejlebehandlede patienter

Helle Bødker Madsen

19/03/2015

1 Media contribution

Erstatning til fejlebehandlede patienter

Helle Bødker Madsen

19/03/2015

1 Media contribution

Forsikringspatienter i klemme

Helle Bødker Madsen

18/02/2009

1 Media contribution

Hoftesagen

Helle Bødker Madsen

13/05/2012

1 item of Media coverage

Hoftesagen

Helle Bødker Madsen

15/05/2012

1 item of Media coverage

Hvad er en journal så værd

Helle Bødker Madsen

13/12/2010

1 Media contribution

Hvorfor har kun en enkelt læge fået kritik i Carina-sagen?

Helle Bødker Madsen

02/02/2015

1 Media contribution

I strid med loven: Alternative behandlere flytter ind i sundhedshuse

Helle Bødker Madsen

07/02/2020

1 Media contribution

Kommunerne svigter overvægtige børn

Helle Bødker Madsen

07/01/2010

1 Media contribution

Krigsveteraner skal behandles ordentligt

Helle Bødker Madsen

28/11/2016

1 Media contribution

Kritik af døende patienters retsstilling

Helle Bødker Madsen

10/11/2009

1 Media contribution

Kræftpakker for lungekræft

Helle Bødker Madsen

15/05/2020

1 Media contribution

Lovændring kan stoppe sexdømte læger

Helle Bødker Madsen

17/07/2012

1 item of Media coverage

Læger skal ikke længere tilbydes anonymitet efter ønske

Helle Bødker Madsen

20/01/2015

1 item of Media coverage

Læger: Falck-klinikker i Nordjylland er ulovlige

Helle Bødker Madsen

18/11/2013

1 item of Media coverage

Lær at sige undskyld: At beklage øger ikke risikoen for påtale

Helle Bødker Madsen

28/11/2008

1 Media contribution

Man kan ikke aftale sig ud af en lov

Helle Bødker Madsen

26/06/2008

1 Media contribution

Ministers afvisning af ombudsmandens kritik er usædvanlig

Helle Bødker Madsen

21/04/2015

1 Media contribution

Ombudsmanden: 50 år i borgernes tjeneste

Helle Bødker Madsen

01/04/2005

1 Media contribution

Orientering

Helle Bødker Madsen

12/04/2010

1 Media contribution

Patienter skal i retten

Helle Bødker Madsen

27/06/2008

1 Media contribution

Patienter til skue

Henning Due & Helle Bødker Madsen

16/05/201723/05/2017

2 Media contributions

Rapport om ulighed i danskernes sundhedhed

Helle Bødker Madsen

30/06/2010

1 Media contribution

Regeringen roste retssikkerheden i epidemiloven- en professor har blotlagt 10 mangler og problemer

Helle Bødker Madsen

13/04/2022

1 Media contribution

Regeringen vi suspendere patientrettigheder under coronavirussen pga presset på sundhedssystemet

Helle Bødker Madsen

13/03/2020

1 Media contribution

Region tyvstarter loven

Helle Bødker Madsen

21/09/2013

1 item of Media coverage

Region vildleder med ambulancetal

Helle Bødker Madsen

28/12/2017

1 Media contribution

Rettigheder svækkes i det private

Helle Bødker Madsen

03/04/2010

1 Media contribution

Samtale fremmer forståelsen

Helle Bødker Madsen

12/03/2012

1 item of Media coverage

Sundhedslov koster liv for demente

Helle Bødker Madsen

18/10/2015

1 Media contribution

Sundhedsministeren har uret om samtykke til det nye nationale genom center

Helle Bødker Madsen

14/03/2018

1 Media contribution

Sundhedsmyndigheder afviser at have handlet ulovligt efter politianmeldelser: En særlig løsning i en ekstraordinær situation

Helle Bødker Madsen

10/06/2020

1 Media contribution

Svendborg-sagen: Det er ikke betryggende, at læger i kor siger #DetKUHaVæretMig

Helle Bødker Madsen & Søren Højgaard Mørup

04/04/2018

1 Media contribution

Tandlæger styrer klagesager over sig selv

Helle Bødker Madsen

09/01/2010

1 Media contribution

Tavshed kan være usagligt

Helle Bødker Madsen

28/04/2013

1 item of Media coverage

Tusindvis af ukrainske flygtninge lades i stikken, hvis de bliver syge og dårlige

Helle Bødker Madsen

06/04/2022

1 Media contribution

Tvang i psykiatrien over for mindreårige

Helle Bødker Madsen

22/12/2014

1 item of Media coverage

UVVU stækkes

Helle Bødker Madsen

12/09/2005

1 Media contribution

Uinformeret samtykke

Helle Bødker Madsen

17/06/2016

1 Media contribution

Ulighed i danskernes sundhed

Helle Bødker Madsen

15/10/2010

1 Media contribution

Vagtlægeordninngen langt efter lovgivningen

Helle Bødker Madsen

16/08/2009

1 Media contribution

Virusalarm udløser historisk vidtgående hastelov

Helle Bødker Madsen

13/03/2020

1 Media contribution