Helene Nyegaard Hvid

Helene Nyegaard Hvid

  • Frederiksborgvej 399, 7418, I2.45b

    4000 Roskilde

    Denmark

Personal profile

Job responsibilities

Som sekretariatsleder er det min vigtigste opgave at lede og udvikle administrationen ved instituttet, så den på bedste vis understøtter instituttets kerneaktiviteter – forskning og forskningsbaseret rådgivning. Det er mit ansvar, at instituttets medarbejdere oplever professionel og effektiv betjening af sekretariatet, og jeg koordinerer, uddelegerer og leder de administrative opgaver, herunder bl.a. personaleadministration, kommunikation, fundraising, indkøb, kvalitetssikring og udvalgsbetjening.

Jeg udgør sammen med institutlederen og instituttets tre viceinstitutledere den daglige ledelse og har som fortrolig sparringspartner for institutlederen en central rolle i udviklingen af instituttets strategiske retning og skabelsen af et godt samarbejdsmiljø, samt en høj faglighed og trivsel i instituttet. Desuden bidrager jeg aktivt til samarbejde og sammenhængskraft både ved instituttet, fakultetet og AU.